Guadalest

Mae Guadalest yn un o'r trefi mwyaf unigryw a hardd yn y Talaith Alicante. Mae wedi ei leoli yn rhanbarth y Marina Baja, y mae ei gyfalaf Villajoyosa, ond nid oes ganddo arfordir. I'r gwrthwyneb, mae wedi'i leoli ar fryn ac wedi'i amgylchynu gan yr uchelfannau pwysicaf yn yr ardal fel y Sierra de Aitana ton o yr Xortà.

Wedi'i ddatgan Cymhleth Hanesyddol-Artistig ym 1974, mae Guadalest hefyd yn rhan o rwydwaith Y trefi harddaf yn Sbaen. Wedi'i ddominyddu gan ei gastell trawiadol, bydd mynd am dro trwy ei strydoedd cul o dai gwyn ac ymweld â'i amgueddfeydd yn rhoi profiad unigryw i chi. Os ydych chi eisiau gwybod yn well Y Castell de Guadalest, fel y gelwir y dref hon mewn gwirionedd, rydym yn eich annog i barhau i ddarllen.

Beth i'w weld yn Guadalest

Ar wahân i fwynhau'r golygfeydd trawiadol a gynigir gan ei safbwyntiau, yn Guadalest mae gennych dreftadaeth goffa ddiddorol a'r posibilrwydd o wneud gweithgareddau eraill. Rydyn ni'n mynd i ddangos i chi beth i'w weld yn nhref Alicante.

Castell Guadalest

Fe'i gelwir hefyd castell san jose, yn hen gaer Fwslimaidd o'r XNUMXeg ganrif. Wedi'i leoli yn rhan uchaf y dref, roedd ganddo bwysigrwydd strategol mawr yn ystod yr Oesoedd Canol. Fodd bynnag, achosodd dau ddaeargryn a gwrthdaro fel Rhyfel Annibyniaeth ei gyflwr presennol, bron yn adfeilion. Fodd bynnag, gallwch barhau i ymweld â'i weddillion.

Eglwys Our Lady of the Assumption

Adeiladwyd yn y XNUMXfed ganrif yn dilyn canonau'r barócDioddefodd ddifrod hefyd a orfododd iddo gael ei adfer ym 1962 trwy gael gwared ar ei gromen a'i drawsosod. Y tu mewn mae gwerthfawr allor wedi'i greu gan wneuthurwr cabinet Jose Maria Moya a'r arlunydd David Pastor. Fel y mae enw'r eglwys yn nodi, mae'n cynrychioli'r Annodiad a bywyd Iesu Grist.

Castell Guadalest

Castell Guadalest

Tŷ Orduña

Dyma'r prif adeilad bonheddig yn Guadalest. Fe’i hadeiladwyd ar ôl daeargryn 1644 ac fe’i henwyd ar ôl y teulu Orduña, a fu’n rheoli’r dref am dri chan mlynedd. Ar hyn o bryd mae'n bencadlys a Amgueddfa ddinesig Mae'n arddangos dodrefn o'r XNUMXeg ganrif, paentiadau o'r XNUMXfed ganrif, casgliadau cerameg, mapiau, ffotograffau vintage a llawer o bethau eraill.

Y carchar

Yn rhyfedd ddigon, ar lawr gwaelod Neuadd y Dref Guadalest gallwch hefyd ymweld â hen garchar o'r XNUMXfed ganrif sy'n ein harwain i ddweud wrthych am yr amgueddfeydd lleol oherwydd bod un wedi'i neilltuo'n benodol i offerynnau artaith canoloesol.

Amgueddfeydd Guadalest

Ynghyd â harddwch enfawr y dref Alicante hon, cewch eich synnu gan faint o amgueddfeydd chwilfrydig a gynigir i'r ymwelydd. Rydym eisoes wedi sôn am y Canoloesol Hanesyddol, gyda'i wrthrychau arteithiol artaith a hefyd Casa Orduña. Ond mae yna rai eraill hyd yn oed yn fwy o syndod.

Mae'n wir am amgueddfa microgiant, lle gallwch weld mân-luniau anhygoel. Er enghraifft, 'The Executions of May Two' gan Goya mewn gronyn o reis, tarw wedi'i adeiladu ar ben pin neu'r Cerflun o Ryddid y tu mewn i lygad nodwydd. Mae pob un yn greadigaethau'r artist Manuel Ussá, yn cael ei ystyried yn un o'r microminiaturwyr gorau yn y byd.

Dim llai chwilfrydig yw'r Amgueddfa a Dollhai Bethlehem lle gallwch weld llawer o hen deganau a golygfa genedigaeth ecolegol. A gellir dweud yr un peth amgueddfa ysgwydwyr halen a phupur, sy'n cynnwys mwy nag ugain mil o ddarnau, rhai ohonynt o 1800 mlynedd yn ôl.

Ar y llaw arall, yr un mor brydferth yw'r Amgueddfa ethnograffig, sy'n ail-greu bywyd trigolion dyffryn Guadalest yn y gorffennol. Mae gwisgoedd, dodrefn ac offer nodweddiadol i'w defnyddio bob dydd yn ffurfio'r gwrthrychau sy'n cael eu harddangos yn y lle hwn.

Tŷ Orduña

Y tu mewn i dŷ Orduña

Yn olaf, mae'r amgueddfa Casgliad o Gerbydau Hanesyddol Mae'n dangos 140 o feiciau modur a cheir vintage i chi mewn ystafell hardd. Fe welwch yma hefyd lawer o ddarnau eraill o'r gorffennol fel peiriannau gwnïo, ffonau, radios a hyd yn oed gwneuthurwyr coffi.

Beth i'w wneud yn nhref Alicante

Yn ogystal ag ymweld â'i henebion a'i hamgueddfeydd, mae tref Alicante yn lle perffaith ar gyfer y heicio. Mae sawl llwybr yn cychwyn o'i strydoedd. Er enghraifft, yr un sy'n mynd i fyny at Copa Xortà pasio trwy'r Cerro de los Parados. Neu hefyd yr un sy'n arwain at Castell de Castells.

Mae'r ddau lwybr yn rhannu taith tan Loma del Blocón, ond yna mae un yn mynd ymlaen i'r Ffynnon ywen, tra bod y llall yn cyrraedd y Castell de Castells uchod, lle gallwch chi weld y Ardal Arcs a phaentiadau ogofâu o Pla de Petracos.

Beth i'w fwyta yn Guadalest

Ar ôl y llwybrau cerdded dwys hyn, bydd eich chwant bwyd wedi gweithio. Yn nhref Cymuned Valencian mae gennych fwytai sy'n cynnig eu prydau nodweddiadol i chi.

Rhai ohonynt yw'r reis gyda maip a ffa, Y pupurau wedi'u stwffio, Y cwningen ali oli a Llysiau wedi'u Pobi. Mwy grymus yw'r olleta de blat, sydd â gwenith, porc, tatws, winwns, tomatos, ysgall a ffa, i gyd wedi'u coginio mewn pot traddodiadol.

Am ei ran, y mincho yn fath o pizza sydd â llysiau, pysgod a phicls, tra bod y peli corn Maent yn debyg i beli cig, er nad oes ganddyn nhw gig ond tatws, bara ac wyau wedi'u coginio.

Golygfa o Guadalest

Guadalest

Sut i gyrraedd y dref

Er bod a llinell bws sy'n cyrraedd tref Alicante, y ffordd orau i gyrraedd yno yw mewn car. Os ydych chi'n teithio o Benidorm neu o Alcoy a Cocentaina, y ffordd y mae'n rhaid i chi ei chymryd yw'r CV-70. Ar y llaw arall, os ydych chi'n teithio o Altea, y llwybr gorau yw'r CV-755.

Beth yw'r amser gorau i ymweld â Guadalest

Mae gan ardal Guadalest hinsawdd o'r math Môr y Canoldir, gyda gaeafau ysgafn a hafau poeth. Fodd bynnag, gan fod y dref ar uchder o bron i chwe chant metr ac wedi'i hamgylchynu gan fynyddoedd, mae'r tywydd ychydig yn wahanol. Felly, mae ei aeafau'n oerach ac yn hafau yn fwy dymunol o ran gwres.

Felly, yr amser gorau i chi ymweld â Guadalest yw haf. Yn ogystal, yng nghanol mis Awst eu dathliadau er anrhydedd i'r Morwyn y Rhagdybiaeth, y mae'r dref hyd yn oed yn fwy animeiddiedig â hi.

I gloi, Guadalest mae ganddo lawer i'w gynnig i chi. Mae'n dref brydferth ar glogwyn ac mae ei chastell yn dominyddu ac mae ganddi amgueddfeydd chwilfrydig a thirweddau ysblennydd. Os ydych chi'n ychwanegu gastronomeg coeth at hyn i gyd, mae gennych chi'r holl elfennau i wneud eich ymweliad yn fendigedig.

 

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*