Guadalest

Mae Guadalest yn un o'r trefi mwyaf unigryw a hardd yn y Talaith Alicante. Mae wedi ei leoli yn rhanbarth y Marina Baja, y mae ei gyfalaf Villajoyosa, ond nid oes ganddo arfordir. I'r gwrthwyneb, mae wedi'i leoli ar fryn ac wedi'i amgylchynu gan yr uchelfannau pwysicaf yn yr ardal fel y Sierra de Aitana ton o yr Xortà.

Wedi'i ddatgan Cymhleth Hanesyddol-Artistig ym 1974, mae Guadalest hefyd yn rhan o rwydwaith Y trefi harddaf yn Sbaen. Wedi'i ddominyddu gan ei gastell trawiadol, bydd mynd am dro trwy ei strydoedd cul o dai gwyn ac ymweld â'i amgueddfeydd yn rhoi profiad unigryw i chi. Os ydych chi eisiau gwybod yn well Y Castell de Guadalest, fel y gelwir y dref hon mewn gwirionedd, rydym yn eich annog i barhau i ddarllen.

Beth i'w weld yn Guadalest

Ar wahân i fwynhau'r golygfeydd trawiadol a gynigir gan ei safbwyntiau, yn Guadalest mae gennych dreftadaeth goffa ddiddorol a'r posibilrwydd o wneud gweithgareddau eraill. Rydyn ni'n mynd i ddangos i chi beth i'w weld yn nhref Alicante.

Castell Guadalest

Fe'i gelwir hefyd castell san jose, yn hen gaer Fwslimaidd o'r XNUMXeg ganrif. Wedi'i leoli yn rhan uchaf y dref, roedd ganddo bwysigrwydd strategol mawr yn ystod yr Oesoedd Canol. Fodd bynnag, achosodd dau ddaeargryn a gwrthdaro fel Rhyfel Annibyniaeth ei gyflwr presennol, bron yn adfeilion. Fodd bynnag, gallwch barhau i ymweld â'i weddillion.

Eglwys Our Lady of the Assumption

Adeiladwyd yn y XNUMXfed ganrif yn dilyn canonau'r barócDioddefodd ddifrod hefyd a orfododd iddo gael ei adfer ym 1962 trwy gael gwared ar ei gromen a'i drawsosod. Y tu mewn mae gwerthfawr allor wedi'i greu gan wneuthurwr cabinet Jose Maria Moya a'r arlunydd david shepherd. Fel y mae enw'r eglwys yn nodi, mae'n cynrychioli'r Annodiad a bywyd Iesu Grist.

Castell Guadalest

Castell Guadalest

Tŷ Orduña

Dyma'r prif adeilad bonheddig yn Guadalest. Fe’i hadeiladwyd ar ôl daeargryn 1644 ac fe’i henwyd ar ôl y teulu Orduña, a fu’n rheoli’r dref am dri chan mlynedd. Ar hyn o bryd mae'n bencadlys a Amgueddfa ddinesig Mae'n arddangos dodrefn o'r XNUMXeg ganrif, paentiadau o'r XNUMXfed ganrif, casgliadau cerameg, mapiau, ffotograffau vintage a llawer o bethau eraill.

Y carchar

Yn rhyfedd ddigon, ar lawr gwaelod Neuadd y Dref Guadalest gallwch hefyd ymweld â hen garchar o'r XNUMXfed ganrif sy'n ein harwain i ddweud wrthych am yr amgueddfeydd lleol oherwydd bod un wedi'i neilltuo'n benodol i offerynnau artaith canoloesol.

Amgueddfeydd Guadalest

Ynghyd â harddwch enfawr y dref Alicante hon, cewch eich synnu gan faint o amgueddfeydd chwilfrydig a gynigir i'r ymwelydd. Rydym eisoes wedi sôn am y Canoloesol Hanesyddol, gyda'i wrthrychau arteithiol artaith a hefyd Casa Orduña. Ond mae yna rai eraill hyd yn oed yn fwy o syndod.

Mae'n wir am amgueddfa microgiant, lle gallwch weld mân-luniau anhygoel. Er enghraifft, 'The Executions of May Two' gan Goya mewn gronyn o reis, tarw wedi'i adeiladu ar ben pin neu'r Cerflun o Ryddid y tu mewn i lygad nodwydd. Mae pob un yn greadigaethau'r artist Manuel Ussa, yn cael ei ystyried yn un o'r microminiaturwyr gorau yn y byd.

Dim llai chwilfrydig yw'r Amgueddfa a Dollhai Bethlehem lle gallwch weld llawer o hen deganau a golygfa genedigaeth ecolegol. A gellir dweud yr un peth amgueddfa ysgwydwyr halen a phupur, sy'n cynnwys mwy nag ugain mil o ddarnau, rhai ohonynt o 1800 mlynedd yn ôl.

Ar y llaw arall, yr un mor brydferth yw'r Amgueddfa ethnograffig, sy'n ail-greu bywyd trigolion dyffryn Guadalest yn y gorffennol. Mae gwisgoedd, dodrefn ac offer nodweddiadol i'w defnyddio bob dydd yn ffurfio'r gwrthrychau sy'n cael eu harddangos yn y lle hwn.

Tŷ Orduña

Y tu mewn i dŷ Orduña

Yn olaf, mae'r amgueddfa Casgliad o Gerbydau Hanesyddol Mae'n dangos 140 o feiciau modur a cheir vintage i chi mewn ystafell hardd. Fe welwch yma hefyd lawer o ddarnau eraill o'r gorffennol fel peiriannau gwnïo, ffonau, radios a hyd yn oed gwneuthurwyr coffi.

Beth i'w wneud yn nhref Alicante

Yn ogystal ag ymweld â'i henebion a'i hamgueddfeydd, mae tref Alicante yn lle perffaith ar gyfer y heicio. Mae sawl llwybr yn cychwyn o'i strydoedd. Er enghraifft, yr un sy'n mynd i fyny at Copa Xortà pasio trwy'r Cerro de los Parados. Neu hefyd yr un sy'n arwain at Castell y Castells.

Mae'r ddau lwybr yn rhannu taith tan Loma del Blocón, ond yna mae un yn mynd ymlaen i'r Ffynnon ywen, tra bod y llall yn cyrraedd y Castell de Castells uchod, lle gallwch chi weld y Ardal Arcs a phaentiadau ogofâu o Pla de Petrocos.

Beth i'w fwyta yn Guadalest

Ar ôl y llwybrau cerdded dwys hyn, bydd eich chwant bwyd wedi gweithio. Yn nhref Cymuned Valencian mae gennych fwytai sy'n cynnig eu prydau nodweddiadol i chi.

Rhai ohonynt yw'r reis gyda maip a ffa, Y pupurau wedi'u stwffio, Y cwningen ali oli a Llysiau wedi'u Pobi. Mwy grymus yw'r pot blat, sydd â gwenith, porc, tatws, winwns, tomatos, ysgall a ffa, i gyd wedi'u coginio mewn pot traddodiadol.

Am ei ran, y mincho yn fath o pizza sydd â llysiau, pysgod a phicls, tra bod y peli corn Maent yn debyg i beli cig, er nad oes ganddyn nhw gig ond tatws, bara ac wyau wedi'u coginio.

Golygfa o Guadalest

Guadalest

Sut i gyrraedd y dref

Er bod a llinell bws sy'n cyrraedd tref Alicante, y ffordd orau i gyrraedd yno yw mewn car. Os ydych chi'n teithio o Benidorm neu o Alcoy a Cocentaina, y ffordd y mae'n rhaid i chi ei chymryd yw'r CV-70. Ar y llaw arall, os ydych chi'n teithio o Altea, y llwybr gorau yw'r CV-755.

Beth yw'r amser gorau i ymweld â Guadalest

Mae gan ardal Guadalest hinsawdd o'r math Môr y Canoldir, gyda gaeafau ysgafn a hafau poeth. Fodd bynnag, gan fod y dref ar uchder o bron i chwe chant metr ac wedi'i hamgylchynu gan fynyddoedd, mae'r tywydd ychydig yn wahanol. Felly, mae ei aeafau'n oerach ac yn hafau yn fwy dymunol o ran gwres.

Felly, yr amser gorau i chi ymweld â Guadalest yw haf. Yn ogystal, yng nghanol mis Awst eu dathliadau er anrhydedd i'r Morwyn y Rhagdybiaeth, y mae'r dref hyd yn oed yn fwy animeiddiedig â hi.

I gloi, Guadalest mae ganddo lawer i'w gynnig i chi. Mae'n dref brydferth ar glogwyn ac mae ei chastell yn dominyddu ac mae ganddi amgueddfeydd chwilfrydig a thirweddau ysblennydd. Os ydych chi'n ychwanegu gastronomeg coeth at hyn i gyd, mae gennych chi'r holl elfennau i wneud eich ymweliad yn fendigedig.

 

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

bool (gwir)