Gwisg draddodiadol Japaneaidd

Japan yw fy ail gartref. Rwyf wedi bod yno lawer gwaith ac ni allaf aros i'r pandemig ddod i ben i ddychwelyd. Rwy’n caru’r wlad hon, ei phobl, ei gastronomeg a’i diwylliant. Ffenics yw Japan, does dim amheuaeth, ac ymhlith cymaint o ryfeddodau heddiw byddwn yn tynnu sylw at y gwisg draddodiadol Siapaneaidd.

Yma mae pobl yn gwisgo sut maen nhw eisiau, byddwch chi'n sylwi pan fyddwch chi'n cerdded trwy ei strydoedd a does neb yn gweld yr hyn rydych chi'n ei wisgo. Ond hefyd, mae'n gymdeithas lle mae'r modern yn cyd-fynd â'r hen, felly cerdyn post arferol yw gweld menyw mewn kimono wrth ymyl gweithrediaeth mewn sodlau, y ddau yn aros am y trên bwled.

Ffasiwn yn Japan

Fel y dywedais uchod y ffrog Siapaneaidd sut maen nhw eisiau, gyda'r fantais fawr nad oes neb yn eu barnu. Efallai y byddwch chi'n dod ar draws menyw sy'n oedolyn wedi gwisgo fel cymeriad anime neu ddyn oedrannus wedi'i wisgo fel rhywun sy'n gwybod beth, dyn busnes craff, gweithiwr adeiladu, neu sawl dyn ifanc â lliw haul artiffisial.

Mae yna ffasiynau, wrth gwrs mae yna, mae yna grwpiau sy'n eu dilyn, ond mae'n ymddangos i mi mai'r gwahaniaeth yw hynny does neb yn edrych ar yr hyn y mae'r llall yn ei wneud. Rwy'n dod o ddiwylliant lle os yw melyn yn cael ei ddefnyddio yn yr haf rydyn ni i gyd yn gwisgo melyn, a dyma rai gwahaniaethau. Mae nad yw'r edrychiad yn hollbwysig yn wych. Onid oes gennych fronnau mawr, onid yw jîns yn eich ffitio fel Jennifer Lopez? Pwy sy'n becso?

Felly, os ydych chi'n bwriadu mynd i Japan, dylech chi wybod bod cerdded trwy ei strydoedd ac arsylwi ar ei phobl yn brofiad diwylliannol gwych. Ac ydy, mae'r modern, prin ac anhygoel yn mynd i gymysgu â'r traddodiadol, gydag yukatas, kimonos, sandalau geta a mwy.

Gwisg draddodiadol Japaneaidd

Y ffrog Siapaneaidd draddodiadol yw'r kimono. Yn gyffredinol, mae kimonos yn cael eu gwneud gyda ffabrigau sidan, mae ganddyn nhw lewys hir sy'n mynd o'r ysgwyddau i'r traed, neu bron, maen nhw'n cael eu dal â gwregys llydan, y obi, ac ym mywyd beunyddiol maent wedi bod ar gyfer digwyddiadau arbennig neu wyliau traddodiadol.

Y kimono yn cyfyngu ar symudiadau menywod ac mae'n ddilledyn sy'n costio ac yn cymryd amser i'w wisgo. Mae'n mynd law yn llaw â rôl menywod yng nghymdeithas draddodiadol Japan, rôl cynorthwyydd, cydymaith, cerdded danteithfwyd. Mae yna kimonos gaeaf ac mae yna kimonos haf, ysgafnach, llai haenog, a elwir yn yukatas. Mae plant neu oedolion ifanc i wisgo yukatas ar gyfer gwyliau haf, fel y gwelsoch yn sicr mewn llawer o manga ac anime.

Mae'r kimono yn fenywaidd ac yn wrywaidd. Mae'n haenog a mae a wnelo nifer yr haenau â lefel economaidd y person neu ei bwysigrwydd cymdeithasol. Mae kimonos menywod mewn gwirionedd yn fwy cymhleth na dynion ac mae ganddyn nhw fwy o fanylion. Nid yw'r haenau'n gorchuddio ei gilydd ac mae hynny'n caniatáu ar gyfer chwarae hyfryd iawn o linellau lliw.

Mae hyd i'r ffabrig y mae kimono yn cael ei wneud ag ef lliw haul, tua 11.7 metr o hyd a thua 34 centimetr o led yw'r arferol. Mae dau ddarn yn cael eu torri o hyn lliw haul, un i wneud y tu blaen a'r cownter yn iawn a'r llall ar gyfer eu cymheiriaid priodol. Gwneir gwythïen fertigol yng nghanol y cefn a dyma lle mae'r ddwy ran yn cwrdd a hydoedd yn y dyfodol yn cael eu plygu a'u gwnïo i'r corff i ffurfio'r llewys.

Mae dyfnder y llewys yn amrywio o ddilledyn i ddilledyn. Ar ddechrau'r XNUMXfed ganrif, gwnaed kimonos gyda titw, ffabrig wedi'i nyddu o sidan a gafwyd o gocwnau diffygiol. Yn ddiweddarach, gyda chyflwyniad peiriannau tecstilau, perffeithiwyd y math hwn o edafedd gradd isel ac felly crëwyd ffabrig mwy chwantus, trwchus, gwydn a chymharol rhatach. Lliwiwyd y ffabrig hwn â llifynnau artiffisial, gyda thechnegau arloesol, ac felly dechreuodd pob merch o Japan ddewis y meisen i wneud eu kimonos achlysurol.

Math arall o kimono yw'r Tsukesage, ychydig yn fwy achlysurol na'r Homongi kimono. Mae ganddo ddyluniadau symlach a mwy cymedrol sy'n gorchuddio ardal fach o dan y waist.

Mae yna arddull gwisg draddodiadol sy'n nodweddiadol iawn o'r geisha Kyoto, yr SUsohiki. Mae'r menywod ifanc hyn yn ei gwisgo pan fyddant yn dawnsio neu'n gwneud rhywfaint o gelf nodweddiadol. Mae lliw a dyluniad y dilledyn hwn yn dibynnu ar dymor y flwyddyn a'r digwyddiad y mae'r geisha yn ei fynychu.

Mae'n ffrog hir, cryn dipyn os ydyn ni'n ei chymharu â kimono rheolaidd, oherwydd ei bod wedi'i dylunio fel bod y sgert yn cael ei llusgo ar draws y llawr. Gall y susohiki fesur mwy na 2 fetr ac weithiau gelwir ef hefyd yn Hikizuru. Maent hefyd yn ei ddefnyddio wrth ganu caneuon Maikowho, dawnsio, neu chwarae'r shamisen (yr offeryn traddodiadol tair llinyn Japaneaidd). Un o'i ategolion cutest yw'r Kanzashi hy, affeithiwr gwallt wedi'i wneud o bren lacr, aur, arian, cragen crwban, sidan neu blastig.

Efallai eich bod wedi sylwi bod sawl arddull o kimonos, felly dyma enwau rhai o'r rhai mwyaf poblogaidd: ffwrnais, llewys hir ac yn cael eu gwisgo gan ferched ifanc pan fyddant yn troi'n 20, y homongi, lled ffurfiol, benywaidd, i'w ddefnyddio mewn priodasau ffrindiau, y Komon Mae'n fwy achlysurol ac mae ganddyn nhw lawer o ddyluniadau, ac yn olaf kimono y dynion, bob amser yn symlach, yn fwy ffurfiol, gan gyfuno siaced hakama a haori.

Ac mae'r yukatas? Fel y dywedasom, maent kimonos syml ac ysgafn, wedi'i wneud o edafedd cotwm neu synthetig. Maent yn cael eu gwisgo gan ferched a bechgyn ifanc ac maent yn boblogaidd iawn oherwydd eu bod yn hawdd i'w cynnal ac yn rhatach. Yn draddodiadol, lliwiwyd Yukatas yn indigo, ond heddiw mae yna amrywiaeth o liwiau a dyluniadau ar werth. Os ymwelwch â ryokan neu onsen bydd gennych un yn eich ystafell i'w ddefnyddio tra byddwch yn westai.

Ffrog Siapaneaidd draddodiadol arall yw'r hakama. Mae ar gyfer dynion ac mae'n ddilledyn sy'n cael ei wisgo dros y kimono. Mae wedi'i glymu wrth y waist ac yn cwympo tua'r pengliniau. Yn gyffredin roedd y dilledyn hwn ar gael mewn du a gwyn, gyda streipiau, er bod modelau mewn glas hefyd. Fe welwch yr hakama mewn reslwyr sumo, pan fyddant yn mynychu digwyddiad cyhoeddus neu seremonïau ffurfiol. Mae'n rhywbeth tebyg arwyddlun y dyn o Japan.

Dillad traddodiadol arall yw'r happi sy'n defnyddio'r dynion mewn gwyliau, yn enwedig y rhai sy'n dawnsio. Crys gyda llewys penelin yw'r happi. Mae ganddo ffrynt agored, wedi'i glymu â strapiau ac er bod happis wedi'i addurno ag eiconau a dyluniadau trawiadol yn cael eu defnyddio mewn gwyliau, mewn digwyddiadau eraill maent wedi'u clymu o amgylch y waist gyda gwregys ac yn symlach. Mae rhai dyluniadau yn ardal y gwddf ac weithiau'n mynd i fyny'r llewys i'r ysgwyddau.

Ac yn olaf, o ran symlrwydd mae gennym y jinbei, achlysurol, yn debyg i'n pyjamas, i fynd o gwmpas gartref neu mewn gwyliau haf. Dynion a phlant sy'n eu gwisgo, er yn ddiweddar mae rhai menywod yn eu dewis.

At y dillad traddodiadol hwn o Japan ychwanegir y sandalau pren o'r enw gael, wedi'i wisgo gyda hosanau tabi neu hebddynt, sandalau zori, lledr neu ffabrig, y siaced haori a wisgir gan ferched a dynion a kanzahi, y crwybrau mor brydferth yr ydym yn ei weld ym mhennau menywod Japan.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*