Hanes y Mosg Glas yn Istanbul

Un o gardiau post mwyaf clasurol Twrci yw'r Mosg Glas enwog sy'n sefyll allan yn erbyn awyr Istanbul. Yn drawiadol, yn hardd, yn gromlin, mae digon o ansoddeiriau ar gyfer y gwaith hwn o bensaernïaeth a chelf ar yr un pryd.

Ni all taith i Istanbul fod yn gyflawn mewn unrhyw ffordd heb ymweliad â'r adeilad gwerthfawr hwn Mae UNESCO wedi cynnwys yn ei restr o Safleoedd Treftadaeth y Byd yn 1985. I ddarganfod wedyn y hanes y Mosg Glas yn Istanbul.

Y Mosg glas

Ei enw swyddogol yw Mosg Sultan Ahmed ac fe'i hadeiladwyd ar ddechrau'r XNUMXeg ganrif (1609 o 1616), o dan deyrnasiad Ahmed I.. Mae'n rhan o gymhleth, nodweddiadol cymhleth, a ffurfiwyd gan y mosg a dibyniaethau eraill a all fod yn ystafelloedd ymolchi, cegin, becws ac eraill.

Dyma fedd Ahmed I ei hun, mae hospis a hefyd a madrasah, sefydliad addysgol. Roedd ei adeiladu yn fwy na mosg Twrcaidd enwog iawn arall, sef Hagia Sophia sydd reit drws nesaf, ond beth yw ei hanes?

Yn gyntaf, rhaid cofio bod yr Ymerodraeth Otomanaidd wedi gwybod sut i wneud ei beth yn Ewrop ac Asia. Mae ei deithiau i gyfandir Ewrop wedi bod yn amrywiol ac yn ofnus, yn enwedig ei wrthdaro â brenhiniaeth Habsburg.

Yn yr ystyr hwn, terfynodd y gwrthdaro rhwng y ddau yn 1606 trwy arwyddo y Cytundeb Heddwch Sitvatorok, yn Hwngari, er heddiw mae pencadlys y cwmni wedi aros yn Slofacia.

Arwyddwyd heddwch am 20 mlynedd a'r cytundeb Mae wedi'i lofnodi gan yr Archddug Matthias o Awstria a Sultan Ahmed I. Yr oedd y rhyfel wedi dwyn llawer o golledion at ba rai y chwanegwyd ereill yn y rhyfel yn erbyn Persia, felly yn yr oes newydd hono o heddwch penderfynodd y syltan adeiladu mosg enfawr i ailddilysu'r pŵer Otomanaidd. Nid oedd mosg imperialaidd wedi'i adeiladu mewn o leiaf ddeugain mlynedd, ond roedd arian yn brin.

Roedd y mosgiau brenhinol blaenorol wedi'u hadeiladu gydag elw'r rhyfel, ond cymerodd Ahmed, nad oedd wedi cael buddugoliaethau rhyfel mawr, arian o'r drysorfa genedlaethol ac felly, nid oedd y gwaith adeiladu a oedd rhwng 1609 a 1616 heb feirniadaeth ar ran Mr. y cyfreithwyr Moslemaidd. Naill ai nid oeddent yn hoffi'r syniad neu nid oeddent yn hoffi Ahmed I.

Ar gyfer y gwaith adeiladu, dewiswyd y man lle safai palas yr ymerawdwyr Bysantaidd, yn gyfiawn o flaen basilica Hagia Sofia a oedd ar y pryd yn brif fosg ymerodrol yn y ddinas, a'r hippodrome, yn adeiladwaith trawiadol a phwysig yn hen Istanbwl.

Sut le yw'r Mosg Glas? Mae ganddo bum cromen, chwe minaret, ac wyth cromen eilaidd arall. Mae yna rhai elfennau Bysantaidd, rhai yn debyg i rai Hagia Sofia, ond mewn llinellau cyffredinol yn dilyn dyluniad Islamaidd traddodiadol, clasurol iawn. Sedefkâr Mehmed Aga oedd ei bensaer ac roedd yn fyfyriwr da iawn i Feistr Sinan, pennaeth y penseiri Otomanaidd a pheiriannydd sifil sawl swltan.

Teml anferth a mawreddog iawn oedd ei nod. Ac mae'n ei gyflawni! Mae tu mewn y mosg wedi'i addurno â mwy na 20 mil o deils ceramig arddull Iznik, dinas talaith Twrcaidd Bursa, a elwir yn hanesyddol fel Nicaea, mewn mwy na 50 o arddulliau a rhinweddau gwahanol: mae yna rai traddodiadol, mae yna gyda blodau, cypreswydden, ffrwythau ... Mae'r lefelau uchaf braidd yn las, gyda mwy na 200 o ffenestri gwydr lliwgar sy'n caniatáu i olau naturiol basio. Mae'r golau hwn yn cael ei helpu gan y canhwyllyr sydd y tu mewn ac sydd, yn ei dro, â wyau estrys y tu mewn oherwydd yn y gorffennol credwyd eu bod yn dychryn pryfed cop.

Ynglŷn â'r addurn mae adnodau o'r quran a wnaed gan un o galigraffydd goreu yr oes, Seyyid Kasin Gubari, a mae gan y lloriau garpedi a roddwyd gan y ffyddloniaid sy'n cael eu disodli wrth iddynt dreulio. Ar y llaw arall, mae'r ffenestri isaf, y gellir eu hagor, hefyd gydag addurniadau hardd. Mae gan bob lled-dôm yn ei dro fwy o ffenestri, tua 14, ond mae'r gromen ganolog yn adio i 28. Hardd. Mae'r tu mewn fel 'na, yn drawiadol iawn.

El mihrad dyma'r peth pwysicaf y tu mewn, wedi'i wneud o farmor cain, wedi'i amgylchynu gan ffenestri a gyda wal ochr yn serennog â theils ceramig. Wrth ei ymyl y mae y pulpud, lle y saif yr Imam yn traddodi y bregeth. O'r safle hwnnw mae'n weladwy i bawb sydd y tu mewn.

Mae yna hefyd giosg brenhinol mewn un gornel, gyda llwyfan a dwy ystafell encil sy'n darparu mynediad i theatr frenhinol neu hünkâr Mahfil wedi'i gefnogi gan fwy o golofnau marmor a chyda'i mihrab ei hun. Mae cymaint o lampau yn y mosg fel ei fod yn edrych fel y fynedfa i'r nefoedd. Mae pawb yn wedi eu haddurno ag aur a meini gwerthfawr ac fel y dywedasom uchod, y tu mewn i'r cynwysyddion gwydr gallech weld wyau estrys a mwy o beli gwydr sydd wedi'u colli neu eu dwyn neu sydd mewn amgueddfeydd.

A sut le yw'r tu allan? Mae'r ffasâd yn yn debyg i un Mosg Suleiman, ond wedi eu hychwanegu cromenni cornel a thyredau. Mae'r sgwâr mor hir â'r mosg ei hun ac mae ganddo sawl arced gyda mannau lle gall y ffyddloniaid wneud eu ablutions. Mae yna ffont hecsagonol canolog ac y mae ysgol hanesyddol sydd heddyw yn gweithredu fel canolfan wybodaeth, ar ochr Hgaia Sofía. Y mosg Mae ganddo chwe minaret: mae pedwar yn y corneli, pob un â thri balconïau, ac mae dau arall ar ddiwedd y patio gyda dim ond dau falconi.

Efallai na fydd y disgrifiad hwn mor wych â'i weld yn bersonol. Y mae gennych yr olygfa orau os byddwch yn dod o'r cae rasioneu, ar yr ochr orllewinol i'r deml. Os nad ydych chi'n Fwslimaidd, yna dylech chi ymweld yma hefyd. Maen nhw'n argymell peidio â rhoi pwys ar y bobl sy'n rhydd yn y fynedfa, yn ceisio gwerthu pethau neu i'ch argyhoeddi nad oes angen gwneud y rhes. Nid felly y mae. Arhoswch gyda gweddill yr ymwelwyr.

Awgrymiadau ar gyfer ymweld:

  • Mae'n well mynd ganol bore. Mae pum gweddi y dydd ac felly mae'r mosg ar gau am 90 munud ym mhob gweddi. Osgowch ddydd Gwener, yn arbennig.
  • Rydych chi'n mynd i mewn heb esgidiau ac rydych chi'n rhoi'r rhain mewn bag plastig maen nhw'n ei roi i chi wrth y fynedfa am ddim.
  • Mae mynediad am ddim.
  • Os ydych chi'n fenyw rhaid i chi orchuddio'ch pen ac os nad oes gennych chi rywbeth eich hun maen nhw hefyd yn rhoi rhywbeth i chi yno, am ddim, i orchuddio'ch pen. Mae'n rhaid i chi hefyd orchuddio'ch gwddf a'ch ysgwyddau.
  • Y tu mewn i'r mosg mae'n rhaid i chi gadw'n dawel, peidiwch â thynnu lluniau â fflach a pheidiwch â thynnu lluniau nac edrych yn fawr ar y rhai sydd yno'n gweddïo.
Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*