Archebu hediadau

Darganfyddwch y prisiau gorau ar hediadau a chyda'r holl warantau diolch i'n peiriant chwilio hediadau rhad.

Chwilio Hedfan Rhad

Ond mae yna opsiynau eraill ar y Rhyngrwyd, felly rydyn ni'n cynnig mynediad i chi i'r prif wefannau chwilio a chymharu hedfan:

 • Destinia: Diolch i'r peiriant chwilio hwn gallwn ddod o hyd i hediadau am bris da a gyda gwarant lawn. Cliciwch yma
 • Ewch i: Mae'r peiriant chwilio gwestai enwog hefyd yn cynnig teclyn i chi gael hediadau rhad iawn. Cliciwch yma.
 • Skyscanner: Un o'r peiriannau chwilio a ddefnyddir fwyaf a chyda'r enw da gorau am ddod o hyd i'r prisiau rhataf. Os ydych chi eisiau gweld sut mae'n gweithio, mae'n rhaid i chi wneud hynny cliciwch yma.
 • Lufthansa, cwmni hedfan o'r Almaen a pha un yw'r mwyaf yn Ewrop. Ar ei wefan gallwch ddod o hyd i'r hediadau gorau o fewn ei gynnig gwych. Cliciwch yma.
 • eDreamiau, un o'r asiantaethau teithio mwyaf yn y byd ac sy'n cynnig amrywiaeth eang o hediadau am y prisiau gorau. Archebwch eich hediad gyda nhw mynd i mewn yma.

Pryd bynnag y bydd diwrnodau i ffwrdd neu wyliau'n agosáu, mae'n digwydd i ni fynd allan o'r drefn arferol. Pa ffordd well na dod i adnabod lleoedd eraill. Pe bai blynyddoedd lawer yn ôl roeddem yn ddiog, oherwydd gorfod gwneud taith hir o sawl diwrnod, heddiw nid yw hynny'n digwydd mwyach. Diolch i'r awyren, byddwn yn ein cyrchfan mewn dim o amser. Os i'r fantais fawr hon rydym yn ychwanegu'r teithiau rhad y gallwn ddod o hyd iddo ar y we, bydd gennym eisoes ran o'n gwyliau wedi'u trefnu.

Awgrymiadau gorau ar gyfer dod o hyd i hediadau rhad

Hedfan cost isel

 • Byddwch yn hyblyg: Un o'r opsiynau gorau o ran dod o hyd i bargeinion hedfan, yw pan nad ydym yn nodi dyddiad penodol. Hynny yw, rydyn ni i gyd yn gwybod bod y tymor uchel yn gysylltiedig â mis Awst a'r gwyliau cenedlaethol. Felly, os ydych chi'n ddigon ffodus i allu dianc y tu allan iddyn nhw, yna siawns eich bod chi'n mynd i arbed llawer mwy nag yr ydych chi'n ei feddwl ar eich tocyn awyren.
 • Tocynnau ar wahân: Weithiau, archebwch docyn nid mynd yn ôl ac ymlaen yw'r ateb gorau. Fe welwn yr arbedion pan fyddwn yn cadw'r tocynnau ar wahân. Wrth gwrs, yn gyntaf oll bydd yn rhaid ichi edrych yn agos, oherwydd nid yw'r tric hwn gan bob cwmni.
 • Y graddfeydd: Er bod y stopovers ar deithiau Gallant fod yn niwsans mawr, yn yr achos hwn, gallant fod yn iachawdwriaeth inni hyd yn oed. Mae hyn oherwydd bod ei bris wedi'i ostwng yn fawr.
 • Yr oriau: Heb amheuaeth, gall yr oriau hefyd effeithio ar ein poced. Os nad ydych chi ar frys am ddiwrnod penodol, siawns na fydd yr amser yn rhwystr chwaith. Felly, gallwch gadw'ch hediadau cost isel os dewiswch y peth cyntaf un yn y bore neu gyda'r nos. Weithiau mae'n digwydd bod y prisiau ychydig yn is. 'Ch jyst angen i chi edrych arno!
 • Ionawr, Chwefror a Thachwedd yn dod yn misoedd rhatach i deithio. Felly, gallwch chi bob amser fynd i edrych ar eu dyddiau a chadw lle bryd hynny. Wrth gwrs, os oes gennych ddiwrnodau i ffwrdd, gallwch chi bob amser newid ychydig y gwyliau hynny sydd gennych chi mewn golwg.

Sut i archebu hediad ar-lein

Tocyn awyren rhad

Archebwch hediad ar-lein, yw un o'r tasgau y gall pawb eu gwneud, hyd yn oed heb fod â llawer o syniad o'r rhyngrwyd. Yn ogystal, gallwch arbed cyfryngwyr, aros a gweithdrefnau eraill. Onid ydych chi'n meddwl ei fod yn werth chweil?

 • Yn gyntaf oll, y gorau y gallwn ei wneud yw mynd am a darganfyddwr hedfan fel y rhai rydyn ni wedi'u gadael chi ar ddechrau'r erthygl hon. Yno, gallwn ddewis y dyddiad a'r lle yr ydym am ymweld ag ef a byddwn yn cael cyfres o opsiynau, wedi'u harchebu gyda'u prisiau a'u cwmnïau hedfan. Tasg syml iawn y bydd gennym ger ein bron mewn ychydig eiliadau.
 • Fel peiriannau chwilio gallwch ddefnyddio Skyscanner a Rumbo neu Destinia, ymhlith eraill. Bydd pob un ohonynt yn eich hwyluso chi prisiau gorau'r cwmnïau mwyaf adnabyddus. Rydych chi mewn dwylo da !.
 • Ar ôl i ni gael y dewis, mae'r ymarfer syml o wybod yn dechrau pryd mae'n rhaid i ni archebu. Gan ein bod yn cynllunio gwyliau, ni allwn gyrraedd a mynd ar fwrdd y llong. Na, oherwydd mae angen i ni addasu'r pris ychydig. I wneud hyn, yr hyn sy'n rhaid i chi ei wybod yw y bydd, fel rheol gyffredinol, tua saith wythnos cyn pris y tocyn bron 10% yn rhatach. Wrth gwrs, os ydym ar frys mawr, rhaid i chi wybod y gallai tocyn ar yr un diwrnod gadael fod wedi cynyddu yn y pris hyd at 30% yn fwy.
 • Ar ôl i chi gymryd y prif gamau o chwilio, dewis a dewis cyrchfan. Nawr dim ond gwneud yr archeb ei hun sydd ar ôl. Ar ôl ei wneud, byddant yn anfon e-bost cadarnhau atoch trwy'r post eich bod wedi darparu. Bydd rhif eich tocyn a'ch cod archebu yn ymddangos yno.

Beth yw manteision archebu hediad ar-lein?

Bargeinion hedfan  

Rydyn ni'n gwybod bod yna lawer manteision gallu archebu hediad ar-lein. Heb amheuaeth, mae cysur yn rhywbeth a fydd bob amser yn cyd-fynd â ni. Nid yr un peth yw gorfod mynd i asiantaeth a threulio bore cyfan yno na bod yn gyffyrddus ar y soffa gartref. Wrth gwrs, yn ychwanegol at hynny, mae gennym ni eraill y mae'n rhaid eu crybwyll.

 • gwybodaeth: Wrth gwrs, mae'r wybodaeth yn llawer mwy helaeth. Mae hyn oherwydd diolch i beiriannau chwilio y byddwch chi'n gallu cymharu â gwahanol gwmnïau, yn ogystal â mwynhau mwy o gyrchfannau a phopeth y mae angen i chi ei wybod.
 • Dim amserlenni: Peidiwch â phoeni os ydych chi'n treulio'r dydd yn gweithio a phan gyrhaeddwch chi, bydd y asiantaeth deithio ar gau. Anadlwch, ymlaciwch ychydig, a throwch y cyfrifiadur ymlaen. Yno fe welwch bopeth rydych chi'n edrych amdano. Gallwch ei gopïo neu ei adolygu drannoeth os ydych chi am edrych o'r newydd.
 • Prisiau: Fel rydyn ni wedi bod yn gwneud sylwadau, rhywbeth sydd bob amser yn ein poeni ni yw’r prisiau. Yn yr achos hwn, ni fydd unrhyw gyfryngwyr a gallwn bob amser gwrdd â'r rheini mwy na chynigion buddiol. Wrth gwrs, cofiwch fod yn rhaid i chi sicrhau o'r pris terfynol bob amser, unwaith y bydd yr holl ffioedd cyfatebol wedi'u hychwanegu. Er hynny, mae'n sicr y bydd yn rhatach ar-lein.

Prif gyrchfannau

Hedfan rhad i Lundain

Os ydych chi eisiau teithio i Lundain, yna mae'n rhaid i chi wybod, er mwyn cael hediadau rhad, bydd yn rhaid i chi archebu tua saith wythnos cyn y daith. Gyda hyn, gallwch fod yn arbed tua 20% o'r pris. Wrth gwrs, ar gyfer hyn, rydyn ni bob amser yn cynghori eich bod chi'n dechrau edrych cyn gynted â phosib ac yn anad dim, eich bod chi'n cymharu. Mae'r teithiau awyren rhataf gorau ym mis Mai a mis Medi.

Hedfan rhad i Baris

Os ydych chi wedi dewis rhamant, yna efallai Paris fydd eich cyrchfan orau. Cyrchfan lle gallwch ddarganfod lleoedd swynol. Er mwyn i chi eu cofio bob amser ac nid, oherwydd ei fod yn hediad drud, yna gallwch chi ddechrau archebu lle tua 10 wythnos cyn eich taith. Y misoedd gorau i weld Paris yw misoedd Medi a Hydref.

Hedfan rhad i Rufain

Taith rhad i rome

Os ydych chi eisiau ymweld â romeBydd rhaid i chi hefyd archebu'ch tocyn awyren fis a hanner ymlaen llaw. Yn y modd hwn fe welwch brisiau mwy fforddiadwy. Hefyd, cofiwch fod mis Mai a mis Mehefin yn fisoedd perffaith, gyda galw isel.

Hedfan yr Economi i Madrid

Darganfyddwch a hedfan i Madrid mae'n rhywbeth cyffredin a syml iawn. Mae pob maes awyr wedi'i gysylltu ag ef. Felly, siawns na fyddwch chi hyd yn oed yn gallu darganfod sawl un ac ar adegau gwahanol iawn. Y peth gorau yw cadw draw o'r prif oriau a diwrnodau fel dydd Gwener neu ddydd Llun oherwydd bod prisiau'n sicr o skyrocket.

Hedfan cost isel i Barcelona

Hedfan i Barcelona

La Barcelona mae ganddo gysylltiad da iawn hefyd. Mae gan y ddau hediadau cenedlaethol a rhyngwladol. Felly nid yw teithio iddo yn broblem. Weithiau fe welwch rai teithiau a'u stopovers, ond mae bob amser yn dda achub ar y cyfle i weld a allwn arbed ychydig ewros. Dewiswch amser pan nad oes llawer o fewnlifiad a byddwch yn gweld sut mae'n rhatach nag yr ydych chi'n meddwl.