Ble i fwyta yn Alcalá de Guadaira

Alcala de Guadaira

Ydych chi eisiau darganfod lle i fwyta yn Alcalá de Guadaira? Ydych chi'n mynd i ymweld â'r dref hardd hon yn y talaith Sevilla Ac a oes gennych chi ddiddordeb mewn gwybod am leoedd lle gallwch chi ailwefru'ch batris gyda phryd o fwyd da? Yn yr achos hwn, y peth cyntaf y dylem ei nodi yw bod y cynnig yn eang ac amrywiol.

Yn y pentref hwn o'r Rhanbarth Los Alcores Mae gennych chi fariau tapas yn seiliedig ar gynnyrch a ryseitiau'r ardal. Mae gennych hefyd hamburgers i fwyta rhywbeth cyflym. Ond, yn anad dim, gallwch ddod o hyd i fwytai sy'n cynnig o fwyd traddodiadol i fwy avant-garde neu o genhedloedd penodol. Er mwyn i chi eu hadnabod, rydyn ni'n mynd i esbonio ble i fwyta yn Alcalá de Guadaira.

Barrau tapas

bar

bar tapas

Mae traddodiad tapas mor gyffredin yn Andalusia fel yn y gweddill o Sbaen. Nid yn ofer, mae'n caniatáu ichi flasu gastronomeg yr ardal mewn ffordd gyflym ac amrywiol. Am y rheswm hwn, mae yna lawer o sefydliadau sy'n eu cynnig i chi yn Alcalá. Yn eu plith, gallwn sôn am fragdy Santa Lucía, yr Alboronia, bragdy Papelón neu fwyty tapas La Alacena.

Fodd bynnag, os ydych chi eisiau bwyta ar deras braf, rydym yn argymell y Buchod tenau, sydd wedi'i leoli yn y Plaza de los Molinos. Ymhlith ei ymhelaethiadau, mae'r mojama gyda thomato ac almonau, salad Cesar neu gacen Inés Rosales gyda phenfras mwg, winwnsyn wedi'i garameleiddio ac ali oli.

Mae hefyd yn cynnig teras eang a thawel i chi Chwips y Cogydd, sydd ag amrywiaeth o tapas sydd mor syml ag y maent yn flasus. Ychydig yn fwy cywrain yn y cyflwyniad, ond yr un mor flasus, yw rhai'r tafarn gastrogon, a gewch ar Pescadería street. Ymhlith ei ryseitiau, mae gennych, er enghraifft, bara gyda ham ac wy soflieir neu wystrys gydag wyau wedi'u ffrio a saws.

Yn olaf, hefyd Chwain drwg, sydd ar stryd Pepe Luces, yn cynnig tapas i chi fel marinâd ffrio, cyw iâr creisionllyd neu falwod yn eu tymor. Yn ogystal, rydym yn eich cynghori i ymweld ag ef am frecwast. Ynghyd â choffi da, gallwch chi gael brechdan flasus.

Ble i fwyta yn Alcalá de Guadaira os ydych chi awydd cig: stêcs

Bwyty

neuadd bwyty

Mae gennych chi hefyd ymhlith y lleoedd bwyta yn Alcalá de Guadaira stêc da. Rydym yn caniatáu ein hunain i roi cyngor i chi Glannau'r Coll, oherwydd ei bod yn magu ei gwartheg ei hun yn helaeth am wyth mis ac yn eu bwydo â glaswellt organig. Maent hyd yn oed wedi arwain at fath o fuwch y mae ei chig yn feddal ac yn llawn sudd. Fodd bynnag, gallwch hefyd ddod o hyd yn ei lythyr darnau o Angus Du i charolaise.

Daw y lle hwn yn gangen o'r Y Gril Coll, sydd wedi ei leoli ar y ffordd o Dos Hermanas i Seville. Mae hyn hefyd yn cynnig cigoedd o'r ansawdd gorau i chi wedi'u paratoi'n ofalus, er enghraifft, ar embers derw.

Fodd bynnag, nid dyma'r unig le i fwyta cig da yn y dref Andalusaidd. Gallwch hefyd ddewis y tafarn El Churrasco, sydd ar stryd Triana. Yn ogystal â chig o ansawdd da, mae'n cynnig y gazpacho poblogaidd neu wyau wedi'u sgramblo i chi. A'r cyfan gyda golygfeydd godidog o'r castell alcala, amddiffynfa fawreddog o'r XNUMXfed ganrif yr ydym yn argymell ichi ymweld â hi.

Yn yr un modd, mae gennych chi stêcws o'r Ariannin yn Alcalá. Gelwir Bwyty Rhyngwladol ac fe'i cewch ar stryd y Môr Coch. Os ydych chi am flasu ryseitiau o'r wlad Sbaenaidd-Americanaidd, rydym yn ei argymell. Gallwch chi flasu rhai gauchitas mewn saws neu Choripán creol. Heb anghofio'r poblogaidd empanadas Ariannin.

eiddo arbenigol

bwyty modern

Bwyty dylunydd

Er ei bod yn dref heb arfordir, mae gennych chi hefyd fwyty bwyd môr i'w fwyta yn Alcalá de Guadaira. yn perthyn i'r etholfraint Môr y Corgimychiaid, sy'n bresennol mewn llawer o ddinasoedd eraill yn Sbaen. Mae'n cynnig pob math o'r cynhyrchion hyn i chi o'r môr, rhag ofn eich bod chi eisiau trin eich hun.

Fodd bynnag, mae'n well gennym eich cynghori i ymweld â'r Siop Fwyd Santa Marta, sydd wedi'i leoli ar stryd Mar Cantábrico. Mae hefyd yn cael ei hysbysebu fel bwyty bwyd môr, ond mae ei nerth yn ddiamau selsig. Mae'n lle godidog i chi gael rhywfaint o ham neu cecina a gallwch hyd yn oed brynu'r cynhyrchion hyn. Mae ganddo hefyd gawsiau godidog a chaniau o frwyniaid, cregyn gleision a danteithion morol eraill.

Yn yr un modd, mae'n cyfuno blasau'r môr a'r mynyddoedd Aroche Winery, y byddwch yn dod o hyd iddo ar Bernal Díaz del Castillo stryd. Lle bo'n berthnasol, mae'n arbenigo mewn cynhyrchion cig o'r Sierra de Aracena ac o'r copaon Aroche (sy'n rhoi ei enw iddi), yn nhalaith Huelva. Ynddo gallwch chi flasu pob math o gigoedd wedi'u halltu fel ham, chorizos neu selsig Iberia. Ond mae hefyd yn cynnig pysgod cregyn da i chi o arfordiroedd Huelva a Cádiz, yn ogystal â gwinoedd rhagorol o Sir Huelva a manzanilla o Sanlucar de Barrameda.

Bwytai ar gyfer digwyddiadau lle i fwyta yn Alcalá de Guadaira

bwyty gwladaidd

Neuadd bwyty gydag addurniadau minimalaidd

Mae gennych chi hefyd yn y cynnig gastronomig o'r lleoedd tref Sevillian gyda lle ar gyfer digwyddiadau mawr fel priodasau a phrydau cwmni. Fodd bynnag, ynddynt gallwch hefyd fwyta bob dydd. Mae'n achos o Bwyty Colosseum Newydd, wedi'i integreiddio i westy Sandra, sydd, yn ei dro, yn lle da i chi aros. Mae ganddo dair seren ac ystafelloedd eang.

Ond rydym hefyd am argymell Ty Ramos, sydd ar stryd Monte Carmelo. Mae ganddi ystafelloedd â lle i saith deg, cant, cant dau ddeg a hyd yn oed cant wyth deg o bobl. Mae ganddo hefyd deras sy'n gallu cynnwys tri chant. Ond, fel y dywedasom, gallwch chi hefyd fwynhau bwyd dyddiol yn y lle hwn. wedi arbenigo mewn cigoedd derw wedi'u grilio o'r ansawdd gorau. Fodd bynnag, gallwch hefyd flasu seigiau nodweddiadol o gastronomeg Andalusaidd fel gazpacho o y salmorejo.

Yn yr un modd, mae gennych chi sefydliad arall o'r math hwn yn Alcalá. Yn ymwneud gwerthu y merlod, sydd wedi bod yn bwydo ei ymwelwyr ers 1975. Mae ganddo hefyd ystafell ddigwyddiadau fawr, teras a hyd yn oed ardal chwarae i blant. O ran ei seigiau, mae'n cynnig i chi bwyd traddodiadol y mae ei baella bwyd môr neu ei gigoedd Iberaidd yn sefyll allan. Fe welwch y bwyty hwn ar stryd Zacatín, wrth ymyl castell Alcalá.

Bwytai Eidalaidd a chymalau byrgyr

Hamburgers

Byrgyrs gyda chaws a llysiau

Nid oes prinder siopau bwyd Eidalaidd yn nhref Sevillian. Yn PomodoroWedi'i leoli ar Avenida 28 de Febrero, mae gennych chi pizzas rhagorol, ond hefyd pastas da a hyd yn oed burritos Mecsicanaidd. Mae gan gymeriad tebyg y Trattoria Fratelli Newydd, sydd wedi'i leoli ar stryd José Pinedo ac mae ganddo gynigion diddorol.

Sin embargo, Tabled Gallwn i eich camarwain. Oherwydd bod ei henw yn Eidaleg ac yn golygu bwrdd. Ond nid yw ei fwydlen yn seiliedig ar gastronomeg trawsalpaidd. Mae'n cynnig seigiau traddodiadol i chi ac eraill gyda rhywfaint o greadigrwydd. Mae ei fwyd yn seiliedig ar y deunyddiau crai gorau ac mae'n rhagorol. Yn ogystal, mae'n paru'n berffaith â'i restr win dda. Os ydych yn chwilio am a lle cain a chyda pheth detholusrwydd, eiddot ti yw hwn.

Yn olaf, efallai y byddai'n well gennych fwyta hamburger syml o ansawdd wedi'i baratoi'n dda. Mewn achos o'r fath, gallwch fynd ato Byrger Penwythnos, sydd ar General Prim street.Mae ei fwydlen yn seiliedig bron yn gyfan gwbl ar ryseitiau Americanaidd ac mae'n helaeth. Mae gennych nid yn unig fyrgyrs gwych, ond hefyd saladau, nachos, nuggets cyw iâr, cylchoedd nionyn a llawer o brydau nodweddiadol eraill o fwyd Americanaidd. Nid oes ychwaith brinder, fel cyflenwad, o pizzas da a sawsiau gwreiddiol fel chipotle mayonnaise neu Jack Daniels.

Gastronomeg Alcalá de Guadaira

ti'n ceryddu

plât o scolding

Ni allwn orffen ein herthygl ar ble i fwyta yn Alcalá de Guadaira heb ddweud wrthych am y prydau nodweddiadol y gallwch archebu yn y dref Sevillian. Byddai'n anghyflawn os na fyddwn yn eich cynghori ynghylch yr hyn y gallwch ei archebu yn yr holl fwytai hyn.

Ynglŷn â hyn, y peth cyntaf y mae'n rhaid i ni eich atgoffa yw bod y dref Andalusaidd wedi'i galw ers amser maith Alcala y Pobyddion am ei fara godidog. Roedd yn ei gyflenwi i dalaith Seville gyfan ac fe'i gwnaed mewn llu o fformatau sy'n cael eu cadw heddiw. Er enghraifft, teleras, toesenni, scolding, picaítos, myffins neu hanner bobas, rhai ohonynt yn wreiddiol o'r dref. Dywedir fod bai da o'i ansawdd, ynghyd a gwaith da y pobyddion, i'w briodoli i'r dwfr o ffynhonnau Alcalá.

Ar y llaw arall, mae ryseitiau ei gegin yn seiliedig ar y deiet Môr y Canoldir. Rhennir rhai â gweddill Andalusia, megis gazpacho o pysgod wedi'u ffrio, a hyd yn oed gyda chymunedau ymreolaethol eraill o Sbaen (er enghraifft, y briwsion). Ond mae eraill yn llai adnabyddus fel ef sopeao. Mae hwn yn amrywiaeth o gazpacho y mae tiwna, macrell a hyd yn oed grawnwin neu giwcymbr yn cael eu hychwanegu ato.

Maent hefyd yn brydau nodweddiadol o Alcalá el wedi'i goginio gyda pringá, Y cawl tomato a reis gyda petris. Ond un arall o gynnyrch seren y dref yw'r olewydd profiadol gyda gwahanol sawsiau. O ran teisennau, byddwch hefyd yn dod o hyd i'ch danteithion eich hun. Mae'n achos o cacennau Alcala ac o'r bisgedi wedi'u stwffio. Ac, ynghyd â'r rhain, mae rhai yn fwy cyffredin mewn safleoedd eraill fel Sitron a thoesenni wy, Y bara byr Fienna, Y pionon o los Rydych yn meringues. Hyn oll heb anghofio’r rhyfeddodau y mae lleianod lleiandy Santa Cruz yn ymhelaethu arnynt. Yn eu plith, y ocheneidiau, Y nibbles ac calonnau.

I gloi, rydym wedi dangos rhai o'r bwytai gorau i chi Ble i fwyta yn Alcalá de Guadaira. Fel y gwelsoch, mae'r cynnig yn eang ac amrywiol. Ond, yn ogystal â'i gastronomeg, mae gan dref Sevillian lawer o atyniadau eraill i'w cynnig i chi. Mae'r rhain yn cynnwys rhyfeddodau fel y crybwyllwyd uchod castell, Y eglwys santiago el maer neu pont Iesu Nazareno, ond hefyd dirweddau hardd fel y rhai sy'n ffurfio'r Cofadail naturiol Riberas de Guadaira. Dewch i ddarganfod y dref Andalwsia hon.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*