Ble i fwyta yn Amsterdam

Bwyta yn Amsterdam

Nid yw'r ffaith bod cyrchfan yn dwristiaid oherwydd ei atyniadau, boed yn amgueddfeydd, orielau, adeiladau neu ddiwylliant, yn golygu bod ganddo hefyd gastronomeg sy'n werth ei flasu, ei fwynhau a'i gofio.

Ond mae'n ymddangos ei fod yn wir yn Amsterdam, felly gadewch i ni weld heddiw ble i fwyta yn amsterdam, ac os yw'n rhad, llawer gwell.Bwyta yn Amsterdam

bwrgermeester

Mae'r ddinas yn cynnig popeth, gallwch chi fwyta mewn bwytai da a drud hyd yn oed mewn lleoedd bach, rhad a da. Mae’n wir na all pob un ohonom fforddio bwyta mewn lle â seren Michelin, felly heddiw byddwn yn canolbwyntio ar leoedd ble i fwyta yn Amsterdam, a beth i'w fwyta, am lai na 20 ewro. Ydych chi'n meddwl ei fod yn iawn?

Mewn egwyddor, gallwn ganolbwyntio ar un o'r bwydydd rhataf yn y byd os ydych chi'n gwybod ble i edrych: hamburwyr. Mae yna lawer o gadwyni rhyngwladol gyda blasau eisoes yn hysbys i bawb, rhag ofn nad ydych am barhau i arloesi.

bwrgermeester

Mae cadwyn fach yn Amsterdam o'r enw bwrgermeester, sydd â thair siop: un yn y canol, un arall ger sw Artis ac un arall yn Jordaan. Mae'n cynnig amrywiaeth eang o fyrgyrs, mae yna gig eidion, cig oen a chyw iâr, ac mae opsiwn fegan hefyd, falafel. Gallwch ychwanegu sawsiau, ychwanegu saladau neu sglodion, pob un â chynnyrch lleol ac amaethyddiaeth gynaliadwy. Prisiau? Rhwng 12 a 16 ewro, neu mae rhai bach am 6 ewro.

busnes arall yw Y Cigydd, gyda byrgyrs cig eidion Aberdeen Angus, ond mae yna rai pysgod, cig oen a fegan hefyd. Mae ganddo brisiau o rhwng 10 a 13 ewro ac rydych chi'n dod o hyd i'r storfa yn Overhoeksplein, 1, yn Nhŵr A'DAM.

Y Burtcher

Llinyn arall yw ByrgyrBar, gyda chwe siop wedi'u dosbarthu ledled y ddinas a phrisiau rhwng 13 a 23 ewro. Ellis Gourmet Burger Mae'n wreiddiol o Wlad Belg, cadwyn, ac mae'r siop yn y dref yn Singel 161A. Mae gan y fwydlen opsiynau clasurol, gyda chaws, neu lysiau.

Os ydych yn hoffi bwyd go iawn a blasau Eidalaidd yw eich un chi yna gallwch chi fynd i Vapiano. Mae'n gadwyn o fwytai o darddiad Almaeneg sy'n paratoi ei seigiau (risottos, antipasto, saladau, pizzas), gyda chynhyrchion naturiol a ffres.

Vapiano

Mae'r system yn gyfforddus iawn: rydych chi'n cyrraedd, maen nhw'n rhoi cerdyn i chi gyda sglodyn ac mae popeth rydych chi'n ei fwyta yn cael ei godi arno. Yna, ar y diwedd, rydych chi'n mynd i'r gofrestr ac yn talu. Mae gan y byrddau olew olewydd a finegr balsamig ac mae yna lawer o bwdinau. Mae'r gwasanaethau'n gyflym iawn ac yn cyfrifo prisiau rhwng 10 a 15 ewro. Rydych chi'n dod o hyd iddo yn Amstekstraat 2-4.

Ar bumed llawr siop adrannol Bijenkorf fe welwch y cegin bijenkorf, lle da i ginio. Mae yna wahanol dymhorau yn y gegin hon, gyda gwahanol opsiynau gastronomeg o bob cwr o'r byd: mae yna fwyd Arabeg, Japaneaidd, Eidalaidd, mae yna gawliau, saladau, pysgod, cig ...). Mae bwydlen gyflawn rhwng 10 ac 20 ewro. Nid yw'n lle bach neu giwt, wedi'r cyfan, mae y tu mewn i ganolfan siopa, ond os ydych chi'n chwilio am le, bod dan do a hynny i gyd, mae'n werth chweil.

Bwyta yn Jumbo

Mae ganddo hyd yn oed ran gyda tho gwydr a theras bach gyda golygfeydd o'r Beurs van Berlage a Beursplein. Mae'n agor rhwng 11 a 6 p.m., o ddydd Llun i ddydd Mercher, ac yna'n cau am 6:30 p.m. ar ddiwrnodau eraill. Bwyta y tu mewn i Jumbo mae hefyd yn rhad: LaPlace Mae'n fwyty hunanwasanaeth, cadwyn, ac mae'r siop-o fewn-a-siop ar Kalverstraat-Robin yn boblogaidd iawn.

Nawr, ydych chi'n eu hoffi? bagels? Gallwch chi fynd i un o ganghennau'r caffeteria Bagels a Ffa, sy'n gwerthu amrywiaeth eang o fageli, saith i gyd: pedwar gyda chaws hufen. Maent yn costio rhwng 4 a 9 ewro ac yn cael eu gweini gyda the neu goffi neu sudd. Mae mwy nag 20 o'r siopau hyn ledled Amsterdam.

maoz

Os nad oes ots gennych fwyta sefyll i fyny neu os oes gennych le gerllaw gallwch brynu i mewn Maoz Fegan: falafel cyw iâr wedi'i ffrio gyda bara pita, saladau, hwmws, sudd ffres... Mae bar salad hunanwasanaeth, i gyd ar gyfer llai na 10 ewro. Daw'r gadwyn yn wreiddiol o Amsterdam ac mae ganddi bedair siop o amgylch y ddinas.

Ydych chi'n chwilio amdano y sglodion gorau yn amsterdam? yna ceisiwch gyda vleminckx, safle sy’n dyddio’n ôl i 1957. Mae’n siop tecawê ac mae’r tatws yn cael eu gweini mewn conau papur, gyda dewis o 25 o sawsiau. Mae'r siop yn Voetboogstraat 33, lôn rhwng Spui a Heiligenweg.

30ML mae'n siop goffi fach, maen nhw'n rhostio eu ffa coffi eu hunain yn Utrecht a dyna lle maen nhw'n dod yn wreiddiol. Maen nhw'n dweud bod y coffi yn dda iawn ac i gyd-fynd ag ef mae yna fwydlenni bwyd bach sy'n cynnwys crempogau, brechdanau ac wyau. Yn Amsterdam mae dwy gangen: un yn Van Noordstraat, 26 ac un arall yn Bijlmerplein, 156. Maent yn agor bob dydd rhwng 8 neu 9 am a 4 neu 6 pm.

sglodion Ffrangeg yn Amsterdam

Yma rydych chi'n bwyta llawer penwaig, danteithfwyd lleol, y mae'n rhaid i chi roi cynnig arni ar eich taith i'r Iseldiroedd a'r Iseldiroedd. Mae wedi'i halltu â halen ac wedi'i rewi, felly does dim bacteria, ac mae'n gyfoethog mewn omega-3s. Fel arfer caiff ei weini wedi'i orchuddio â winwns amrwd a'i fwyta gan y gynffon. Gellir ei fwyta gyda bara hefyd. Mae'r pysgota gorau yn digwydd ddiwedd y gwanwyn, dechrau'r haf, ac fe'i prynir a'i werthu ar y stryd, mewn stondinau ym mhobman.

brechdan penwaig

Hyd yn hyn rydym yn siarad am leoedd lle i fwyta yn amsterdam, ond y cwestiwn a ganlyn beth i'w fwyta yn Amsterdam

Wel, ni allwch adael heb fwyta crempogau, a elwir yma. pannekoeken, a weinir weithiau gyda chig wedi'i halltu neu eog neu losin, y brechdanau penwaig hynny y dywedais wrthych amdanynt o'r blaen, cawsiau lleol, balen chwerw, peli cig sydd fel arfer yn cael eu gweini â mwstard, stroopwaffles, cwcis wedi'u llenwi â saws caramel sy'n cael eu bwyta'n gynnes, y crempogau mini a elwir poffertjes wedi ei daenellu â siwgr powdr, y hotchpotch, cymysgedd o lysiau wedi'u puro â menyn a'u gweini fel dysgl ochr neu a rijsttafel, gwledd o seigiau bach o darddiad Indonesia gyda llawer o reis.

chwerwballen

Er bod yr Iseldiroedd yn adnabyddus am y Caws Gouda ac Edam, y ddau o darddiad cig eidion, mae'r ffermwyr hefyd yn cynhyrchu cawsiau eraill a rhaid i bawb roi cynnig arnynt yn y ddinas. Taith dda drwy'r marchnadoedd lleol Maent yn caniatáu ichi flasu pob un ohonynt, gan ddechrau gyda'r ddau enwocaf ond ie neu ie rhoi cynnig ar y lleill. Ac yn olaf, ar ein rhestr o ble a beth i'w fwyta yn amsterdam Ni allwn anghofio am losin: appeltaart, yng nghwmni a cwpan jenever, diod feddwol o'r XNUMXeg ganrif tebyg i gin, neu gwrw oer iâ


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*