Lle mae Môr y Gogledd yn cwrdd â'r Baltig

Y cyfnos yn Skagen

Ar hyd a lled y blaned gallwn ddod o hyd i ryfeddodau naturiol sy'n ein gadael mewn parchedig ofn, gyda'n cegau'n llydan agored mewn syndod a'n calonnau'n llawn rhithiau. Lle bynnag yr edrychwn mae lleoedd paradisiacal lle mae datgysylltu o'r drefn mor hawdd â cau ac agor eich llygaid.

Un o'r lleoedd hynny sy'n ymddangos wedi eu cymryd o stori yw tref dwristaidd Aberystwyth Skagen. Wedi'i leoli ar ben mwyaf gogleddol tir mawr Denmarc, mae wedi ei amgylchynu gan draethau tywodlyd nad oes ganddynt unrhyw beth i genfigenu wrth rai'r rhanbarthau trofannol, gan ei fod yn cael ei olchi gan ddyfroedd dau fôr: Môr y Gogledd a'r Baltig, sy'n gwrthdaro gan arwain at sioe anhygoel.

Fel petai dau ffrind a ysgydwodd ddwylo heb ei wasgu'n dynn mewn gwirionedd, aMae'r ddau foroedd hyn yn cydfodoli mewn cytgord perffaith heb darfu ar ei gilydd.

Skagen, dinas ddeniadol o Ddenmarc na allwch ei cholli

Tai Skagen

Dim ond o'r ddinas hon y gallwch chi fynd i'w gweld, o Skagen. Mae i'w gael yng ngogledd Denmarc, yn benodol yn rhanbarth Gogledd Jutland. Mae'n dref bysgota fach sy'n croesawu unrhyw un sy'n dymuno ymweld â hi.

Tan ddim yn bell yn ôl nid oedd yn boblog iawn, ond ychydig ar y tro mae'r boblogaeth wedi bod yn cynyddu, yn enwedig yn ystod y blynyddoedd diwethaf, oherwydd unwaith y byddwch chi'n gweld y rhyfeddod bach hwn â'ch llygaid eich hun, ni allwch ei anghofio mwyach.

Beth i'w wneud yn Skagen?

Harbwr Skagen

Er gwaethaf cyfanswm ei arwynebedd, gall gynnig llawer i dwristiaid, waeth beth yw eu chwaeth. Er enghraifft:

  • Amgueddfa Skagen: Os ydych chi'n hoffi gweld celf wedi'i thynnu mewn paentiad, ni allwch golli'r amgueddfa. Fe'i sefydlwyd ym 1908 yng Ngwesty'r Brøndum. Ar hyn o bryd mae'n gartref i fwy na 1950 o weithiau gan wahanol beintwyr, fel Anna Ancher neu Christian Krohg.
  • Puerto: y lle perffaith i gael pysgod ffres, gan ei fod yn cael ei ocsiwn bob dydd. Gallwch hefyd aros yn un o'i dai, sydd wedi'u paentio mewn lliw melyn nodweddiadol.
  • Milltir Råbjerg: yn amgylchoedd y ddinas mae traethau tywod gwyn a dŵr bron yn grisialog. Dyma baradwys lle gall y teulu cyfan fwynhau taith gerdded ddymunol, neu ystyried Milltir Råbjerg, sy'n fwy adnabyddus fel twyn symudol.
  • Cape Skagen: Ond os yw'n well gennych weld adar ysglyfaethus yn gwneud yr hyn maen nhw'n ei wneud orau, yna mae'n rhaid i chi fynd ar y diwedd. Mae'n anodd dod o hyd i bwyntiau gwylio da, ond yma fe welwch un: yr Skagens Odde.

Hinsawdd Skagen

Bywyd gwyllt Skagen

Wrth fynd i le anghyfarwydd un o'r pethau cyntaf i'w wneud yw gwybod sut le fydd y tywydd pan fyddwn ni'n taro'r ddaear. Yn Skagen mae'r tymereddau rhwng -2ºC ym mis Chwefror a 18ºC ym mis Awst, felly, Ni fydd gennym unrhyw ddewis ond cymryd dillad cynnes i amddiffyn ein hunain rhag yr oerfel, a rhai ymbarelau hefyd yn enwedig os ewch chi ym mis Hydref sef y mis mwyaf glawog.

Skagen, lle mae dau fôr yn cwrdd ... ond dydyn nhw ddim yn cymysgu

Moroedd Skagen

Llun ar gyfer Wanderspots

Heb amheuaeth, dyma brif atyniad y rhan hon o'r byd. Mae'r Culfor Skagerrak mae'n culfor llydan sy'n gwahanu de penrhyn Sgandinafia (yn Norwy) oddi wrth benrhyn Jutland (yn Nenmarc), gan gysylltu Môr y Gogledd a Môr y Baltig. Mae'n lle hanesyddol a adawodd ei farc: gyda hyd o 240km a thua 80km o led, roedd yn lleoliad strategol yn ystod y ddau ryfel byd, yn enwedig i'r Almaen, gan ei fod yn un o'r rhesymau pam y gwnaeth y Natsïaid oresgyn Denmarc a Norwy.

Sut mae "gwrthdaro y moroedd" yn digwydd?

Traeth Skagen

Mae "gwrthdaro y moroedd" yn digwydd pan fydd un o'r ddau yn llawer llai halwynog na'r llall. Yn yr achos hwn, mae gan y Baltig grynodiad halen is na Môr y Gogledd, sy'n llawer melysach oherwydd y symiau enfawr o ddŵr croyw a gyflenwir yn gyson gan yr afonydd sy'n llifo i'w glannau.

Mewn gwirionedd, oni bai am yr agoriad bach hwnnw ym Môr y Gogledd, o'r enw'r Skagerrak, byddai'r dŵr Baltig yn llyn dŵr croyw enfawr.

Pethau y dylech chi eu gwybod cyn teithio i Skagen

Twyni Skagen, Denmarc

Fel y gwelsom, mae Skagen yn ddinas oer iawn ond gyda llawer o bosibiliadau i'n gwneud ni'n cael gwyliau bythgofiadwy. Fodd bynnag, mae'n rhaid i ni ystyried nifer o bethau os ydym am i'n taith fynd yn wirioneddol fel yr oeddem wedi'i ddychmygu ... o leiaf. Ysgrifennwch yr awgrymiadau hyn fel nad ydych chi'n colli unrhyw beth:

  • Teithio o fis Mai i fis Medi: Yn ystod y misoedd hynny fe welwch yr holl atyniadau i dwristiaid ar agor i'r cyhoedd.
  • Gwnewch gais am y Cerdyn Iechyd Ewropeaidd (TSE): Yn amlwg, nid ydym yn disgwyl cael anafiadau nac unrhyw beth felly, ond rhag ofn y byddai'n well gofyn amdano oherwydd yr hyn a allai ddigwydd.
  • Cymerwch eiriadur a chyfieithydd: Daneg yw'r iaith ddiofyn maen nhw'n ei siarad, er bod y tywyswyr teithiau hefyd yn siarad Saesneg. Os nad ydych chi'n dda iawn am ieithoedd, gall geiriadur a chyfieithydd fod yn ddefnyddiol iawn.
  • Cyfnewid ewros ar gyfer arian lleol (krone Denmarc): mewn rhai lleoedd byddant yn derbyn ewros, ond mae'n well peidio â mentro a phrynu gydag arian lleol neu gyda cherdyn credyd.
  • Sicrhewch fod eich camera bob amser yn barod: Er mwyn cadw'ch atgofion a'u hail-fyw dro ar ôl tro pan ddychwelwch adref, sicrhewch fod eich camera'n barod i'w ddefnyddio.

Felly nawr rydych chi'n gwybod ble i osod y cwrs ar gyfer eich taith nesaf: Skagen, Denmarc.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*