Lleoedd bwyta gwreiddiol ym Madrid

Bwyty Arrogant

Madrid Mae'n un o brifddinasoedd mawr Ewrop, ac os ydych chi'n hoffi bwyta byddwch chi'n cael amser gwych oherwydd bod ei gynnig gastronomig yn amrywiol ac yn niferus iawn. Mae’r cynnig yn parhau i dyfu felly bob dydd gallwch ddewis rhywbeth gwahanol.

Heddiw, yn Actualidad Viajes, lleoedd bwyta gwreiddiol ym Madrid.

ty loot

ty loot

Yn ôl y Guinness Book of Records, y bwyty hwn yw'r hynaf yn y byd.. Sefydlwyd yn 1725 ac fe'i ganed yn dafarn, ond heddiw maent yn dweud ei fod yn cynnig y gastronomeg gorau yn Madrid. Dyma'r lle gorau os ydych chi eisiau bwyta moch ac ŵyn rhost Arddull Castilian.

Mae'r anifeiliaid yn cyrraedd sawl gwaith yr wythnos o Sepúlveda-Aranda-Riaza ac yn cael eu coginio'n araf ac yn gariadus yn y popty can mlwydd oed sy'n llosgi ac yn llosgi pren gan roi gwres ac arogl i'r cig. Ffigurau hanesyddol fel rhai fel Maria Duenas, Graham Greene, Hemingway neu'r un peth Benito Perez Galdos.

Mae'r bwyty yn Calle Cuchilleros, 17 ac mae ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul, yn gweini cinio rhwng 1 a 4 pm a swper rhwng 8 a 11:30 pm.

Giât 57

Giât 57

Beth am fwyta wrth edrych ar gae pêl-droed? Ac nid dim ond unrhyw faes ond maes y Real Madrid! Wrth gwrs, gallwch chi ei wneud os ydych chi'n cadw bwrdd cain yn y bwyty Puerta 57. Mae'n lle mawr, gyda chynhwysedd i lawer o fwytawyr yn ei bron i fil metr sgwâr. Mae'r ffenestr lydan sy'n mynd o'r llawr i'r nenfwd ar un ochr yn caniatáu'r olygfa fawreddog honno yw ei phrif ased.

Mae'r ffenestr hon yn 30 metr o hyd ac mae yn yr ystafell Cibeles fel y'i gelwir. Mae'n wych, ond os ydych chi eisiau rhywbeth mwy agos atoch gallwch ddewis yr ystafell Blanco, sydd prin yn ffitio 22 o bobl. Ar y llaw arall mae'r ystafell Frenhinol a hefyd y Gornel Gwyn sydd â charpedi a thapestrïau; a bar Cibeles lle gweinir diodydd a phrydau symlach.

Yma y fantais yw'r stadiwm pêl-droed, does dim dwywaith. Mae wedi'i leoli yn Stadiwm Santiago Bernabéu C/Tad Damián S/N.

Waw Madrid!

beth madrid

Nesaf ar ein rhestr o lefydd bwyta gwreiddiol ym Madrid mae'r cymysgedd hwn o sioe a swper, a Sioe cinio na allwch ei golli os ydych yn chwilio am siop wreiddiol yn y ddinas. Mae'n edrych fel cymysgedd o Las Vegas a Broadway o gysur eich bwrdd.

Nid y gastronomeg y mae'n ei gynnig yw'r un nodweddiadol o Madrid, yn hytrach Mae'n fwyd o bob rhan o'r byd felly nid yw'n draddodiadol. Gallwch chi fwyta bwyd Mecsicanaidd, Tsieineaidd, Eidalaidd ac mae'r rhestr yn mynd ymlaen. Wrth eich bodd yn bwyta, y peth pwysig yw'r sioe gerddorol y byddwch chi'n dyst iddi ac yn cymryd rhan ynddi os ydych chi'n frwdfrydig.

Wah 1

Yn gyfan gwbl mae'r profiad yn para tua phedair awr, rhwng swper, sioe ac wedyn os ydych am ostwng popeth ychydig gallwch aros am ychydig mwy o ddiodydd yn syml yn mwynhau'r gerddoriaeth. Gallwch brynu blwch i bedwar o bobl o 400 ewro y pen (sydd hefyd yn cynnwys bar agored a bwydlenni blasu), Tabl Byw ar 118 ewro y pen (gallwch gyffwrdd â'r artistiaid), Tabl VIP o 79 ewro, tabl syml o 64 ewro gyda golygfa dda o'r llwyfan neu Sedd Premiwm o 34 ewro yn yr eisteddle.

Mae'r dyddiadau o ddydd Llun i ddydd Sul yn dechrau am 7:30pm gydag a ôl-sioe rhwng 11:15 p.m. ac 1 a.m. Ar ddydd Sadwrn mae sesiwn bore gyda chinio a sioe am 1 pm. Ydych chi’n barod i fwynhau sioe wreiddiol gyda cherddoriaeth yn amrywio o glasuron fel Mozart neu Beethoven i bop modern?

Pumed Elfen

Pumed Elfen

Mae'r safle hwn wedi ei leoli ar y chweched a'r seithfed llawr y Kapital Theatre ac mae'n cynnig cyfuniad da o gastronomeg ac arddull addurno. Am le! Wedi a cromen enfawr sy'n agor ac yn caniatáu ichi fyfyrio ar awyr Madrid, yn y Bwyty Sky, mae yna hefyd La Cava, ar y chweched llawr, lle mae bwyta yn bleser dwyfol.

Felly, mae'r bwyty yn cynnig dwy ystafell, Bwyty Sky, ar y seithfed llawr, gyda 800 metr sgwâr o arwynebedd ac addurniad sy'n edrych yn debycach i gelf na dim arall, ac ar y llawr islaw La Cava, gyda 300 metr sgwâr, ar gyfer llai o giniawyr, lle preifat a chain i yfed y gwin gorau.

Pumed Elfen

Mae DJ, cerddoriaeth fyw Ac os ydych chi'n yfed ac yn methu â gyrru, mae gennych chi wasanaeth gyrrwr â thâl i ddychwelyd adref yn ddiogel. Mae'r bwyty yn gweithio o 9 pm tan 2 am o ddydd Sul i ddydd Iau. Mae gennych fwydlen o 55 ewro.

Gallwch ddod o hyd iddo yng nghanol Madrid, ychydig fetrau o orsaf Atocha. C. de Atocha, 125 .

Yn y tywyllwch

Dans le Noir

Mae'r safle gwreiddiol hwn wedi'i leoli yn y Plaza del Biombo, yng nghanol canol hanesyddol prifddinas Sbaen. Yn fwy na bwyty gallwn ddweud y byddwch chi'n byw yn brofiad hollol ymgolli yma cymysgu coginio gyda chelf.

Mae'n bwyta "yn y tywyllwch", felly heb oleuadau bydd eich synhwyrau eraill yn agor i fyny i'r profiad: byddwch yn arogli gwinoedd a bwyd, byddwch yn blasu gweadau heb wybod beth rydych chi'n ei roi yn eich ceg, er enghraifft. Mae popeth yn tanio sgyrsiau, trafodaethau, dadleuon. Mae bwyta, felly, yn rhannu.

Yn y tywyllwch yn lie caiff bwytai eu harwain gan berson dall, felly mae'r profiad yn unigryw oherwydd ei fod yn ein hannog i ddefnyddio ein synhwyrau eraill, bob amser braidd yn eilradd i synhwyrau'r golwg.

Dans le Noir

Mae'r fwydlen bob amser yn syndod, nid ydych chi'n dewis ei flasu yn y tywyllwch, rydych chi'n ei deimlo wrth iddo gyrraedd eich bwrdd a'ch ceg. Mae'r gegin wedi'i hysbrydoli gan blasau cata ac mae yng ngofal y cogydd Edwin Cuevas. Os oes rhywun ag alergedd, maen nhw'n cofrestru yn yr archeb, ac ar ddiwedd y cinio, pan ddaw'r goleuadau ymlaen, mae tîm y bwyty yn cynnig darganfod, trwy luniau, y diodydd a'r seigiau rydych chi wedi'u bwyta yn absoliwt. tywyllwch.

Dans le Noir yn cyfrif i lawer ar y rhestr o'r 10 bwyty mwyaf gwreiddiol yn y byd. Pa brisiau sydd gennych chi? Mae'r fwydlen gyflawn gyda chwrs cyntaf ac ail a phwdin yn costio 49 ewro ac os ychwanegwch ddau wydraid o win, 90 ewro. Mae yna hefyd fwydlen blasu gwin neu gwrw.

Trahaus

Bwyty Arrogant

Yn olaf, bwyty gyda'r gorau bwyd Eidaleg: trahaus. Mae ganddo addurniad syrcas hynod wreiddiol, gyda charwseli, tenoriaid sy'n weinyddion, yn glowniaid... Beth bynnag, agorodd y lle hwn ar ddechrau'r llynedd ac mae'n wirioneddol unigryw yn y ddinas.

Funciona ar stryd Velázquez, Ardderchog iawn, yng nghymdogaeth Salamanca ac yn cario'r syniad o swper + sioe ar lefel na welir yn aml. Mae'r gastronomeg yn ardderchog, gyda phasta a pizzas gyda gwir flas Eidalaidd a'r deunyddiau crai gorau, ond y cyffyrddiad gwreiddiol ac arbennig yw'r addurno ac arddull syrcas y maent wedi dewis ei roi i chi.

Bwyty Arrogant

Gwyn a choch, streipiau, ffabrigau sy'n eich atgoffa o bebyll syrcas, mae popeth yn drawiadol yn Arrogant, mae popeth yn atgoffa o ffilmiau plentyndod, sioe Ffrengig neu ffilm. Mae melfed coch, aquamarine, metelau efydd, cadeiriau breichiau meddal a llenni yn gyforiog, masgiau'n hongian yma ac acw, ceffylau'n hongian o'r nenfwd, lampau vintage, drychau ... Ond mae yna hefyd gyfnod lle gall fod cerddorion byw, jyglwyr neu swynwyr.

Mae arlwy'r sioe yn wych, gyda 13 o wahanol niferoedd, er bod chwech yn cael eu perfformio bob nos. Hynny yw, gallwch chi fynd sawl gwaith a gweld rhywbeth gwahanol bob amser. Mae'r sioeau yng ngofal Álex G. Robles, coreograffydd adnabyddus, er enghraifft, y Teatro de la Zarzuela, y Royal Albert Hall neu'r Stadiwm Olympaidd yn Athen. Yr wyf yn golygu, ansawdd.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*