Y 10 llyfr teithio gorau ar gyfer pobl sy'n hoff o antur

Teithio yw un o'r gweithgareddau mwyaf cyffrous a chyfoethog yn y byd. Fodd bynnag, weithiau fe'n gorfodir i ohirio ein hawydd i archwilio oherwydd yr angen i aros mewn lle sefydlog neu oherwydd y diffyg gwyliau. Darllenwch am lefydd anghysbell ar y blaned a dysgwch am brofiad teithwyr eraill, yn ffordd dda o ladd y nam a dechrau cynllunio'ch llwybrau nesaf. Rwy'n gadael i chi yn y swydd hon restr o'r rhai sydd i mi y 10 llyfr teithio gorau ar gyfer pobl sy'n hoff o antur Peidiwch â'i golli! 

Y ffordd fyrraf

Y ffordd fyrraf Manuel Leguineche

12 mlynedd yn ddiweddarach, mae'r newyddiadurwr Manuel Leguineche yn adrodd yn "Y ffordd fyrraf" roedd ei anturiaethau yn byw fel rhan o'r Alldaith Record y Byd Traws, taith a gychwynnodd o'r penrhyn ac a aeth â'i brif gymeriadau i deithio mwy na 35000 km ar daith 4 x 4. Hefyd yw stori bachgen a wnaeth, gyda mwy o awydd na phrofiad, lywio'i hun i gyflawni breuddwyd: "Ewch o amgylch y byd".

Aeth yr alldaith, a barhaodd am fwy na dwy flynedd Affrica, Asia, Awstralia ac America, ar adeg pan oedd 29 o'r gwledydd ar y llwybr yn rhyfela. Heb amheuaeth, stori gyffrous a darlleniad hanfodol i gariadon anturiaethau adroddus.

Mewn patagonia

Yn Patagonia Chatwin

Clasur o lenyddiaeth teithio, stori bersonol iawn sy'n cychwyn o blentyndod ei awdur, Bruce Chatwin.

Os ydych chi'n chwilio am drylwyredd, efallai nad hwn yw'r llyfr rydych chi'n edrych amdano, oherwydd weithiau mae realiti yn cymysgu ag atgofion a straeon ffug. Ond os rhowch gynnig arni, byddwch chi'n mwynhau taith Chatwin a byddwch yn darganfod hanfod Patagonia, un o'r lleoedd mwyaf hudolus ac arbennig ar y blaned.

Ystafell Eidalaidd: Taith i Fenis, Trieste a Sisili

Suit Reverte Eidalaidd

Mae cynhyrchiad llenyddol Javier Reverte, sy'n canolbwyntio'n bennaf ar deithio argymhellir yn gryf breuddwydio am y cyrchfannau gorau heb adael cartref.

Mae Italian Suite: Trip to Venice, Trieste and Sicily bron yn draethawd llenyddol y mae Reverte ynddo yn mynd â ni i dirweddau harddaf a swynol yr Eidal. Yn ogystal, mae'r cronicl teithio yn gymysg â straeon a data hanesyddol sy'n helpu i ddeall yr ardal yn well.

Codiad haul yn Ne-ddwyrain Asia

Codiad haul yn Ne-ddwyrain Asia Carmen Grau

Pwy sydd erioed wedi meddwl torri'r undonedd? Penderfynodd awdur Dawn yn Ne-ddwyrain Asia, Carmen Grau, gymryd cam ymlaen a rhoi’r gorau i’w swydd i fyw profiad yr oedd hi wedi breuddwydio amdano erioed. Gadawodd ei bywyd yn Barcelona a chyfarwyddo â sach gefn, cychwynnodd ar daith wych.

Am saith mis aeth ar daith Gwlad Thai, Laos, Fietnam, Cambodia, Burma, Hong Kong, Malaysia, Sumatra, a Singapore. Yn ei lyfr, mae'n rhannu holl fanylion ei antur, y teithiau ar gychod, bysiau, trenau a'r nosweithiau mewn hostel.

Breuddwydion Iau

breuddwydion jupiter ted simon

Yn breuddwydion Iau mae'r newyddiadurwr Ted Simon yn adrodd ei anturiaethau yn teithio'r byd ar fwrdd beic modur Triumph. Dechreuodd Simon ar ei daith ym 1974, o'r Deyrnas Unedig, ac yn ystod pedair blynedd aeth ar daith i gyfanswm o 45 o wledydd. Y llyfr hwn yw stori ei lwybr trwy'r pum cyfandir. Os ydych chi'n un o'r rhai sy'n caru asffalt, ni allwch ei golli!

Canllaw i deithwyr diniwed

canllaw i deithwyr diniwed Mark Twain

Peidiwch â disgwyl canllaw teithio nodweddiadol pan fyddwch chi'n darllen y llyfr hwn. Gweithiodd Mark Twain, a allai swnio’n gyfarwydd i chi fel crëwr Tom Sayer, ym 1867 i bapur newydd Alta California. Yr un flwyddyn, gadawodd Efrog Newydd y daith dwristaidd drefnus gyntaf yn hanes modern a daeth Twain i ysgrifennu cyfres o groniclau ar gais y papur newydd.

Canllaw i deithwyr diniwed yn casglu y siwrnai wych honno a fyddai’n mynd ag ef o’r Unol Daleithiau i’r Wlad Sanctaidd a, gyda'i ddisgrifiadau, mae'n adrodd ei hynt ar hyd glannau Môr y Canoldir a thrwy wledydd fel yr Aifft, Gwlad Groeg neu'r Crimea. Pwynt cadarnhaol arall o'r llyfr yw arddull bersonol Twain, mae hiwmor nodweddiadol iawn mae hynny'n gwneud darllen yn bleserus ac yn hwyl iawn.

Cysgod Ffordd Silk

Cysgod Ffordd Silk Colin Thubron

Mae Colin Thubron yn awdur anhepgor llenyddiaeth teithio, un o’r teithwyr diflino hynny sydd wedi teithio mwy na hanner y byd ac yn gwybod sut i ddweud yn dda iawn. Mae ei weithiau wedi cael eu dyfarnu’n eang ac wedi eu cyfieithu i fwy nag 20 iaith. Canolbwyntiodd y llyfrau cyntaf a gyhoeddwyd yn y genre ar ranbarth y Dwyrain Canol ac, yn ddiweddarach, symudodd ei deithiau i'r hen Undeb Sofietaidd. A) Ydw, mae ei holl lyfryddiaeth teithio yn symud rhwng Asia ac Ewrasia a ffurfweddu dilys Pelydr-X o'r ardal eang hon o'r blaned lle mae gwrthdaro, newidiadau gwleidyddol a hanes yn cymysgu â thraddodiadau a thirweddau.

Yn 2006, mae Thubron yn cyhoeddi The Shadow of the Silk Road, llyfr lle mae'n rhannu ei daith anhygoel ar hyd llwybr tir mwyaf y byd. Gadawodd China a theithio trwy lawer o Asia i gyrraedd mynyddoedd Canol Asia, mwy nag un ar ddeg mil o gilometrau mewn cyfnod o 8 mis. Y peth gorau am y llyfr hwn yw'r gwerth y mae profiad ei awdur yn ei roi iddo. Yn flaenorol, roedd wedi teithio rhan fawr o'r gwledydd hynny ac, yn ôl flynyddoedd yn ddiweddarach, nid yn unig yn adfer hanes llwybr a oedd yn hanfodol bwysig ar gyfer datblygu masnach y Gorllewin, mae'n darparu cymariaethau a gweledigaeth o sut mae newid a chythrwfl wedi trawsnewid y ardal.

Pum Trip i Uffern: Anturiaethau gyda Fi a Bod Arall

Pum Antur i Uffern Martha Gellhorn

Roedd Martha Gellhorn yn arloeswr gohebydd rhyfel, roedd y newyddiadurwr Americanaidd yn ymdrin â gwrthdaro Ewrop yr XNUMXfed ganrif, yn ymdrin â'r Ail Ryfel Byd, oedd un o'r cyntaf i adrodd ar wersyll crynhoi Dachau (Munich) a hyd yn oed yn dyst i laniadau Normandi.

Aeth Gellhorn trwy'r senarios mwyaf peryglus ar y blaned ac roedd risg yn gyson yn ei anturiaethau, yn Pum Trip i Uffern: Anturiaethau gyda Fi a Bod Arall, yn siarad am yr anawsterau hynny, yn a crynhoad o'r gorau o'i deithiau gwaethaf lle mae'n dweud sut yr oedd yn wynebu ofn ac adfyd heb golli gobaith. Mae'r llyfr hwn yn cynnwys ei daith trwy China gydag Ernest Hemingway yn ystod yr Ail Ryfel Sino-Japaneaidd, ei alldaith trwy'r Caribî i chwilio am longau tanfor yr Almaen, ei lwybr trwy Affrica a'i daith trwy Rwsia'r Undeb Sofietaidd.

Tuag at lwybrau gwyllt

i mewn i'r gwyllt Jon Krakauer

En Tuag at lwybrau gwyllt Mae'r awdur Americanaidd Jon Krakauer yn adrodd hanes Christopher Johnson McCandless, dyn ifanc o Virginia a ym 1992, ar ôl graddio mewn Hanes ac Anthropoleg o Brifysgol Emory (Atlanta), yn penderfynu rhoi ei holl arian i ffwrdd a mynd ar drip i ddyfnderoedd Alaska. Gadawodd heb ffarwelio a heb fawr o offer. Bedwar mis yn ddiweddarach, daeth helwyr o hyd i'w gorff. Mae'r llyfr nid yn unig yn adrodd taith McCandless, yn ymchwilio i'w fywyd a'r rhesymau arweiniodd hynny ddyn ifanc o deulu cyfoethog i roi newid bywyd mor radical.

Tri llythyr gan Los Andes

tri llythyr o Fermor yr Andes

Mae rhanbarth mynyddig yr Andes Periw yn un o'r hoff gyrchfannau i gariadon twristiaeth natur a antur. Mewn Tri llythyr o'r Andes, mae'r teithiwr Patrick Leigh Fermor yn rhannu ei lwybr trwy'r rhanbarth hwn. Dechreuodd ei daith yn ninas Cuzco, ym 1971, ac oddi yno i Urubamba. Aeth pum ffrind gydag ef, ac efallai personoliaeth y grŵp yw un o'r elfennau mwyaf deniadol yn y stori hon. Roedd yr alldaith yn amrywiol iawn, yn cynnwys bardd yng nghwmni ei wraig, sgïwr a gemydd proffesiynol o'r Swistir, anthropolegydd cymdeithasol, pendefig o Swydd Nottingham, dug a Fermor. Yn y llyfr, mae'n adrodd holl brofiadau'r grŵp, sut maen nhw'n ategu ei gilydd er eu bod nhw'n wahanol iawn a sut mae eu gweledigaeth o'r byd a'u blas ar deithio yn eu huno.

Ond y tu hwnt i'r stori, heb os yn ddeniadol iawn, Three Letters from the Andes Gut taith drawiadol sy'n mynd o'r ddinas, o Cuzco, i'r lleoedd mwyaf anghysbell yn y wlad. Aeth y pum teithiwr o Puno i Juni, ger Lake Titicaca, ac o Arequipa gadawsant am Lima. Mae tudalennau'r llyfr hwn yn mynd â chi i bob un o'r lleoedd hynny Nid oes stori well i gau'r rhestr hon o'r 10 llyfr teithio gorau ar gyfer pobl sy'n hoff o antur!

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*