Yn China mae pryfed yn bleser i'r daflod

Amrywiaeth o bryfed i'w bwyta

Rwy'n hoffi bwyta bron unrhyw beth. Rwy'n hoffi bron popeth ac nid wyf yn ffieiddio unrhyw gastronomeg yn y byd. Mewn theori, oherwydd credaf na fyddwn yn cael blas ar bryfed. Dydw i ddim yn gwybod ... Rydych chi'n gwneud? Mae pryfed yn bresennol mewn bwyd TsieineaiddNid i gyd, ond yn gastronomeg rhai rhanbarthau yn benodol.

Nid yw'r Tsieineaid yn wreiddiol iawn wrth fwyta pryfed, hynny yw, nid nhw yw'r unig rai. Yn ogystal, mae bodau dynol wedi bod yn bwyta pryfed ers miloedd o flynyddoedd. Ydych chi'n mynd i China? Felly gadewch imi ddweud wrthyf fy hun bod pryfed yn ddanteithfwyd i'r daflod.

Bwyta pryfed

Pryfed bwyd

Yn nhermau meddygol hynny fe'i gelwir yn entomogafia. Mae'r rhywogaeth ddynol wedi bwyta pryfed ers miloedd o flynyddoedd, wyau, larfa a phryfed sy'n oedolion yn cael eu cyfrif yn ein diet ers y cyfnod cynhanesyddol ac mewn llawer o ddiwylliannau mae eu pennod yn y gegin o hyd.

Mae gwyddoniaeth yn gwybod am mil o rywogaethau o bryfed y mae bodau dynol yn eu bwyta mewn 80% o genhedloedd y byd ar bob cyfandir. Tra ei fod yn gyffredin mewn rhai diwylliannau, mewn eraill mae'n cael ei wahardd neu ei dabŵ ac mewn eraill mae'n rhywbeth nad yw wedi'i wahardd ond yn eithaf ffiaidd.

Sgiwer pryfed

Pa bryfed sy'n fwytadwy? Mae'r rhestr yn hir ond mae yna lawer o rywogaethau o ieir bach yr haf, termites, gwenyn, gwenyn meirch, chwilod duon, ceiliogod rhedyn, gwyfynod, criced. Mae gan fwyta pryfed ei fanteision a'i anfanteision, mae yna fuddion o ran yr amgylchedd ac i'n hiechyd hefyd, ond mae angen gofal a hylendid ar bopeth.

Weithiau bydd rhywun yn meddwl bod yn rhaid i fwyta pryfed ymwneud â thlodi, ond mae'n syniad sydd heb afael. Gadewch i ni feddwl bod India yn wlad dlawd iawn ac eto mae ei phoblogaeth yn llysieuol, nid yw'n bwyta pryfed. Oeddech chi'n gwybod mai'r wlad sy'n bwyta'r nifer fwyaf o bryfed yw Gwlad Thai? Oes, mae ganddo ddiwydiant 50 miliwn doler sy'n troi o amgylch chwilod.

Bwyd a phryfed Tsieineaidd

Cegin pryfed

Mae China yn wlad fawr iawn ac mae wedi'i rhannu'n sawl ardal ddaearyddol ac mae pob un wedi datblygu ei steil ei hun o goginio yn seiliedig ar y cynhwysion wrth law. Tra bod bwyd y de yn dibynnu mwy ar reis, mae bwyd y gogledd yn defnyddio mwy o wenith, dim ond i roi un enghraifft.

Yn ffodus, os nad ydych chi'n ffieiddio unrhyw beth a rydych chi am fwyta pryfed yn Tsieina gallwch chi ei wneud yn Beijing ei hun, y brifddinas. Nid bod bwyta pryfed yn rhywbeth o ryw ranbarth pell, ar goll yn y mynyddoedd.

Safle delfrydol ar gyfer hyn yw Marchnad Nos Wangfujing sydd wedi'i leoli yn ardal Dongcheng. Mae'n stryd sy'n llawn stondinau gastronomig a masnachol, un o'r enwocaf yn y ddinas.

Bwyta mwydod

Y rhan sydd wedi'i chysegru i'r gegin yw'r un ar Wangfujing Street ac mae'n wirioneddol unigryw. Fe'i rhennir yn y farchnad nos a stryd aperitifs. Yn y ddau mae'r bwyd yn agored i'r cwsmer ac mae'r ddau yn boblogaidd iawn ymhlith Tsieineaid a thwristiaid.

Cicadas i fwyta

Mae'r rhan fwyaf o'r bwyd yn wedi'i goginio ar y gril, dros dân, neu ei ffrio neu ei stemio ac yn gyffredinol gallwch ddewis y dull coginio. Mae cyw iâr, llysiau, madarch, gwraidd lotws, tofu, pysgod cregyn, a dim byd i'w ddychryn ... nes i chi gyrraedd y bygiau.

Ac yno, heb ffieidd-dod, fe welwch bryfed yn cael eu taro ar bigau dannedd. Bygiau a mwy o chwilod a phobl sy'n llenwi eu cegau gyda nhw yn manteisio ar eu maetholion, eu proteinau a'u mwynau. Mae'n bendant yn anodd i ni fwyta pryfed, mae ein diwylliant yn tueddu i'w lladd felly ...

Mae sgorpionau yn bwyta

Dydw i ddim yn gwybod, bwyta sgorpionau, cŵn bach pryf sidan, parasitiaid, cantroedau wedi'u ffrio, a phryfed cop Gall fod yn antur eich bywyd gastronomig. Mae i fyny i chi. Mae'r rhai sydd wedi rhoi cynnig ar y pethau hyn yn dweud nad ydyn nhw'n blasu cynddrwg, dim ond bod eich ymennydd yn chwarae'r tric o ddweud wrthych chi trwy'r amser eich bod chi'n bwyta chwilod ... gummy neu grensiog, ond chwilod serch hynny.

Ond mae llawer o Tsieineaid wrth eu boddau. Wedi'r cyfan, mae'r bwyd yn hollol ddiwylliannol. Os ydych chi am fynd ar daith o amgylch y farchnad hon, gallwch ddod o hyd iddi ym mhen gogleddol Wangfujing.

 Sgiwer cantroed

Nid yn unig yn Beijing y gallwch chi fwyta pryfed, yn Kunming hefyd. Mae Tsieina yn cynnwys mwy na hanner cant o grwpiau ethnig ac er mai'r Han yw'r mwyafrif llethol, mae yna lawer o rai eraill. Mae grŵp ethnig Jingpo, er enghraifft, yn enwog am fwyta pryfed. Os ydych chi yn Kunming, dywedwyd bwyta chwilod!

Yma maen nhw'n bwyta ceiliogod rhedyn wedi'u ffrio, cicadas gyda choesau ac adenydd wedi'u cynnwys, larfa cnau coco a rhai chwilod du maint bawd. Bwyty argymelledig i fwynhau pryfed yw Simao Yecai Guan. Mae gan y fwydlen bopeth yr wyf newydd ei grybwyll ac mae'n ymfalchïo mewn gwerthu mwy na 150 ewro y dydd mewn pryfed.

Ceiliog rhedyn i'w fwyta

Mae Kunming yn dod yn agosach at Wlad Thai bob dydd o ran gastronomeg pryfed, yn ogystal â chael bwytai a phobl yn bwyta pryfed yn eu cartrefi. mae yna siopau sy'n arbenigo mewn gwahanol rywogaethau ac yn eu gwerthu'n ffres ac wedi'u rhewi.

Er enghraifft, gallwch brynu Larfa gwenyn meirch Yunnan am rhwng 23 a 38 ewro y cilo ac y flwyddyn mae'r farchnad ar gyfer y rhywogaeth hon yn unig yn symud tua 320 mil o ddoleri. Dim byd drwg. Ac mae'n parhau i dyfu.  Mae tua 200 o ffermydd pryfed yn Sir Qinyuan, y ganolfan ffermio pryfed fwyaf yn Tsieina. ac yn cynhyrchu 400 tunnell fetrig y flwyddyn.

Corynnod pwdin

Y gwir yw bod Tsieina yn wlad sy'n gorfod bwydo poblogaeth na ddangosodd ei chyfrifiad diwethaf, a gynhaliwyd yn 2010, ddim mwy a dim llai na 1300 miliwn o drigolion. Ac mae'n parhau i dyfu. Felly os gall pryfed gyflenwi ychydig o'r galw am fwyd, croeso.

Agwedd ddiddorol arall yw hynny dywed rhai arbenigwyr nad yw'r wlad ar hyn o bryd yn barod i fwyta pryfed yn aruthrol, er bod y diwydiant yn fwy caredig i'r amgylchedd a byddai'n helpu'r argyfwng. Pam? Materion o diogelwch hylendid.

Marchnad pryfed

Mae gan Tsieina ffordd i fynd o hyd yn y mater hwn, mae'n rhaid iddi gyrraedd o leiaf un safon diogelwch bwyd cyn hyrwyddo pryfed fel bwyd. Ni allwn anghofio hynny mae gan rai pryfed docsinau, gweddillion plaladdwyr a bacteria ac nad yw dulliau coginio weithiau'n ddigon i ddileu'r peryglon hyn.

Cogyddion Tsieineaidd, y rhai sy'n gyfrifol am stondinau stryd a bwytai, yn gyffredinol nid ydynt yn bobl sydd wedi'u haddysgu am ddiogelwch bwyd. Maent o'r farn, os defnyddir sgorpionau a larfa cynrhon mewn meddygaeth draddodiadol Tsieineaidd, nid oes problem eu bwyta. Os ydyn nhw wedi'u coginio ar dymheredd da, mae hynny'n ddigon.

Y gwir yw, os nad oes unrhyw beth yn eich dychryn a'ch bod chi eisiau bwyta chwilod, mae China yn gyrchfan dda oherwydd dyma ddanteithion i'r daflod. Mwynhewch eich bwyd!


Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1.   Fernando Martinez Martinez meddai

    Y cyfan a wn yw fy mod yn perthyn i'r blaned hon. Mae arferion dwyreiniol, fel aberthu ac arteithio anifeiliaid i'w bwyta, yn fy mhoeni'n fawr. Mae Maria Leyla yn llygad ei lle. Rwy'n dod o Guadalajara a gwn ein bod yn gwadu'r arferion hyn o unrhyw wlad yn y byd gan mwyaf. Er bod eu technoleg yn ddatblygedig, fel pobl maen nhw'n hollol freuddwydiol.