Mynyddoedd Tianzi

Tianzi 2

Tsieina Mae ganddi dirweddau anhygoel. Credaf na fyddai calendr â 12 mis yn ei gyrraedd i allu dewis deuddeg cerdyn post cynrychioliadol o’i harddwch naturiol. Mae hi wir yn wlad fendigedig.

y Mynyddoedd Tianzi, er enghraifft, rydym yn dod o hyd iddynt yn nhalaith Hunan, a chredaf eu bod yn un o'r tirweddau hynny y gallwch ddod o hyd iddynt mewn porslen Tsieineaidd neu yn yr addurniadau nodweddiadol i hongian ar y waliau. gadewch i ni gwrdd heddiw eu cyfrinachau.

Mynydd Tianzi

Mynydd Tianzi

Weithiau yn y lluosog, weithiau yn yr unigol, y mynyddoedd Maen nhw yn nhalaith Hunan, yn ne'r wlad. Mae'n ymwneud mewn gwirionedd mynyddoedd siâp piler sy'n meddiannu ardal o 67 cilomedr sgwâr. 

Ymddengys fod y colofnau wedi eu cerfio gan y duwiau, ond y maent o tywodfaen cwarts ac mae daeareg yn dweud hynny wrthym ffurfiwyd tua 400 miliwn o flynyddoedd yn ôl gyda symudiad, i fyny ac i lawr, cramen y ddaear. Yn ddiweddarach, gyda mwy o filiynau o flynyddoedd o erydiad parhaus, daeth eu hymddangosiad presennol i ben, tua'r Cathaisian Newydd.

Pam y'i gelwir yn hynny? Mae ganddo'r enw hwnnw er cof am arweinydd lleol o'r grŵp ethnig Tujia. Yn ystod blynyddoedd cynnar Brenhinllin Ming (1368 - 1644), arweiniodd y gŵr hwn o'r enw Xiang Dakun wrthryfel ffermwyr llwyddiannus a galwodd ei hun yn Tianzi (Mab y Nefoedd, fel yr arferai'r ymerawdwr Tseiniaidd ei hun gael ei alw).

Mae llawer o chwedlau am Tianzi, felly mae'r ardal gyfan yn ddirgel.

Ymweld â Mynydd Tianzi

Mynyddoedd Tianzi

Heddiw mae'r mynyddoedd mewn ardal warchodedig, y Gwarchodfa Natur Mynydd Tianzi, un o'r pedair is-adran y mae'r Ardal Olygfaol Wulingyuan, sy'n rhan o'r rhestr o Treftadaeth y Byd. Ond gan ei fod mor brydferth, dyma'r rhan o'r lle yr ymwelir â hi fwyaf ac mae hyd yn oed yn ymddangos ar y tocyn mynediad.

Mae Mynydd Tianzi yn darparu golygfeydd ysblennydd i ymwelwyr o'r holl gopaon sy'n codi un ar ôl y llall, ond fe'i gelwir yn y Brenhines Coedwig y Mynyddoedd. Ar y brig gallwn weld llawer o dir o'n cwmpas a bod yn ymwybodol o ba mor eang yw Ardal Olygfaol Wulingyuan, ardal y mae trefnwyr teithiau yn dweud sy'n unigryw oherwydd ei bod yn cyfuno rhyfeddod Mynydd Hua, gwychder Mynydd Tai, y grotesg o y Mynydd Melyn a harddwch Guilin.

Shentang

Ac os cawn bob lwc yn ystod ein hymweliad, yna byddwn yn gallu ystyried y gorau o'i olygfeydd, yr hyn a elwir yn "bedwar rhyfeddod": Môr y Cymylau, Pelydrau Lleuad Radiant, Pelydrau'r Haul a yr eira yn y gaeaf. Waw, gyda disgrifiad o'r fath mae rhywun yn gwneud i chi fod eisiau mynd yn bersonol hyd yn oed yn fwy, yn tydi?

Felly mae'n rhaid i chi anelu beth ddylem ni ymweld ag ef ie neu ie a byddwn yn dechrau gyda'r gagendor shentang, parth gwaharddedig a dirgel. Mae'n ymwneud a canyon dwfn lle nad yw'r bod dynol wedi gadael unrhyw olion. Mae ganddo niwl drwy'r flwyddyn ac yn ôl y chwedl bu farw Xiang Tianzi yma. Does dim llwybr diogel drwy'r ardal, dim ond grisiau naturiol o naw gris sydd prin yn ffitio troed. Nid ar gyfer dioddefwyr fertigo, mae hynny'n sicr.

tianzi

La teras dianjiang edrych i'r gorllewin o'r Stone Sea Forest, mae llwyfan gwylio bach oddi yno mae gennych olygfa hardd o Goedwig Mynydd Xihai a byddwch yn gweld creigiau'n dod i'r amlwg o ddyfnderoedd y canyon fel pe baent yn filwyr imperialaidd. A dyma fod yr ardal hon wedi'i haddurno â gweddillion copaon mynyddoedd, llawer wedi'u herydu, ar ffurf tyrau, obelisgau ... Pan fo cymylau, yr awyr yn unig ydyw.

Hyd yn hyn mae moderniaeth wedi dod ar ffurf trên modern. Dyna fel y mae, mae trên bach gwyrdd sy'n mynd tua 10 milltir drwy'r warchodfa, gan ardal a elwir Oriel 10 Milltir, dyffryn hardd a phrydferth iawn. Mae'r trên bach yn cael ei dalu ar wahân i'r fynedfa i'r parc.

Trên twristiaeth ar Fynydd Tianzi

Mae yna hefyd y Brenin y Mynyddoedd, y Brwsys Ymerodrol, deuawd hardd o fynyddoedd sydd yn ôl y chwedl yn cael eu henwi felly oherwydd bod y Brenin Xiang ei hun wedi gadael ei frwshys ysgrifennu arnynt. Os edrychwch i'r gogledd-ddwyrain fe welwch ddeg mynydd arall yn ymgolli yn yr awyr las ac mae'r copa uchaf oll yn ymddangos, mae'n wir, yn brwsh paent gwrthdro. Mae fel peintiad!

Yn olaf, dwy sefyllfa arall na ddylid eu colli: y Caeau Pen Mynydd, rhywbeth sy'n ymddangos wedi'i gymryd o stori dylwyth teg. Maent yn fwy na mil o fetrau o uchder ac yn cael eu gweithio ynddynt terasau amaethu sy'n gorchuddio cyfanswm o dri hectar, rhwng clogwyni. Ar dair ochr mae'r cae wedi'i amgylchynu gan goed a chymylau gwyn, fel pe bai'n baentiad. Mae harddwch. Os ydych chi eisiau tynnu lluniau rydych chi'n talu pris bach a gallwch chi hefyd fynd â bws twristiaid.

Pafiliwn Tianzi

Y peth olaf yw y Pafiliwn Tianzi, safle wedi'i wneud gan ddyn mewn arddull Tsieineaidd traddodiadol, sy'n cynnig yr olygfa orau i ni o holl Fynyddoedd Tianzi. Mae'n 30 metr o uchder ac mae ar blatfform 200 metr i'r dwyrain o Helong Park. Mae ganddo chwe stori a phedwar to dwbl, fel pe bai o Tsieina imperialaidd.

Sut i ymweld â Mynydd Tianzi

Parc Zhangjiajie

La Mynydd Tianzi sydd yn Ardal Olygfaol Wulingyuan, mae hyn 55 cilomedr o ddinas Zhangjiajie, awr a hanner i ffwrdd yn y car.  Mae yna fysiau arbennig sy'n mynd â chi o Orsaf Fysiau Ganolog Zhangjiaje i Orsaf Fysiau Wuliangyuan. Rhaid cymryd bws 1 neu 2 a dim ond dwy orsaf sydd ar y daith.

Unwaith y byddwch yno gallwch naill ai gerdded tua 500 metr i'r Orsaf Fysiau Golygfaol a chymryd yr un sy'n mynd â chi i orsaf reilffordd cebl y Mynydd Tianzi. Yn Ardal Olygfaol Wulinyuan mae ceir gwyrdd am ddim.

zhangjiajie

La llwybr clasurol Mae'n nodi ymweld â phopeth yn y drefn hon: Gwlff Shentang, Teras Dianjiang, Parc Helong, Pafiliwn Tianzi, Wolong Ridge, Mount Tower, Oriel 10 Mile ac yn gorffen yng Ngorsaf Zimugang. Gwneir popeth mewn un dwy neu dair awr a'r peth da yw hynny weithiau byddwch chi'n cerdded, adegau eraill gallwch chi fynd â bws ac amseroedd eraill y car cebl.

Mae cebl rheilffordd? ie y cludiant hwn teithio 2084 metr ar gyflymder o bum metr yr eiliad. Mae'r rhan fwyaf o'r ymwelwyr yn ei dalu yn ôl ac ymlaen i fynd i fyny ac i lawr y mynydd ac felly arbed ynni i symud i fyny, rhwng atyniadau. Mewn deg munud mae'n gwneud taith gron a'r gwir yw bod y tirweddau y mae'n eu dangos i chi yn brydferth, felly mae'n werth chweil. Mae'r car cebl hwn yn gweithio rhwng 7:30 a.m. a 5:30 p.m. yn y tymor brig ac o 8:5 am i XNUMX:XNUMX pm yn y tymor isel.

rheilffordd cebl yn Tianzi

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn ymweld â'r Mynydd Tianzi a Yuanjiaje mewn un diwrnod, yn gyntaf Yuanjiaje ac yna Mynydd Tianzi. Ac yn gyffredinol Mae'n cymryd tri diwrnod i ymweld â'r prif atyniadau yn Ardal Olygfaol Wulingyuan. Ar y diwrnod cyntaf rydych chi'n cyrraedd Zhangiajie ac yn gwirio i mewn i westy sydd yn ardal Downtown Wulingyuan, ar yr ail ddiwrnod byddwch chi'n ymweld â Pharc Coedwig Cenedlaethol Zhanjiajie ac ar y trydydd diwrnod rydych chi'n mynd i Yuanjiajie a Mynydd Tianzi.

Gyda diwrnod neu ddau arall ar gael gallwch fynd ychydig ymhellach ac ymwelwch â Grand Canyon Zhanjiejie, Ogof y Ddraig Aur neu Lyn Baofeng, er enghraifft, neu cerddwch trwy bentref hynafol Fenghuang o grŵp ethnig Hunan neu ewch i weld madarch carreg Mynydd Fanjingshan.

Ac yn olaf, Pa amser o'r flwyddyn ddylech chi ymweld â Mynydd Tianzi? Yn ddiamau, yr amser gorau yw'r gwanwyn, ond mae'r hydref hefyd yn wych. Gadewch i ni ddweud Mae rhwng mis Mawrth a mis Tachwedd yn amser da.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*