Potenza

Potenza

Potenza yw prifddinas y rhanbarth o Basilicata, a elwid yn hanesyddol Lucania, sydd wedi ei leoli yn ne Yr Eidal. Mae wrth droed yr Apennines Lucanian, a dyna pam y'i gelwir hefyd "y ddinas unionsyth" a "The City of a Hundred Griss", oherwydd y llu y byddwch yn dod o hyd iddynt yn ei strydoedd.

Wedi'i leoli yn rhan ganolog o dyffryn basento ar fwy nag wyth can metr uwchlaw lefel y môr, mae ganddi bron i saith deg mil o drigolion. Ond pwysicach na hyn yw ei hanes hir, ers ei sefydlu yn yr XNUMXil ganrif CC, ac, yn anad dim, ei henebion a'i amgylchoedd prydferth. O bopeth y gallwch ei weld yn Potenza Rydyn ni'n mynd i siarad â chi nesaf.

Eglwys gadeiriol San Gerardo

Eglwys Gadeiriol St

Cadeirlan San Gerardo, yn Potenza

Er gwaethaf yr hyn yr ydym newydd ei ddweud wrthych am y grisiau, mae Potenza yn ddinas y gallwch chi ei harchwilio ar droed. Mewn gwirionedd, i arbed llawer o uchder mae gennych chi fecanyddol, felly peidiwch â phoeni amdanynt. Ar eich ffordd, rhaid i chi fynd drwy'r Trwy Pretoria a mwynhau'r Sgwâr Mario Pagano, man cyfarfod i'w drigolion.

Ond, yn anad dim, rydym yn eich cynghori i ymweld â'r Eglwys Gadeiriol St, noddwr y dref. Mae'n deml a adeiladwyd ar ddechrau'r XNUMXeg ganrif yn yr arddull Romanésg. Fodd bynnag, cafodd ei adfer yn ddiweddarach gan Andrea Negri dilyn y canonau neoglasurol.

Am y rheswm hwn, mae ei ffurfiau yn gytûn, gyda phedimentau ar ei brif ffasâd a thŵr pedair stori. Fodd bynnag, mae'n dal i gadw ei garreg wreiddiol. Yn yr un modd, y tu mewn iddo mae tabernacl alabastr gwerthfawr o'r XNUMXeg ganrif ac olion yr uchod. Gerard Sant, a gedwir mewn sarcophagus o gyfnod y Rhufeiniaid.

eglwysi eraill Potenza

Eglwys san francisco

Eglwys San Francisco

Reit ar un pen o Via Pretoria, mae gennych y Teml San Miguel Archangel, y mae ei dystiolaethau cyntaf yn dyddio o'r XNUMXfed ganrif, er y byddai wedi'i hadeiladu ar ben eglwys flaenorol o'r XNUMXed ganrif Mae hefyd yn arddull Romanésg ac mae ganddo strwythur tri chorff a thŵr cloch. Hefyd, y tu mewn, gallwch weld gweithiau o werth enfawr. Yn eu plith, croeshoes o'r XNUMXeg ganrif a ffresgoau gan beintwyr fel Ffleminiaid Dirck Hendricksz.

Am ei ran, y Eglwys y Drindod Sanctaidd Mae wedi ei leoli yn Plaza Pagano, yr ydym hefyd wedi crybwyll. Yn yr un modd, mae'n hysbys am ei fodolaeth mor gynnar â'r XNUMXfed ganrif, er y bu'n rhaid ei hailadeiladu yn y XNUMXg oherwydd y difrod a ddioddefodd gan ddaeargryn. Yn llai na'r un blaenorol, mae ganddi gorff sengl gyda chapeli ochr. Ac, y tu mewn, mae'r gromen addurnedig a'r paentiadau o'r XNUMXeg a'r XNUMXfed ganrif yn sefyll allan.

Gan fod y eglwys san francisco, yn sefyll allan am ei ddrws pren mawreddog ac yn gartref i fawsolewm marmor Donato de Grassis yn ogystal â ffres o Pietrafesa. Y teml Santa Maria del Sepulcro Fe'i hadeiladwyd yn y XNUMXeg ganrif trwy orchymyn y Marchogion Templar a yr un o San Rocco Mae'n eglwys hardd gyda llinellau neoglasurol a adeiladwyd yn y XNUMXeg ganrif.

Yn fyr, maen nhw'n cwblhau'r dreftadaeth grefyddol y mae'n rhaid i chi ymweld â hi yn Potenza temlau Santa Lucía, San Antonio neu María Santísima Annunziatta de Loreto; y Mynachlog San Luca o y capel bendigedig Bonaventura. Ond mae'n rhaid i ni hefyd siarad â chi am henebion sifil dinas Basilicata.

Tŵr Guevara a strwythurau sifil eraill

twr guevara

Tŵr Guevara, un o symbolau Potenza

Y twr hwn yw'r unig beth sydd ar ôl o a hen gastell Lombard a adeiladwyd tua'r flwyddyn fil ac a ddymchwelwyd yng nghanol yr XNUMXfed ganrif. Fe'i cewch, yn union, ar un o bennau'r Sgwâr Bendigaid Bonaventura. Mae ganddo siâp crwn ac ar hyn o bryd mae'n gweithredu fel lleoliad ar gyfer digwyddiadau diwylliannol.

Ar y llaw arall, mae tri o'r hen gatiau a achubodd y waliau a chaniatáu mynediad i'r ddinas hefyd wedi'u cadw yn Potenza. Ydyw rhai San Giovanni, San Luca a San Gerardo. Ond efallai y bydd y pontydd sy'n croesi Afon Basento yn fwy chwilfrydig i chi.

Oherwydd bod y Musmeci Mae'n sefyll allan am ei linellau avant-garde hynod, yn enwedig os ydych chi'n ystyried iddo gael ei adeiladu yn saithdegau'r ganrif ddiwethaf. Fodd bynnag, y bont fwyaf gwerthfawr yn Potenza yw Sant Vitus. Fe'i hadeiladwyd yn y cyfnod Rhufeinig, er ei fod wedi cael ei atgyweirio sawl gwaith. Roedd yn rhan o'r trwy herculea, a groesodd holl ranbarth Lucania.

Mae'n rhan o weddillion archeolegol y cyfnod Lladin y gallwch ei weld yn Potenza. Wrth ymyl y bont, y mae y Fila Rhufeinig Malvaccaro, gyda'i mosaigau, a'r alwad Ffatri LucanaFodd bynnag, mae gan fwy o werth artistig balasau a thai urddasol y dref Eidalaidd.

Palasau Potenza

Palas Loffredo

Palas Loffredo

Mae llawer o adeiladau urddasol yn ninas Basilicata. Yn eu plith, y palas prefetural, a adeiladwyd yn y XNUMXeg ganrif yn ôl canonau Neoclassicism. Byddant hefyd yn ennyn eich sylw palas y ddinas, o'r un ganrif, a yr un o'r Fascio. Fel y cyntaf, maent yn ymateb i'r arddull neoglasurol a chawsant eu hailadeiladu ar ôl y daeargryn a ddinistriodd y dref yng nghanol y XNUMXeg ganrif.

Hyn yw palasau eraill sydd wedi eu gwasgaru o amgylch hen dref Potenza. O'r bymthegfed ganrif y mae y palas LoffredoEr y Pignatari Adeiladwyd ef yn y XVI a rhai Vestovile, Giuliani neu Bonifacio Perthynant i'r XNUMXeg Yn lle hynny, mae'r Palasau Biscotti a Schiafarelli Maent yn dyddio o'r XNUMXfed ganrif.

Fodd bynnag, yr hynaf Bonis's, dyddiedig yn y XII. Fe'i gwelwch wrth ymyl porth San Giovanni ac roedd yn rhan o wal amddiffynnol y ddinas. Yn olaf, palasau eraill Potenza yw Branca-Quagliano, Riviello neu Marsico.

Henebion eraill

Cerflun Llew Rampant

Cerflun y Llew Rampant, symbol arall, yn yr achos herodrol hwn, o Potenza

El Theatr Francesco Stabile Mae'n adeilad neoglasurol o'r 1881eg ganrif a gafodd ei urddo yn XNUMX. Dyma'r unig adeilad telynegol ym mhob un o Basilicata. I'r un cyfnod y perthyn y teml San Gerardo, gwaith cerflunwyr Antonio a Michele Busciolano, sydd wedi'i leoli yn sgwâr Matteotti.

Am ei ran, y Cofeb i'r rhai a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf Fe'i gosodwyd ym 1925 a dyma greu'r cerflunydd Giuseppe Garbati. Ac mae'r Cerflun y Llew rhemp cynrychioli symbol herodrol y ddinas. Mwy chwilfrydig yw'r Giât y Cawr, gwaith efydd o masini antonio sy'n cofio ailadeiladu'r dref ar ôl daeargryn 1980. Ond byddai ein taith o amgylch Potenza yn anghyflawn pe na baem yn dweud wrthych am drefi eraill ger Basilicata.

Beth i'w weld o gwmpas Potenza

castelmezzano

Golygfa o Castelmezzano

Mae rhanbarth Eidalaidd y Basilicata Mae ganddi bron i ddeng mil o gilometrau sgwâr ac mae'n cwmpasu cyfanswm o 131 o fwrdeistrefi. Mae ei uchder cyfartalog tua chwe chant a hanner o fetrau uwchlaw lefel y môr. Ond un o'i phrif ddyrchafiadau yw y fwltur mynydd, llosgfynydd diflanedig y gallwch chi ddilyn llwybrau cerdded godidog drwyddo. Yn yr un modd, mae'r rhanbarth wedi'i rannu'n ddwy dalaith: eiddo Potenza a Matera.

Matera

Dinas Matera

Matera

Yn union, gelwir prifddinas talaith arall Basilicata hefyd yn Matera. Mae'n ddinas o tua dau gan mil o drigolion sydd hefyd â llawer i'w gynnig i chi. Ond y peth mwyaf rhyfeddol amdani yw'r galwadau Cerrig. Mae'n ddinas gyfan a gloddiwyd yng nghreigiau'r bryniau y mae ffasadau'r tai yn ymwthio allan ohoni. Yn yr un modd, mae'n cael ei gwblhau gan nifer o labyrinths tanddaearol ac ogofâu.

Ar y llaw arall, dylech hefyd ymweld yn Matera the castell tramontano, Arddull Aragoneg ac adeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif. Hefyd, maen nhw'n brydferth palasau fel y Lanfranchi, yr Anunciata, y Bernardini neu'r Sedile. Ond symbol mawr arall y ddinas yw eglwys gadeiriol, a adeiladwyd yn y XNUMXeg ganrif ar ei bwynt uchaf.

Mae yn yr arddull Romanésg ac, os yw'n ymddangos yn fawreddog ar y tu allan, mae ei du mewn hyd yn oed yn fwy felly, gyda rhesi ysblennydd o fwâu addurnedig. Yn olaf, gallwch ymweld â llawer o adeiladau crefyddol eraill yn Matera. Er enghraifft, mae'r eglwysi San Juan Bautista, San Francisco de Asís neu Santa Clara, así fel el lleiandy San Agustín, sy'n heneb genedlaethol.

Castelmezzano a threfi swynol eraill

maratea

Stryd yn Maratea, "Perl y Tyrrhenian"

Rydym wedi newid y gofrestr yn llwyr i siarad â chi nawr am drefi bach yn Basilicata sy'n gorlifo â swyn a magnetedd. Mae'n achos o castelmezzano, tref fechan o brin saith cant o drigolion wedi ei fframio gan glogwyni garw. Rhaid i chi ymweld ynddo y Eglwys Santa Maria del Olmo, yn dyddio o'r XNUMXeg ganrif, er ei fod wedi cael sawl gwaith adfer. Yn yr un modd, mae capeli San Marco, y Bedd Sanctaidd a Santa María Regina Coeli yn hardd iawn.

Mae hefyd yn dref hardd cylchfan, wedi eu gwneyd i fyny o dai sydd yn amgylchu bryn. Ymhlith ei henebion rhagorol y mae y eglwysi Santa María de la Gracia a San Antonio de Padua; y twr o san severino a palas baronali, y ddau o'r XNUMXeg ganrif. Ond, yn anad dim, gallwch chi fwynhau ei amgylchedd naturiol hyfryd, wedi'i fframio o fewn y Gwarchodfa Bosco Pantano de Policoro.

Mae ganddo gymeriad gwahanol iawn Metapontws. Bydd ei enw yn gwneud ichi ddiddwytho ei fod wedi'i sefydlu gan y Groegiaid. Ac oddi wrthynt hwy y daw eu prif gystrawiadau celfyddydol. Dyma achos teml Hera ac adeiladau eraill. Dywedir hynny hyd yn oed Pythagoras yn byw yno. O'i ran ef, ym Melfi mae gennych chi eglwys gadeiriol odidog Santa María Asunta, ond, yn anad dim, olion castell Normanaidd o'r XNUMXeg ganrif. Yn olaf, maratea, a elwir "Perl y Tyrrhenian" am gael ei ymdrochi gan ddyfroedd y môr hwn, yn enwog diolch i'w eglwysi, ei gelfyddyd gysegredig a'i ogofeydd.

I gloi, rydym wedi dangos popeth i chi ei weld ynddo Potenza ac yn ei amgylchoedd. Byddwch yn siwr i ymweld â'r dref hardd hon o Basilicata, sydd tua thair awr o Roma eisoes dim ond dau o Napoli.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*