Pam mae angen cael yswiriant modur?

Carfanau rhent

Mae'r haf eisoes yn rhoi ei ergydion olaf. Fodd bynnag, mae'n ymddangos bod y tywydd da wedi dod i aros ac mae yna lawer sy'n manteisio ar seibiannau munud olaf i gau'r haf mewn steil tan y flwyddyn nesaf. Beth yw'r cynlluniau gorau i roi'r cyffyrddiad olaf i'r haf?

Un o'r cynlluniau gorau yw cychod modur. Anogir mwy a mwy o bobl i fynd ar daith mewn cerbyd o'r math hwn. Ac nid yw am lai oherwydd mae'r manteision y mae'n eu cynnig yn niferus

  • Posibilrwydd teithio i fwy o leoedd mewn llai o amser
  • Hyblygrwydd o beidio â gorfod cael ei glymu ag amser mewngofnodi neu wirio

Peidiwch â bod ofn y tywydd chwaith, oherwydd waeth beth mae'n ei wneud yn well neu'n waeth, mae gan y cerbydau hyn system wresogi y tu mewn. Nawr gyda COVID maen nhw wedi dod yn ffasiynol iawn, ond ydy, pan fyddwch chi'n teithio gyda hi mae'n orfodol cael a yswiriant motorhome.

Rhesymau dros gael yswiriant tŷ modur

Rhentu carafán

Mae gan wersylla yng nghanol natur ei hun, ond gall fod cyfres o amgylchiadau ein hunain ac eraill hefyd, rhag ofn iddynt ddigwydd a bod gennym yswiriant ar gyfer ein tŷ modur, y gallwn roi'r gorau i boeni'n ormodol.

  • Rydych chi'n ennill mewn llonyddwch Os oes gennych graen i'ch helpu rhag ofn bod rhywbeth yn digwydd, naill ai ar eich pen eich hun neu gan effeithiau natur ei hun fel tanau, stormydd o nodweddion gwych neu ganghennau'n cwympo, ymhlith eraill
  • Rydych chi'n osgoi talu symiau economaidd afresymol rhag ofn y bydd chwalfa, lladrad, ergydion yn erbyn cerbydau neu gyfleusterau eraill a hyd yn oed ergydion gan drydydd partïon

Pa sylw sydd gan yswiriant tŷ modur fel arfer?

Carafán i'w rhentu

Yn gyffredinol, mae'r mwyafrif o yswiriannau moduron fel arfer yn cynnig y canlynol sylw mwyaf sylfaenol:

  • Atebolrwydd sifil
  • Damwain gyrrwr
  • Cymorth Teithio
  • Hawliad am iawndal

Gall pobl hŷn cynnwys mathau eraill o sylw i fwy o ddiogelwch megis lladrad, ffenestri wedi torri neu baneli solar, ymhlith eraill.

Un o'r modelau mwyaf poblogaidd yw faniau gwersylla, sydd yn ôl maint yn ffitio cyplau sydd fel arfer yn teithio gyda nhw am ychydig ddyddiau yn eithaf da. Mewn achosion fel hyn, mae'n well cael a yswiriant rhentu motorhome am ddyddiau. Ond, a yw'n economaidd cymryd yswiriant o'r math hwn?

Ar gyfer hyn, dadansoddwyd faint mae'r pris yn amrywio wrth logi yswiriant tŷ modur ar gyfer trydydd partïon a'r holl risgiau am 7, 15 a 30 diwrnod.

Math o yswiriant Diwrnod 7 Diwrnod 15 Diwrnod 30
Trydydd parti 35 - 54 € 60 - 130 € 126 - 195 €
Pob risg 84 - 95 € 179 - 198 € 292 - 332 €

Ffynhonnell: wedi'i baratoi gan Roams trwy Terránea.

Carafán rhent

O fewn yswiriant trydydd parti, mae'r pris yn ddrytach neu'n rhatach yn dibynnu a yw'n cynnwys cymorth i gerbydau ai peidio, yn y drefn honno. Yn achos yswiriant cynhwysfawr, mae'r swm hefyd yn cael ei newid yn dibynnu ar y gormodedd yswiriant. Felly, os yw'n yswiriant cynhwysfawr gyda gormodedd o € 200, mae cost yr yswiriant yn uwch na chost yswiriant gyda gormodedd o € 300.

Yn y diwedd, gwelir nad oes amrywiad mawr rhwng yswiriant 7 neu 15 diwrnod. Fel rheol gyffredinol, llogi a bydd yswiriant modur bob mis yn rhatach yn economaidd wrth gyfrifo cost y dydd Beth os gwnewch hynny am wythnos neu bythefnos. Felly, bydd yn rhatach y mwyaf o ddyddiau y byddwch chi'n eu llogi.

A gorau oll, mae gennych chi'r posibilrwydd bod y bydd yswiriant yn cwmpasu'r trefniant am ddim rhag ofn bod rhywbeth yn digwydd i chi a'ch cymdeithion yn ogystal ag i'r tŷ modur rydych chi'n teithio gydag ef. Felly, iachâd mewn iechyd yw'r opsiwn gorau er budd pawb.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*