Parciau difyrion yn Sbaen

Kahn dragon ym mharc difyrion Port Aventura

Mae yna ystod eang o parciau difyrion yn Sbaen. Mae ein gwlad yn derbyn miliynau lawer o ymwelwyr bob blwyddyn oherwydd ei hinsawdd wych a'i seilwaith gwestai rhagorol. Ond hefyd am ei henebion a'i bosibiliadau hamdden.

Felly, mae parciau difyrion yn Sbaen yn rhan o'r cynnig gwyliau ar gyfer twristiaid cenedlaethol a thramor. Ynddyn nhw gallwch chi fwynhau gyda'ch plant y cyfleusterau mwyaf modern a phob math o Gweithgareddau doniol. Er mwyn i chi allu dewis yr un rydych chi'n ei hoffi fwyaf neu'r un sydd agosaf atoch chi, rydyn ni'n mynd i ddangos i chi rai o'r parciau difyrion gorau yn ein gwlad.

Byd Port Aventura

PortAventura

Cyfleusterau Port Aventura

Dechreuwn ein taith o amgylch y canolfannau adloniant hyn yn yr hyn sydd eisoes wedi dod yn glasur. Yr ydym yn sôn am Port Aventura, sydd nid yn unig yn un parc difyrion, ond yn sawl un. Mae'r cyntaf, a grëwyd ym 1995, wedi'i ychwanegu'n ddiweddarach Parc dyfrol Caribïaidd y Tir Ferrari, yn ogystal â nifer o westai a bwytai.

Fel y mae ei enw yn nodi, Caribïaidd Mae'n barc lle mae dŵr yn brif gymeriad absoliwt. Mae'n cynnwys pyllau nofio gyda sleidiau penysgafn a rhaeadrau mawr, ardaloedd gwyrdd mawr gyda phlanhigion trofannol a llawer o atyniadau eraill. O'i ran ef, Tir Ferrari yn ymroddedig i byd chwaraeon moduro yn gyffredinol a brand mawreddog yr Eidal yn arbennig. Ymhlith y gweithgareddau y mae'n eu cynnig i chi mae Llu Coch, y roller coaster uchaf yn Ewrop gyda 112 metr a hefyd y cyflymaf, gan ei fod yn cyrraedd 180 cilomedr yr awr.

Fodd bynnag, gan fynd yn ôl i darddiad y cyfleuster, mae Parc Port Aventura wedi'i leoli ym mwrdeistref Salou, talaith Tarragona. Dyma'r un yr ymwelir ag ef fwyaf yn Sbaen a'r chweched yn Ewrop ac mae ganddi nifer o sioeau sy'n cael eu dosbarthu ledled ei chyfleusterau. O ran y rhain, maent wedi'u rhannu'n chwe maes thematig, pob un yn fwy o hwyl: Môr y Canoldir, Polynesia, Mecsico. Tsieina, y Gorllewin Pell a Sesame Adventure.

Yn yr un modd, trefnir gweithgareddau arbennig ar adegau arbennig o'r flwyddyn megis Calan Gaeaf neu'r Nadolig. Ymhlith ei atyniadau niferus, mae'r poblogaidd kahn ddraig, sydd wedi dod yn un o arwyddluniau'r parc. Mae'n roller coaster gydag wyth gwrthdroad sy'n cyrraedd 110 cilomedr yr awr. Ond mae mwy modern yn un arall o'i gyfleusterau o'r math hwn. Yn yr achos hwn, rydym yn siarad am Furius Bacchus, sy'n cyflymu o sero i 135 cilomedr mewn 3,5 eiliad.

Maent hefyd yn amlygu Sblash Twrcaidd, lle rydych chi'n teithio trwy'r jyngl mewn cwch; roller coaster arall, yn yr achos hwn wedi'i fedyddio fel Shambhala, Ac Corwynt Condor, twr gyda chwymp rhad ac am ddim can metr sy'n cymryd dim ond tair eiliad.

Warner, un arall o'r parciau difyrion yr ymwelir ag ef fwyaf yn Sbaen

Parc difyrion Warner

Rio Bravo ym Mharc Warner

Wedi'i leoli yn nhref Madrid o San Martin de la Vega, agorodd y parc hwn ei ddrysau yn 2002. Mae hefyd wedi'i ddosbarthu mewn pum maes thematig. Mae'r rhain yn cyfateb i'r bydysawdau o Warner Bross y Comics DC, yn ogystal â dinasoedd gwahanol yn yr Unol Daleithiau, er enghraifft, Los Angeles o NY. Mor berffaith yw'r atgynyrchiadau hyn eu bod wedi gwasanaethu fel lleoliad ar gyfer ffilmio ffilmiau a sioeau teledu.

Mae hefyd wedi cael ei gydnabod fel y parc difyrion mwyaf diogel yn Sbaen ac yn cael mwy na dwy filiwn o ymweliadau bob blwyddyn. Mewn gwirionedd, mae ymhlith yr ugain sydd â'r mewnlifiad mwyaf o gyhoeddus yn Ewrop. Ar y llaw arall, mae ganddo 35 o atyniadau gwych sy'n sefyll allan Dial y Riddler, sef y pumed tŵr gollwng talaf yn y byd.

Un arall hynod ddoniol yw Superman: Tynnu Dur, coaster rholio mawr heb lawr sydd hefyd yr ail dalaf yn y byd o'i fath. Fodd bynnag, os ydych yn hoffi'r math hwn o weithgaredd, gallwch ddewis cwymp stunt, mynydd arall sy'n eich galluogi i wneud y daith gyfan ar eich cefn ac sydd â chwe gwrthdroad a gostyngiad am ddim o 59 metr.

Ond, os siaradwn am gwympiadau, Afon Bravo hefyd mae 22 metr. Fodd bynnag, yn yr achos hwn mae'n daith cwch trwy leoliad sy'n ail-greu'r Grand Canyon y Colorado. Yn fyr, mae darnau amrywiol o derfysgaeth a gweithgareddau eraill yn cwblhau'r hyn y mae Parque Warner yn ei gynnig i chi.

Ynys Hud

Ynys Hud

Mynedfa i barc difyrion Isla Mágica

Crëwyd y parc difyrion hwn yn 1997 gan fanteisio ar ran o gyfleusterau’r Arddangosiad cyffredinol a gynhaliwyd yn y ddinas bum mlynedd yn gynharach. Mae o fath thematig, ers hynny ymroddedig i America Ladin ac mae'n cynnwys chwe ardal: Seville, Puerto de Indias; Gate of America; Amazonia; Y Morladron' Lair; Ffynnon Ieuenctid ac El Dorado.

Mae'r cyntaf wedi'i neilltuo i fasnachu â'r Byd Newydd yn yr XNUMXeg ganrif. Yn wir, gallwch fyrddio dwy garafél ac mae ganddo atyniadau fel Yr her, tŵr gollwng ysblennydd. O'i ran ef, mae'r ail wedi'i gosod yng nghaer fawreddog San Felipe ac mae ganddi weithgareddau fel Anaconda, sianel ddŵr fawr, yn yr un modd, gyda thri chwymp vertiginous.

O ran Amazonia, yn mynd â chi i'r jyngl Americanaidd hon i fyw'r antur a gynigir gan atyniadau fel Iguazu. Byddwch eisoes wedi dyfalu ei fod yn atyniad dŵr gyda rhaeadr sy'n gwneud i'r cwch ddisgyn sawl metr. Neu hefyd Jaguar, roller coaster gwrthdro. Ynghylch Lair y Môr-ladron Mae'n eich gosod chi mewn porthladd lle mae fflyd corsair cyfan wedi'i docio. Ond mae hefyd yn dod â chi'n agosach at Ynys Calavera fel eich bod chi'n teimlo fel castaway.

Ffynnon yr Ieuenctid Mae'n ofod sydd wedi'i gynllunio ar gyfer y rhai bach gydag ogofâu, llynnoedd, rhaeadrau a gwahanol weithgareddau. Er enghraifft, pypedau a dreigiau. Yn olaf, El Dorado yn mynd â chi yn ôl i wareiddiadau Americanaidd hynafol gydag atyniadau fel Hediad yr Hebog o los Dyfroedd gwyllt Orinoco.

Terra Mythical

Terra Mythical

Atgynhyrchiad o oleudy Alexandria yn Terra Mítica

Fe welwch y parc difyrion hwn yn Sbaen yn nhref Alicante Benidorm. Fe'i hagorwyd i'r cyhoedd yn y flwyddyn 2000 gydag uchelgeisiau mawr a gafodd eu gadael yn rhannol yn ddiweddarach. O ganlyniad, mae'r cyfleuster yn llai ysblennydd nag a gynlluniwyd yn wreiddiol. Er gwaethaf hyn, mae'n barc godidog gyda 33 o atyniadau, pedwar ohonynt yn roller coasters a llawer o rai eraill o'r math dyfrol.

Mae hefyd wedi'i rannu'n sawl parth thematig, pob un yn ymwneud â gwareiddiadau Môr y Canoldir: Yr Aifft, Gwlad Groeg, Rhufain, Iberia a'r Ynysoedd. Hefyd, ym mhob un ohonynt gallwch weld atgynyrchiadau o'i henebion mwyaf eiconig. Er enghraifft, yn yr Aifft mae gennych chi gopi o bortico teml Jonsu yn Karnak a goleudy mytholegol Alexandria. Ac yn Rhufain gallwch weld adluniad o'r Syrcas Maximus.

O ran ei brif atyniadau, rydym yn eich cynghori i roi cynnig arnynt Ehediad fenix, tŵr cwymp rhydd 54 metr, a Titan, roller coaster gyda phum gwrthdroad. Ond, os ydym yn siarad am y rhain, efallai eich bod yn ei hoffi fwy Inferno. Mae'n fynydd pedwerydd dimensiwn, hynny yw, y mae ei seddi'n cylchdroi ar hyd echel ar draws, gyda disgyniadau fertigol. Hefyd, gallwch fynd ar goll yn y Labyrinth Minotaur neu mwynhewch y dŵr i mewn Cynddaredd Triton, sydd hefyd â dau gwymp o 10 a 15 metr. Ac mae hyn i gyd ynghyd â sioeau fel Breuddwyd yr Aifft; Philippides, rhedwr marathon; Spartacus o ysgol o arwyr.

Puy du Fou

Puy du Fou

Darn o'r Gân Olaf yn Puy du Fou

Roeddem am gynnwys yr un hwn ymhlith y parciau difyrion yn Sbaen er gwaethaf y ffaith bod ganddo wahaniaethau mawr â'r rhai blaenorol. Oherwydd nid yw ei ddiddordeb mewn cynnig roller coasters neu garwsél gwych, ond yn ei adloniant y byd canoloesol ac yn eu sioeau hanesyddol.

Mae'n ddeg munud o ddinas Toledo a chafodd ei urddo yn 2021 ar lun a llun y Puy du Fou presennol yn Ffrainc. Yn union fel y mae'r un hon yn seiliedig ar hanes Galig, mae'r un Sbaeneg yn mynd â chi i Oesoedd Canol ein gwlad trwy'r lleoliadau hanesyddol trawiadol a'r sioeau mawreddog hynny.

Ymhlith y rhain, gallwch chi fwynhau'r teitlau y ganiad olaf, amdano Pencampwr Cid, Ac pen a chleddyf, yn seiliedig ar ffigwr o Lope de Vega. Ond mae gennych chi hefyd Hebogyddiaeth Brenhinoedd, gyda mwy na dau gant o adar hyfforddedig; y tu hwnt i'r môr cefnfor, a ysbrydolwyd gan Colon; Dirgelwch Sorbaces, o amgylch y Visigothiaid, a Fel tad, sy'n adennill arwyr dienw o'r cyfnod canoloesol hwnnw. Fodd bynnag, yn anad dim, mae'n sefyll allan am ei wychder breuddwyd Toledo, sy'n cwmpasu 1500 o flynyddoedd o hanes Sbaen.

Siam Park, cynrychiolydd y parciau difyrion yn Sbaen yn seiliedig ar ddŵr

Parc Siam

Golygfa o Barc Siam

Gorffennwn ein taith o amgylch y parciau difyrion yn Sbaen gyda'r un hon a ddewiswyd gennym fel sampl o'r nifer dyfrol beth sydd yn ein gwlad. Ceir yn Costa Adeje, sy'n perthyn i'r Ynys Dedwydd o Tenerife ac fe'i hagorwyd yn 2008. Yn ogystal, mae wedi'i ddewis y gorau yn y byd o'i fath am nifer o flynyddoedd.

Fel y mae ei enw yn dangos, mae wedi'i osod i mewn Gwlad Thai, y mae ei bensaernïaeth yn cymryd ei addurn ac wedi 17 o atyniadau, rhai ohonynt wedi'u hamgylchynu gan lystyfiant nodweddiadol y wlad honno. Yn eu plith, pyllau tonnau godidog, twmffatiau amsugno, dyfroedd gwyllt a hyd yn oed sleidiau penysgafn.

Hefyd, ewch ar daith o amgylch y parc cyfan Afon Thai Mai, ystyried yr afon ddiog gyda'r anwastadrwydd mwyaf yn y byd. Mae hyd yn oed yn mynd trwy'r acwariwm siarc. Yn olaf, un arall o'i atyniadau mawr yw singha, roller coaster dŵr a oedd yn arloeswr yn y blaned gyfan gyda'i hyd 240 metr a'i cromliniau cyflym.

I gloi, rydym wedi dangos rhai o'r goreuon i chi parciau difyrion yn Sbaen. Fodd bynnag, gallem hefyd gynnwys rhai eraill yr un mor drawiadol yn ein herthygl. Er enghraifft, ef tibidabo en Barcelona, Y Byd Tivoli en Malaga o yr un yn y plasty en Madrid. Meiddio cwrdd â nhw.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*