Trefi hardd Seville

Golygfa o Osuna

Y pentrefi prydferth Seville wedi'u gwasgaru dros y bron i bymtheg mil o gilometrau sgwâr y mae'r dalaith hon ohoni Andalusia. Mewn gwirionedd, dyma'r fwyaf yn y gymuned ymreolaethol honno. A hefyd un o'r rhai mwyaf poblog, gyda bron i ddwy filiwn o drigolion.

Yn y trefi hyn a'u hamgylchoedd byddwch yn gallu gweld lleoedd mor wych â'r rhai sy'n gwneud i fyny y Parc naturiol Sierra Norte, gweddillion archeolegol megis y Rhufeiniaid o italig a henebion mor ysblennydd ag, er enghraifft, y Porth Cordoba yn Carmona. Er mwyn i chi allu mwynhau'r dalaith Andalusaidd hon yn llawn, rydyn ni'n mynd i ddangos rhai o'r trefi hardd yn Seville i chi.

Kazalla de la Sierra

Kazalla de la Sierra

Sgwâr yn Kazalla de la Sierra

Wedi'i leoli'n union yn y Parc naturiol Sierra Norte, mae'r dref hon o prin bum mil o drigolion wedi'i lleoli tua wyth deg cilomedr i'r gogledd o'r brifddinas, ger talaith Badajoz. Mae'r lleoliad daearyddol hwn yn caniatáu iddo gynnig llwybrau glas a llwybrau cerdded gwahanol i chi fel yr un sy'n mynd i'r hardd Rhaeadrau Huezar.

Ond, yn ogystal, mae gan Kazalla dreftadaeth anferthol bwysig. Uchafbwyntiau ynddo y Eglwys Ein Harglwyddes Gysur, y dechreuodd ei hadeiladu yn y bedwaredd ganrif ar ddeg, er na chafodd ei chwblhau hyd y ddeunawfed ganrif. Am y rheswm hwn, mae'n cyfuno elfennau Mudejar ag elfennau eraill y Dadeni a Baróc. Byddwch yn dod o hyd iddo yn y Plaza Maer, rhan uchaf y dref a bydd yn eich synnu gyda'i dimensiynau mawr. Hefyd, ynghlwm wrtho gallwch weld drws o hen wal Almohad.

Rydym hefyd yn eich cynghori i ymweld â'r Charterhouse, sydd tua phum cilomedr o'r dref, a'r lleiandai San Francisco a Madre de Dios, yr olaf gyda chloestr hardd o'r Dadeni. O'i ran, hen leiandy San Agustín heddiw yw'r Neuadd y Dref a mynachlog Santa Clara ysgol uwchradd. Mae'r eglwys a phalas San Benito, yn y dull Mudejar Gothig, wedi eu troi yn westy a'r Hermitage of Our Lady of Mount yn gartref i ddelw nawddsant Casalla.

Carmona, ysblennydd ymhlith pentrefi hardd Seville

Carmona

Y Puerta de Córdoba ysblennydd, yn Carmona

Gyda bron i ddeng mil ar hugain o drigolion ac wedi'i leoli yng nghanol y dalaith, tua thri deg pump cilomedr o'r brifddinas, mae Carmona yn rhyfeddod anferth sy'n sefyll allan ymhlith holl drefi tlws Seville. Yn gymaint felly fel bod rhan fawr o adeiladwaith y ddinas gaerog hynafol hon wedi'i chofrestru yn y Treftadaeth Hanesyddol Andalwsia.

Mae'n achos y gosod Alcazar y Brenin Don Pedro, sy'n tra-arglwyddiaethu arni o'i phwynt uchaf ac sy'n hostel i dwristiaid. Adeiladwyd ef yn y bedwaredd ganrif ar ddeg gan Pedro I o Castile ar hen gaer Fwslemaidd. Felly, mae ganddo elfennau Mudejar pwysig. yn ymestyn i'r alwad Alcazar Isaf, sydd â lleoedd mor ysblennydd â'r Porth Seville, gweddill ei wal hen, y tŵr gwrogaeth ac un arall quadrangular uwch. Dim llai ysblennydd yw'r Giât Cordoba, ac ychwanegodd diwygiadau diweddarach elfennau clasurol a baróc at hynny.

Ond, fel roedden ni’n dweud, dim ond un o’r nifer fawr o henebion sydd gan Carmona yw’r Alcázar. Ymhlith y crefyddol, maent hefyd yn tynnu sylw at y Eglwys Sant Pedr, gyda'i nodweddion Mudejar; yr Priordy Santa Maria, sy'n cyfuno arddulliau Dadeni a Baróc; eiddo San Bartolomé, ag allor hardd, a'r meudwy San Mateo a San Antón.

Ar y llaw arall, mae'n rhaid i chi weld yn Carmona y palasau urddasol lu sydd wedi. Yn eu plith, ty Lasso, o ddiwedd y XNUMXfed ganrif; eiddo'r Aguilars, gyda'i ffasâd trawiadol; eiddo'r Domínguez, sydd ag addurn geometrig gwych ar ei ffasâd; sef y Rueda, yr hon sydd un o'r rhai mwyaf, neu y Briones, yn cael ei hamgylchu gan furfurf.

Yn fyr, byddai'n amhosibl i ni ddweud wrthych am yr holl henebion y mae Carmona yn eu cynnig i chi. Am y rheswm hwn, byddwn yn cyfyngu ein hunain i grybwyll eraill megis lleiandai La Concepción a Las Descalzas, Y Ysbyty Mercy, Y Theatr Cherry o los Erys oes y Rhufeiniaid. Yn eu plith, y bont dros y Via Augusta a'r amffitheatr.

Santipponce

italig

Amffitheatr dinas Rufeinig Italica, yn Santiponce

Ond, os ydym yn sôn am weddillion Rhufeinig, mae Santiponce yn cymryd y gacen. Oherwydd ynddi mae dinas hynafol italig, a sefydlwyd gan y Cadfridog Scipio Africanus yn yr ail ganrif cyn Crist pan ddychwelodd o ryfel yn erbyn y Carthaginiaid. Yn y cyfadeilad anferth trawiadol hwn, mae mosaigau llawr yr hen dai yn sefyll allan, ond yn anad dim mae gweddillion y amffitheatr hynafol, temlau gwahanol fel yr un a gysegrwyd i Trajan (ymerawdwr a aned yn lleol) a tai fel rhai Neifion, Adar a Hilas.

Ond nid Itálica yw unig ryfeddod Santiponce. Mae'r dref fechan hon o prin naw mil o drigolion wedi'i lleoli i'r dwyrain o dalaith Seville, saith cilomedr o'r brifddinas. Ac rydym hefyd yn argymell eich bod yn ymweld â'r Mynachlog San Isidoro del Campo, a adeiladwyd ar ddechrau'r XNUMXg gan Guzman y Da ac wedi datgan Cymhleth Hanesyddol-Artistaidd eisoes yn y XIX.

Yn y bôn mae'n ymateb i'r arddulliau Gothig a Mudejar, er bod ganddo hefyd dwr Baróc diweddarach. O ran ei drysorau, mae'n gartref i allorlun trawiadol gan y cerflunydd o'r Dadeni Juan Martínez Montañés, yn Grist o Pedro Roldan a phaentiadau ffresgo y priodolir iddynt Diego Lopez.

Yn olaf, rhaid i chi ymweld yn Santiponce the Amgueddfa Ddinesig Fernando Marmolejo. Fe'i lleolir drws nesaf i'r theatr Rufeinig ac mae'n gartref i ddarnau gan y gof aur mawr sy'n rhoi ei enw iddo. Ymhlith y rhain, mae rhai mor ysblennydd â'r atgynhyrchiadau o'r coron y dirwasgiadO'r Canhwyllbren tartesaidd o Lebrija neu y Allweddi Almohad o Seville.

osuna

Prifysgol Osuna

Closor Prifysgol Osuna

Deuwn yn awr at yr Osuna hardd, lle y mae arlliwiau gwynion ei dai yn cyferbynnu ag ocr llawer o'i henebion. Fe'i lleolir yn ne-orllewin y dalaith, tua wyth deg saith cilomedr o'r brifddinas. Yn ei amgylchoedd, gallwch weld sawl un ffermdai, cystrawennau gwledig nodweddiadol o Andalusia.

Ond, yng nghanol trefol Osuna mae gennych chi leoedd o ddiddordeb mawr. Ymhlith y crefyddol yn sefyll allan y Eglwys Golegol Ein Harglwyddes y Rhagdybiaeth, a adeiladwyd yn yr XNUMXg ac felly un o'r prif enghreifftiau o bensaernïaeth y Dadeni. Fel pe na bai hynny'n ddigon, mae'n gartref i weithiau o Jose de Ribera, o'r rhai a grybwyllwyd eisoes Martinez Montanes a Louis de Morales. I'r un cyfnod y perthyn y Lleiandy yr Ymgnawdoliad, y mae gan ei heglwys allorwaith baróc a neoglasurol trawiadol. I'r cyntaf o'r arddulliau hyn yn ymateb y Eglwys San Carlos el Real, sy'n gartref i gasgliad pwysig o baentiadau.

O ran treftadaeth sifil Osuna, ei symbol gwych yw'r Brifysgol, y mae ei cloestr gwych gyda cholofnau marmor o'r drefn Tysganaidd, a'i phedwar tŵr main wedi'u coroni gan doeau ceramig gwydrog yn sefyll allan. Ond rydym hefyd yn eich cynghori i weld y Palas Ardalydd La Gomera, a adeiladwyd yn y XNUMXfed ganrif a thai fel rhai y Torres, gyda'i ffasâd gwyn, neu o'r Rossos, gyda'i arfbais fonheddig. Yn yr un modd, yn y XNUMXfed ganrif yr hen Cilla Cabidwl y Gadeirlan a Arch y Bugail.

Ond, efallai, ei fod yn swnio'n fwy i chi pan fyddwch chi'n ei weld bwlio, oherwydd ei fod yn gwasanaethu fel set ffilm ar gyfer y gyfres Gêm o orseddau. Ac mae syrpreis arall yn aros amdanoch chi yn Osuna. Ar y cyrion sydd gennych gweddillion Urso hynafol, A elwir yn "Petra o Andalusia" am ei ryddhad carreg mawr. Yn ogystal, yn ei ystafell fewnol drawiadol, cynhelir pob math o ddigwyddiadau.

Estepa, stop olaf ar ein taith o amgylch pentrefi hardd Seville

Golygfa Paith

Golygfa o Estepa gyda Thŵr Buddugoliaeth yn y blaendir

Terfynwn ein taith trwy drefydd prydferth Seville yn y dref fechan hon o tua deuddeng mil o drigolion a leolir yn ne-ddwyrain y dalaith. Er gwaethaf hyn, yn dal teitl y ddinas, a ganiatawyd gan y Rhaglaw Maria Cristina o Habsburg yn 1886. Yr un modd, cyhoeddwyd Mr Cymhleth Artistig Hanesyddol yn 1965.

Ar y llaw arall, mae wedi'i leoli chwe chan metr uwchben lefel y môr, sy'n caniatáu iddo gynnig golygfeydd hyfryd o gefn gwlad Sevillian. Argymhellir yn arbennig yn hyn o beth yw'r Safbwynt Los Tajillos a'r alwad Balconi Andalwsia, o ba un y gwelir hyd yn oed dinas Sevilla.

O ran ei henebion, symbol mawr Estepa yw'r hen gaer, amddiffynfa Fwslimaidd sy'n dyddio'n ôl i'r ganrif XNUMX. Yn ddiweddarach, ychwanegwyd y tŵr gwrogaeth. Ond mae adeiladwaith arall o'r math hwn hefyd yn arwyddlun o'r dref. Rydym yn siarad am y twr buddugoliaeth, a oedd yn perthyn i'r hen leiandy o'r un enw ac sy'n ddeugain metr o uchder. Hefyd, dylech weld y palasdy Ardalydd Cerverales, arddull baróc.

Ynglyn a henebion crefyddol Estepa, y eglwys Santa María la Maer, a adeiladwyd rhwng yr XNUMXeg a'r XNUMXeg ganrif, er bod ei thŵr arddull hanesyddol yn dyddio o'r XNUMXeg ganrif. O'i ran, y Eglwys Arglwyddes y Rhagdybiaeth mae'n gothig a rhai Our Lady of Moddies a Carmen, baróc. Cwblheir treftadaeth grefyddol y dref gan y eglwys san sebastian, Y lleiandai Santa Clara a San Francisco ac meudwyaeth Santa Ana.

I gloi, rydym wedi cynnig rhai o'r pentrefi prydferth Seville gan ragoriaeth. Fodd bynnag, mae yna lawer o leoliadau eraill sydd hefyd o ddiddordeb mawr. Mae'n achos o Ecija, a elwir yn "Dinas y Tyrau" am y llu sydd ganddo; o marchena, gyda'i heglwys yn San Juan Bautista a'i thŵr wythonglog y Puerta de Carmona, neu Maer Sanlúcar la, y mae ei hen dref wedi'i rhestru fel Safle o Ddiddordeb Diwylliannol. Dewch i adnabod y trefi Andalwsia hardd hyn. Ni fyddwch yn difaru.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*