Trefi hardd Badajoz

Olewydd

Mae cymaint pentrefi prydferth Badajoz ei bod yn anodd i ni ddewis y rhai yr ydym yn mynd i'w cyflwyno i chi. Mae talaith Extremadura yn llawn trefi sy'n sefyll allan am eu tlysau anferthol a'u tirwedd breintiedig.

O ran yr olaf, mae gwastadedd ffrwythlon yr afonydd yn sefyll allan. Guadiana a'i llednant, y Guadalupejo, ond hefyd y gwastadeddau a'r mynyddoedd sydd, fel hynny yw San Pedro, yn dal yn perthyn i'r Montes de Toledo, er eu bod yn agos i Portiwgal. Ac, o ran ei henebion, mae Badajoz yn un o'r taleithiau sydd â'r mwyaf o hanes yn Sbaen i gyd. Tiriogaeth Vetton gynt, yn ddiweddarach yn rhan o'r Lusitania Rhufeinig i integreiddio'n ddiweddarach i'r eiddo Mwslimaidd ac, yn olaf, cael ei gydnabod fel rhanbarth o Castilla yn Toriadau Tarw o 1371. Ond, gan adael rhai yn anorfod ar y gweill, yr ydym yn myned i ddangos i chwi drefydd prydferth Badajoz.

Olivenza, hen dref Portiwgal

Golygfa o Olivenza

Stryd yn Olivenza

Dechreuwn ein taith yn rhan orllewinol y dalaith i ddweud wrthych am y dref hardd hon sydd, yn rhyfedd iawn, wedi bod yn perthyn i Sbaen yn unig ers 1801, ers tan hynny roedd yn rhan o Bortiwgal.

Ei symbol mawr yw'r cadarnle canoloesol neu'r gaer neu castell olewydd, sy'n dal i gadw ei waliau mawr o'r XNUMXg, ei thyrau a'i gatiau fel rhai Alconchel, de los Ángeles, de Gracia a San Sebastián, y ddau gyntaf wedi'u fframio gan ddau dwr crwn. Y tu mewn, gallwch weld y eglwys Santa María del Castillo, sy'n gartref i allor darn hardd gyda'r Jesse Tree.

I'r Oesoedd Canol diweddar hefyd y perthyn y pont ajuda, a orchymynwyd i'w adeiladu gan y brenin Manuel I o Bortiwgal i groesi y Guadiana. Wedi'i ddinistrio'n rhannol yn ystod Rhyfel yr Olyniaeth, nid yw erioed wedi'i adfer.

O ran yr henebion crefyddol yn nhref Badajoz, rydym yn eich cynghori i ymweld â'r eglwys Santa Maria Magdalena, a adeiladwyd gan y brenin ei hun, felly mae'n ymateb i arddull Manueline, amrywiad Portiwgaleg o Gothig hwyr. Hefyd, dylech weld y Ty Sanctaidd Trugaredd, Y Lleiandy San Juan de Dios ac, eisoes ar gyrion Olivenza, olion y eglwys cyn-Rufeinig Valdecebadar. Yn olaf, peidiwch ag anghofio mynd at y teirw, y mae ei adeiladwaith yn dyddio'n ôl i ganol y XNUMXeg ganrif, a cherdded ar hyd ei strydoedd gyda chynllun canoloesol.

Zafra, un o ddinasoedd Badajoz

Cynhaeaf

Palas Dugiaid Feria, yn Zafra

Er nad oes ganddo ond tua phymtheg mil o drigolion, Zafra sydd â'r teitl dinas, a roddwyd gan y brenin Alfonso XII. Er iddo gael ei sefydlu'n swyddogol gan y Mwslemiaid, yn ei amgylchoedd mae olion niferus o filas Rhufeinig, felly mae ei hanes hefyd yn helaeth iawn.

Ond, yn anad dim, mae'r dref Badajoz hon yn sefyll allan am ei henebion niferus. Ymhlith y rhai mwyaf nodweddiadol ohoni mae Plaza Grande a Plaza Chica. Mae'r cyntaf yn arcêd yn bennaf ac yn dyddio o'r XNUMXeg ganrif, er bod rhai arcedau yn dyddio o'r XNUMXfed ganrif. Trwy'r alwad Arch y Bara, lle gallwch weld allor darn bach, yn cyfathrebu â Plaza Chica, lle mae'r enwog Gwialen Zafra. Mae'n golofn a ddefnyddir gan y masnachwyr a leolir yn y lloc i fesur eu herthyglau.

Maent hefyd yn nodweddiadol iawn yn nhref Extremadura stryd Seville ac ali carnation, yn ogystal â bwâu Jerez a Cubo. O'i ran ef, mae Neuadd y Dref wedi'i lleoli mewn hen balas o'r XNUMXeg ganrif. Fodd bynnag, os ydym yn sôn am y math hwn o adeiladu, y mwyaf perthnasol yn Zafra yw'r trawiadol Palas Dugiaid Feria, hostel dwristiaeth bresennol.

O ran adeiladau crefyddol tref Badajoz, y ysblennydd eglwysi Candelaria a Rosario, y ddau o'r XNUMXeg ganrif, yn ogystal â meudwy Belén a lleiandy Santa María del Valle.

Llerena, un o drefi prydferth gorau Badajoz

llawn

Plaza of Spain, yn Llerena

Gyda hen dref wedi’i datgan yn gyfadeilad hanesyddol-artistig, mae Llerena hefyd ymhlith trefi hardd Badajoz. Canolbwynt ei nerf yw Sgwâr Sbaen, lle gallwch chi weld yr ysblennydd Eglwys Ein Harglwyddes o Granada, gyda'i ddau lawr mawreddog gyda balconïau. Lleolir Neuadd y Dref yno hefyd ac yn agos at ffynnon a ddyluniwyd gan yr arlunydd Francisco de Zurbaran.

Yn yr un modd, mae'n rhaid i chi weld yn nhref Badajoz ei Wal o'r drydedd ganrif ar ddeg a'r Palas Zapata, lle'r oedd Llys yr Inquisition yn arfer bod ac sydd â phatio Mudejar ysblennydd. Fel ar gyfer pensaernïaeth grefyddol, gofalwch eich bod yn ymweld â'r lleiandy Santa Clara, yn ei deml mae allorluniau baróc a cherfiad o Saint Jerome, gwaith Juan Martinez Montanes. Yn olaf, ewch hefyd i eglwys Santiago a'r palas esgobol.

Jerez de los Caballeros, dinas y pum twr

Sherry of the Knights

Arco de Burgos, yn Jerez de los Caballeros, unigryw ymhlith pentrefi hardd Badajoz

Rhyfeddod anferth arall ymhlith trefi tlws Badajoz yw Sherry of the Knights, y mae ei brif symbol yn y castell temlau, a adeiladwyd yn y XNUMXg ar weddillion hen gadarnle Arabaidd. Mae wedi'i amgylchynu gan wal y mae dwy giât wedi'u cadw ohoni: Burgos a Villa.

Ond gelwir Jerez yn ddinas y pum twr am gael y rhif hwn ohonynt i mewn Arddull Baróc. Yn eu plith y mae rhai y eglwysi Santa María de la Encarnación, San Miguel Arcángel a San Bartolomé, yr olaf yn perthyn yn arddulliadol i'r Giralda yn Seville.

Yn yr un modd, mae gan dref Extremadura sawl adeilad lleiandy o ddiddordeb. Er enghraifft, rhai Sant Awstin, Arglwyddes yr Ymgnawdoliad a Mam Duw. A hefyd gyda sawl meudwy hardd fel rhai San Lázaro, Cristo de la Vera neu Los Santos Mártires. Yn olaf, peidiwch ag anghofio ymweld â'r Amgueddfa Tŷ Nuñez de Balboa, lie y ganwyd y gorchfygwr enwog hwn.

Fregenal y Sierra

Fregenal y Sierra

Taith Gerdded y Cyfansoddiad, yn Fregenal de la Sierra

Yn union gyfagos i'r dref flaenorol ar yr ochr dde-ddwyreiniol. Mae hefyd ymhlith pentrefi hardd Badajoz rydyn ni'n eu dangos i chi am ei leoliad wrth droed Sierra Morena ac am ei etifeddiaeth anferthol. Yn yr un modd, mae ganddo a castell temlau o'r XNUMXeg ganrif pan ddarganfuwyd olion Rhufeinig a Visigoth hŷn, sy'n awgrymu iddo gael ei adeiladu ar ben un cynharach.

Yn ddiddorol, yn ei gae mae'r tarw, sy'n dyddio o'r ddeunawfed ganrif. Ac, ynghlwm wrth y castell, mae'r eglwys Santa Maria, hefyd wedi'i ddyddio yn y XIII, er bod ganddo allor mwy o'r XVIII. O ran y temlau, rydym hefyd yn eich cynghori i ymweld ag eglwysi Santa Catalina Mártir, Santa María de la Plaza a Santa Ana, yn ogystal â lleiandai San Francisco, a adferwyd yn ddiweddar, a San Ildefonso de la Compañía de Jesús.

Ond, efallai, gwerth patrimonaidd mawr Fregenal de la Sierra, sy'n gymhleth hanesyddol-artistig, yw ei maenordy. Sefwch allan yn eu plith sef y Penches, gyda phatio Neo-Mudejar trawiadol. Ond y mae palasau Counts of Torrepilares, o'r XNUMXfed ganrif, sef Ardalydd Riocabado, o'r XNUMXeg, a Marchioness Ferrera, hefyd yn brydferth iawn.

Yn olaf, mae'r Ffynnon Fontanilla Mae'n dyddio o'r XNUMXeg ganrif ac yn ei chanol mae ganddo niche gyda delwedd y Virgen de la Guía, tra bod gan María Miguel chwedl am ddau gariad yn arddull Romeo a Juliet.

Albuquerque

Albuquerque

Eglwys San Francisco, yn Albuquerque

Wedi'i leoli i'r gogledd-ddwyrain o dalaith Badajoz, daw ei enw o'r termau Lladin quercus albwm, sy'n golygu derw gwyn. Mae hyn oherwydd y nifer fawr o'r mathau hyn o goed yn yr ardal, yn enwedig derw corc.

Mewn gwirionedd, mae pobl wedi bod yn byw yn Albuquerque ers cyn cof, fel y dangosir gan y paentiadau ogof o glogwyn San Blas, yn dyddio o'r Oes Efydd. Ond arwyddlun mawr tref Badajoz yw y castell lleuad, a adeiladwyd ar ddiwedd yr Oesoedd Canol ac sy'n tra-arglwyddiaethu arno o fryn. Ond nid ef yw'r unig un yn yr ardal. Tua deuddeg cilomedr i ffwrdd mae'r castell Azagala, wrth ymyl argae La Peña del Águila.

Mae hefyd yn dyst i orffennol canoloesol Albuquerque ei lloc muriog, gyda thyrau fel y Cloc neu'r Cabera a'i chwarter Gothig, a elwir Villa Tu Mewn a datganodd gymhleth hanesyddol artistig. O'i ran, y Eglwys Santa Maria del Mercado Fe'i hadeiladwyd rhwng y XNUMXg a'r XNUMXfed ganrif , er iddo gael ei ddiwygio yn y XNUMXg . Y tu mewn, gallwch weld cerfiad gwerthfawr o'r Cristo del Amparo.

Nid dyma'r unig deml ddiddorol y gallwch chi ymweld â hi yn Albuquerque. Mae eglwys San Mateo yn Dadeni, ac mae gan eglwys San Francisco allor darn Churrigueresque diddorol, fel y mae allor y Noddfa Our Lady of Carrión, ac mae meudwy Nuestra Señora de la Soledad o arddull baróc. Yn olaf, mae Santa María del Castillo yn deml Romanésg hwyr.

I gloi, rydym wedi gwneud taith gyda chi drwy rai o'r pentrefi prydferth Badajoz. Ond, fel y dywedasom wrthych ar y dechrau, gallwch ddod o hyd i lawer o rai eraill yn nhalaith Extremadura. Er enghraifft, Burguillos del Cerro, wedi datgan Safle o Ddiddordeb Diwylliannol, Ffair, gyda'i gastell o'r XNUMXeg ganrif, Azaga, gyda'i eglwys Nuestra Señora de la Consolación, sef y fwyaf yn y dalaith gyfan, neu Glan yr Afon Fresno, gyda'i dŷ mawreddog yn Vargas-Zúñiga. Onid ydych chi'n teimlo fel ymweld â'r holl ryfeddodau hyn?

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

bool (gwir)