Y pentrefi harddaf yn Granada

Golygfa o Montefrío

Y pentrefi prydferthaf Granada Maent i'w cael ar yr arfordir ac mewndirol. Mae talaith Andalusaidd yn cynnig y fraint i chi o allu mynd o draethau hardd i fynyddoedd ysblennydd mewn ychydig gilometrau yn unig. Mae'n rhywbeth y gallwch chi hefyd ei fwynhau mewn mannau eraill yn Sbaen, er enghraifft, yn Asturias o Cantabria.

Ond, gan ddychwelyd i Granada, un o'r ffyrdd gorau o ddod i adnabod ei thalaith yw dechrau gyda'i dalaith ei hun cyfalaf. Yn ninas Nasrid mae gennych ryfeddodau fel Yr Alhambra o y cadfridog, y mawreddog Eglwys Gadeiriol yr Ymgnawdoliad neu gymydogaethau mor nodweddiadol a'r Albaicín neu'r Sacromonte. Ac, ar ôl ymweld â'r brifddinas, gallwn nawr deithio trwy'r trefi harddaf yn Granada.

Montefrio

Llun o Montefrio

Tref Granada, Montefrío

Wedi'i leoli yn y rhanbarth Loja, mae gwreiddiau'r dref hon yn Sbaen cyn-Rufeinig, fel y dangosir gan necropolis megalithig y Craig y Sipsiwn. Ond y peth mwyaf trawiadol ac ysblennydd am y dref yw'r graig enfawr sy'n tra-arglwyddiaethu arni oddi uchod a lle mae'r eglwys y pentref, yn ymyl gweddillion yr hen gaer.

Nid dyma'r unig un y gallwch ymweld ag ef yn Montefrío. Rydym hefyd yn eich cynghori i weld un San Sebastián, a adeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif gan ddilyn canonau arddull y Dadeni; un San Antonio, sy'n cyfuno claddgelloedd Gothig ag elfennau baróc, a'r Encarnación, gem o arddull neoglasurol Granada oherwydd Ventura Rodriguez.

Ond mae gan y dref henebion sifil godidog hefyd. Ymhlith y rhain, mae'r Ty'r Masnach, o'r XNUMXeg ganrif ac sy'n gartref i'r swyddfa dwristiaeth, a'r Ysbyty San Juan de Dios, a adeiladwyd yn yr un ganrif. Hyn oll heb anghofio adeilad Neuadd y Dref, gyda dau dwr o bobtu iddo, a'r Pósito.

Mae'r holl ryfeddodau hyn wedi arwain Montefrío i ddal cydnabyddiaeth Cymhleth Artistig Hanesyddol ers 1982. Ond mae rhywbeth arall a fydd yn dal eich sylw. Yn y dref, fe welwch arwyddion yn Japaneaidd. Y rheswm yw ei fod yn derbyn llawer o ymwelwyr o'r wlad Asiaidd ers i ffotograffydd Japaneaidd ei bortreadu ac arddangos y delweddau yn ei wlad.

Guadix

Guadix

Citadel o Guadix

Wedi'i leoli yn y Rhanbarth Accitana, mae'r dref hon yn Granada yn rhyfeddod arall na allwch ei golli. Mae ei wreiddiau hefyd yn gyn-Rufeinig, er ei fod yn ganolfan bwysig o gyfathrebu yn y cyfnod Lladin, fel y gwelir yng ngweddillion y theatr darganfod ychydig flynyddoedd yn ôl.

Ond gem fawr Guadix yw ei cadarnle neu gaer Fwslimaidd. Fe'i hadeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif ac mae mewn cyflwr da iawn. Ac, wrth ei hymyl, y dim llai ysblennydd Eglwys Gadeiriol yr Ymgnawdoliad, a adeiladwyd rhwng yr XNUMXeg a'r XNUMXfed ganrif ac yn cyfuno arddulliau Gothig, Dadeni a Baróc.

Cwblheir treftadaeth grefyddol tref Granada gan eglwysi La Magdalena, Santa Ana, Santiago a La Concepción. Yn yr olaf, mae Dawns y Chwech, a ddatganwyd yn Dreftadaeth Anniriaethol Andalusia, yn cael ei pherfformio bob blwyddyn. Ond pwysicach fyth yw'r Eglwys y Virgen de las Angustias, gan ei fod yn gartref i ddelwedd nawddsant y dref. Ac, wrth eu hymyl, gallwch weld lleiandai fel rhai San Francisco, Las Clarisas a San Diego.

O ran treftadaeth sifil Guadix, rydym yn eich cynghori i ymweld â'r Palasau Villalegre a Peñaflor, yn ogystal â thŷ Julio Visconti, pob un ohonynt o'r XNUMXeg ganrif. Ond un arall o ryfeddodau y dref yw ei gymdogaeth yr ogofau sydd, fel yr awgryma ei enw, yn cynnwys mwy na dwy fil o anheddau tanddaearol cyfannedd. Gallwch ymweld â rhai ac, yn ogystal, mae gennych ganolfan ddehongli lle byddant yn egluro hanes chwilfrydig y tai hyn.

Capileira

Capileira

Tref Capileira, un o'r trefi harddaf yn Granada

Yn yr achos hwn, mae harddwch y dref hon yn ymestyn i'w thymor trefol, gan fod y cyfan wedi'i ddatgan Cymhleth Hanesyddol-Artistig a Lle Pictiwrésg. Ond, yn anad dim, oherwydd ei fod wedi ei leoli yng nghanol y parc cenedlaethol o Sierra Nevada.

Fodd bynnag, os ydym yn sôn am Capileira, y peth cyntaf y dylem dynnu sylw ato yw ei strydoedd cul a serth gyda hi tai arddull alpujarreño nodweddiadol. Hynny yw, gwyn a gwyngalchog, gyda thoeau fflat a simneiau gyda hetiau. Rydym hefyd yn argymell eich bod yn ymweld â'r Eglwys Arglwyddes y Pen, a adeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif ac sydd ag allor darn baróc hardd a delwedd o'r Forwyn sy'n rhoi ei henw iddi.

Diddorol hefyd yw'r Amgueddfa Tŷ Pedro Antonio de Alarcon, wedi'i chysegru i'r awdur enwog o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, er ei fod hefyd yn gwasanaethu fel amgueddfa o arferion Alpujarra. Yn olaf, gan eich bod yn yr ardal ac os ydych chi'n hoffi heicio, rydym yn eich cynghori i wneud yr ysblennydd llwybr y Saith Morlyn, sy'n mynd trwy ddyffryn rhewlifol mawreddog.

Granada

Golygfa o Alhama de Granada

Granada

Mae'r dref hon wedi'i lleoli mewn amgylchedd ysblennydd, yn llawn Sierra de Tejeda ac yn hongian ar geunant mawreddog ar ei waelod mae Afon Alhama. Fel pe na bai hynny'n ddigon, mae ganddo ffynhonnau poeth godidog. Gwyddai yr Arabiaid hyn eisoes, adeiladasant rai baddonau yn y ddeuddegfed ganrif yn dal i fod mewn cyflwr perffaith ac yn ymweladwy.

Yn agos iawn atyn nhw mae'r Pont Rufeinig. Ond nid dyma'r unig henebion y mae Alhama yn eu cynnig i chi, sydd, mewn gwirionedd, hefyd Cymhleth Artistig Hanesyddol. Er nad yw'n agored i ymwelwyr, gallwch weld y castell, wedi ei adeiladu ar hen gaer. Yn lle hynny, gallwch ymweld â'r hardd prif eglwys La Encarnación, sef teml Gatholig gyntaf Teyrnas hynafol Granada ar ôl ei goncwest ac sy'n cyfuno arddulliau Gothig a Dadeni.

Yr un modd, cynghorwn chwi i weled eglwysi Carmen a San Diego; yr Tŷ'r Ymchwiliad, arddull Gothig Elisabethaidd; yr Ysbyty'r Frenhines, sy'n cyfuno elfennau Mudejar ag elfennau Gothig a Dadeni eraill, a'r Tanc, y defnyddiwyd synagog o'r XNUMXeg ganrif ar ei chyfer.

Salobreña, un arall o'r trefi harddaf yn Granada

Golygfa o Salobreña

Salobrena

Rydyn ni'n gadael y mynyddoedd i gyrraedd arfordir Granada, yn benodol, tref hardd Salobreña, wedi'i dominyddu gan ei mawreddog. castell a adeiladwyd yn amser Nasrid, er ei helaethu gan y Cristionogion. Ond bydd yn fwy dymunol fyth ichi gerdded drwy ei strydoedd cul o dai gwyngalchog yn llawn blodau. A hefyd dringo i fyny at y Safbwynt Albaicin, lle mae gennych olygfeydd godidog o arfordir Granada.

Dylech hefyd ymweld yn Salobreña y Eglwys Arglwyddes y Rosari, Arddull Mudejar. Mae ei ddrws ochr teils a’r tŵr gyda bylchfuriau ar ei ben yn sefyll allan, yn ogystal â’r ddelwedd o’r Forwyn sy’n rhoi ei henw iddi, cerfiad o’r XNUMXeg ganrif. Hefyd, mae'n rhaid i chi weld teml San Juan Bautista a Chapel San Luis.

Ac, o ran yr henebion sifil, maent yn tynnu sylw at y hen ffatri Our Lady of the Rosary ac Ty Coch, olion dwy felin siwgr. Ond, yn anad dim, y Twr Cambron, tŵr gwylio arfordirol o gyfnod Nasrid. Mae'r olaf wedi'i leoli wrth ymyl y traeth o'r un enw, lle gallwch chi gymryd bath. Fodd bynnag, mae gan Salobreña eraill banciau tywod godidog. Yn eu plith, traethau La Charca, La Guardia ac El Caletón.

Almunecar

castell Mihangel Sant

Castell San Miguel, yn Almuñécar

Terfynwn ein taith o amgylch pentrefi tlws Granada yn Almuñécar, sydd â gorffennol Rhufeinig cyfoethog. Dangosir hyn gan weddillion ei ffatri halltu, dyddiedig yn y ganrif gyntaf ar ol Crist. Mae hefyd wedi ei leoli yn y hardd Parc Botaneg El Majuelo. Ac, yn anad dim, ei traphont ddŵr Rhufeinig o'r un cyfnod a'r Ogof y Saith Palas, sydd ar hyn o bryd yn amgueddfa archeolegol.

Ond mae'n rhaid i chi hefyd weld y mawreddog yn nhref Granada castell San Miguel a'r gwerthfawr eglwys blwyf La Encarnacion. Mae'r olaf yn em arddull glasurol a adeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif sy'n gartref i ddelwedd y Virgen de la Antigua, nawddsant Almuñécar.

Am ei ran, y plasdy La Najarra Mae'n adeilad hardd o'r 3000eg ganrif ac arddull neo-Arabaidd lle byddwch yn dod o hyd i'r swyddfa dwristiaeth. Ond rhaid inni grybwyll yr amgueddfeydd lleol ar wahân. Rydym eisoes wedi dweud wrthych am yr un Archeolegol, ond ategir hyn gan yr hyn a elwir yn Claves de Almuñécar: XNUMX o flynyddoedd o hanes. A hefyd gydag Amgueddfa Ardd Bonsai a'r Acwariwm.

Ar y llaw arall, fel dinas arfordirol, mae Granada yn cynnig i chi traethau hardd. Mewn gwirionedd, mae ei derm trefol yn cynnwys cyfanswm o chwech ar hugain. Felly, ardal drefol Caletilla, Cantarriján, La Herradura neu Velilla. Ac, rhwng dau ohonynt, y Cofeb Naturiol Creigiau San Cristóbal, tri bryn sydd yn myned allan i'r mor.

Yn olaf, os ydym yn sôn am natur, ger tref Granada mae gennych y Parc Natur Peña Escrito sydd â set o lwybrau lle cewch olygfeydd godidog o'r arfordir a'r Sierra Nevada a La Alpujarra. Gallwch eu harchwilio ar droed ac ar feic.

I gloi, rydym wedi dangos rhywfaint o'r pentrefi prydferthaf Granada. Bydd pob un ohonynt yn eich swyno, ond mae gan dalaith Andalusaidd lawer o rai eraill hefyd. Er enghraifft, Trevelez, gwerddon wen wrth droed Mulhacén a chrud ham da; Bubion, un o dlysau Yr Alpujarras; pampaneira, gyda'i Plaza de la Libertad, neu Niguelas, gyda'i fai homonymous sy'n Heneb Naturiol. Onid ydych chi'n meddwl bod y rhain yn ddigon o resymau dros deithio i dalaith Granada?

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

bool (gwir)