Rhai ffeithiau diddorol am China: hanes, diwylliant, daearyddiaeth ac atyniadau

Tirwedd Tsieina

Efallai bod llawer nawr darganfod ChinaOnd mae'n un o'r gwledydd hynaf yn y byd ac mae ganddi un o'r diwylliannau mwyaf cyfareddol. Mae'n werth teithio a dod i'w adnabod, ond nid mewn taith syml a chyflym ond cymryd pethau ychydig yn fwy o ddifrif a mynd mor barod â phosibl.

Mae un wlad, China neu'r llall, yn llawer mwy pleserus pan fyddwch chi'n gwybod rhywbeth am ei hanes, ei diwylliant, ei daearyddiaeth. Pan fyddwch chi'n gwybod ble rydych chi, pam cafodd y fath beth ei adeiladu, pam y digwyddodd y fath beth arall. Dyna'r ffordd orau i ddod yn agosach a'r daith honno yw'r un yr ydym yn ei chynnig heddiw yn Actualidad Viajes: popeth sydd angen i chi ei wybod am China cyn teithio.

Hanes byr Tsieina

Brenhinllin Han

Brenhinllin Han

Mae hanes unrhyw genedl wedi'i chuddio yng niwloedd amser, yn gwahanol lwythau yn ehangu nes, gyda threigl amser hir, esgor ar deyrnasoedd, ymerodraethau neu genhedloedd modern.

Mae gan China bum mil o flynyddoedd o hanes ac mae hyn wedi'i rannu'n bum cyfnod: y Gymdeithas Gyntefig, y Gymdeithas Caethweision, y Gymdeithas Ffiwdal, y Lled-ffiwdal a'r Semi-drefedigaethol a'r Gymdeithas Sosialaidd. Trwy'r pum cyfnod hyn mae arglwyddi pwerus yn ymddangos, mae yna ryfeloedd sifil a sawl llinach sy'n teyrnasu sy'n dod i'r amlwg ac yn cwympo dros y canrifoedd tan y ffurfio Gweriniaeth Pobl Tsieina ym 1949 a dymchweliad y frenhiniaeth am byth.

Brenhinllin Tang

Brenhinllin Tang

Ymhlith y dynasties mwyaf adnabyddus a phwysicafs, a oedd yn nodi datblygiad gwareiddiad Tsieineaidd, gallwn enwi Dynasties Yuan, Ming, Qing, Song a Tang. Mae'r olaf wedi bod yn un o'r rhai mwyaf disglair gan ei fod wedi arwain China i fod yn genedl bwerus a chyfoethog, ac mae'r un peth wedi digwydd i Frenhinllin Ming, cyfnod pan ddechreuodd cyfalafiaeth ddatblygu yn Tsieina a diwydiant y porslen sydd yn y pen draw trefoli a marchnadoedd a ffefrir, grisiau ar y ffordd i gymdeithas fwy modern.

Ymerawdwr Olaf China

Ymerawdwr Olaf China

Yr linach Tsieineaidd olaf oedd y Qing, yr aeth ei ymerawdwr, Pu Yi, i lawr mewn hanes trwy ddod yn Ymerawdwr Olaf Tsieina ar ddechrau'r XNUMXfed ganrif.

Diwylliant Tsieineaidd

Jade Tsieineaidd

Jade Tsieineaidd

Rydym i gyd yn gwybod bod diwylliant Tsieineaidd yn wych. Crefftau a chelf Tsieineaidd yw dwy o'i drysorau mwyaf gwerthfawr. Yn ystod y pum mil o flynyddoedd hyn o hanes, nid yw crefftwyr Tsieineaidd wedi gwneud dim ond creu rhyfeddodau gyda pha bynnag ddeunydd oedd ganddyn nhw ar flaenau eu bysedd. Maent hefyd wedi rhoi bywyd i operâu hardd, cerddoriaeth unigryw ac anfarwol, maent wedi myfyrio ar y bod dynol, ar grefydd ac hefyd wedi arsylwi'n feistrolgar ar y sêr a'u symudiadau.

Cloisonne

Cloisonne

El jâd Tsieineaidd, y gelf fetel a elwir yn rhaniad, y llestri efydd, y caligraffi Tsieineaidd, Y brodwaith, teganau gwerin, barcutiaid wedi'i wneud o bapur a bambŵ, llestri lacr mewn lliwiau amrywiol.

Brodwaith Tsieineaidd

Brodwaith Tsieineaidd

Hefyd y stampiau Tsieineaidd wedi'i wneud o fetel, jâd, dannedd anifeiliaid neu gyrn, y theatr pypedau ac wrth gwrs, sidan a'r holl gynhyrchion sy'n deillio o'r edafedd sidan y gall abwydyn syml eu gwehyddu yn ei 28 diwrnod byr o fywyd. Mae hyn i gyd yn rhan o dreftadaeth ddiwylliannol y Tsieineaid.

Stampiau Tsieineaidd

Stampiau Tsieineaidd

Heddiw, mae diwylliant gwyddoniaeth a meddygaeth yn cael ei gyfoethogi gan y diwylliant hwn ac mae rhai o'i esbonwyr wedi dod yn anrhegion da i'w dwyn i'n teulu a'n ffrindiau.

Daearyddiaeth Tsieina

Llefydd China

Gyda map o Asia mewn llaw gwelwn hynny Mae China yn wlad enorme mae hynny'n teithio tua phum mil cilomedr. Mae wedi'i rannu'n bum rhanbarth: Dwyrain Tsieina, wedi'i isrannu'n dri rhanbarth arall, Tibet a Xinjiang - Mongolia.

Mae daearyddiaeth Tsieina yn amrywiol iawn ac mae wedi mynyddoedd, glaswelltiroedd, rhewlifoedd, bryniau, twyni, tir carst, calderas folcanig, traethau a choedwigoedd. Yn ogystal, yn nhiroedd Tibet y mae  y mynydd uchaf yn y byd, y Mynydd Everest (bron i 9 mil metr o uchder), wedi'i amgylchynu gan fynyddoedd uchel eraill, a dyna pam mae'r ardal hon yn cael ei galw'n "do'r byd."

Mynydd Everest

Mynydd Everest

Mae gan China 50 mil o afonydd ac mae'r mwyafrif yn llifo i'r Môr Tawel. Mae'r Afon Yangtze Hi yw'r afon bwysicaf, gyda 6300 cilomedr y tu ôl i'r Amazon a'r Nile. Mae Argae enwog y Three Gorges, rhyfeddod peirianneg fodern, wedi'i adeiladu arni. Mae yna hefyd y Afon Felen gyda mwy na 5 mil cilomedr o estyniad. Ar hyd ac o amgylch yr afonydd mae gwareiddiad Tsieineaidd wedi bod yn tyfu.

Afon Yangtze

Afon Yangtze

Rhaid dweud, gan fod China yn wlad mor fawr mae yna hinsoddau gwahanol ac mae hynny'n caniatáu bod fflora a ffawna gwahanol ym mhob un o'r rhanbarthau hyn. Dyna pam mae camelod a cheffylau fel llewpardiaid, mwncïod, bleiddiaid, antelopau neu bandas.

Atyniadau yn Tsieina

Dinas Forbidden

Dinas Forbidden

Mae llawer o dwristiaid wedi'u crynhoi mewn un rhan yn unig o China: Beijing, Xian, Shanghai, Hong Kong. Rwy'n eu deall, maen nhw'n lleoedd hawdd i ymuno â nhw a gyda llawer o atyniadau i dwristiaid. Ond mae China yn enfawr, felly os oes syched arnoch chi am antur, y delfrydol yw colli mis cyfan a bod yn barod i gerdded llawer.

Yn Beijing ni allwn golli'r Dinas Forbidden, yr hen ddinas imperialaidd gyda channoedd o adeiladau a miloedd o neuaddau. Rwy'n argymell gwylio'r ffilm o'r blaen Yr Ymerawdwr olaf Wel, cafodd ei ffilmio yno ac mae'n rhoi gwers dda i ni mewn pensaernïaeth a hanes.

Wal China

Wal China

Yn hefyd Sgwâr Tinanamen, Y Mausoleum Mao, Y Stadiwm Genedlaethol, Y Teml y Nefoedd, y Beddrodau Ming, Y Palas haf, adrannau o'r Wal China sy'n agos a'r hutongs, y Chinatowns traddodiadol o strydoedd cul a hen dai gyda chyrtiau.

Hong Kong

Hong Kong

En Hong Kong, ar arfordir de-ddwyrain Tsieina, rhaid i chi ymweld Bae Victoria i ystyried tirwedd skyscrapers, Copa Victoria, y bryn y gellir ei gyrraedd ar dram, yr Rhodfa'r Sêr, Y Teml Wong Tai Sin, Bae Causeway, Repulse Bay ac yna dim ond cerdded a cherdded.

Shanghai

Shanghai

En Shanghai y stryd orau oll yw Ffordd Nanjing. Mae yna Amgueddfa Shanghai, yr Twr Perlog Dwyreiniol, Y Teml Bwdha Jade, Y Bwnd a'r Ardd Yuyuan hardd. Fel gwibdeithiau, argymhellaf beidio â cholli'r "trefi dyfrol" canmlwyddiant Qibao y Zhujiajiao.

guilin

Guilin

Ar gyfer tirweddau Tsieineaidd nodweddiadol y mae Guilin: bryniau, llynnoedd, afonydd, coedwigoedd bambŵ, ogofâu gwych. Yn Guilin yr atyniadau i dwristiaid yw'r Ogof y Ffliwt Goch, Y Cefnffordd Eliffant, Parc y Saith Seren, y terasau reis a mordeithiau ar yr afon Li.

Rhyfelwyr Terracotta

Rhyfelwyr Terracotta

Xian yn ddinas sydd â mwy na thair mil o flynyddoedd o hanes ac mae ei hatyniadau yn cynnwys: Rhyfelwyr Terracotta, y waliau canoloesol sydd wedi'u cadw orau yn Tsieina, y Bell Tower, y Deml Famen, y Pagoda Giant Goose, y Palas Tang a chwpl o mausoleums dynastig diddorol.

Lhasa

Lhasa

Tibet Mae'n rhanbarth ymreolaethol ac mae angen caniatâd arbennig i fynd i mewn. Unwaith y bydd y tu mewn i'r ymweliadau gorfodol Lhasa, y brifddinas, gyda'i strydoedd a'i themlau: y Sera, y Ganden a'r Deprung, yn arbennig. A pheidiwch â stopio mynd ato Llyn nefol, llyn cysegredig sydd ar uchder o 4720 metr.

Mae yna ddinas Tibetaidd arall o'r enw Shigatse Mae'n werth gwybod a Mynachlog Tashihunpo a'r Shalu yn y lle cyntaf. Mae yna hefyd y Palas y Panchen Lama.

Sanya

Sanya

Os yw'n ymwneud â thraethau hardd mae'n rhaid i chi wybod Sanya, dinas arfordirol o dalaith Hainan sy'n gwybod sut i gyfuno mynyddoedd, môr, afonydd, dinas a thraethau yn dda iawn. Yn dilyn ar yr arfordir mae Xiamen, ond yn nhalaith Fujian, un o ddinasoedd porthladd pwysicaf Tsieina ers canrifoedd.

Ac i fynd ar goll yn Tsieina does dim byd tebyg Mongolia Fewnol. Mae'n rhanbarth ymreolaethol sydd wedi'i leoli rhwng Gweriniaeth Mongolia a Rwsia. Hi yw'r dalaith Tsieineaidd ehangaf oll a'r drydedd o ran maint. Mae ganddo 24 miliwn o drigolion ac amrywiol grwpiau ethnig.

Mongolia

Mongolia

Gan fod yr hinsawdd yn amrywiol iawn yn ystod y flwyddyn, fe'ch cynghorir i osgoi'r gaeaf oer a hir a manteisio ar yr haf sydd, er ei fod yn fyr, yn gynnes. Mae'n wlad Genghis Khan felly mae yna Amgueddfa Genghis Khan, ond mae yna hefyd demlau, pagodas a glaswelltiroedd gwyrdd ac eang lle gall twristiaid profwch ffordd grwydrol Mongolia o fyw. Pleser.

Y gwir yw bod China yn wlad hynod ddiddorol ac rydw i wedi methu â chyflawni popeth rydw i wedi'i ddweud, ond dyna'n union sy'n ei gwneud hi'n arbennig: ni waeth faint maen nhw'n ei ddweud wrthych chi, faint rydych chi'n ei ddarllen, faint o luniau rydych chi'n edrych arnyn nhw. Bydd Tsieina bob amser yn fwy pan ymwelwch â hi o'r diwedd.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1.   Ana Azzano meddai

    Mae eich sylwadau yn ddefnyddiol iawn, rwyf ar fin mynd i Tsieina ym mis Ebrill, byddaf yn eu hystyried

bool (gwir)