Golygfannau Asturias

Safbwynt ffito

Y golygfeydd Asturias Maent yn caniatáu ichi arsylwi tirweddau hyfryd un o ranbarthau harddaf Sbaen. Ychydig fel hi yn cyfuno môr a mynydd dim ond ychydig filltiroedd oddi wrth ei gilydd. Tiroedd gwyrdd a ffrwythlon yn ymyl môr mor arw a'r Cantabriaidd gwneud i fyny ei gwastadedd arfordirol.

Ac yn agos iawn yw'r colossi sy'n gwneud i fyny y Copaon Ewrop a gweddill y Mynyddoedd Cantabrian. Mewn rhai ardaloedd ac mewn eraill mae gennych falconïau naturiol godidog sy'n eich galluogi i arsylwi ar y rhyfeddodau hyn o safle breintiedig. Gallwch hefyd gyrraedd llawer ohonynt trwy wneud gwerthfawr llwybrau cerdded. Er mwyn i chi allu mwynhau hyn i gyd, rydyn ni'n mynd i ddangos rhai o'r golygfeydd gorau yn Asturias i chi.

Safbwynt Fito neu Fitu

Copaon Ewrop

Golygfa o'r Picos de Europa o olygfan Fito

yng nghyngor parau yw y Sierra del Sueve, y mae ei drychiad uchaf Pienzo neu Pienzu brig yn astwriaidd Yn union wrth ei odre, mae gennych chi olygfan Fito neu Fitu, hefyd yn yr iaith frodorol. Mae'n un o'r rhai mwyaf poblogaidd yn y rhanbarth ac mae'n cynnig golygfeydd godidog o'r Copaon Ewrop. Ond, ar ddiwrnodau clir, gallwch weld cyn belled â'r môr. Fel yr oeddem yn dweud, mae'r agosrwydd rhwng hwn a'r mynyddoedd yn Asturias yn syndod.

Gallwch gyrraedd golygfan Fito yn rhwydd iawn, gan fod gennych ffordd iddo. gallwch chi ei gymryd i mewn Arriondas ac y mae y N-260. Yn union, gan eich bod yn yr ardal, rydym yn eich cynghori i ymweld â'r dref hardd hon, y mae'r enwog ohoni Disgyniad rhyngwladol o'r Sella bob blwyddyn.

Yn union lle mae'r afon hon yn cwrdd â'r Piloña mae gennych chi'r Parc Concordia, lle mae cerflun ysblennydd wedi'i greu gan Joaquin Rubio Camin. Eisoes yn Argüelles stryd, mae gennych y Eglwys Blwyf St. Martin, arddull Romanésg. Ac, yn agos ato, dwy enghraifft berffaith o bensaernïaeth Indiaidd. Rhag ofn na wyddoch, rhoddir yr enw hwn i'r arddull adeiladu a ddefnyddir ar gyfer ei blastai gan ymfudwyr a ddychwelodd o America i'w tir wedi'i gyfoethogi. Yr enghreifftiau hyn yr ydym yn sôn amdanynt yw'r Villa y Cwm y Villa Juanita.

Gwylfa'r Frenhines

Golygfa'r Picota

Golygfa o Lyn Enol o olygfan Picota

Mae un o'r crynoadau mwyaf o olygfannau yn Asturias yn amgylchoedd y mynydd chwedlonol Covadonga, yn fwy penodol yn y rhan o'r llynnoedd. Ar y ffordd sy'n mynd i fyny at y rhain fe welwch y gwyliadwriaeth y frenhines. Mae'n cynnig golygfa banoramig eang i chi o'r Picos de Europa, ond hefyd o gynghorau Onis a Cangas de Onis (nid ydynt yr un), yn ogystal â rhai o parau, Ribadesella y Llanes.

Hefyd yn ardal llynnoedd Covadonga mae gennych y Golygfan Picota, sydd union rhwng yr Enol a'r Ercina. O hyn, mae gennych olygfeydd godidog o'r ddau lyn, masiff gorllewinol y Picos de Europa a gwastadedd Comeya.

Am ei ran, y gwyliwr tywysog Mae'n agos iawn at faes parcio Buferrera. Ac mae'n rhoi golygfeydd godidog i chi o wastatir Comeya y soniwyd amdano uchod, dyffryn afon Güeña a'r Sierra del Sueve nad yw'n llai ysblennydd.

Ar y llaw arall, gan eich bod yn yr amgylchedd o Covadonga, gofalwch eich bod yn ymweld â'r Ogof sanctaidd, lle llawn cyfriniaeth i gredinwyr a'r rhai nad ydynt yn proffesu'r ffydd Gatholig. Ac, wrth ei hymyl, y gwerthfawr basilica, rhyfeddod o arddull neo-Rufeinig a adeiladwyd mewn carreg pinc ac oherwydd y pensaer Federico Aparici a Soriano.

Yn olaf, peidiwch ag anghofio ymweld â'r ddinas gyfagos Cangas de Onis, a oedd yn brifddinas gyntaf y Teyrnas Asturias. Yn yr un hwn, mae gennych yr enwog Pont Rufeinig, a adeiladwyd fodd bynnag yn oes Alfonso XI (1311-1350). Ond hefyd y eglwys y groes sanctaidd, yn dyddio o'r XNUMXfed ganrif; yr Palas Cortes, o'r XVIII; Neuadd y Dref a phlastai fel Villa Monasterio neu Villa María.

San Roque, un o'r golygfeydd harddaf yn Asturias

Y tri

Gwelir y lluniau olaf o olygfan San Roque

Nid ydym yn gadael rhan ddwyreiniol rhanbarth Astwriaidd, ond rydym yn mynd i’r arfordir i siarad â chi golygfa o San Roque, sydd wedi ei leoli drws nesaf i bentref Y tri neu yn yr hyn y gellir ei ystyried y rhan uchaf o honi. Oddi yno, mae gennych olygfeydd trawiadol o'r dref hardd hon a'r arfordir cyfan, ond hefyd o'r uchod Sierra del Sueve.

Yn ogystal, wrth ymyl y safbwynt mae gennych y Capel San Roque, sydd wedi cael ei barchu yn Lastres ers y XNUMXfed ganrif. Fodd bynnag, mae'r deml yn fwy modern, yn benodol o'r XNUMXeg ganrif. Mae'n adeilad bach gyda chorff yr eglwys, to talcennog a phortico colofnog. Hefyd, agos iawn mae gen ti ddau gapel arall, yr un o'r digwyddiad da a hynny o San José.

Yn olaf, peidiwch ag anghofio ymweld â thref hardd Y tri, a gododd i enwogrwydd pan saethwyd y gyfres deledu yno Meddyg Mateo. Mae ganddi ganolfan hanesyddol hardd o dai traddodiadol gydag orielau pren. Ond ei dwy gofgolofn bwysicaf yw y Eglwys Santa Maria de Sadaba, o'r XNUMXfed ganrif, sy'n cyfuno'r arddulliau baróc a neoclassical, a'r twr cloc, o'r XV. Eisoes ar gyrion y dref mae gennych y mawreddog palas o oleuadau, maenordy o'r XNUMXeg ganrif sy'n westy ar hyn o bryd.

Safbwynt Cape Peñas

Cabo Peñas

Arfordir Cantabria o safbwynt Cape Peñas

Rydym yn agosáu at ganol Asturias, yn benodol i cyngor gozon, i ddweud wrthych am olygfan arfordirol arall. Yn yr achos hwn, dyma'r un sydd wedi'i leoli yn y canol Cape of Peñas, sy'n cynnig golygfeydd trawiadol o arfordir garw Cantabria. Gydag awyr glir, fe welwch yr arfordir yn berffaith Avilés, neilltu, a Gijón, y llall.

Hefyd, wrth ei ymyl mae gennych y Goleudy Cape Peñas, a adeiladwyd yn 1852, sef y pwysicaf o'r holl Astwriaid. Fel chwilfrydedd, byddwn yn dweud wrthych fod ei fflach-olau, gydag ystod o bedwar deg un o filltiroedd mewn tywydd da, wedi'i brynu yn y Arddangosiad Cyffredinol o Barcelona o 1929. Yn ei ran isaf mae'n gartref i Ganolfan Ddehongli Amgylchedd Morol a Derbynfa Ymwelwyr Peñas.

Ar y llaw arall, os ymwelwch â'r olygfan hon, rydym yn eich cynghori i fynd i dref hardd Luanco, cyfalaf y cyngor lle mae wedi'i leoli. Mae ganddi hefyd ganolfan hanesyddol hardd lle mae'r eglwys Santa Maria, a restrir fel Heneb Gelfyddydol Hanesyddol. Fe'i hadeiladwyd yn y XNUMXfed ganrif ac mae ei sobrwydd allanol yn cyferbynnu â gwychder baróc y tu mewn.

Yn yr un modd, dylech weld yn Luanco y twr cloc, hefyd o'r XNUMXfed ganrif, a'r tai Mori a Valdés Pola, así fel el Sefydliad Crist Sanctaidd Cymmorth. Ond yn anad dim, mae'r Palas Mendez de la Pola, hefyd yn Heneb Hanesyddol-Artistig ac a adeiladwyd rhwng yr XNUMXeg a'r XNUMXfed ganrif. Nid yw'n agored i'r cyhoedd, ond mae'n sefyll allan o'r tu allan am ei ddau dŵr mawr, ei ddrws lintel a'i arfbeisiau. Yn olaf, mae'r palas manzaneda mae'n dyddio o'r XVII, er iddo gael ei adfer yn helaeth yn yr XX.

Golygfan Mount Naranco

Oviedo

Oviedo o safbwynt Mynydd Naranco

Rydyn ni'n dod â'n taith o amgylch golygfeydd Asturias i ben yn yr un hon sydd wedi'i lleoli uwchben dinas Oviedo. Yn union, mae'n cynnig golygfeydd godidog o brifddinas y Tywysogaeth Asturias, ond hefyd o holl ardal ganolog y dalaith. Hyd yn oed ar ddiwrnodau clir, gallwch weld odre cyntaf y Mynyddoedd Cantabria tuag at y León. Ddim yn ofer, mae'n fwy na chwe chan metr o uchder.

Yn ogystal, ar Mount Naranco mae gennych chi ysgyfaint naturiol hyfryd sy'n cynnig mwy na thri deg mil o fetrau sgwâr i chi wneud gweithgareddau awyr agored. Mae gennych hyd yn oed drac Ffinneg. Ac, ar ôl ymarfer corff, fe welwch hefyd nifer o fariau a mannau picnic lle gallwch chi ailwefru'ch batris.

Ar y llaw arall, yn Naranco rhaid i chi weld y mawreddog Cerflun Calon Sanctaidd sy'n edrych ar Oviedo o'r brig. Mae'n dri deg metr o uchder ac fe'i hadeiladwyd yn 1980. Ond, yn anad dim, ar y mynydd chwedlonol hwn mae gennych ddau o'r adeiladau pwysicaf o gelfyddyd cyn-Rufeinig: Santa María del Naranco a San Miguel de Lillo, y ddau wedi'u datgan Treftadaeth y Byd.

El Palas Santa Maria del Naranco Roedd yn rhan o gyfadeilad preswyl y brenin Ramiro I a gorphenwyd ef tua'r flwyddyn 842. Yn wreiddiol, yr Aula Regia o ystafelloedd y llys ydoedd, hyny yw, ystafell yr orsedd a'r dderbynfa. Ond yn y ddeuddegfed ganrif fe'i trawsnewidiwyd yn eglwys. Mae ganddo gynllun llawr hirsgwar a dau lawr gyda grisiau allanol sy'n mynd i fyny i'r uchaf. O'i ran ei hun, mae gan y llawr gwaelod gladdgell gasgen a thebygrwydd arall â'r Siambr Sanctaidd o Oviedo.

Am ei ran, y Eglwys San Miguel de Lillo yn rhan o gymhlethdod palatine y soniwyd amdano uchod Ramiro I. Ar hyn o bryd, dim ond traean ohono sydd ar ôl. Ond, yn wreiddiol, roedd ganddo gynllun basilica a thri chorff. Mae'r rhan a welwch heddiw yn cyfateb i'r neuadd a dechrau'r cyrff hynny. Mae ei do yn gromennog, gyda system gymhleth o gromgelloedd casgen. Yn yr un modd, mae ei haddurnwaith cerfluniol mewn cerfwedd yn sefyll allan, yn enwedig y jambs drws a'r priflythrennau y tu mewn.

I gloi, rydym wedi argymell rhai o'r goreuon golygfeydd Asturias. Ond gallem argymell eraill sy'n cynnig golygfeydd yr un mor ysblennydd. Rhwng y rhain, yr un gyda Cape Vidio, ger pentref prydferth Cudillero; y Safbwynt Ordiales, hefyd yn agos i Covadonga, A'r Safbwynt Muniellos, yr olaf yn y warchodfa natur gynhwysfawr wych o'r un enw. Ewch ymlaen i ymweld â nhw a dywedwch wrthym beth yw eich barn.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*