Seychelles, pa ynys i'w dewis ar gyfer y gwyliau gorau ym mharadwys

Ynys Seychelles

Heb os, un o'r cyrchfannau traeth harddaf a defnyddiol yn Ewrop, os nad yw rhywun eisiau mynd i draethau Môr y Canoldir, nhw yw'r Ynys Seychelles. Mae'n grŵp o 115 o ynysoedd yng Nghefnfor India, o draethau gwyn, hinsawdd gynnes, jyngl gwyrdd, coed sinamon a heddwch dymunol.

Nid wyf yn adnabod unrhyw un nad yw wedi mwynhau'r Seychelles, felly os ydych chi'n ystyried mynd i'w hadnabod yr haf hwn, dyma rai cwestiynau y mae'n rhaid i chi eu hystyried er mwyn "cael y gorau o'r profiad" a gwybod dewis pa ynys Seychelles i fynd iddi.

Ynysoedd y Seychelles

Seychelles

Yr ynysoedd maent fwy na mil cilomedr o arfordir Affrica, yn ardal Mauritius neu Madagascar. Prifddinas yr ynysoedd yw Victoria a mae cyfanswm y boblogaeth oddeutu naw deg mil o bobl. Hi yw'r wladwriaeth annibynnol leiaf yn Affrica a chyflawnodd yr annibyniaeth honno ym 1976, pan beidiodd â pherthyn i'r Deyrnas Unedig, er ei bod yn rhan o'r Gymanwlad.

Ar hyn o bryd dim ond 16 o ynysoedd sy'n cynnig llety felly wrth benderfynu ble rydych chi'n mynd i aros gallwch wirio'r cynigion ar yr ynysoedd hyn, dyma'r cam cyntaf wrth drefnu'r daith. Mae yna o westai categori pum seren gyda'r holl bethau moethus i hosteli neu gabanau mwy gwladaidd ar y traeth. Felly, hyd yn oed os nad oes gennych lawer o arian, gallwch chi fwynhau.

Mae'r lle, beth bynnag ydyw, yn brydferth ac ar yr holl ynysoedd mae gennych gyfle i wneud hynny nofio, torheulo, plymio, snorkelu neu dim ond arafu'r adolygiadau trefol ac ymlacio.

Ynys Praslin

Traeth yn Praslin

Hi yw'r ail ynys fwyaf o'r grŵp ac mae 6500 o bobl yn byw ynddo ond mae'n dal i fod yn ynys dawel iawn, yn llai datblygedig na Mahe, er enghraifft, a argymhellir os ydych chi am orffwys ac ymlacio yn unig. Mae'r traethau'n brydferth ac mae dau ohonyn nhw yn aml ymhlith y traethau gorau yn y byd: Anse Geogette, Cote D'Or ac Anse Lazio. Os ydych chi'n hoffi chwarae golff dyma'r cyrchfan yn Seychelles oherwydd Mae ganddo gwrs golff 18 twll.

Ni fydd dewis yr ynys hon yn eich atal rhag ymweld ag eraill oherwydd gallwch ei defnyddio fel sylfaen ar gyfer archwilio a heicio. Gallwch weld adar ar Ynys Cousine, mangrofau a thortoisau enfawr ar Ynys Curieuse, neu nofio a snorkel yn St. Pierre. Yn Praslin iawn mae tri anheddiad: Baie St Anne, Grande Anse ac Anse Volbert. Wedi hynny mae'n ymarferol anghyfannedd.

Cyrchfan Lemuria

Mae'r traethau o gwmpas yn brydferth, yn berffaith gyda cherdyn post, gyda dyfroedd turquoise a thywod mân-flawd. Y traethau yw'r peth gorau am PraslinHynny a'r vibe backpacker hamddenol yw'r un sy'n drech, er os ydych chi eisiau cyrchfan pum seren gallwch ei gael oherwydd mae dau, Raffles a Lemuria, gyda thraeth preifat, cabanau unigol a'r holl foethusrwydd rydych chi ei eisiau.  Mae arfordir y gogledd yn well na'r de, Cadwch hynny mewn cof. I symud o gwmpas yr ynys mae yna fysiau a thacsis rhad y gallwch chi rentu fel eich bod chi'n rhentu car.

Sut mae cyrraedd Praslin? Rydych chi'n cyrraedd mewn cwch o La Digue neu o Mahe, mewn 45 munud o daith catamaran o Mahe neu mewn dim ond 15 o La Digue. Mae'r daith yn brydferth, yn naturiol, ac yn anwastad, felly gallwch chi fynd ag awyren yn lle. O La Digue mae'r groesfan yn dawelach ac yn fyrrach. Os ydych chi'n hedfan ar Air Seychelles gallwch gynnwys stop yn Praslin felly ystyriwch yr opsiwn hwnnw.

Mahe

Ynys Mahe

Mae gan Mahé drigain o draethau a childraethau wedi'u cuddio ledled y lle. Mae ganddo du mewn gwyrddlas iawn, gwyrdd iawn, ac mae'r traethau'n dywod gwyn. Y diwylliant yw Creole ac mae pentrefi bach yn ychwanegol at y ddinas, fel Mahe Hi yw'r ynys fwyaf a mwyaf poblog yn y Seychelles. Mae Victoria, y brifddinas, yma ar arfordir gogledd-ddwyrain yr ynys.

Os nad ydych chi eisiau meddwl llawer neu eisiau dianc rhag y dwristiaeth bwysicaf, gall Mahe fod yn gyrchfan i chi: Mae jyngl, mae yna fynyddoedd, mae rhaeadrau, mae yna draethau, gallwch chi wneud llawer o chwaraeon dŵr. Gallwch chi wneud ychydig mwy o weithgareddau, o ran amrywiaeth, nag ar yr ynysoedd poblogaidd eraill. Y gymysgedd o drefoli a natur yn ei fesur priodol oherwydd nid Efrog Newydd yw Mahe chwaith.

Mahe

Mae Parc Cenedlaethol Morne Seychellois yn rhannu'r ynys yn sector gorllewinol a dwyreiniol. Mae'n goedwig drofannol gyda chopaon 900 metr o uchder. Os byddwch yn glanio yn Victoria gallwch fynd ar fws neu dacsi sy'n mynd ar hyd y llwybr ac yn croesi'r mynyddoedd tuag at arfordir y gorllewin lle mae cyrchfannau da, traethau dŵr tawel a mwy o lety i dwristiaid yn annibynnol am brisiau da. Yma cyrchfan boblogaidd yw sba Beau Vallon ond os daliwch ati mae pentrefi a thraethau prydferth eraill, gyda llai o bobl.

Cyrchfan ddiddorol arall yw Anse brenhinol, dinas ganolig ei maint gyda bwytai, marchnadoedd a siopau. Ar arfordir y de ni fyddwch yn dod o hyd i unrhyw beth mwy datblygedig ond fe welwch rai o'r traethau gorau ym Mahe. Allwch chi gymharu'ch hun â thraethau Paslin neu La Digue? Os yw'ch un chi yn draethau breuddwydiol byddwn i'n dewis rhai'r ddwy ynys olaf hyn, yn waeth heb amheuaeth Mae Mahe yn cynnig combo diddorol os ydych chi'n teithio fel teulu.

Beau Vallon

Dyna fyddai fy rheithfarn: Mae teulu Mahe yn cael ei argymell yn fwy.

y dywedut

y dywedut

Dyma'r ynys leiaf o'r ynysoedd anghyfannedd. Dim ond 2 fil o bobl sy'n byw, nid oes ganddo faes awyr ac ychydig o lwybrau. Mae'n gyrchfan i'r rhai mwyaf hamddenol a digynnwrf ond mae ganddo rai o'r traethau gorau a mwyaf poblogaidd. Gallwch ddod i adnabod La Digue o Praslin neu Mahe ond os ydych chi'n hoff o don dawel efallai mai dyma'ch cyrchfan.

Byddwch yn cyrraedd pentref La Passe, ar arfordir y dwyrain, lle gallwch weld ynys Praslin. Nid yw'r pentrefi yn bell iawn oddi wrth ei gilydd. Mae'r traethau gorau ar arfordir y de, yr ochr arall i'r bryn, Anse Source D 'Argent, Petit Anse, Grand Anse, Anse Cocos. I'r gogledd mae Anse Severe ac Anse Patates. Dywedir bob amser mai'r mwyaf prydferth o'r holl draethau yn Syechelles yw'r Source D'Argent felly peidiwch â'i golli.

Gwesty yn La Digue

Symud o un lle i'r llall gyda rhyddid gallwch rentu beic. Os arhoswch mewn gwesty mae'n debygol y byddant yn ei roi i chi am ddim ond mae sawl siop rentu. Rydych chi'n prynu bwyd a diod ac yn mynd ar wibdeithiau, onid yw hynny'n wych? Ychydig o dacsis sydd ac nid yw'r cyfraddau mor rhad â hynny, er y gallwch eu rhentu am hanner diwrnod neu'r diwrnod cyfan os nad ydych chi eisiau reidio beic. Mae yna wasanaeth bws sy'n mynd â chi o amgylch yr ynys hefyd.

Dim ond un opsiwn sydd ar gyfer llety moethus: La Domaine De L'Orangerie. Yn ddiweddarach mae yna westai bwtîc bach a rhai gwestai teuluol gyda chegin. Mae'r rhan fwyaf o'r llety yn y ddinas, nid ar y traeth, ond gan fod yr ynys yn fach, nid ydych chi byth yn bell o'r môr. A sut i gyrraedd La Digue? Mae saith fferi y dydd o Praslin. Mae'r daith yn 15 munud ac yn costio 15 ewro.

Machlud yr haul yn La Digue

O Mahe does dim byd uniongyrchol felly mae'n rhaid i chi fynd i Praslin mewn cwch ac oddi yno i La Digue ond mae'n cael ei wneud gydag un tocyn. Mae dau wasanaeth y dydd ac mae'r tocyn yn costio tua 65 ewro. Ychydig yn ddrud, ynte?

Felly Mahe, Praslin a La Digue yw tair ynys fwyaf twristaidd Syechelle. Mae'r tri ohonyn nhw yr un mor brydferth, ni fydd yr un ohonyn nhw'n eich siomi, ond dadansoddwch yn dda pa fath o wyliau rydych chi'n edrych amdanyn nhw er mwyn eu mwynhau fel maen nhw'n ei haeddu. Lwcus!

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

bool (gwir)