Sut i deithio i Ogledd Corea

Ychydig o wledydd comiwnyddol sydd ar ôl yn y byd ac mae un ohonyn nhw Gogledd Corea. Y cwestiwn yw, a gaf i fynd i weld golygfeydd yno? Nid yw'n wlad sy'n agored i dwristiaeth dorfol ond er hynny, gellir ymweld â hi.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn agor y ffenestr hon i'r gorffennol? Neu a yw'n fyd cyfochrog? Y gwir yw y gall fod yn brofiad bythgofiadwy heb amheuaeth. Gawn ni weld wedyn sut y gallwch chi wneud i deithio i Ogledd Corea, pa weithdrefn i'w dilyn a beth ellir ei wneud yno.

Gogledd Corea

Mae Gweriniaeth Ddemocrataidd Pobl Korea yn y dwyrain asia a dyma ran ogleddol penrhyn Corea. Cael ffin â China a Rwsia ac wrth gwrs gyda De Korea, Parth Demilitarized drwodd.

Roedd penrhyn Corea yn nwylo'r Japaneaid o 1910 hyd ddiwedd yr Ail Ryfel Byd (Felly, nid yw'r Koreaid yn hoffi'r Siapaneaid yn fawr iawn), ond ar ôl y gwrthdaro fe'i rhannwyd yn ddau barth.

Ar un ochr roedd lluoedd yr Undeb Sofietaidd ac ar yr ochr arall lluoedd yr Unol Daleithiau. Methodd yr holl drafodaethau i aduno'r wlad ac felly, an 1948, ganwyd dwy lywodraeth, Gweriniaeth Gyntaf Korea (yn y de), a Gweriniaeth Ddemocrataidd Pobl Korea, yn y gogledd.

Gwladwriaeth sosialaidd yw Gogledd Corea, gyda chwlt o bersonoliaeth yr arweinydd yn nodweddiadol o adegau eraill. Ef yw'r trydydd aelod gwrywaidd o deulu Kim sy'n rheoli. Mae'n wlad sy'n byw yn y gorffennol sosialaidd: cwmnïau gwladol, ffermydd ar y cyd a byddin sy'n cymryd llawer o arian.

O ran diwylliant, er bod dylanwad Tsieineaidd clir, y gwir yw bod diwylliant Corea yn ei gyfanrwydd (o'r de a'r gogledd) wedi caffael ffurf unigryw na allai hyd yn oed y trais diwylliannol a achoswyd gan y Japaneaid yn ystod yr alwedigaeth ddileu. Nawr, yn y blynyddoedd ar ôl cael eu rhyddhau, dechreuodd y De Koreaidiaid ddod i gysylltiad mawr â'r byd tra bod y Gogledd Koreans wedi dechrau cloi eu hunain i mewn.

Felly, os yw De Korea yn genedl fodern i ni, Mae Gogledd Corea wedi dychwelyd i ddiwylliant traddodiadol, gyda llawer o ffurfiau gwerin maent wedi ennill cryfder newydd.

Teithio i Ogledd Corea

Rydym yn cytuno nad y peth mwyaf nodweddiadol yn y byd yw teithio fel twrist i Ogledd Corea. AC ni all rhai pobl yn uniongyrchol gwnewch hynny, er enghraifft, yr Americanwyr, y De Koreaid neu'r rhai o Malaysia. Gall y gweddill ohonom fynd, ond yn dilyn cyfres o gamau.

Yn gyntaf, ni allwch fynd i ogledd Korea ar eich pen eich hun. Yn unig trwy drefnydd teithiau pwy sy'n gorfod archebu ar eich rhan a phrosesu'r fisa hyd yn oed, llofnodi cytundeb, rhoi copi o'r cytundeb hwnnw i chi ar gyfer eich pasbort.

Cyn bod cyfyngiadau anoddach ond am amser i fod yn rhan maent yn lac a dim ond enw'r cwmni rydych chi'n gweithio ac yn broffesiwn y maen nhw'n gofyn amdano. Ond byddwch yn ofalus, os ydych chi'n gweithio mewn cyfryngau neu sefydliad gwleidyddol dros hawliau dynol ar hap, mae yna bosibilrwydd na fyddan nhw'n rhoi fisa i chi.

Bob amser mae'n mynd trwy China yn gyntaf  a gellir derbyn fisa Gogledd Corea tra yno. Bydd hynny'n cael ei egluro gan yr asiantaeth. Y peth da, roedd yn rhaid cael rhywbeth da, yw nad yw'r weithdrefn yn cael ei gwneud gennych chi yn y llysgenhadaeth.

Efallai y bydd eich pasbort wedi'i stampio mewn tollau oherwydd efallai na fyddant. AC nid yw'r fisa yn mynd yn y pasbort ond ar wahân. Ac mae'n rhaid i chi ei gyflawni wrth adael y wlad. Ydych chi am ei gadw fel cofrodd? Mae'n gyfleus ei lungopïo, yn waeth bob amser yn gofyn i dywysydd y daith a allwch chi ei wneud ai peidio. Fe'ch cynghorir i beidio â gwella.

O ran yr opsiynau sydd ar gael o ran teithiau, mae'n wych gwybod y byddwch chi'n gallu gweld mwy na'r brifddinas, Pyongyang. Gallwch fynd i Rason, parth economaidd arbennig, gallwch chi sgïo ym Masik, dringo'r mynydd uchaf sef Mynydd Paektu neu fynd i ddigwyddiad diwylliannol.

Gallwch chi dynnu lluniau. Dywedir na fyddant yn gadael i chi, ond nid yw'n wir neu o leiaf nid yn llwyr. Mae bod yn ddisylw, gofyn i'ch tywysydd a heb wneud sioe ffotograffiaeth yn bosibl. Ac yn amlwg, mae'r cyfan yn dibynnu ar ble rydych chi a phwy neu beth rydych chi am dynnu llun ohono.

Ni chaniateir i dwristiaid gario llyfrau na CDs neu unrhyw beth felly, ni fydd yn rhywbeth sy'n dylanwadu ar ddiwylliant sanctaidd Gogledd Corea. Ac mae'r un peth yn gweithio y ffordd arall, dim cymryd "cofroddion." Ail-ddal ychydig, Pa lefydd y gallaf ymweld â nhw yng Ngogledd Corea?

P'yŏngyang y drws ffrynt ydyw. Byddwch yn cerdded trwy sgwariau a sgwariau gyda llawer o gerfluniau. Mae'r daith yn wleidyddol iawn yn y ddinas hon oherwydd nad ydych chi'n mynd i adael y wlad heb ddelwedd dda o'r arweinydd. Yna, fe welwch y Palas yr Haul Kumsusan, yr Heneb i'r Parti Sefydlu, Sgwâr Kim II, yr Arc de Triomphe, a Mausoleum Kim II-sung a Kim Jong-il neu Heneb Mansu Hill.

Y tu hwnt i'r bws hefyd gallwch deithio ar isffordd, rhywbeth posib i dramorwyr yn unig ers 2015, neu beicio neu siopa. Mae hynny'n fwy o hwyl a heb amheuaeth, yn fythgofiadwy. Ar ôl, Cyrchfan arall yw Rason, y Parth Economaidd Arbennig. Arbennig iawn, yr unig le lle mae'r unbennaeth gomiwnyddol yn caniatáu gwreichion cyfalafol penodol. Mae'n ddinas sy'n agos iawn at y ffiniau â Rwsia a China.

Masik yw'r cyrchfan ar gyfer sgïo. Dyma'r Cyrchfan Sgïo Masikryong, safle o safon dda o ran lifftiau, offer a llety. A llawer o fariau a bwytai carioci. Gallwch fynd hyd at 1200 metr a mwynhau 100 cilomedr o lethrau.

Chongjin yw'r drydedd ddinas fwyaf yng Ngogledd Corea a'i galon ddiwydiannol ydyw. Mae'n anghysbell ac yn derbyn ychydig o ymwelwyr Ond efallai mai dyna pam rydych chi'n ei hoffi yn well. Mae ganddo sgwâr canolog yw ei bwynt mwyaf deniadol, gyda'i gerfluniau o'r arweinwyr, yn amlwg. A dyma ni'n dod. Nid oes llawer arall mewn gwirionedd. Rhwng y ffaith ei bod yn wlad fach iawn a bod ganddi filiwn o gyfyngiadau ...

Wel, o'r diwedd gallwn enwi'r gweithredwyr teithiau: Teithiau Koryo (braidd yn ddrud, mae'n tueddu i dderbyn teithwyr hŷn a dim cymaint o bobl ifanc), Teithiau Uri (nhw oedd y rhai a drefnodd daith Dennis Rodan), Gwasanaethau Teithio Lupine a Theithio Juche (y ddau Saesneg), Teithio ar y ffordd greigiog (wedi'i leoli yn Beijing), Teithiau FarRail a KTG. Mae'r rhain ar y we bob amser, ond mae un boblogaidd iawn hefyd Taith Arloeswr Ifanc.

Mae'r asiantaeth olaf hon yn cynnig teithiau sylfaenol o 500 ewro (llety, trên Beijing-Pyongyang - Beijing, prydau bwyd, trosglwyddiadau gyda thywyswyr, ffioedd mynediad. Nid yw'n cynnwys treuliau ychwanegol, diodydd a chynghorion, ond nhw sy'n gyfrifol am brosesu'r fisa a'r tocynnau. mae'r holl asiantaethau hyn yn gweithio gyda llywodraeth Gogledd Corea felly yn y bôn mae'n deithiau a drefnir ganddo.

Yng Ngogledd Corea ni fyddwch byth ar eich pen eich hun. Efallai na fyddwch yn teithio mewn grŵp, ie, ond unwaith ar bridd Gogledd Corea byddant bob amser yn cadw cwmni ichi, o'ch dyfodiad i'ch ymadawiad, o'r eiliad y byddwch yn codi yn y bore tan y nos. Ni allwch ychwaith adael y gwesty ar ei ben ei hun, na throi i ffwrdd oddi wrth y tywysydd na'r grŵp, na gweiddi, na rhedeg, na chyffwrdd â cherfluniau neu ddelweddau'r arweinwyr hybarch, na thynnu lluniau ohonynt yn torri eu pennau ...

Nid oes unrhyw gysuron na moethau gwych, mae bywyd yn syml iawn, yn ymylu ar y simsan mewn rhai achosion. Nid oes unrhyw hysbysebion ar ffyrdd cyhoeddus, nid oes Rhyngrwyd, mae'r rheolaeth yn barhaol. Efallai na fyddwch yn dod o hyd i bapur toiled na sebon, po bellaf y byddwch yn mynd y tu allan i'r brifddinas byddwch yn mynd i leoedd heb drydan na dŵr poeth. Mae felly, pawb a oedd yn dweud bod y teimlad o ddieithrwch ac afrealrwydd yn aruthrol.

Y gwir yw bod taith o'r fath ymhell o fod yn bleser neu'n daith wyliau, ond yn sicr mae'n rhywbeth na fyddwch chi byth, byth yn ei anghofio.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*