Sut i gyrraedd Boracay? Llwybr anadlu, môr a thirffordd

Hammock ar Draeth Boracay

Pan fyddwch chi eisiau cyrraedd lle a dim ond problemau ydyn nhw, efallai na fyddwch chi'n teimlo fel ei wneud, ond pan mae tynged yn werth yr ymdrech, yna mae'n syniad da edrych am yr holl atebion posib i allu cyrraedd ac ar ôl yr ymweliad, er mwyn gallu dychwelyd i'ch cartref.

Dyma achos Boracay, lle y mae twristiaid yn ymweld ag ef yn fawr ond sy'n eu gweld ac eisiau iddynt allu cyrraedd pen eu taith. Ond os ydych chi am fynd i Boracay ar wyliau neu ddod i'w adnabod ac nad ydych chi'n gwybod sut i wneud hynny, heddiw rydw i eisiau rhoi ychydig o ganllaw i chi fel eich bod chi'n ei ystyried pan rydych chi am gynllunio'ch taith.

Boracay, lle nefol

Pier Boracay

Yn gyntaf, rwyf am ddweud ychydig wrthych am Boracay rhag ofn nad ydych chi'n gwybod ble mae na pha fath o le ydyw. Mae Boracay ar gyfer Ynysoedd y Philipinau fel y mae Ibiza ar gyfer Sbaen. Mae'n ynys fach wedi'i lleoli i'r de o Manila, tua 300 cilomedr i ffwrdd ac mae twristiaid yn ymweld â hi bob blwyddyn diolch i'w thraethau fel yr enwog Playa Blanca.

Mae'r traeth hwn wedi'i enwi felly diolch i'w dywod gwyn ysblennydd a'i ddyfroedd crisialog anhygoel sy'n ei gwneud yn hawliad gorau i bobl sy'n caru tirweddau paradisiacal. Mae'n lle breuddwydiol mewn gwirionedd ond dim ond os ydych chi'n hoffi cael eich amgylchynu gan ganolfannau tylino, bwytai, gwestai o bob math a llawer o bobl trwy'r amser. Mae yna hefyd weithgareddau dŵr sydd hefyd yn hawliad da, mae'r gwestai yn cynnig twristiaeth i deuluoedd ac mae gwestai lefel uchel ar gyfer y rhai mwyaf arbennig.

Jetty yn Boracay gyda byngalos

Yn ystod y tri degawd diwethaf mae'r ynys wedi bod yn trawsnewid ac mae wedi mynd o fod yn ynys hollol freuddwydiol i gael ei hecsbloetio ar gyfer twristiaeth, rhywbeth a all, yn anffodus, ddwyn ei swyn a dinistrio'r natur heb ei difetha a'i nodweddai pan oedd yn ynys dawel yn llawn hud. Mae llawer o dwristiaid wrth eu bodd oherwydd er ei fod yn cael ei ecsbloetio cymaint, mae yna ardaloedd tawel heb eu defnyddio o hyd ar ffurf cildraethau. Ond er mwyn gallu cyrchu'r lleoedd hyn mae'n well eich bod chi'n gwybod i ble'r ydych chi'n mynd neu fod gennych ganllaw cyfeirio da i fynd gyda chi ac na allwch chi redeg y risg o fynd ar goll mewn ardaloedd anhysbys.

Hefyd mae gan yr ynys hon fywyd nos gwych, hawliad hyd yn oed yn fwy pwerus i lawer o dwristiaid sy'n edrych i barti, cerddoriaeth a chael amser gwych mewn lle delfrydol.

Sut i gyrraedd Boracay

Traeth Boracay

Y porthladd mynediad i ynys Borocay yw tref fach Caticlan, ar y brif ynys, lle mae cychod yn gadael yn aml iawn. Un o'r ffyrdd i gyrraedd Borocay yw mewn awyren. Mae'r maes awyr lleol, taith fer mewn cwch o Boracay, wedi'i leoli yn Caticlan. Y cwmnïau hedfan y gallwch eu cymryd yw: Southeast Asia Airlines, Asia Spirit, Philippine Airlines a Cebu Pacific.

Yn fyr, gallwch gyrraedd gan ystyried gwahanol opsiynau:

  • O Manila. Mae sawl hediad dyddiol o Faes Awyr Manila i Faes Awyr Caticlan neu Faes Awyr Kalibo. O faes awyr Caticlan mae'n cymryd tua 15 munud i gyrraedd y lanfa ac yna mae'n cymryd 15 munud arall mewn cwch i gyrraedd ynys Boracay. A phan fyddwch wedi cyrraedd bydd gennych daith arall o tua 20 munud nes i chi gyrraedd y canolfannau twristiaeth yn Playa Blanca.
  • O ddinas Cebu. Mae hediadau dyddiol o Faes Awyr Cebu i Caticlan neu Faes Awyr Kalibo.

Pa mor hir mae'n ei gymryd i fynd mewn awyren

Taith awyren i Boracay

Mae'r hediadau'n amrywio rhwng 35 a 45 minutos A dylech chi wybod bod hediadau o Manila fel arfer yn gadael o'r maes awyr domestig ac nid o'r maes awyr rhyngwladol. Yno, bydd yn rhaid i chi gasglu a gwirio'ch bagiau eich hun, felly mae'n rhaid i chi fod yn ofalus iawn i gadw'ch eiddo'n ddiogel.

Llinellau i gyrraedd Boracay

Cychod ar Draeth Boracay

Mae gan Asian Spirit a South East Asian Airlines hefyd hediadau rhwng Caticlan a Cebu, yn ogystal â rhwng Caticlan a Los Angeles. Dechreuodd Air Philippines gyda hediadau dyddiol rhwng Manila a Caticlan ar 15 Rhagfyr, 2007.

Mae llawer o gwmnïau hedfan sy'n hyrwyddo hediadau rhwng Boracay yn hedfan i Kalibo, sef taith bws 90 munud o leiaf, yn dibynnu ar draffig. Yn aml, argymhellir ymhlith teithwyr profiadol deithio i Caticlan i osgoi'r siwrnai hon ar fws, tuag allan a dychwelyd.

Ni fydd llawer o asiantaethau teithio yn eich hysbysu o'r opsiwn hwnFodd bynnag, byddai'n dda pe baech yn ei ystyried i osgoi teimlo ar goll yng nghanol nunlle, rhywbeth a allai gynhyrchu teimladau negyddol yng nghanol gwlad nad yw'n hysbys i chi. Y cwmnïau hedfan sy'n hedfan i Kalibo yw Philippine Airlines a Cebu Pacific. Mae hediadau i ac o Manila i Kalibo yn cael eu gwneud gan jetiau. Dim ond 35 munud yw'r amser hedfan.

Gall teithio mewn cwch fod yn opsiwn ymarferol arall

Cyrraedd Boracay mewn cwch  Dewis arall yw teithio mewn cwch, a weithredir gan MBRS a rhan o borthladd Manila i Caticlan, ond yr anfantais yw mai dim ond unwaith neu ddwywaith yr wythnos y maent yn digwydd, yn dibynnu ar y tymor. Yn yr un modd, mae Negros Navigation yn gweithredu teithiau dros dro ychydig filltiroedd ar y môr, o Draeth Gwyn Boracay. Mae yna wahanol gychod yn ddyddiol sy'n gweithredu rhwng Roxas (Mindoro) a Caticlan. Mae'r cychod cyntaf yn gadael tua 6 yn y bore a'r rhai olaf am 4 y prynhawn. Mae'n angenrheidiol bod yn brydlon iawn er mwyn peidio ag aros ar lawr gwlad.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r bws

Yn olaf, gallwch ddewis teithio ar fws. Mae gan Philtranco fysiau sy'n gadael yn rheolaidd o Cubao, Manila, gan fynd trwy Caticlan. Mae'r daith yn para 12 awr felly mae'n rhaid bod gennych chi lawer o amynedd a'ch bod chi'n gwybod bod gennych chi'r holl amser hwnnw.

Nawr eich bod chi'n gwybod ychydig mwy am yr ynys hon ac yn gallu'ch tywys yn well ar sut i gyrraedd yno, efallai o hyn ymlaen y byddwch chi'n mentro i drefnu ymweliad â'r lle hwn i fwynhau ei holl dirweddau a phopeth sydd ganddo i'w gynnig.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

bool (gwir)