Sut i gyrraedd China? Hedfan, trenau a dulliau eraill

ofer-y-moroedd-1

O amser i amser Mae Tsieina yn parhau i fod ymhlith y cyrchfannau Asiaidd gwych i wneud taith fythgofiadwy.

Mae'n farchnad dwristaidd sy'n caniatáu teithiau wedi'u trefnu mewn teithiau ac anturiaethau mwy unig, ond wrth edrych ar y map rydyn ni'n gweld gwlad enfawr a phell. Yn anghyraeddadwy? Dim ffordd! Yn fwy na hynny, nid yn unig mae'n bosibl cyrraedd mewn awyren ...

Cyrraedd China ar fordeithiau rhyngwladol

mordeithiau-yn-llestri

Ydy, mae'n opsiwn sydd gennych os ydych chi'n ymuno â thaith bleser ac mae'n un o'r rhai a ddewiswyd gan grwpiau o deithwyr dros 50 oed.

Mae llongau mordeithio rhyngwladol gyda chyrchfan derfynol Beijing yn cyrraedd porthladd Tianjin o bob rhan o Dde-ddwyrain Asia ac wrth gwrs, hefyd o Hong Kong. Ar ôl Shanghai a'r brifddinas ei hun, Jin fel maen nhw'n dweud wrth y ddinas hon fel rheol, mae'n ddinas drawiadol sydd â'i pheth ei hun i'r twristiaid.

ovation-of-the-seas-in-hong-kong

Adeiladau trefedigaethol o wahanol arddulliau, gan gynnwys rhai Ewropeaidd, safleoedd o ddiddordeb hanesyddol sy'n rhychwantu cannoedd os nad miloedd o flynyddoedd (mae darn o'r Wal Fawr, Bwlch Huangyaguan, gerllaw), a gastronomeg blasus a chyfoethog.

mordeithiau-yn-shanghai -

Mae'r cwmni Brenhinol Caribïaidd mae ganddo fordeithiau sy'n ymweld â Tianjin. Y Ofydd of y Byddwch, Er enghraifft. Mae yna fordeithiau sy'n gadael Hong Kong neu mae yna deithiau hyd yn oed sy'n cyffwrdd â chyrchfannau yn Japan.

Mae'r cwmni hwn yn gwneud cystal fel mai'r actores Tsieineaidd enwog Fan Bingbing yw mam-fam y llong hon, y llong fawr olaf yn y fflyd. Os ydych chi'n hoff o gychod ac nid awyrennau, edrychwch ar eu cynnig oherwydd gallwch chi deithio o amgylch y rhan hon o'r byd (gan gynnwys De Korea, Fietnam a Japan), mewn cychod moethus gwych.

Cyrraedd China mewn awyren

map llestri-aer

Dyma'r opsiwn a ddefnyddir fwyaf ac mae'r gatiau mynediad fel arfer yn Beijing neu Hong Kong. Yn amlwg, hefyd Shanghai o ran cyrraedd o wledydd y gorllewin.

O rhwng y «drysau hyn»Efallai mai'r opsiwn gorau yw Hong Kong oherwydd ei fod fel arfer yn rhatach ac yn cael fisa hirach. Beth sy'n fwy, mae mewn lleoliad da Mewn perthynas â chyrchfannau bagiau cefn nodweddiadol, y tu hwnt i hynny ynddo'i hun mae'n hynod ddiddorol ac yn darparu math o ymgyfarwyddo â Tsieina yn gyffredinol.

Cyrraedd China ar dir

karakoram

Os ydych chi eisoes yn teithio o amgylch y rhan hon o'r byd gallwch fynd ar dir a gwneud i'r ffin groesi o sawl man i China yn wlad sylweddol fawr.

O Bacistan gallwch chi groesi ar y briffordd karakoram a chyrraedd Kashgar, yn nhalaith Xinjiang. Efallai nad hwn yw'r lle gorau o ystyried y sefyllfa ym Mhacistan a'r problemau gwleidyddol sydd gan China gyda'r lleiafrif Mwslimaidd yma.

priffordd-karakoram

O Laos gallwch groesi trwy Boten i Mengla, yn nhalaith Yunnan. O Nepal am y TibetYn amlwg, er ei fod yn cofio'r holl fater o fisas a thrwyddedau arbennig. O Fietnam mae yna dri opsiwn gwahanol:

  • am y Tocyn Cyfeillgarwch i Nanjing
  • o Lao Cai i Kumning
  • o Mong Cai i Dongxing

Y groesfan rataf yw'r cyntaf Oherwydd y gallwch fynd â bws nos i Dong Dang ac oddi yno talu beic modur i deithio’r ychydig gilometrau i’r Tocyn Cyfeillgarwch, y Ti Guan yn Tsieineaidd o Wps nghi Quan yn Fietnam.

ffin-llestri

Mae'r ffin yma yn agor am 7 y bore, Tan 4pm. Unwaith y byddwch chi ar yr ochr Tsieineaidd rydych chi'n cerdded i lawr y stryd i'r brif stryd ac yn aros am y bws i Pinxiang, 10 cilomedr i ffwrdd, lle gallwch chi ddal bysiau rheolaidd sy'n mynd i Nanning. Ac oddi yno mae Guilin yn un daith bws nos arall i ffwrdd ...

rhyngwladol-tren-hanoi-nanning

Dewis arall yw cymryd y trên rhyngwladol o Hanoi. Mae'n gadael ddwywaith yr wythnos, dydd Mawrth a dydd Gwener am 2 y prynhawn ac yn cyrraedd Beijing ddeuddydd yn ddiweddarach am 5 yr hwyr. Mae'n cyrraedd Pianxing am hanner nos, Nanning am 8:40 am a Guilin am 7:20 pm. Mae'n symlach ond drutach, Ie yn wir.

Yn yr ail opsiwn, rydych chi'n mynd ar drên nos lleol i Lao Cai, croesi'r ffin yno a chymryd trên neu fws eto o Kunming i Hekou. Mae trên nos hefyd yn rhedeg yma ddwywaith yr wythnos, dydd Gwener a dydd Sul, o Hanoi. Mae'r gwasanaeth hwn yn gadael am 9:30 pm ac yn cyrraedd Gorsaf Gogledd Kunming am 7:25 am.

traws-Siberia

Wrth siarad am drenau'r poblogaidd a'r hardd Trên Traws-Siberia neu Draws-Mongoleg mae hefyd yn opsiwn. Os ydych chi en Kazakhstan gallwch groesi o Almaty i Urumqi o yining, ac os ydych chi eisoes o fewn tiriogaeth Tsieineaidd, yn Hong Kong a Macao, oherwydd bod y croesfannau yn symlach ac wrth law.

laos-llestri

Fel y byddwch wedi gweld yn yr opsiynau Mae croesfannau ffin blaenorol rhwng China a'i chymdogion yn cael eu gwneud ar y ffordd neu'r trên felly mae yna lawer o fysiau sy'n mynd a dod hefyd.

O'r dwyrain gallwch gyrraedd y wlad drwodd dwy groesfan ffin â Fietnam a hefyd o Myanmar ac o Laos. O Bacistan rydym eisoes wedi'i ddweud, trwy Fwlch Karakoram ac o Nepal trwy El Tibet.

arferion Tsieineaidd

Cadwch mewn cof nad oes unrhyw groesfannau ffin rhwng China ac India sy'n agored Wel, nid yw cysylltiadau gwleidyddol mewn termau da iawn ar hyn o bryd. Hyd yn hyn rydyn ni bob amser yn siarad am fysiau, ddydd a nos, ond ... Allwch chi yrru car?

Y gwir yw bod y farn gyffredinol yn tanlinellu'r ffaith bod mae braidd yn fentrus ac yn gamarweiniol teithio i China mewn car os ydych chi'n dramorwr ac nad oes gennych feistrolaeth eang ar yr iaith. O gwmpas yma nid yw pobl yn siarad Saesneg a gall gwneud eich hun yn ddealladwy fod yn uffern.

Yn ogystal, y mynediad gorau i'w wneud mewn car yw trwy El Tibet, lle oer iawn bron trwy gydol y flwyddyn. Ydych chi'n dal i deimlo fel hyn? Yna dylech chi wybod y gallwch chi o Nepal groesi mewn car ar y ffin rhwng Kodari a Zhang mu, gydag amynedd wrth gwrs, gwaith papur yw hwnnw.

Gallwch hefyd fynd i mewn mewn car o Myanmar. Hyn i gyd gyda'r fisa mewn trefn a'r papurau car. Mae'r caniatâd gyrrwr o'ch gwlad, y drwydded dros dro a gyhoeddwyd gan lywodraeth China a'r drwydded ryngwladol, rhag ofn.

Nepal

Cadwch mewn cof bod Er y gallwch yrru yn Tsieina, rhaid i chi wneud eich taith yn hysbys ymlaen llaw. Yn Tsieina, dim ond ar rai llwybrau y gall gwladolion tramor yrru felly os mai'ch cynlluniau chi yw'r rhain, gwnewch yn siŵr bod yr holl wybodaeth yn y llysgenhadaeth.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1.   Luis rene meddai

    ffrind, a allech chi fynd i lestri? Mae gen i ddiddordeb mewn gwybod awgrymiadau a phethau, rydw i eisiau mynd!

bool (gwir)