Sut i wisgo yn Dubai

 

Y Emiradau Arabaidd Unedig Maen nhw'n grŵp o emiradau ac yn eu plith mae Dubai. Ers cryn amser bellach, mae wedi dod yn hynod boblogaidd am ei gystrawennau sy'n herio'r dychymyg ac am gael un o'r meysydd awyr mwyaf enfawr a gwych yn y byd, felly hefyd mae wedi ennill llawer o dwristiaeth.

Ond mae Dubai yn a gwlad FwslimaiddMor dwristaidd a rhyngwladol ag y mae wedi dod, felly mae rhai ffyrdd o wisgo y mae'n rhaid i un eu parchu. Heddiw, byddwn yn cwrdd â nhw, felly mae'r erthygl yn ymwneud sut i wisgo yn Dubai.

Dubai

Fel y dywedais, mae'r emirate, y mae ei brifddinas yn ddinas o'r un enw ar arfordir Gwlff Persia enwog a chyfoethog. Mae cangen o'r môr yn treiddio ac yn croesi'r ddinas. Arweiniodd yr agosrwydd hwn at y môr at drigolion y tiroedd hyn i gysegru eu hunain i dyfu a masnachu perlau. Oherwydd ei leoliad, hyd yn oed ymhell cyn darganfod olew, roedd yn diriogaeth a ddymunir felly roedd yn gwybod sut i fod yn nwylo Prydain am 200 mlynedd.

Yr oedd yn y 60au pan ddarganfuodd yr emirate ei feysydd olew cyfoethog a degawd yn ddiweddarach ymunodd ag eraill i siapio'r Emiraethau Arabaidd Unedig. Sut le yw eich llywodraeth bresennol? Mae'n a brenhiniaeth gyfansoddiadol. Nid oes ganddo lawer o drigolion a heddiw mae mwyafrif ei phoblogaeth yn dramor, pobl sy'n byw yno i fusnesau neu fewnfudwyr sy'n gweithio ym maes adeiladu a gwasanaethau eraill.

Nid oes gan Dubai gymaint o olew â'i gymdogion, felly ie neu ydy, mae'n ystyried arallgyfeirio ei weithgaredd economaidd, felly mae wedi buddsoddi llawer mewn hyrwyddo twristiaeth.

Sut i wisgo yn Dubai

Rydyn ni'n mynd yn ôl i'r dechrau: mae'n emirate Mwslimaidd felly menywod y gorllewin yw'r rhai sy'n ei gael yn fwy cymhleth wedi arfer gwisgo dillad cyfforddus ac ysgafn yn yr hinsoddau poethaf.

Mae hefyd yn wir nad oes yr un ddwy wlad Fwslimaidd yr un peth ac weithiau yn y naill neu'r llall mae'r rheolau yn fwy llac, yn enwedig i dramorwyr. Mewn egwyddor, nes i chi weld sut le yw'r rheol, fe'ch cynghorir i fod yn barod i orchuddio'ch breichiau a'ch coesau a'ch pen, mewn rhai lleoedd. Hynny yw, gwisgwch lewys hir, pants hir a hances lydan bob amser wrth law.

Nawr, mae dinas Dubai yn ddinas fodern ac nid yw mor gaeedig o ran dillad, wedi'r cyfan mae yna lawer o dramorwyr. Felly, fe welwch bob math o ddillad, o siorts i burkas llawn. Yna, mewn gwestai, bwytai a chanolfannau siopa, lleoedd lle mae'n bosibl cwrdd â phobl leol a thramor fel ei gilydd, mae'n gyfleus byddwch yn barchus a gorchuddiwch fferau ac ysgwyddau.

Os nad oes gennych unrhyw fwriad i ddilyn yr hen ddywediad "Lle rydych chi'n mynd gwnewch yr hyn rydych chi'n ei weld" Dyma'r lleoedd lle bydd gennych y broblem leiaf. Yn enwedig os ewch chi ar daith y tu allan i Ramadan. Os penderfynwch fynd allan i ginio mewn lle mwy cain, yna mae'n rhaid i chi wisgo dillad ar yr adeg honno o'r amgylchiad.

A'r traeth? Yna dim ond ar y traeth y mae dillad traeth yn cael eu gwisgo. Yma ni allwch wneud yr hyn y mae rhywun fel arfer yn ei wneud mewn cyrchfannau traeth, sef gwisgo siwt ymdrochi trwy'r dydd neu fod mewn fflip-fflops trwy'r dydd. Nawr ar y traeth gallwch chi wisgo gwisg nofio un darn, bikini... ar y traeth ac mewn pyllau nofio ac mewn parciau dŵr. Yn amlwg, dim noethni na tharanau.

Ond allan o'r lleoedd hyn, hynny yw, os ewch am dro i ardal hynaf Dubai, os ymwelwch â marchnadoedd traddodiadol neu fosg yna rhaid i chi fod yn ofalus. Ac ar unwaith ni fyddwch yn teimlo yn eich byd ond dramor. Mae'r bobl leol a'u harferion yn mynd i'ch amgylchynu yn fuan iawn felly mae'n rhaid i chi fod yn barchus. Os ydych chi am osgoi glances neu sylwadau, nad ydych yn sicr yn eu deall ond y byddant yn gwneud yr un peth, gwell bod yn ofalus.

Yn achos mynd ymweld â mosg, mae rhai yn caniatáu ymweliadau gan bobl nad ydynt yn Fwslimiaid, dylai dynion a menywod fynd â'u coesau a'u breichiau wedi'u gorchuddio. Mae gan rai ddillad ychwanegol hyd yn oed, rhag ofn na wnaethoch chi adael y gwesty wedi gwisgo fel yna.

Nawr cyrchfan boblogaidd arall yn Dubai yw yr anialwch. Mae yna lawer o deithiau i'r anialwch ac mae'n well ichi wneud rhai oherwydd eu bod yn wych. Yn yr achos hwnnw, fe'ch cynghorir bob amser i wisgo pants, siorts neu pants capri (Hefyd y rhai y gallwch chi ddatgysylltu hanner y goes), a thop cyhyrol, crys neu grys. Ac wrth gwrs, eli haul a het.

Yn ystod y dydd mae'r anialwch yn boeth iawn a gwisgo dillad sy'n eich gorchuddio chi lawer yw'r opsiwn gorau ar gyfer peidio â dioddef llosgiadau. Efallai ei fod yn oer, mae'n dibynnu ar yr adeg o'r flwyddyn, efallai hyd yn oed eich bod chi'n mynd gyda'r nos, felly mae'n syniad da dod â chi esgidiau agos.

Os na all menywod ddangos y frest, breichiau a morddwydydd, ni all dynion gerdded yn dwyllodrus ychwaith, neu mewn siorts byr iawn neu siwt nofio sy'n efelychu un. Dim miniskirts, siorts byr, topiau, tryloywderau, dim awgrym o ddillad isaf. Ac yn anad dim, peidiwch â gwylltio os ydyn nhw'n denu ein sylw.

Beth yw pwynt trafod cod gwisg neu foesau diwylliant heblaw ein diwylliant ni? Nid ydym yn mynd i newid unrhyw beth ac rydym yn pasio drwodd, felly os ydym trwy gamgymeriad yn troseddu rhywun ac yn tynnu ein sylw, dylem ymddiheuro. Nid oes unrhyw un eisiau cynnwys yr heddlu, felly mae'n ddigon cael yr agwedd gywir hyd yn oed.

Felly, gan grynhoi'r y pwyntiau mwyaf sylfaenol ar sut i wisgo yn Dubai: Yn y lleoedd cyhoeddus mwyaf poblogaidd, nid oes rhaid i ferched orchuddio eu pennau, ie mewn mosgiau, rhaid iddynt orchuddio eu hysgwyddau hyd at y pengliniau o leiaf, dim miniskirts, rhaid i grysau-t fod â llewys byr, ie gallwch chi wisgo bikini, jîns , er dim byd dadlennol iawn. Ie yn y nos, ond bob amser gyda chôt wrth law i gwmpasu'r hyn rydyn ni'n ei ddatgelu. Mewn ardaloedd mwy traddodiadol y mwyaf o orchudd yr ydym yn cerdded, y gorau, yr un peth os awn i adeilad y wladwriaeth.

A'r dynion? Maen nhw'n ei chael hi'n haws, ond mae'n werth gwybod ychydig o bethau o hyd: gallant gerdded mewn siorts nad ydynt yn rhy fyr, er nad dyna'r arferol, ac ydy rhaid iddynt fod yn ddiog, dim vibe beicio, dillad chwaraeon os ydych chi'n gwneud chwaraeon, os na, nid yw'n gywir, os ewch chi i fosg mae'n rhaid i chi wisgo pants hir ...

A oes rhywbeth yn digwydd os nad wyf yn parchu rhywfaint o hyn? Gallwch chi fynd o dderbyn rhai sylw llym, mynd trwy a edrych yn wael nes bod yn rhaid i chi ddelio â'r plismon ac carchar.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*