Swyn Bagergue

Bagerge

Yn nhiroedd Catalwnia, o fewn talaith Lleida, y mae tref o'r enw Bagerge sydd mor bert a darluniadol fel ei fod wedi ennill lle ar y rhestr o y trefi harddaf yn Sbaen.

Os ydych chi'n hoffi ymweld â'r mathau hyn o leoedd neu'n cynllunio taith o amgylch Sbaen, rhowch sylw i'n herthygl heddiw: swyn Bagergue.

Bagerge

Bagerge

Fel y dywedasom, mae Bagergue ar dir y gymuned ymreolaethol o Catalonia, yng ngogledd-ddwyrain y penrhyn, gyda therfynau gyda Ffrainc ac Andorra a Môr y Canoldir. Bagergue Hi yw'r fwrdeistref ar yr uchder uchaf yn Nyffryn Arán, rhanbarth sydd yn y Pyrenees Catalwnia, a'i phrifddinas yw Viella.

Mae'r ganolfan hanesyddol yn rhan o'r Rhestr o Dreftadaeth Bensaernïol Catalwnia, rhestr a ddechreuodd ym 1982 i ledaenu a hyrwyddo astudiaeth o asedau treftadaeth Catalwnia. Ymddengys bod yr enw yn dechrau ymddangos mewn dogfennau o'r XNUMXg, wrth dyngu teyrngarwch i frenin Aragon, er y gwyddys ei fod eisoes yn bodoli cyn y dyddiadau hynny.

Mae'n goeth pueblo gwledig, nodweddiadol tref fynyddig fechan sy'n dod yn hardd mewn unrhyw dymor o'r flwyddyn. Mae ganddi lawer o gerrig, llawer o bren a strydoedd cul. I gyd ar uchder o 1419 metr, ar lan aswy afon Unhòla, un o lednentydd y Garonne.

Bagerge

Beth allwn ni ymweld ag ef yn nhref Bagergue? Wel, y peth gorau yw ei chanol hanesyddol, gyda'r Eglwys Blwyf Sant Felix y mae ei adeiladu yn dyddio'n ôl i'r XNUMXfed ganrif o leiaf, er ei fod wedi cael cyfnodau gwahanol. Mae gan yr eglwys arddull Romanésg, er iddi gael ei thrawsnewid yn fawr yng nghanol yr XNUMXeg ganrif.

Mae gan yr eglwys gysegr, clochdy hardd gyda gwaelod sgwâr a tho pyramidaidd, gydag un corff, cwpl o gapeli (un ohonynt yn parchu gwyryf o'r Dadeni), a bwâu. Ar yr allor mae hen floc carreg o arddull cyn-Rufeinig a hefyd Crist yn yr arddull Gothig.

O'r fan hon, gan fynd tua'r de, gallwch chi ddechrau a llwybr hanesyddol sy'n mynd i lawr at afon Unhòla a byddwch yn mynd heibio i hen felin flawd nes i chi o'r diwedd gyrraedd Salardú. Ac os ewch i'r gogledd byddwch yn mynd i'r Hermitage o Santa Margalida sy'n gilomedr o'r dref ac yn fach iawn. Os ewch ymlaen Gorffennaf 20 Bydd eich ymweliad yn cyd-daro â gwyliau mawr Bagergue, felly pererindod!

Bagerge

Os ydych chi eisiau gwybod hanes y dref, o dref nodweddiadol yn yr ardal, gallwch ymweld â'r Amgueddfa Eth Corrau. I ddod o hyd iddo, cerddwch ar hyd y brif stryd, Carrèr Major. Y flwyddyn oedd 1999, flwyddyn cyn troad y ganrif, pan benderfynodd y teulu Moga lleol agor lle i dangos a chadw bywyd beunyddiol Aranese. Manteisiodd ar gorlan wledig segur a daeth y lle hwnnw yn amgueddfa.

Yn yr amgueddfa hon gall ymwelwyr weld gwrthrychau ac eiddo sy'n gysylltiedig â bywyd bob dydd, crefftau a thraddodiadau lleol. Mae yna dros 2500 o wrthrychau yn cael eu harddangos ac mae'n wir yn rhaid ei weld os ydych chi'n cyrraedd mor bell â hyn. Mae'r amgueddfa'n agor ei drysau rhwng 10 a.m. ac 13:30 p.m. ac o 15:30 p.m. i 20:00 p.m. Mae mynediad yn costio 2,50 ewro i rai 12 oed a hŷn a dim ond 2 ewro y mae plant dan oed yn ei dalu.

Wedi hynny, wrth gwrs, mae'n werth mynd ar goll yn strydoedd Bagergue a chael dim cyfeiriad. Mae yna reswm ei fod ar restr y trefi harddaf yn Sbaen, felly mae'n ymwneud â mynd allan i gymryd egwyl i arsylwi, teimlo, arogli a stopio i fyfyrio. Os ewch chi Yn y gwanwyn neu'r haf fe welwch chi erddi a blodau a balconïau ym mhobman, sy'n ei wneud yn fwy prydferth. Mae hi wedi cael ei dyfarnu gan fudiad Viles Florides ac wrth i chi gerdded drwyddo rydych chi'n sylweddoli pam.

Bagerge

Mae Viles Florides yn grŵp sy'n gweithio'n galed i drawsnewid trefi a safleoedd eraill ar diroedd Catalwnia. Y syniad yw eu harddu â mannau gwyrdd, gerddi a blodau, gan hyrwyddo harddwch esthetig gyda rhywogaethau lleol, sy'n nodweddiadol o Gwm Aran. Mae'n dal i fod yn fenter economaidd, hefyd. Yn achos Bagergue, mae ganddo'r gwahaniaeth uchaf a Mae wedi ennill pedwar Blodau Anrhydedd.

Ar y llwybr hwn o fyfyrio heddychlon fe welwch, yn ogystal â'r eglwys, rai tai preifat a siopau. Er enghraifft, a ffatri gaws, yr uchaf yn y Pyrenees cyfan, lle gall ymwelwyr wneud blasu wrth gwrs. Mae'r ffatri gaws yn perthyn i ddau frawd sy'n gweithio gydag ymdrech ac ymroddiad mawr i wneud cawsiau crefftus, yn enwedig y rhai arferol. Caws Aranaidd, gan fanteisio ar ansawdd y gwartheg godro o'r Lleida Pyrenees.

Bagerge

Unwaith y bydd yr ymweliad, y blasu a'r pryniant wedi'u gwneud, gallwch barhau â'r llwybr trwy'r dref, ac ie neu ie dylech stopio i ystyried y Casa yw Pasart a Casa Menginat. Ar y llaw arall, dywedasom uwch ben hynny Mae Bagergue yn dref sy'n newid yn ôl y tymor ond mae bob amser yn brydferth. Felly, os ewch chi yn y gaeaf fe welwch hi wedi ei gorchuddio gan eira, gyda charreg ei hadeiladau yn sbecian allan yma ac acw, heb odli na rheswm. Os ewch chi yn y gwanwyn, yna lliwiau a blodau ym mhobman, yn y dolydd, yn y potiau ar y balconïau, yn y mynyddoedd... Ac os byddwch chi'n cyrraedd yr hydref, ocrau ac aur a choch yw trefn y dydd.

Y gorau ? Dim ots y tymor, Yn Bagergue mae'r haul yn tywynnu yr un nifer o oriau'r dydd yn yr haf ag yn y gaeaf. A hyd yn oed, os ewch chi yn yr haf, gallwch chi nofio ar ei "draeth", y traeth bach o gronfa naturiol sy'n swyn ac yn werddon yng ngwres yr haf.

Bagerge

Felly, heb os nac oni bai, mae Bagergue yn un o'r trefi harddaf yn Sbaen a gallwch ddod i'w hadnabod os ydych chi'n hoffi twristiaeth wledig. Yma gallwch chi rhentu fflatiau neu aros mewn gwesty, y Hotel Sixes. Ac os yw'n ymwneud â bwyta danteithion lleol, gallwch wneud hynny yn unrhyw un o'i fwytai: El Jardí dels Pomers, Unhòla, Casa Perú, Casa Rosa neu Borda de Laqnam.

A sut mae cyrraedd Bagergue? En bws, trên neu gar. Y gwir yw bod gan Aran Uchaf gysylltiadau cenedlaethol da.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*