Taith i Rufain gyda phlant

Heddiw mae teuluoedd ifanc yn teithio gyda phlant, ac mae llawer o'r farn nad oes lle yn y byd na ellir ymweld â nhw. A yw hynny'n wir? Mae gen i fy amheuon, ond rydw i'n ystyried bod rhai cyrchfannau yn well nag eraill. Er enghraifft, Allwch chi deithio i Rufain gyda phlant?

Yr ateb yw ydy, er bod yn rhaid i chi eistedd i lawr a gweld beth mae'r ddinas yn ei gynnig ar eu cyfer oherwydd eu bod yn chwilfrydig, mae'n wir, ond efallai na fydd hanes neu gelf o ddiddordeb iddyn nhw fawr. I gynllunio. Dyna'r gair pan ddaw i teithio gyda phlant.

Rhufain gyda phlant

Mae Rhufain yn un o brifddinasoedd mawr Ewrop ac mae ganddi ganrifoedd o hanes sy'n bresennol ym mhob cornel. Mae carwr hanes neu ryfeddod celf yn cerdded trwy'r ddinas hon, ond beth am y rhai bach?

Fe ddywedon ni uchod bod yn rhaid i chi bobi a dyna'r ffordd y mae. Nid yw plant yn hoffi llinellau hir nac aros felly mae'n syniad da prynu tocynnau ymlaen llaw i osgoi unrhyw aros hir. Y peth cyntaf, felly, yw adnabod y Colosseum. Mae tocynnau ar gael ar-lein, ond os nad oes gennych rai, mae gan fynedfa ddeheuol y Fforwm neu Fryn Palatine lai o bobl felly gallwch chi fanteisio a'i brynu yma.

Mae yna lawer o fathau o teithiau tywyss a gallwch ddewis taith deuluol o amgylch y Colosseum a'r Fforwm. Nid yw'r adfeilion fel arfer yn siomi, llawer llai y Colosseum gyda'i fawredd enfawr. Maen nhw'n mynd i garu! Yn enwedig os yw'r daith yn mynd â chi i'r islawr neu i'r rhannau uwch lle mae'r golygfeydd yn well.

Ni wnaethom ei ddweud ond mae gan y Colosseum, y Fforwm a Palatine Hill yr un tocyn felly mae'r ymweliad yn parhau yma, gyda mwy o adfeilion. Os yw'n ddiwrnod heulog mae'r cyfan yn yr awyr agored, felly mae'n brydferth. Gall gwneud y tri ymweliad yn olynol fod yn flinedig felly fe'ch cynghorir i gael cinio rhyngddynt fel y gall y plant orffwys.

Mae'r Colosseum yn gyflawn iawn ond mae'r Fforwm yn set eithaf adfeiliedig o adfeilion ac yn agored i'r dychymyg. Syniad da yw dangos iddyn nhw cyn teithio sut olwg oedd ar y Fforwm ganrifoedd yn ôl neu lawrlwytho'r ddelwedd honno i'ch ffôn symudol i allu chwarae a chymharu. Diwedd gorau'r ymweliad triphlyg hwn yw gorffen ar ben Bryn Palatine lle mae gennych olygfeydd gwych o'r ddau safle arall.

Rhwng y Colosseum a Heneb Vittorio Emmanuel mae stryd eang a hir. Wrth gerdded trwodd yma gallwch weld adfeilion y Marchnad Trajan a adeiladwyd tua 100 OC a lle roedd tua 150 o siopau a swyddfeydd yn gweithredu. Roedd yn safle a ddylai fod yn rhywbeth i'w weld. Gerllaw hefyd mae'r Syrcas Maximus.

Arferai’r Syrcas Maximus ddigwydd rasio cerbydau. Heddiw mae'r prif olrhain wedi'i suddo mewn tir hir a chul. Heb fawr o ddychymyg gall rhywun ail-greu'r rasys godidog a swnllyd hynny yn yr arddull Ben-Hur orau. Hefyd, weithiau cynhelir digwyddiadau yma, felly os yw hynny'n wir, gallwch ddod draw a cherdded o gwmpas.

Hefyd gerllaw mae set arall o adfeilion: y Baddonau Caracalla. Mae'n rhaid eu bod nhw'n foethus ond dim ond ychydig o waliau sefyll ac olion y pyllau gyda'u brithwaith wedi aros. Roedd y ffynhonnau poeth yn enfawr a dim ond 15 munud ar droed o'r Syrcas Maximus ydyn nhw. Wrth y drws fel arfer mae stondin yn gwerthu hufen iâ, hynod flasus, felly gallwch chi wneud "stop technegol" yma y bydd y plant yn ei werthfawrogi.

Roedd y baddonau thermol hyn adeiladwyd gan yr Ymerawdwr Caracalla yn OC 217. Gyda chwymp Rhufain yn y tymor hir torrodd y draphont ddŵr a ddaeth â'r dŵr, dechreuodd y safle gael ei ddefnyddio gan bobl ddigartref yn yr Oesoedd Canol, cymerodd rhai gerrig allan i adeiladu tai ac yn fyr, mae wedi goroesi hyd heddiw. Y peth da yw bod arwyddion ym mhobman yn adrodd y stori hon er mwyn i chi allu ei hadrodd yn amyneddgar i'ch plant.

Yn ogystal, mae'r blynyddoedd diwethaf wedi cyflwyno a taith rhith-realiti. Mae'r daith yn glyweledol a gallwch weld sut le oedd yr ystafelloedd ymolchi ar eu gorau. Mae hynny'n fythgofiadwy i blentyn, onid ydych chi'n meddwl?

Rwy'n credu bod Rhufain hynafol i blant yn y bôn gyda'r lleoedd hyn. Os oes gennych chi fwy o amser, gallwch chi rentu beic bob amser a mynd am dro ar Ffordd Appian neu ymweld â fila imperialaidd cain, ond heb fawr o amser neu gyda phlant heb ddiddordeb mawr yn yr hen Rufeiniaid, mae hyn yn ddigon. Nawr mae'n rhaid i chi symud ymlaen i Rhufain Gristnogol ac yma eto mae llawer i'w weld felly mae'n rhaid i chi ddewis.

Gallwch chi ddechrau gyda'r Fatican sef calon Catholigiaeth. Gallwch fynd i'r sgwâr a cherdded trwy'r stondinau o'i gwmpas neu gallwch gymryd cam ymhellach a ymweld ag Amgueddfeydd y Fatican. Dyma drysorau o bedwar ban byd ac mae'r enwog Capel Sistine. Gall rhywun gerdded am oriau a pheidio byth â dod i adnabod popeth, mae'n wir, ond nid yw'n syniad gwael prynu'r tocyn a'r ciw. Mae yna teithiau i blant.

La St Peter's Basilica Gall gau'r ymweliad â'r Fatican a gall llun gyda Gwarchodlu'r Swistir fod y cofrodd gorau. Os oes gan y plant egni gallwch ddringo i ben cromen yr eglwys a syllu allan yn Rhufain. Peth bythgofiadwy arall.

Naill ai cyn neu ar ôl y Fatican gallwch fynd at y Castel Sant'Angelo. O flaen y fynedfa mae pont wedi'i haddurno â cherfluniau. Arferai’r castell hwn fod yn gaer Babaidd ac mae twnnel cudd sy’n ei gysylltu â’r Fatican. Heddiw mae amgueddfa'n gweithio ac mae ganddi deras agored hefyd i gael golygfeydd gwych o bopeth. A beth am y Pantheon? Yma mae Rhufain hynafol yn cwrdd â Rhufain Gristnogol.

Mae'n un o'r adeiladau Rhufeinig clasurol sydd wedi'i gadw orau ac mae'n dyddio'n ôl i 120 OC. Mae'r tu mewn yn fawreddog ac mae golau haul neu law yn treiddio i mewn o'r twll yn y to, os ydych chi'n anlwcus ac mae'n bwrw glaw ar ddiwrnod eich ymweliad. Yma y gorwedd Rafael felly mae'n rhaid i chi chwilio a dod o hyd i'w fedd cyn gadael. Yn olaf, y tu allan mae yna lawer o leoedd i fwyta neu yfed rhywbeth felly mae'n lle da arall i orffwys.

Yn amlwg Mae Rhufain yn ddinas sy'n llawn eglwysi. Os ydw i wedi darganfod rhywbeth, maen nhw i gyd yn brydferth ac mae llawer yn rhad ac am ddim ac yn anhysbys. Ger y Fforwm mae dwy eglwys fach a hardd, ond os ydych chi eisiau rhywbeth mwy poblogaidd mae yna Santa Maria Maggiore gyda chelf fosaig sy'n cymryd eich anadl i ffwrdd ac un arall a allai fod yn ddiddorol yw'r bach Eglwys Santa Maria yn Cosmedin.

Dyma lle ceir y Genau Gwirionedd enwog, cyn adeiladu'r eglwys ei hun. Gallwch ddod o hyd iddo ger y Syrcas Maximus, yn y Plaza de la Boca de la Verdad. Os yw'ch plant yn ei hoffi y macabre Rhaid i grypt fod ar y rhestr o'r hyn i ymweld â phlant yn Rhufain. Gallwch ddewis y Crypt y Mynachod Cappuccinos, safle gyda chwe ystafell yn llawn esgyrn a rhai olion sy'n ymddangos yn mummified.

La Villa Borghese a'i erddi, yr Ffynnon Trevi a gellir cynnwys rhai gwibdeithiau i'r cyrion. ostia hynafol, Y Adfeilion Pompeii neu ymhellach, Florence, wrth law.

Rwy'n credu mae cynllunio'n hanfodol wrth deithio gyda phlant Wel, gallwch chi drefnu'r gwyliau gorau yn eu bywydau trwy roi profiadau iddyn nhw. Nid yw'n ymwneud â cherdded na gweld yn unig, ond gwneud: reidio beic ar y Via Appia, chwarae gladiator yn y Colosseum, cofrestru ar gyfer dosbarth pizza neu basta ...

Peidiwch â dianc i deithio gyda phlant. Gall fod yn cŵl.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*