Temlau yr Aifft

Os ydych chi'n hoff o hanes, gwareiddiadau a dirgelion hynafol, rhaid i'r Aifft fod ar eich llwybr cyrchfannau teithio. Unwaith yn eich bywyd mae'n rhaid i chi fynd i'r Aifft a gweld ei ryfeddodau o lygad y ffynnon.

Y temlau o Aifft Maent yn drawiadol a gallwch eu gweld mewn llawer o luniau ac ar y teledu, ond mae eu gweld yn fyw ac yn uniongyrchol yn rhywbeth amhrisiadwy. Ydych chi'n mynd i'w colli? Yma rydyn ni'n gadael rhestr i chi o'r temlau gorau yn yr Aifft, y rhai y mae'n rhaid i chi eu gweld ie neu ie.

Temlau yr Aifft

Y cystrawennau hyn maen nhw'n filoedd o flynyddoedd oed ac heb amheuaeth maent yn rhywbeth gogoneddus. Mae taith gyntaf i'r Aifft yn syfrdanu pob teithiwr, ond os ydych chi'n ddigon ffodus i fynd sawl gwaith nid yw'r syndod byth yn dod i ben ac mae hynny'n wych.

Heb os, yr Aifft sydd â'r temlau mwyaf yn y byd a yn gyffredinol maent yn dyddio o'r bedwaredd ganrif CC. Mae'n wir bod llawer ohonyn nhw'n fyd-enwog, ond mae yna rai eraill hefyd sy'n brydferth ac nad oes ganddyn nhw gymaint o wasg.

Yn yr Aifft mae popeth yn hynafol, ym mhob man un cam mae adfeilion neu demlau hynafol. O Cairo i Luxor, yn dilyn y Nîl i Aswan, mae'n amhosibl peidio â dod ar draws rhai o'r cystrawennau rhyfeddol hyn.

Yn gyntaf mae'n rhaid i chi enwi'r Teml Karnak a adeiladwyd rhwng 2055 CC a 100 OC Mae'n ymroddedig i dri duw, Amun-Ra, Mut a Montu, a rhaid dweud fod ei phrif deml dyma'r safle crefyddol mwyaf a adeiladwyd erioed.

Cornel ryfeddol yw'r Hypostyle Hall, safle wedi'i orchuddio â chymorth colonnadau a oedd yn gyffredin yn yr Aifft ond y gellid ei astudio'n dda iawn ar y safle hwn. Mae'r ystafell hon ychydig yn enfawr, gyda 134 o golofnau ac 16 rhes. Yma mae'n gyfleus gwneud y daith gyda chanllaw a gwrando'n ofalus ar y manylion.

El Teml Abu Simbel Fe’i hadeiladwyd yn wreiddiol yn iseldir afon Nîl, ond Gydag adeiladu argae Aswan, bu'n rhaid ei symud i mewn i gampwaith peirianneg modern. Digwyddodd hynny yn y 60au a gadawyd y safle adeiladu gwreiddiol ar waelod Llyn Nassar.

Heddiw mae Teml Abu Simbl yn ddiogel: Mae 20 o gerfluniau o Ramses II ac fe'i hadeiladwyd tua 1265 CC, ond mae'r colossi hynny mewn cyflwr cyffredinol da iawn. Yr hyn a wneir fel arfer yw llogi taith o Luxor i Aswan ac mae'n werth teithio'r 280 cilomedr rhwng y ddau bwynt hynny. Ffordd arall yw mynd â mordaith y Nile i Aswan a threulio cwpl o ddiwrnodau yno.

Mae Teml Medinet Habu wedi'i chysegru i Ramses III ac mae rhai o'i golofnau'n cadw eu paentiadau. Mae ar lan orllewinol Luxor a Dyma'r ail demlau hynafol hynaf yn yr Aifft.

Teml sydd wedi fy synnu erioed, oherwydd bod yr ailadeiladu yn caniatáu agor ffenestr i'r gorffennol, yw'r Teml Mortur Hatshepsut. Brenhines oedd Hatshepsut a fu farw ym 1458 CC a'i beddrod cain ac enfawr mae'n agos at Gwm y Brenhinoedd, ar lan orllewinol afon Nîl. Roedd y frenhines yn un o ferched pwysicaf ei chyfnod ac yn un o'r pharaohiaid mwyaf llwyddiannus, gan deyrnasu am 21 mlynedd.

Y deml mae wedi'i adeiladu ar ochr clogwyn enfawrMae ganddo dair lefel sy'n mynd i'r anialwch a dywed archeolegwyr fod gan y tiroedd hyn lystyfiant mawr yn eu hamser, er eu bod bellach yn anialwch gwych. Efallai bod planhigion ar goll, ond mae'n dal i fod yn safle trawiadol. Mae yna lawer o deithiau tywys o amgylch Dyffryn y Brenhinoedd yn gyffredinol.

El Teml Ramses II rhaid i chi ei wybod hefyd. Wedi'r cyfan, roedd Ramses II yn un o'r pharaohiaid enwocaf a phoblogaidd. Yn wreiddiol roedd yn a teml marwdy yn debyg iawn i un Medinet Habu, am ei cerfluniau enfawr wedi'u cysegru i'r brenin.

El Teml Luxor Mae'n fyd-enwog. Mae'r deml yn y ddinas ei hun, ar lannau afon Nîl ac mae'n olygfa fendigedig, yn enwedig gyda'r nos pan ddaw eu goleuadau ymlaen a gallwch dynnu llun ohono. Mae'r deml yn yr hyn a arferai fod yn Thebes, ac ymddengys iddi gael ei hadeiladu o dan y XNUMXfed a'r XNUMXeg dynasties. Anrhydeddwch y duw Amun-Ra ac mae ganddo gorneli gwahanol i wahanol amseroedd.

Mae'r adeilad wedi'i gadw'n dda ac mae ganddo lawer o strwythurau o hyd, yn enwedig y colonnâd sy'n cysylltu dau o'i gyrtiau. Ac mae gan y gysegrfa lle cafodd Amon ei anrhydeddu rai o'i deils gwreiddiol o hyd. Yn amlwg, mae'n Dreftadaeth y Byd.

El Teml Kom Ombo Mae ar afon Nîl ac mae'n ymroddedig i ddau dduw gwahanol, Horus a Sobek. Mae'n deml gefell gyda dau adeilad wedi'u hadeiladu mewn drych. Nid yw mor hen â'r lleill oherwydd fe'i hadeiladwyd o dan y llinach ptolemaig (o darddiad Groegaidd ac ar ôl Alecsander Fawr). Yn ddiweddarach, o dan lywodraeth y Rhufeiniaid, gwnaed rhai estyniadau. Yma fe'u darganfuwyd, er enghraifft, 300 o fymïod crocodeil a heddiw maen nhw'n cael eu harddangos yn yr Amgueddfa Crocodeil y gallwch chi ymweld â nhw.

El Teml Edfu ar lan orllewinol afon Nîl a mae'n un o'r rhai sydd wedi'i gadw orau yn y wlad. Dechreuodd ei adeiladu yn 237 CC a daeth i ben yn 57 OC, gyda llaw tad Cleopatra, Ptolemy XII. Mae ganddo ei do o hyd felly mae'n rhoi teimlad arall, yn agosach mewn amser.

El Teml Seti I. yn Abydos ac yn cynnwys arysgrif XNUMXeg Brenhinllin o'r enw Rhestr o Frenhinoedd Abydos, rhestr gronolegol gyda chetris pharaohiaid pob llinach Aifft o Menes i dad Seti I, Ramses I. Mae'r deml uwchben y Nîl.

Gallwn hefyd enwi'r temlau marwdy Dyffryn y Brenhinoedd, er nad ydyn nhw mor fflach na thrawiadol â'r lleill. Yma gallwch chi wybod y Teml Ramses IV, un Merneptah a deml Ramses VI. Mae ganddyn nhw siambrau awyrog enfawr, paentiadau lliwgar sy'n adlewyrchu golygfeydd o Lyfr y Meirw ... Y gwir yw, ar ôl gweld cymaint o garreg noeth, mae'r lliwiau llachar, y gofod a'r teimlad o heddwch yn y lleoedd hyn yn syndod. Nid oes unrhyw sarcophagi na dim byd tebyg, aeth y cyfan i amgueddfeydd neu ladron, ond mae'n safle sy'n werth ymweld ag ef.

Yn olaf, y Colossi o Memnon, a adeiladwyd tua 1350 CC Maent yn ddau colossi hynny cynrychioli Pharo Amenotep III mewn safle eistedd. yn wreiddiol roeddent yn gwarchod y fynedfa i deml marwdy'r pharaoh hwnnw. Mae'r deml yr oeddent yn rhan ohoni bron wedi diflannu ac mae'r colossi wedi'u difrodi'n eithaf hefyd, ond mae'n rhaid i chi ymweld â nhw.

At y temlau hyn mae'n ychwanegu nosweithiau yn yr anialwch, prynhawniau yn y basâr, cerdded trwy Cairo, yr ymweliad â'r Pyramidiau ac wrth gwrs, y daith o amgylch Amgueddfa Archeolegol Cairo. Hynny yw, ni fyddwch byth yn gallu anghofio'r Aifft.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*