Y tirweddau mwyaf prydferth yn y byd

Mewn byd lle mae delwedd yn dominyddu, mae'n pwyso'n drwm wrth gynllunio taith. Pwy sydd heb gael ei hudo gan dirwedd ac sydd wedi rhaglennu popeth i fod yno? Y tu hwnt i'r pethau y gallwn eu prynu, y golygfeydd, y tirweddau, y profiadau, sy'n ein hysgogi i deithio. Gohiriwyd yr eiliadau hynny yn ein llinell amser bersonol.

Felly gadewch i ni weld heddiw y tirweddau harddaf yn y byd. Efallai eich bod yn lwcus ac eisoes wedi cyfarfod â rhai yn bersonol. Neu ddim?

Mynydd Kirkjufell

Y mynydd hwn sydd yng Ngwlad yr Iâ a manteisiaf ar y cyfle hwn i ddweud bod gan Wlad yr Iâ dirweddau hynod brydferth. Os ydych chi'n hoffi natur sy'n tynnu'ch gwynt, byddwn yn trefnu taith ar hyn o bryd. Gelwir hi yn y "mynydd yr eglwys" ac mae ar arfordir gogleddol Gwlad yr Iâ, yn agos at dref Grundarfjörour, dim ond dwy awr mewn car o'r brifddinas genedlaethol.

Y peth gorau yw dod i'w adnabod trwy wneud y daith gyflawn o amgylch Penrhyn Snaefellsnes, ac os llogwch becyn, mae'n sicr o gael ei gynnwys oherwydd dywedir bod Dyma'r mynydd sy'n cael ei dynnu fwyaf yn y wlad. Mae gan y mynydd wedyn Mesuryddion 463 ac y mae ei ffigwr wedi ei dorri allan yn yr awyr bob amser wedi bod yn arweiniad ac yn nod i deithwyr ar y tir a'r môr. Wrth droed y mynydd mae llyn sydd, ar ddyddiau clir, yn adlewyrchu yn hardd Mt.

Hefyd, mae'n fynydd sy'n newid lliw yn ôl y tymor: Gwyrdd yn yr haf, brown a gwyn yn y gaeaf ac yn drawiadol iawn ar ddiwrnodau pan fo haul canol nos yn tywynnu, o gwmpas cyhydnos Mehefin. A heb sôn am dan y goleuadau gogleddol arswydus!Rhwng Medi ac Ebrill.

Gerllaw, taith hamddenol i ffwrdd, mae'r Rhaeadrau Kirkjufellsfoss. Mae gan y rhaeadrau hyn dair naid fach a cherrynt ysgafn, ond y gwahaniaeth mewn uchder rhyngddynt yw'r peth gorau amdano. Os oes gennych ddiddordeb mewn dringo, mae modd gwneud hynny a mwynhau golygfeydd da, ar y mynydd ac wrth y rhaeadrau.

Yn olaf, ffaith: y mynydd yn ymddangos yn nhymor 7 o Gêm o gorseddau, yn y bennod "Behind the Wall".

Clogwyni Moher

Y dirwedd hardd a thrawiadol hon sydd yn iwerddon ac mae'n rhan o dirwedd gyffredinol y Burren. Maen nhw'n edrych ar Fôr yr Iwerydd ac yn rhedeg ar hyd yr arfordir am 14 cilomedr. yn ôl daeareg ffurfiwyd tua 320 miliwn o flynyddoedd yn ôl a heddiw mae UNESCO wedi eu cynnwys yn Geoparc Byd-eang Burren.

Dyma'r clogwyni enwocaf yn y wlad ac maen nhw hefyd ymhlith y rhai enwocaf yn y byd. Gallwch gofrestru ar gyfer y Profiad Clogwyni Moher, treulir diwrnod cyfan yma, ac nid yw plant yn talu mynediad. Mae yna Rhwydwaith 800 metr o lwybrau yn ddiogel ac wedi'i balmantu sy'n eich galluogi i fwynhau'r golygfeydd, gweld Ynysoedd Aran, Bae Galway a Maamtaurks yn y pellter a hyd yn oed Kerry yn y pellter.

mae llawer yn cael eu cynnig Ymweliadau tywysedig, i ddysgu am hanes y clogwyni a'r ardal ei hun, arfordir gorllewinol Iwerddon, ger pentref Liscannor, yn Swydd Clare. Gallwch gyrraedd yno mewn car, ar fws, ar feic, ar feic modur neu mewn car. Neu gerdded, hefyd.

I wneud yr ymweliad yn ddiwrnod da gallwch chi bob amser ymweld y wefan swyddogol sy'n cynnwys rhagolygon y tywydd ac yn caniatáu ichi drefnu eich hun yn well. Mae hefyd yn syniad da ymweld â’r clogwyni y tu allan i’r oriau brig, ac yn amlwg, ar godiad haul a machlud haul mae’r dirwedd yn arbennig.

Gallwch dalu mynediad llawn, sy’n cynnwys ymweliad â’r Ganolfan Ymwelwyr a’r arddangosfa rhith-realiti a theatr, ynghyd â thaith gerdded drwy’r llwybrau a mynediad i Dŵr O’Brien a’i deras, canllaw sain, mapiau a gwybodaeth. Y cyfan am 7 ewro.

Hallstatt

Tirwedd y llyn hwn sydd yn Awstria ac mae'n gerdyn post. Mae yn ardal fynyddig o Salzkammergut, wrth ymyl Lake Hallstatt ac yn agos at rai pyllau halen gwych. Hyd at y XNUMXeg ganrif dim ond mewn cwch neu ar lwybrau mynydd anghyfforddus iawn y gellid ei gyrraedd, ond dechreuodd popeth newid ar ddiwedd y XNUMXeg ganrif gydag adeiladu llwybr a oedd yn torri trwy graig y mynydd ei hun.

Mae'r lle yn brydferth. Mae gan y pentref sgwâr hyfryd gyda ffynnon yn y canol, rhai Eglwysi hynafol, mewn arddull Gothig a neo-Gothig, ossuary hardd gyda 1200 o benglogau, twr o'r XNUMXeg ganrif lle mae bwyty bellach yn gweithredu, y llyn ei hun, sy'n swynol ac yn llawn pysgod, mae yna hefyd raeadrau ac ymhlith y cyfrif mwyaf newydd a thwristiaid. yr 5 Golwg Bysedd, gyda thir tryloyw a siâp fel bysedd yn dod i'r amlwg o'r mynydd.

Yn olaf, yr ymweliad â'r Mwyngloddiau halen Ni allwch golli. Dywedir ei bod hi y pwll halen hynaf yn y byd oherwydd mae ganddi eisoes saith mil o flynyddoedd o ecsbloetio. Gallwch gyrraedd yno ar droed neu drwy hwylio ac mae amgueddfa y tu mewn.

Llynnoedd Plitvice

Mae'r llynnoedd gwych hyn yn yng nghroatia a ffurfio parc cenedlaethol sef y parc cenedlaethol hynaf yn y wlad. Mae UNESCO hefyd wedi eu cynnwys yn ei restr o Treftadaeth y Bydoes Mae'r llynnoedd mewn ardal carst yng nghanol y wlad, reit ar y ffin â Bosnia a Herzegovina.

Mae gan yr ardal warchodedig bron i 300 mil cilomedr sgwâr, gyda'i llynnoedd a rhaeadrau. yn cael eu cyfrif Llynnoedd 16 yn gyfan gwbl y mae eu ffurfiant yn ganlyniad i gydlifiad nifer o nentydd ac afonydd arwyneb ond hefyd o dan y ddaear. Yn eu tro, mae'r llynnoedd wedi'u cysylltu ac yn dilyn llif y dŵr. Yn eu plith yn cael eu gwahanu gan argaeau trafertin naturiol, a adneuwyd yno gan algâu, llwydni a bacteria dros y canrifoedd.

Mae'r ysglyfaeth naturiol hyn yn ysgafn iawn ac bron yn fyw, gan ryngweithio bob amser ag aer, dŵr a phlanhigion. Dyna pam eu bod bob amser yn tyfu. Gellir dweud bod cyfanswm y llynnoedd wedi'u rhannu'n ddau sector, un uchel ac un isel. disgyn o uchder o 636 metr i 503 metr dros bellter o 8 cilomedr. Mae Afon Korona yn cael ei ffurfio gan y dŵr sy'n dod allan o'r llyn ar uchder is.

Ac ie, mae'r rhain yn llynnoedd Croateg maent yn enwog am eu siapiau a'u lliwiau, gwyrdd, glas, gwyrddlas, mae'r lliwiau bob amser yn newid yn dibynnu ar faint o fwynau yn y dŵr ac yn dibynnu ar olau'r haul. Mae'r llynnoedd, yn eu tro, tua 55 cilomedr o'r Môr Adriatig a dinas arfordirol Senj.

Salar de Uyuni

Mae gan Dde America dirweddau anhygoel ac mae un ohonyn nhw yn y cyflwr bach o Bolifia. Mae'n anialwch halen enfawr, yr uchaf yn y byd, gydag ychydig mwy na 10 mil 500 metr sgwâr o wyneb.

Mae'r fflat halen yn gorwedd yn 3650 metr o uchder ac y mae yn nhalaith Bolivaidd Daniel Campos, yn adran Potosi, yn ucheldiroedd yr Andes. Ddeugain mil o flynyddoedd yn ôl roedd llyn yma, Llyn Minchín, yn ddiweddarach roedd llyn arall, ac o'r diwedd peidiodd yr hinsawdd â bod yn llaith a daeth yn sych ac yn gynnes, gan gynhyrchu'r fflat halen.

Mae'n ymddangos bod yr halen yn cynnwys tua 10 miliwn tunnell o halen a thynir 25 mil o dunelli bob blwyddyn. Ond heddiw nid halen yw'r unig beth pwysig, Mae gan Uyuni hefyd lithiwm ac mae lithiwm yn hanfodol ar gyfer batris ein holl ddyfeisiau technolegol. Yn ogystal, fe'i defnyddir i galibradu lloerennau oherwydd ei fod bum gwaith yn well na'r cefnfor i'r un pwrpas.

Mae gan y salar drwch sy'n amrywio rhwng llai nag un metr a deg metr ac cyfanswm ei ddyfnder yw 120 metr, rhwng heli a llaid. Y heli hwn sydd â boron, potasiwm, magnesiwm, sodiwm a lithiwm, ymhlith eraill.

Wrth gwrs, mae'n un o'r cyrchfannau twristiaeth mwyaf poblogaidd yn Bolivia a heb bandemig mae tua 300 mil o bobl yn ymweld ag ef bob blwyddyn.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

bool (gwir)