Traeth Benijo yn Tenerife

Traeth Benijo

Yn yr Ynysoedd Dedwydd mae ynys Tenerife, ynys enfawr sy'n boblogaidd gyda theithwyr. Mae'n ynys hardd, gyda thirweddau hyfryd, y mae UNESCO wedi datgan Treftadaeth y Byd rhai ohonynt.

Ond fel pob ynys, mae gan Tenerife draethau ac ymhlith y traethau harddaf yn Tenerife mae'r traethau traeth benijo. Heddiw rydyn ni'n mynd i gwrdd â hi.

Tenerife a'i thraethau

Traethau Tenerife

Mae economi'r ynys, fel gweddill yr Ynysoedd Dedwydd, yn seiliedig ar weithgarwch twristiaid, yn enwedig y twristiaeth tramor sy'n cyrraedd o ogledd Ewrop i chwilio am yr haul. Mae bron i 70% o'r gwelyau gwestai yn Los Cristianos, Costa Adeje a Playa de las Américas, gyda nifer anhygoel o westai pum seren.

Mae traethau Tenerife yn ddramatig ac amrywiol: o traethau gyda cherrig du o darddiad folcanig golchi gan Iwerddon ymosodol, tan arfordiroedd clogwyni gyda childraethau lleoedd cudd na ellir eu cyrraedd ond ar droed, tan traethau tywod meddal sy'n ymddangos yn dod o anialwch y Sahara. At hyn rhaid ychwanegu y coedwigoedd gogleddol, gwylltion, gyda mynyddoedd.

Yn ddiweddarach byddaf yn adolygu'r traethau gorau yn Tenerife, ond heddiw cawn ein galw gan ran arbennig a hardd o'r arfordir: y traeth Benijo.

Traeth Benijo

Machlud haul yn Benijo

Y traeth hwn Mae yng ngogledd-ddwyrain ynys Tenerife , ger Mynyddoedd Anaga, mewn gwlad wyllt ac ysblennydd. Yma mae'r creigiau folcanig a'r clogwyni yn plymio i ddyfroedd yr Iwerydd. Mesur 300 metr o hyd a thua 30 o led ac mae'n dywod du.

Cyfrif â maes parcio, ond mae lle i lai na 50 o geir ac mae tua 100 metr. Gallwch chi hefyd gyrraedd i mewn bws intercity, mae'n 946, sy'n aros yn Cruces de Almáciga, o Santa Cruz. Mae'r llwybr yn croesi mynyddoedd ac mae ganddo lawer o droeon, ac mae'r olygfa o'r cefnfor a'r traeth oddi uchod yn wych.

Rhwng y mynyddoedd mae'r llwybr hwn yn troi, yn mynd heibio copaon ac yn croesi coedwig o goed llawryf i gyrraedd y traeth o'r diwedd, er bod yn rhaid gwneud yr ychydig fetrau olaf ar droed. Mae'n werth teithio cymaint oherwydd mae'r traeth diarffordd gydag ychydig o bobl yn baradwys wirioneddol sydd, hyd yn oed gall fod yn noethlymun. Dyna fel y mae.

Creigiau ar draeth Benijo

Y gwir yw bod traeth Benijo yn unigryw mewn sawl agwedd, yn wyllt naturiol a gyda golygfeydd gwych o ffurfiannau creigiau Roques de Anaga. Mae ei fachlud haul, fy nwyli, yn rhywbeth gwirioneddol hudolus pan welwch chi sut mae'r môr llachar yn cyferbynnu â'r gorwel coch llym ac mae'r creigiau eisoes yn ddu fel nos ac yn dod allan o ddyfnderoedd y cefnfor fel pe baent yn dod allan o Uffern.

Rhaid dweud bod traeth Benijo yw un o'r traethau mwyaf anghysbell yn ninas Taganana, sydd hefyd yn cynnwys traethau Almáciga a Las Bodegas. I gyrraedd y traeth mae'n rhaid i chi fynd i lawr llwybr gyda sawl cam, bob amser ar ôl dod ato gyda'r car, fel y dywedasom o'r blaen. Ar y ffordd yno fe welwch sawl bwyty sy'n gweini bwyd lleol, felly er ei fod yn anghysbell gallwch chi bob amser fynd allan a dod o hyd i rywbeth.

Gall y gwyntoedd yn y rhan hon o'r ynys fod yn gryf iawn felly byddwch yn ofalus ar y ffordd i lawr. Ac ie, gallwch chi gwrdd â phobl sy'n ymarfer noethni am ei fod yn gadarnle eithaf poblogaidd yn yr ystyr hwn. Yn ystod y flwyddyn mae'n fwy o draeth a fynychir gan bobl leol, ac yn yr haf mae twristiaid yn ymuno, ond nid yw byth yn orlawn iawn.

benijo ar fachlud haul

Mae'r traeth yn un traeth glan, O'r tywod du a dyfroedd glas iawnYn anhygoel o las, a dweud y gwir. Y gweithgaredd pwysicaf ar y traeth yw torheulo, Er nid oes unrhyw lolfeydd haul neu unrhyw beth felly. I'r traeth mae'n rhaid i ni fynd â'n pethau, tywelion, bwyd, ymbarél, oherwydd Nid oes ychwaith unrhyw goed na llwyni sy'n rhoi cysgod naturiol..

Parador Y Mirador

cofiwch, yma nid oes bar na bwyty yn uniongyrchol ar y traeth, ond fe welwch bedwar bwyty yn y cyffiniau, i fyny. Yr un o'r enw El Mirador yw'r agosaf, tua 500 metr o'r traeth. Mae ganddo olygfeydd gwych, ystafell fwyta gyda phedwar bwrdd a theras gyda chwech. Mae ei fwydlen yn cynnwys dechreuwyr, saladau, prif brydau a phwdinau: cawsiau lleol, pysgod, reis.

Parador El Fronton

Lle arall i fwyta yw El Frontón, lle arbenigol yw pysgod, mawr a gyda theras gwych yn edrych dros y traeth. Mae ganddo hyd yn oed ei faes parcio ei hun. Fe'i dilynir gan La Venta Marrero, sy'n fwy newydd na'r rhai blaenorol, a dim ond 50 metr o'r traeth, mewn hen wely blodau. Mae ganddo lolfa a theras a digon o le i barcio. Mae eu bwydlen fwy neu lai yr un fath â'r rhai blaenorol, pysgod, pysgod cregyn, mwydion, caws.

Ac yn olaf, Casa Paca, sydd 150 metr i ffwrdd o'r traeth, ar ymyl y ffordd.Paca oedd y perchennog blaenorol, gwraig braidd yn sych ac yn gynnil. Er nad yw'r wraig bellach mewn busnes, mae'n parhau gyda phrisiau ychydig yn rhatach na rhai'r bwytai eraill.

Arfordir Benijo

Allwch chi nofio ar Draeth Benijo? Yn gyntaf oll, mae'n rhaid i chi wybod nid oes gan y traeth ardal warchodedig ar gyfer nofio, ond yn gyffredinol nid oes tonnau cryf a gallwch chi ei wneud, er nad oes llawer o nofwyr ychwaith. Mae'r mae presenoldeb siarcod hefyd yn isel iawn, mae'r fynedfa i'r dŵr yn eithaf cyfforddus ac mae'r gwaelod yn feddal ac yn gyfforddus. Dylech wybod, fodd bynnag, fod yn rhaid ystyried mater y llanw wrth gynllunio'r ymweliad.

Mae gwybod amseroedd y llanw yn hanfodol i fwynhau'r traeth. Os oes llanw uchel, mae'r llain o dywod yn gul ac yn anghyfforddus ac yn ymarferol rydych chi'n mynd i dorheulo wrth ymyl y mynydd. Am y rheswm hwn, fe'ch cynghorir bob amser i fynd ar drai, a dyna pryd y gellir ymestyn y traeth yn hawdd i 50 metr o led o'r llethr i'r dŵr. Ar lanw uchel mae'r tywod yn cael ei leihau i stribed o ddim ond 10 metr. lletchwith iawn. Ac efallai hyd yn oed nad oes traeth o gwbl ac mae twristiaid yn hongian o'r creigiau.

Traeth Benijo

Ar drai gallwch fwynhau popeth yn fwy: torheulo, cerdded, chwarae pêl-droed neu denis a gallwch hyd yn oed gerdded i'r Roque de Benijo a thynnu lluniau. Allwch chi fynd fel teulu er gwaethaf y nudism? Yn traeth gwyryf heb fwynderau ac os nad oes ots gennych weld asynnod allan yna neu os ydych chi a'ch teulu yn ymarfer naturiaeth, ni fydd unrhyw broblemau. Y gwir yw bod traeth Benijo mewn ardal naturiol hardd sydd byth â gormod o bobl. Yn y tymor brig mae'r ddeiliadaeth yn ganolig, felly hyd yn oed wedyn gallwch ymlacio.

Yn olaf, yr amser gorau o'r flwyddyn i fynd i fwynhau traeth Benijo yw ym mis Medi. Yna mae'r tymheredd uchaf wedi'i gofnodi, tua 23 ºC. Mae dŵr y môr hyd yn oed yn gynhesach. Y mis oeraf yw mis Mawrth gyda thymheredd o 18ºC a dŵr ar 19ºC. Popeth ychydig yn ffres, ynte?

Mae traeth Benijo yn rhedeg yn uniongyrchol i draeth Fabin cyfagos, er bod y rhan ehangaf wedi'i lleoli ar waelod cromlin y bae. Oherwydd ei leoliad o fewn y warchodfa, Parc Naturiol Anaga, mae Benijo yn wirioneddol unigryw, gyda golygfeydd gwych. Ydych chi'n meddwl y gallwch chi wersylla? Na, ni chaniateir, ond gallwch chi gysgu, er ei wneud yn yr haf. A ellir dod â chŵn? Nid yw yn cael ei alluogi i hyny ond gwelir cwn, mwy yn y gaeaf nag yn yr haf.

Ymhlith traethau eraill yn agos at Benijo gallwn enwi traeth Amáciga, Roque de las Bodegas, Antequera a Las Gaviotas, er enghraifft.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*