Traeth Biarritz

Un o'r traethau enwocaf a deniadol yn Aberystwyth Ffrainc yn Traeth Biarritz, ar yr Iwerydd, dim ond 32 cilomedr o'r ffin â Sbaen. Cadarn eich bod chi'n ei hadnabod ac os ydych chi'n byw yn Sbaen efallai eich bod wedi mynd ar wyliau.

Wel mae'n a traeth moethusMae'r môr yn brydferth, ond nid yw'n ymwneud â'r môr a'r tywod yn unig, oherwydd dros amser mae'r amgylchoedd wedi ennill pwysigrwydd a heddiw mae'r traeth a'r ddinas yn fan twristiaid digyffelyb.

Biarritz

Mae'n ddinas ym Mae Bizcaya, ar arfordir yr Iwerydd yn ardal Pyrenees, de-orllewin Ffrainc. Dechreuodd ddatblygu yn yr Oesoedd Canol, yn rhannol o law gweithgaredd morfila, ac felly mae'r mamal hwn yn ymddangos ar ei arfbais.

Biarritz roedd yn dref porthladd morfilod o'r XNUMXfed i'r XNUMXfed ganrifOnd dechreuodd y ganrif ganlynol siarad am briodweddau iachaol aer y môr a newidiodd ffawd y ddinas am byth.

Yn ystod y XIX ganrif mae'r twristiaeth gyntefig yn dechrau, law yn llaw â'r dosbarth diwydiannol bourgeois eginol a'r uchelwyr, a daeth llawer ohonynt yma i geisio gwella eu anhwylderau. Dywed rhai i enwogrwydd gael ei roi’n ddiffiniol gan Victor Hugo tua 1843, trwy ei enwi yn un o’i weithiau.

Yna dechreuodd Biarritz fuddsoddi yn ei ymddangosiad a phlannwyd llawer o flodau a choed ar ei fryniau tywodlyd, rhoddwyd y gorau i'r adeilad amddiffynnol gan risiau a phileri ac yng nghanol y XNUMXeg ganrif Adeiladodd Empress Eugenie, gwraig Napoleon III, ei phalas ei hun, gan agor y drysau i ymweliadau gan freindal Ewrop. Yna daeth y casino ac Americanwyr cyfoethog, ond byddai hynny yn yr XNUMXfed ganrif.

Traeth Biarritz

Y dyddiau hyn, mae twristiaeth lles fel arfer yn cael ei ymuno â thwristiaeth fwy gweithredol, chwaraeon, ac felly mae Biarritz yn hynod boblogaidd. Mae'r traeth yn chwe chilomedr o hyd ac yna gellir siarad am dano saith traeth, mwy nag un yn unig.

Mewn egwyddor, rhaid inni siarad am y Playa Grande de Biarritz, gyda 450 metr o dywod a gwych ar gyfer syrffio. Ar y llwybr pren sy'n rhedeg ar hyd y traeth mae yna fwytai pysgod a bwyd môr, pwll nofio, casino a sbaon. Mewn gwirionedd mae yna lawer canolfannau sba sy'n cynnig therapi mwd, dŵr y môr a mwy.

Gelwir y traeth hwn hefyd yn Empress Beach oherwydd adeiladodd Empress Eugenia ei phalas yma, gan ddod yn westy yn y pen draw Hôtel de Palais. I'r dde yma mae amseroedd yn ddiweddarach ganwyd syrffio yn Ewrop.

1956 oedd hi pan ddaeth y sgriptiwr Peter Viertel i ffilmio ei ffilm Mae'r haul hefyd yn codi, yn seiliedig ar y nofel enwog gan Hemminway. Daeth y cynhyrchydd Zanuck gydag ef a dyna lle cychwynnodd y cyfan oherwydd bod Zanuck yn hoff o syrffio.

Flwyddyn yn ddiweddarach, gyda rhai ffrindiau, sefydlodd y clwb syrffio ewropeaidd cyntaf, Clwb Syrffio Waikiki. Ac ers hynny mae'r traeth hwn ac arfordir Gwlad y Basg wedi bod yn lleoliadau i lawer o bencampwriaethau a chystadlaethau syrffio. Yn amlwg, hyd yn oed heddiw mae yna ysgolion syrffio rhag ofn nad ydych chi'n gwybod ac eisiau dechrau.

Traeth arall yw La Milady, mawr, poblogaidd iawn rhwng pobl ifanc a phobl leol. Gallwch gerdded ar hyd ei lwybr pren a mwynhau'r golygfeydd yn wych, ac mae ganddo hefyd ardal sy'n ymroddedig i blant. Hefyd y traeth hwn wedi'i addasu ar gyfer pobl ag anableddau modur. Wrth gwrs, ar lanw uchel mae'n beryglus iawn. Mae parcio am ddim, mae yna ysgolion syrffio a chaffis.

Mae'r Côte des Basques yn syrffiwr iawn a manteisio ar ei nodweddion (mae clogwyni a gallwch weld arfordir Sbaen a'i mynyddoedd). Ar lanw uchel gwaharddir nofio ac nid oes bron draeth. Gallwch barcio'ch car ar ben y clogwyn ac oddi yno ewch i lawr ar droed neu mewn bws mini am ddim, yn nhymor yr haf. Ar yr adeg hon mae diogelwch hefyd tan 6, 7:30 yn y prynhawn.

Traeth bach tawel yw Port Vieux sydd ar gildraeth creigiog wedi'i amddiffyn rhag y gwyntoedd a'r tonnau. Mae'n agos at ganol y ddinas a dyna pam mae'n ddelfrydol ar gyfer teuluoedd sydd â rhai bach. Mae'r dŵr fel arfer yn bwyllog ac yn dda ar gyfer nofio. Gellir ei gyrchu trwy'r Canon Rock a'r Boucalot Rock, er mai trwy'r olaf y gallwch basio gyda chychod a sgïo jet. Ni allwch fynd i bysgota tanddwr fwy na 150 metr o'r arfordir.

Ar y stryd mae man parcio am ddim yn y gaeaf, a delir yn yr haf. Gerllaw mae maes parcio tanddaearol hefyd. Mae bws mini am ddim o'r canol sy'n eich gadael chi yma, yn rhedeg rhwng 10 am a 7pm, siopau coffi, cwpl o glybiau plymio, a thri chlwb nofio. Ond byddwch yn ofalus, mae'n draeth lle ni chaniateir ysmygu: Plage sans tabac.

Mae Traeth Miramar yn boblogaidd ymhlith preswylwyr oherwydd ei fod yn draeth hyfryd a thawel. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn dod am dro, er y gallwch chi hefyd fynd i syrffio a chorff-fyrddio. Gerllaw mae yna faes parcio tanddaearol, rhag ofn bod car yn cyrraedd.

Y Marbella Mae'n draeth hardd arall, y estyniad o'r Côte des Basgeg. Gwerthfawrogir yn fawr ymhlith syrffwyr, er bod pobl ag anabledd modur yn ei chael hi'n gymhleth oherwydd mae creigiau a grisiau. Gallwch gyrraedd yno ar fws, mae diogelwch yn yr haf, mae ganddo ysgolion syrffio a siopau rhentu offer a bwyty / caffeteria.

Beth arall i'w wneud yn Biarritz

Y tu hwnt i'r traethau, gall rhywun wneud mwy. Er enghraifft, os awn gyda phlant yn ychwanegol at westai gyda gweithgareddau ar eu cyfer, mae yna Amgueddfa Forwrol gyda mwy na 150 o rywogaethau morol iddynt wybod, yn eu Acwariwm.

Yn Biarritz mae yna drysorau pensaernïol sy'n cynnwys y Eglwys Sant Martin o'r XNUMXfed ganrif neu Eglwys Uniongred Rwseg. a cerdded ar hyd y llwybr pren Rhaid gweld yr hardd Hôtel du Palais, yr hen balas, neu'r hardd Lle Ste Eugenie.

Gallwch hefyd fynd am dro gastronomig trwy'r Farchnad Halle neu Marchnad Les Halles, i roi cynnig ar bopeth neu brynu cynhyrchion rhanbarthol: cawsiau, y nodweddiadol pibell, Mêl Montagne ... Mae hefyd yn lle da i rhowch gynnig ar bysgod a bwyd môr gyda sglodion, yn unrhyw un o'i fwytai, er bod llawer ohonyn nhw'n ddrud, neu'n sgiwer neu pintxo, ar y prysur Rue des Halles.

A'r golygfeydd gorau Fe'u rhoddir gan y llwybr pren, y goleudy gyda'i deras, y gallwch gerdded ohono yn ddiweddarach i'r Côte des Basques, neu'r bwyty Yn syrffio arno gan gynnig, gyda phob machlud, y lle gorau i fwynhau'r cerdyn post gyda gwydraid o win Ffrengig mewn llaw.

Pan ddaw i wneud ychydig o wibdaith, gallwch chi ymweld â chyrchfannau gwyliau cyfagos Saint Jean De Luz a Cibourne, gydag adeiladau swynol, porthladd pysgota, afon a llawer o liw. Mae pensaernïaeth nodweddiadol Basgeg Cibourne yn swynol a gellir dweud yr un peth am draeth Saint Jean De Luz, os ydych chi am ddianc rhag mega-dwristiaeth Biarritz.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*