Y traethau a'r cildraethau gorau ym Mallorca i fynd gyda phlant

traeth Canyamel

y traethau a childraethau gorau yn Majorca i fynd gyda phlant Rhaid iddynt fodloni cyfres o ofynion sylfaenol. Mae gan y rhai bach anghenion arbennig o ran treulio diwrnod ar lan y môr a'i fwynhau heb unrhyw berygl.

Majorca Mae ganddi nifer o draethau tywodlyd sy'n addasu i bob chwaeth ac angen. Gallwch ddod o hyd iddynt yn fawr a gyda dyfroedd tawel, ond hefyd yn llai ac yn swatio rhwng mynyddoedd. Fodd bynnag, yn eu plith mae Byddai'n well mynd gyda'ch plant. Nesaf, rydyn ni'n mynd i ddangos i chi pa ofynion y mae'n rhaid iddyn nhw eu bodloni a pha rai yw'r traethau a'r cildraethau gorau Majorca i fynd gyda phlant.

Beth ddylai traeth ei gael i blant ei fwynhau?

Traeth Es Trenc

Es Trenc, un o draethau a childraethau gorau Mallorca i fynd gyda phlant

Yn rhesymegol, mae gan blant hŷn anghenion tebyg i rai oedolion wrth fynd i'r traeth. Felly, nid oes angen i'r rhain fodloni amodau arbennig. Mae'r achos yn wahanol i'r rhai bach. Mae angen babanod a phlant ifanc gofal arbennig.

Felly, rhaid i'r traethau a'r cildraethau gorau ym Mallorca i fynd gyda phlant fodloni'r gofynion a eglurwn isod. Mae'n ddoeth bod fod o dywod i osgoi codymau peryglus a hynny, o leiaf yn ei adran gychwynnol, bas yw'r môr fel y gallant ymdrochi yn gyfforddus. Yn yr ystyr hwn, mae hefyd yn hanfodol bod ganddynt an achubwr bywyd.

Yn ogystal, rhaid iddynt gael toiledau ac, os yn bosibl, ystafelloedd newid. Yn yr un modd, mae'n gyfleus bod gan y traeth ardaloedd cysgodol rhag ofn ei fod yn boeth iawn (neu, yn methu â hynny, rhent hammocks) a hefyd bod yna bariau agos i allu prynu diodydd. Yn olaf, mae'n ddoeth bod gennych chi mynediad hawdd gyda cherti ac, os yn bosibl, wedi maes chwarae i blant. Os, yn ogystal, mae'r maes parcio gerllaw, bydd gennym yr holl amodau gorau posibl i fwynhau'r traeth hwnnw gyda phlant.

Unwaith y byddwn wedi sefydlu'r gofynion y mae'n rhaid i'r ardaloedd tywodlyd hyn eu bodloni, rydyn ni'n mynd i ddangos rhai o'r traethau a'r cildraethau gorau ym Mallorca i chi i fynd gyda phlant.

traeth Alcudia

traeth Alcudia

Golygfa o draeth Alcudia

Dechreuwn ein hargymhellion gyda'r ardal dywodlyd bwysicaf yn Alcúdia. Mae'n draeth helaeth sawl cilomedr o hyd gyda thywod gwyn mân. Mae'n cwrdd â'r holl amodau blaenorol ac, yn ogystal, mae'n drefol, a fydd yn caniatáu ichi ddod o hyd yn hawdd bwytai ble i fwyta neu gael byrbryd Yn ogystal, bydd ei ddimensiynau mawr yn caniatáu ichi chwarae pêl-droed neu rhawiau gyda'ch plant heb darfu ar ddefnyddwyr eraill.

Mae hefyd yn sefyll allan am ei glendid ac mae ganddo hefyd a ardal swing. Pe bai'n rhaid i ni roi anfantais, byddai'n anhawster parcio yn yr ardal. Nid yw'n digwydd oherwydd diffyg parcio, oherwydd, fel y dywedasom wrthych, mae yng nghanol Alcudia. Y rheswm yw ei fod fel arfer yn brysur iawn.

Ar y llaw arall, ers i chi ymweld â Alcudia, rydym yn eich cynghori i weld rhai o'i henebion. Yn eu plith, gweddillion ei hen wal, sy'n cadw drysau fel rhai Mallorca a'r Moll. Hefyd y eglwys st james, a adeiladwyd yn y bedwaredd ganrif ar ddeg, er iddo gael ei ailadeiladu bum can mlynedd yn ddiweddarach mewn arddull neo-Gothig. Ac, yn yr un modd, adeiladau fel gall torro a Neuadd y Dref, y ddau Dadeni y XVI. Hyn i gyd heb anghofio olion dinas Rufeinig paill.

Camp de Mar, un o draethau a childraethau gorau Mallorca i fynd gyda phlant yn Andraitx

traeth Camp de Mar

Traeth Camp de Mar yn Andraitx

I'r de-orllewin o ynys Mallorca fe welwch y traeth hardd hwn a'i nodwedd nodedig yw bod ganddo ynys fach yn ei chanol. Gallwch gael mynediad iddo trwy rodfa ac mae ganddo fwyty hyd yn oed. Mae hefyd yn bodloni'r holl ofynion y soniasom amdanynt e. Yn yr un modd, mae'n ddigon mawr i blant chwarae'n rhydd. Mae ganddo hyd yn oed welyau haul ac ymbarelau i'w rhentu.

Fodd bynnag, fel yr un yn Alcudia, mae'n dwristiaid iawn, felly mae'n orlawn iawn fel arfer. Felly, os ydych chi am gael sedd dda, bydd yn rhaid ichi godi'n gynnar. Yn yr un modd, os byddwch yn teithio mewn car, bydd gennych rai anawsterau i'w barcio. Ond, beth bynnag, ei awyrgylch yw yn dawel iawn ac yn gyfarwydd.

Ar y llaw arall, gallwch chi hefyd fanteisio ar eich ymweliad ag Andraitx i wneud llwybr heicio trwy'r hardd cadwyn mynyddoedd Tramontana ac, hefyd, i weled prif gofgolofnau y dref. Ymhlith y rhain, mae'r eglwys Santa Maria, teml gyda strwythur caerog a adeiladwyd yn y XNUMXg; ef castell mas mab, a adeiladwyd yn y XNUMXeg ganrif yn null y rhai canoloesol; ef Canolfan Celf Gyfoes, a leolir yn Sa Coma, ac adeilad Curia.

traeth Puerto de Pollensa

traeth Puerto de Pollensa

Mae'r un yn Puerto de Pollensa yn un arall o'r traethau a'r cildraethau gorau ym Mallorca i blant

A elwir yn traeth Albercuix, y mae yr ardal dywodlyd hon hefyd yn helaeth iawn i'w mwynhau gyda'r rhai bychain. Yn benodol, mae'n mynd o'r porthladd ei hun i'r maes awyr milwrol ac mae ganddo hyd o bron i fil pum can metr tuag ugain o led. Mae hefyd wedi cysgodi ardaloedd a'r holl wasanaethau hanfodol. Ond mae hefyd yn cynnig gwerth ychwanegol i chi. Mae'n ymwneud promenâd sy'n ei fframio ac yn cynnig golygfa banoramig digymar i chi o'r arfordir cyfan. Byddwch hefyd yn dod o hyd i nifer o fwytai ac ardal gyda atyniadau a chwaraeon dŵr. Ei brif anfantais yw ei fod yn draeth eithaf cul a hefyd, fel y rhai blaenorol, nad oes llawer o lefydd parcio am ddim.

Ar y llaw arall, chwe chilomedr i ffwrdd mae gennych dref Paill, sy'n un o'r rhai harddaf ar ynys Mallorca. Ynddo dylech weld y lleiandy Santo Domingo, a adeiladwyd rhwng yr XNUMXeg a'r XNUMXeg ganrif a chyda chloestr baróc godidog; yr eglwys mam dduw, a leolir yn y Plaza Maer hardd a chyda allorpiece, yn gyfartal, baróc, a'r twr desbrull, a adeiladwyd yn yr Oesoedd Canol yn dilyn y canonau Gothig ac a leolir ym mharc hardd Joan March.

Hefyd canoloesol yw'r hen sgwâr, yn yr hwn y mae cartref urddasol Can Llobera, XNUMXeg ganrif. Hefyd, dylech ymweld â'r areithyddiaeth Sant Jordi a'r bont Rufeinig. Ond yn anad dim, rydym yn argymell y Calfaria. Mae'n esgyniad o 365 o gamau trwy ffordd y groes sy'n mynd â chi, yn union, i ben y mynydd bondigrybwyll. Yn hwn mae eglwys o'r XNUMXfed ganrif ac, yn anad dim, fe gewch olygfeydd trawiadol o'r dref a'r Sierra de la Tramontana.

traeth Palmanova

traeth Palmanova

Traeth hardd a chlyd Palmanova

Mae'r banc tywod gwych arall hwn, sydd wedi'i leoli yn CalviaMae hefyd ymhlith y traethau a'r cildraethau gorau ym Mallorca i fynd gyda phlant. Mae ganddi hyd yn fras o fil o fetrau a lled o tua saith deg. Yn ogystal, dim ond deng munud yw hi o Palma, prifddinas yr ynys. Mae ganddo hefyd yr holl wasanaethau angenrheidiol ar gyfer arhosiad traeth gyda'r rhai bach ac mae hyd yn oed gwestai a bwytai yn agos ato.

Mae ei thywod yn wyn a mân a'i dyfroedd yn dawel. Fel anfantais, byddwn yn dweud wrthych ei fod yn cael ei fynychu'n aml gan dwristiaeth. Ond mae hyd yn oed yn cynnig y posibilrwydd o teithio mewn lled-danddwr. Mae ganddo hefyd ardal chwarae i blant a bar byrbrydau. Hefyd, mae wedi'i amgylchynu gan hardd promenâd.

Ar y llaw arall, mae Calvià yn dref o fwy na hanner can mil o drigolion sy'n cynnig llawer o atyniadau eraill i chi. Ymysg yr henebion crefyddol y cynghorwn chwi i ymweled â hwy y mae y eglwys San Juan Bautista, a adeiladwyd yn y XNUMXg yn dilyn nodweddion Gothig, a'r meudwyau y Maen Cysegredig a'r Pyrth NouMae'r cyntaf yn Neo-Romanesque a'r ail yn Neo-Gothig.

O ran pensaernïaeth sifil, rydym yn argymell eich bod yn gweld y tyrau amddiffynnol a adeiladwyd rhwng y XNUMXfed a'r XNUMXeg ganrif i wrthyrru ymosodiadau môr-ladron. Rhyngddynt, rhai Cap Andritxol, Illetes, Portals Vells neu gastell Santa Ponsa. Hefyd, dylech ymweld â'r melinau o'r ardal ac, yn anad dim, yr hyn a elwir yn "feddiannau". Ffermdai yw'r rhain gyda ffermydd mawr a oedd yn cyflenwi bwyd i drefi'r ardal. Yn eu plith, sefyll allan y poraza y Sant Boronat.

traeth Sa Rapita

traeth Sa Rapita

Golygfa panoramig o draeth Sa Ràpita

Fe welwch yr ardal dywodlyd eang hon tua thri deg cilomedr o Palma, yn y bwrdeistref o Meysydd ac i'r deheu o'r ynys. Mae hefyd yn bodloni'r holl ofynion i chi ymweld â'ch plant. Mae ganddo'r holl wasanaethau ac mae ganddo fynediad hawdd rhag ofn y bydd yn rhaid i chi fynd â cherbyd babi.

Mae hefyd yn bwysig eich bod chi'n gwybod hynny nid yw'n ddwfn iawnFelly, bydd y bechgyn yn gallu chwarae yn y dŵr. Fel prif anfanteision, byddwn yn dweud wrthych nad oes ganddo gysgod, er bod ganddo renti ymbarél. A hefyd bod eich parcio yn cael ei dalu.

Ar y llaw arall, yn nhref brydferth Sa Rapita rhaid i chi weld y lle gwych o y Salobrar de Campos, set o lynnoedd hallt a chorsydd o werth ecolegol mawr. Ond hefyd henebion fel y Mab Durí twr, wedi'i adeiladu i reoli'r arfordiroedd ac osgoi ymosodiadau corsair. Yr un modd, yn Meysydd, cyfalaf y fwrdeistref, mae gennych adeiladau fel y eglwys neoglasurol San Julián, hen adeilad gothig y Ysbyty, Y lleiandy baróc o San Francisco a Areithio Sant Blaise.

I gloi, rydym wedi eich cynghori ar rai o'r traethau a childraethau gorau yn Majorca i fynd gyda phlant. Ond gallem grybwyll eraill. Er enghraifft, yr o Mae'n Trenc ym mwrdeistref Campos ei hun; yr un ar y wal, gyda'i hyd yn fwy na phum cilometr; y porthladd yn y Colonia de Sant Jordi, a sef y Canyamel yn Capdepera. Meiddio eu darganfod.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*