Y traethau gorau yn Alicante

traethau Alicante

Ar arfordir Sbaen y Môr Canoldir yn Alicante, dinas a bwrdeistref Valencian sy'n gyrchfan gwych i dwristiaid y mae miloedd o bobl yn ymweld â hi bob blwyddyn. Mae'n un o'r cyrchfannau mwyaf dewisol yn ystod yr haf, oherwydd ei hinsawdd ddymunol a'r traethau hardd sydd wedi'u cadwyno yn ei Costa Blanca.

Heddiw, yn Actualidad Viaje, byddwn yn gwybod beth yw'r traethau gorau yn Alicante. Sylwch!

Traeth Levante

Levante

Dyma draeth cyrchfan haf enwog Benidorm. Mae wedi dau gilometr o dywod ac wedi'i leinio â llwybr bordiau palmwydd wedi'i leinio â llawer o fwytai, clybiau a chaffis. Mae'n lle gyda llawer o bartïon, yn enwedig yn nhymor yr haf, er ei fod ychydig yn dawelach erbyn hyn.

Mae'r traeth yn cynnig llawer gweithgareddau dŵr, gallwch chi jet-ski neu baraglide, ac os ydych chi eisiau ymarfer corff gallwch chi hefyd. Yr un peth os ewch chi gyda phlant, mae yna lawer o sgwariau gyda gemau.

Traeth San Juan

traeth San Juan

Mae tua wyth cilomedr o hen dref Alicante ac mae'n hynod boblogaidd. Mae ganddo rai pum cilomedr o estyniad, hardd Traeth Gwyn a llawer o le ar gyfer nifer y bobl sy'n ei ddewis fel arfer. Mae'r tywod yn llachar, yn wyn fel y mae ac yn cyferbynnu'n hyfryd â glas y môr.

Y traeth mae ganddo lwybr pren lle gallwch gerdded a mwynhau'r golygfeydd, gyda llawer o goed palmwydd sy'n darparu lliw a chysgod. Mae'n lle da i rentu fflat, oherwydd yr hyn y gallwch ei weld o'r ffenestri a'r balconïau.

Traeth Portet

traeth portat

Y traeth hwn yn perthyn i gyrchfan Moraira ac os ydych chi eisiau nofio yn y Costa Blanca mae'n lle gwych. Fe'i dewisir yn arbennig gan teuluoedd gyda phlant ac oedolion, ond mae yna hefyd gyplau sy'n gwybod sut i werthfawrogi llonyddwch a harddwch y bae hwn.

Mae gan y traeth dywod meddal ac mae'n mynd i'r dŵr fesul tipyn er mwyn i chi allu cerdded llawer. Mae yna fwytai lle gallwch chi fwyta a chaffis ychydig gamau o'r tywod. Oherwydd yr heddwch hwn a'r ffordd y mae'r traeth yn cysylltu â'r dyfroedd, mae'n draeth da iawn ar gyfer nofio, chwarae a snorkelu.

Traeth Granadella

Granadella

Mae'n draeth prydferth, hynod brydferth. Mae'r dyfroedd yn turquoise ac mae'r ffaith ei fod ychydig allan o'r ffordd yn ei wneud yn arbennig. Nid yw'n helaeth iawn, dim ond ychydig 160 metr o hyd gyda chlogwyni. Does dim tywod ond cerrig mân, ond os ewch chi gyda chadeiriau traeth dydyn nhw ddim yn eich poeni.

Mae'n draeth lle gallwch nofio a snorkelu i fwynhau a darganfod y byd tanddwr.

Cala del Moraig

Moraala Cala

Traeth hyfryd os o gwbl. i'r traeth hwn dim ond ar droed y gallwch chi gael mynediad gan ei fod yn guddiedig mewn bae tawel, nid yw bob amser yn cael ei fynychi, hyd yn oed yn yr haf. Ar ôl i chi orffen disgyn, mae awyrgylch hamddenol a hardd yn eich disgwyl, gyda dyfroedd clir iawn o wahanol arlliwiau o las, yn dibynnu ar olau'r haul.

Ogof Cala Moraig

Mae hyd yn oed ogof môr, y Cova dels Arcs, prif atyniad y lle a'r mwyaf yr ymwelir ag ef.

Traeth Arenal - Bol

calpe

Y traeth hwn sydd yn Calpe, ei hun yn gyrchfan boblogaidd i bobl sy'n dewis treulio eu gwyliau haf ar y Costa Blanca. Mae ganddo dywod a cilomedr a hanner o hyd gyda digon o le i nofio a thorheulo.

Mae'r traeth yn drawiadol oherwydd yn ogystal Mae ganddi graig tua 320 metr o uchder, y Penón de Ifach, sy'n cwblhau'r cerdyn post. Mae gan Calpe leoliad cyfleus iawn ar y Costa Blanca, yn y canol, a dyna pam ei fod yn boblogaidd iawn. Mae ganddo hefyd westai da gyda golygfeydd gwych o'r môr.

Cove of Finestrat

Finestrat

Dyma draeth arall yn Benidorm, i lawer ymhlith y traethau gorau yn y rhanbarth. Mae'r tywod yn feddal ac yn ysgafn, mae'r dyfroedd yn turquoise ac yn dawel, yn ddelfrydol ar gyfer nofio. Gall un hefyd aros am brisiau da, yn enwedig yn y tymor isel.

Hyd yn oed os ydych chi'n aros yn rhywle arall ar yr arfordir, mae ymweliad â Cala de Finestrat yn werth chweil.

Traeth Paradwys

Paradwys

Mae'r traeth hwn wedi'i leoli ger pentref Villajoyosa ac y mae yn un o'r rhai harddaf. Mae'r môr yn brydferth a'r dyfroedd yn glir ac yn lân, bron fel pe baent yn ddyfroedd Môr y Caribî. Ond nid traeth tywodlyd mohono ond traeth cerrig mân. Ydy wir, mae ganddo goed palmwydd sy'n darparu cysgod hardd a haeddiannol.

Os ydych chi'n chwilio am le tawel, ychydig i ffwrdd o'r sŵn, mae'n gyrchfan dda.

Traeth Portixol

Portixol

Mae'n cael ei adnabod fel traeth Cala la Barraca. Mae mewn bae mewn tirwedd hardd. Mae’n draeth cerrig mân, amhosib cerdded yn droednoeth, ac mae’r dyfroedd yn glir. Mae llawer o chwaraeon dŵr yn cael eu hymarfer yma, fel snorkelu a chaiacio.

Traeth Bol Nou

Powlen Nou

Y traeth sydd yn La Vila Joiosa, ger Villajoyosa. wedi mwy neu lai a 200 metr o hyd ac wedi'i amgylchynu gan greigiau. Mae'r traeth yn fach, ond mae'n cynnig lluniaeth a phrydau bwyd. Mae’n draeth tawel, i ffwrdd o’r traethau prysuraf yn y canol.

Tawelwch meddwl, sicr.

Traeth La Fossa

Y Fossa

Mae'n un o berlau Alicante, gyda thirwedd hardd, sy'n cynnwys y Peñón de Ifach gyda'i 320 metr o uchder. Felly mae'n lle poblogaidd i dynnu lluniau ac fe'i gwelwch ar holl gardiau post neu gofroddion y dalaith.

Wedi a pier a dim ond llawer o adeiladau sydd â fflatiau i'w rhentu gan dwristiaid sy'n wych ar gyfer treulio'r gwyliau.

traeth Villajoyosa

Villajoyosa

Mae'n draeth unigryw ar y Costa Blanca: mae ganddo tywod mân a meddal, coed palmwydd a môr glas sy'n hyfryd. Yn ogystal, mae tai lliwgar hen dref Villajoyosa yn ychwanegu at y cerdyn post. Mae'n draeth delfrydol.

Dim ond munud o'r traeth mae gennych lawer o leoedd i'w rhentu. Mae’n sicr yn lle gwych i feddwl am wyliau’r haf.

traeth Albir

Albir

Mae'r traeth hwn ger Altea, yn union rhwng Benidorm a Calpe. Mae mewn bae hir hardd gyda golygfeydd gwych o Barc Naturiol Sierra Helada i'r gogledd a thref hardd Altea i'r de.

Mae’n gyrchfan wyliau wych, gyda thraeth da ac amrywiaeth eang o lety.

Cala Ambolo

cildraeth Ambolo

Mae'r bae yn hardd a mae'n agos at gyrchfan Jaeva. I gyrraedd yma mae'n rhaid i chi gerdded, ewch i lawr llwybr braidd yn serth, ond ar y diwedd mae lle manwl gywir yn eich disgwyl, yn hynod hamddenol a thawel. Mae'n un o'r traethau hynny y mae'n rhaid i chi ei ddefnyddio i'w adnabod.

Nid oes ots a ydych chi'n aros yn rhywle arall, pan fyddwch chi'n treulio sawl diwrnod mae'n well mynd i neidio o draeth i draeth i weld sawl un ac aros yn yr un rydych chi'n ei hoffi fwyaf.

Traeth Racó del Conill

Racó del Conill

Mae'n draeth nudist, un o'r rhai harddaf yn Alicante. Mae'n a bae naturiol ger Benidorm, tawel iawn, hardd ac ymlaciol. Yma gallwch nofio, mae'r dyfroedd yn dawel ac mae'r creigiau cyfagos yn ei warchod ychydig.

Mae'n draeth gyda choed pinwydd sy'n darparu cysgod, diolch byth, ac mae bar bach sy'n cynnig diodydd a phrydau syml.

Dyma ychydig o'r traethau gorau yn Alicante, o'r gogledd i'r de, mae gennych chi'r rhain ac eraill, llawer ohonyn nhw o Baner las. Mae'r arfordir yn 244 cilomedr o hyd, rhwng cildraethau a thraethau, rhai yn adnabyddus, eraill ddim cymaint, gyda chalonnau palmwydd, coed pinwydd, creigiau, tywod meddal a dyfroedd clir grisial. Mae cymaint i ddewis ohono!

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*