Trefi canoloesol Sbaen

Santillana del Mar.

Mae cannoedd o trefi canoloesol yn Sbaen. Maen nhw’n drefi lle mae’n ymddangos bod amser wedi dod i ben ac sydd, pan fyddwn ni’n ymweld â nhw, yn ein cludo ni i’w gorffennol aristocrataidd neu arwrol yr oedden nhw ynddo. maenorau, terfynau ffiniau neu ganolfannau economaidd mawr.

Mae cerdded ar hyd ei strydoedd coblog cul, gweld cartrefi ei chyndeidiau ac ymweld â’i henebion hardd yn gwneud i ni deimlo fel cymeriadau o’r Oesoedd Canol. A'r peth gorau yw y gallwch chi ddod o hyd iddyn nhw yn holl daleithiau Sbaeno Barcelona i fyny Cáceres ac o Cantabria i fyny Malaga. Ar gyfer hyn oll, rydym yn cynnig taith o amgylch y trefi canoloesol harddaf yn Sbaen.

Santillana del Mar, clasur ymhlith trefi canoloesol Sbaen

Golygfa o Santillana del Mar

Santillana del Mar, efallai y dref ganoloesol fwyaf nodweddiadol yn Sbaen

Dechreuwn ein teithlen yn yr hyn sydd efallai y dref ganoloesol fwyaf adnabyddus yn ein gwlad. Pe bai unrhyw un ohonom yn cael ei holi am dref ganoloesol yn Sbaen, byddai llawer ohonom yn ateb Santillana del Mar.

Oherwydd, yn ogystal, mae'n fila hardd yng nghanol Cantabria. Nid yn ofer, mae'n dal y categori o ensemble hanesyddol artistig ac mae'n rhan o'r rhwydwaith o Y Pentrefi Mwyaf Prydferth yn Sbaen. Yn wir, gallem ddweud wrthych nad yw'r dref hon yn cael ei gwastraffu. Mae gan bron bob un o'i adeiladau rywbeth diddorol.

Ond mae yna sawl un y mae'n rhaid i chi eu gweld. Mae'n achos y ysblennydd eglwys golegol Santa Juliana, a adeiladwyd yn y XNUMXfed ganrif yn dilyn y canoniaid Romanésg, er eu hailadeiladu yn yr XNUMXg. Byddwch yn siwr i ymweld â'i cloestr, gyda'i brifddinasoedd pedwar deg dau. Mae hefyd yn hanfodol eich bod yn gweld y mawreddog palas y tywod, gem o'r Dadeni cynnar gyda motiffau platersg.

Nid dyma'r unig dŷ traddodiadol y gallwch chi ei weld yn Santillana. Rydym hefyd yn eich cynghori i ymweld â phalasau Viveda, Mijares neu Valdivieso, yn ogystal ag adeiladu'r Neuadd y Dref, arddull baróc. Yn fyr, fel yr oeddem yn ei ddweud, mae’r holl adeiladau yn y dref Gantabriaidd hon o ddiddordeb. O ystyried ei bod yn amhosibl dweud wrthych am bob un ohonynt, byddwn hefyd yn eich cynghori i weld tai'r Quevedo a'r Cossío, y Villa, yr Archdduges neu dyrau don Beltrán de la Cueva, del Merino a don Borja. Hyn i gyd heb anghofio y Amgueddfa Altamira, gyda'r atgynhyrchiad o'i ogofeydd enwog.

Besalú, treftadaeth Romanésg drawiadol

Besalu

Golygfa Besalu

Teithiwn yn awr i ranbarth La Garrocha, yn nhalaith Girona, i ddweud wrthych am Besalú, tref ganoloesol drawiadol arall yn Sbaen. Eisoes yr un mynediad i'r fila, gyda'i bont o'r XNUMXeg ganrif, mae'n ysblennydd. Mae'n mesur cant a phump o fetrau o hyd ac, serch hynny, mae wedi'i adfer sawl gwaith. Mae ei dri thwr yn sefyll allan. Mae dau wrth ymyl y wal a thraean, hecsagonol a thri deg metr o uchder, yn y canol.

Mae Besalú hefyd ensemble hanesyddol artistig. Ac mae ganddo ddiddorol chwarter em strydoedd cul lle gallwch weld olion yr hen synagog a'r miqveh, man y gwnaed y baddonau defodol. O'i ran ef, y mynachlog Sant Pere Fe'i hadeiladwyd yn y XNUMXfed ganrif, er mai dim ond y deml sydd ar ôl heddiw. Ac, yn yr un sgwâr, mae gennych chi dŷ Cornellà a'r hen Ysbyty Sant Julia, gyda ffasâd o'r XII.

La eglwys San Vicente Mae'n em Romanésg o'r XNUMXfed ganrif ac, y tu allan i'r waliau, gallwch weld olion y castell ac eglwys San Martín. Ond rydym hefyd am eich cynghori ar rywbeth na fydd yn debygol o ymddangos mewn llawer o dywyswyr twristiaid cyffredin. Gan eich bod yn Besalú, dewch i Castellfullit de la Roca, tref ganoloesol hardd hyd yn oed yn llai ac sy'n ymddangos fel pe bai'n hongian o glogwyn fertigol.

Aínsa, yn y Pyrenees Huesca

Ainsa

Maer Plaza Ainsa

Un arall o'r trefi canoloesol harddaf yn Sbaen yw Aínsa, a leolir yn rhanbarth Sobrarbe yn nhalaith Huesca. At ei swyn hanesyddol mae'n ychwanegu natur freintiedig, gan fod rhan o'i ardal ddinesig wedi'i chynnwys yn yr hardd Parc Naturiol y Sierra a'r Guara Canyons.

Mor ganoloesol a allwn ni ystyried Aínsa fod chwedl yn gosod ei sylfaen yn y flwyddyn 724 diolch i wyrth y groes dân. Yn ôl iddi, oherwydd ymddangosiad yr elfen oruwchnaturiol hon, llwyddodd milwyr Cristnogol Garci Ximénez i drechu'r Mwslimiaid. Eisoes yn yr ail ganrif ar bymtheg ei adeiladu teml â chroes y tu mewn i ddwyn i gof y stori hon y gallwch ei gweld hyd heddiw.

Ond symbol mawr Aínsa yw ei castell, a adeiladwyd tua'r 1931eg ganrif. Hwn oedd gwir darddiad y dref, oherwydd ohoni hi estynnwyd y muriau i amddiffyn y rhai a ymsefydlodd yn ei chyffiniau. Ers XNUMX mae'n Gofeb Hanesyddol Artistig.

Rydym hefyd yn eich cynghori i weld yn nhref Huesca y eglwys Santa Maria, a adeiladwyd rhwng yr XNUMXg a'r XNUMXfed ganrif yn dilyn y canoniaid Romanésg. Mae'r porth gyda phedwar archifolt a'r corff sengl wedi'i orchuddio â daeargell hanner casgen yn sefyll allan yn ei symlrwydd, ond, yn anad dim, y tŵr, o ddimensiynau unigryw yn y Romanésg Aragoneg.

Peidiwch ag anghofio i basio, hefyd, gan ei hardd Prif Sgwâr, yn agored a chyda'i arcedau, nac i weled tai Arnal a Bielsa, y ddau o'r XNUMXeg ganrif. Ond, yn anad dim, cerddwch trwy ei strydoedd coblog cul fel petaech yn yr Oesoedd Canol.

Frías, dinas ganoloesol yn Burgos

Oer

Golygfa o Frías, gem ganoloesol yn nhalaith Burgos

Gyda llai na thri chant o drigolion, byddwch yn synnu o wybod bod y dref hon yn nhalaith Burgos yn dal y teitl o ddinas a roddwyd gan y brenin loan II o Castile yn 1435. Bydd hwn yn rhoi syniad i chi o'r pwysigrwydd oedd ganddo yn yr Oesoedd Canol.

Un o'i symbolau gwych yw'r ysblennydd pont rhamantus o'r XNUMXeg ganrif sydd, gyda'i bron i gant a hanner o fetrau o hyd, ymhlith yr hiraf yn Sbaen. Ychwanegodd diwygiadau diweddarach elfennau Gothig megis rhai o'i fwâu, sy'n bigfain. Hefyd yn ddiweddarach mae'r tŵr canolog sy'n ei addurno.

Ond, efallai, prif atyniad Frías yw ei tai canoloesol. Mae rhai ohonyn nhw, fel rhai Cuenca, fel petaen nhw'n hongian o fryn ar y ffordd sy'n ymuno â'r eglwys San Vicente a castell y Velasco. Mae'r olaf yn coroni, yn union, bryn La Muela ac mae eisoes wedi'i gofrestru yn y XNUMXfed ganrif, er bod ei bil presennol yn dyddio o'r XNUMXfed. Roedd ei leoliad a'i faint yn rhoi cymeriad amddiffynnol diamheuol i'r ardal.

O ran eglwys San Vicente Mártir a San Sebastián a grybwyllwyd uchod, dim ond rhai elfennau o'i ffurf Romanésg cyntefig y mae'n ei chadw. Dioddefodd amryw o anffodion a orfododd lawer o'i rannau i gael eu hailadeiladu. Yn yr un modd, aethpwyd â'i hen glawr i'r Cloisters Museum yn Efrog Newydd.

Dylech hefyd weld henebion crefyddol eraill yn Frías fel lleiandy San Francisco a Santa María de Vadillo, yn ogystal â'r eglwys gothig San Vítores. Ac, o ran sifiliaid, rydym yn eich cynghori i ymweld â'r ty barics a phalas y Salazar. Hyn i gyd heb anghofio'r chwarter Iddewig, a oedd yn strydoedd presennol Convención a Virgen de la Candonga.

Albarracín, un arall o'r trefi canoloesol harddaf yn Sbaen

Albarracin

Golygfa o Barbaracin

Dychwelwn i'r gymuned ymreolaethol o Aragon, yn benodol i dalaith o Teruel, i ddweud wrthych am Albarracín, y mae ei sylfaen yn cael ei amcangyfrif tua'r XNUMXeg ganrif, pan ymsefydlodd grŵp o Fwslimiaid yno. Ar gyfer hyn adeiladodd arddeliad alcazar sydd ar hyn o bryd yn Gofeb Hanesyddol Artistig.

Fodd bynnag, mae'r dref gyfan yn dal y teitl cyfadeilad coffa hanesyddol. I'r cyfnod Mwslemaidd hefyd y perthyn y twr cerddwyr, a oedd yn rhan o furiau amddiffynnol y dref. Yn gymesur â hyn mae tŵr Doña Blanca, sydd wedi'i leoli ar un pen i'r parc.

Ac, wrth ymyl y castell, mae gennych chi'r gadeirlan achubol, a adeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif ar weddillion hen deml Romanésg o'r XNUMXfed ganrif. Mae'n cyfuno arddulliau Gothig, Dadeni a Baróc. Hefyd, y tu mewn, gallwch weld casgliad diddorol o dapestrïau Ffleminaidd.

Nesaf at yr eglwys gadeiriol mae'r Palas esgobol, gyda ffasâd baróc diddorol, ac, yn yr hyn a elwir yn Portal de Molina, tŷ Julianeta, adeiladwaith poblogaidd nodweddiadol. Yn olaf, mae'r Neuadd y Dref Mae'n dyddio o'r XNUMXeg ganrif.

Montefrío, Andalwsia ganoloesol

Montefrio

Montefrío, un o drefi canoloesol harddaf Sbaen

Wedi'i leoli yn nhalaith Granada, Roedd gan Montefrío bwysigrwydd aruthrol yn yr Oesoedd Canol Al Andalus. Yn wir, yr oedd ei chastell yn gartref i lys y Nasrid brenin Ismail III. Mae'r amddiffynfa hon wedi'i lleoli ar fryn mawreddog lle mae hefyd y eglwys y pentref, a adeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif gan Diego o Siloam.

Ond nid dyma'r unig beth y gallwch chi ei weld yn Montefrío. Yn ogystal â cherdded trwy ei strydoedd a gweld ei dai gwyn, dylech ymweld â thirwedd drawiadol Cerro de los Gitanos, lle mae sawl safle archeolegol a hyd yn oed tref a phont Rufeinig. Ac yn y Barranco de los Molinos fe welwch raeadrau ac, yn union, melinau o'r cyfnod Lladin.

Yn yr un modd, mae'n rhaid i chi ymweld â Montefrío, sydd hefyd wedi'i ddatgan ensemble hanesyddol artistig, eglwysi San Sebastián a San Antonio, y Dadeni cyntaf a'r ail Baróc. Ar y llaw arall, mae un yr Ymgnawdoliad yn neoglasurol. O'i ran, y Ty'r Masnach a Ysbyty San Juan de Dios maent yn dyddio o'r XNUMXeg ganrif ac mae Neuadd y Dref yn faenordy o'r XNUMXfed ganrif.

I gloi, rydym wedi dangos rhai o'r rhai mwyaf trawiadol i chi trefi canoloesol Sbaen. Fodd bynnag, yn anochel, rydym wedi gadael llawer ar y gweill. Dim ond i grybwyll rhai, byddwn yn dyfynnu chi Alquezar yn Huesca, peratallada yn Girona, Ronda ym Malaga neu Olite yn Navarre. Ewch ymlaen i ymweld â nhw, ni fyddwch yn difaru.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

bool (gwir)