Trefi gwyn yn Sbaen

olewydd

Mae yna nifer fawr pentrefi gwyn yn Sbaen. Ond, yn neillduol, derbyniant yr enw hwn y rhai sydd rhwng taleithiau Andalwsaidd o Cádiz a Malaga. Yn fwy penodol, dyma'r rhai a ddosberthir gan y siroedd Sierra a Janda yn y cyntaf ac ar gyfer y Serrania de Ronda yn yr ail.

Yn wir, mae yna daith o'r enw Llwybr y Pentrefi Gwyn. Ond pwysicach yw eich bod yn gwybod y rheswm am yr enw hwn. Y rheswm am fod y trefydd hyn yn cael eu gwneyd i fyny o dai wedi eu gwyngalchu yn helaeth i attal y gwres. Yn yr un modd, mae ei strydoedd yn gul ac yn goblog yn gyffredinol, gan roi golwg hyd yn oed yn fwy nodweddiadol i'r trefi gwyn hyn yn Sbaen. Os ydych chi eisiau cwrdd â rhai o'r harddaf, rydym yn eich gwahodd i barhau i ddarllen.

Setenil de las Bodegas

Setenil de las Bodegas

Setenil de las Bodegas, gyda'i graig drawiadol, sy'n cysgodi'r ogofdai

Wedi'i leoli yn rhanbarth y Sierra de Cadiz, mae ei ganolfan drefol, sydd wedi'i hymgorffori yn y pwll mawr a ffurfiwyd gan Afon Trejo, wedi'i ddatgan Cymhleth Artistig Hanesyddol. Yn yr un modd, mae wedi'i leoli ar uchder o fwy na chwe chan metr ac mae ganddo tua thair mil o drigolion.

Dim ond delwedd y ogofdai sy'n mynd i'r mynyddoedd yn haeddu eich ymweliad â'r dref hon yn Cadiz. Mae'n fath o adeiladwaith a elwir "cysgod dan graig" yn dyddio'n ôl i'r Neolithig. Ond rhaid i chi hefyd ymweld â'r castell Setenil, caer Nasrid o'r XNUMXeg ganrif. Fe'i lleolir yn rhan uchaf y dref ac mae ei waliau a'i thyrau yn gartref i adeiladau fel y gaer, y tŵr gwrogaeth, y medina neu'r mosg.

Yr heneb fawr arall yn Setenil yw y Eglwys Arglwyddes yr Ymgnawdoliad, teml o'r XNUMXfed ganrif lle mae'r Gothig a'r Mudejar yn cydfodoli, ond nid ydynt wedi'u cyfuno. A dweud y gwir, roedden ni bron yn gallu dweud wrthych chi am ddwy eglwys, un ym mhob arddull. Maen nhw hefyd yn ddiddorol meudwy fel rhai San Sebastián, Nuestra Señora del Carmen neu San Benito.

Ar y llaw arall, mae’r Tŷ Diwylliant wedi’i leoli mewn adeilad o’r XNUMXeg ganrif sy’n sefyll allan am ei nenfwd coffi Mudejar trawiadol. Ganrif yn hŷn yw'r Ty Blawd a hefyd canoloesol yw'r pontydd y Villa a stryd Triana. Ond, os ydym yn sôn am strydoedd, y rhai mwyaf trawiadol yw rhai o Ogofau Cysgodol a Ogofau'r Haul. Fel mae'r enw'n awgrymu, dyma rai'r ogofdai y soniwyd amdanynt uchod sydd wedi'u gorchuddio gan frigiad creigiog enfawr.

olewydd

Golygfa o Olvera

Eglwys Ein Harglwyddes yr Ymgnawdoliad yn Olvera

Hefyd yn y rhanbarth o Sierra de Cadiz byddwch yn dod o hyd i'r dref hardd hon o ddim ond wyth mil o drigolion. Er hyn, mae'n falch o ddal y teitl o ddinas, a roddwyd iddo gan y brenin Alfonso XII yn 1877. Yr un modd, y Llwybr Glas Sierra, hen reilffordd wedi'i thrawsnewid yn llwybr heicio gyda chategori o ddiddordeb i dwristiaid. Fel pe na bai hynny'n ddigon, yn ei dymor trefol yw gwarchodfa naturiol y Craig Zaframagón.

O ran ei henebion, dylech wybod bod Olvera wedi'i ddatgan Cymhleth Artistig Hanesyddol yn 1983. Mae llawer o’r bai ar ei strydoedd serth a chul a’i thai gwyngalchog sy’n ei chynnwys ymhlith trefi gwynion Sbaen. Ond hefyd ei ysblennydd castell Arabeg a adeiladwyd yn y XNUMXfed ganrif sy'n tra-arglwyddiaethu arno o ben craig. Nid dyma'r unig un yn y fwrdeistref, fel y mae ganddi hefyd yr un gyda Carastas.

Ond, wrth ddychwelyd i Olvera, mae gweddillion y mur Mwslemaidd a'r Ty y Cilla, a wasanaethai fel ysgubor. Yn yr olaf, ar hyn o bryd, gallwch ymweld â'r arddangosfa barhaol o'r enw Y Gororau a'r Cestyll. O'i ran, Eglwys Arglwyddes yr Ymgnawdoliad yn adeiladwaith neoglasurol trawiadol o'r XNUMXfed ganrif, tra y Socorro mae'n hŷn ac yn cyfuno Gothig a Mudejar. Yn olaf, eisoes yn y cyrion, mae gennych y Noddfa Our Lady of Moddion, sy'n gartref i ddelw nawddsant y dref.

Yn ei amgylchoedd, yr oedd y bererindod a elwir el Quasimodo dydd Llun. Nid oes ganddo ddim i'w wneud â'r helgwn enwog Notre Dame, ond gyda sychder ofnadwy yn 1715 y credai'r ffyddloniaid ei ddatrys gan y Virgen de los Remedios. Ac mae'n cael ei ddathlu ar ôl y Pasg.

Grazalema, un o'r pentrefi gwyn mwyaf prydferth yn Sbaen

grazalema

Neuadd y Dref, Grazalema

Mae'r holl drefi ar y llwybr rydyn ni'n teithio gyda chi yn unigryw, ond mae Grazalema yn un o'r rhai harddaf oherwydd ei chymeriad. Yn swatio yng nghanol y mynyddoedd ac yn cael ei gysgodi gan y Y Graig Fawr, lle y ganed ef Afon Guadalete, mae gan y dref hon amgylchedd naturiol hyfryd. Dim ond mynd atyn nhw Golygfannau Asomaderos neu Los Peñascos i wirio.

Ond, yn ogystal, mae gan Grazalema dreftadaeth anferthol werthfawr. Gallwch chi gychwyn eich taith erbyn Sgwâr Sbaen, lle mae Neuadd y Dref a'r Eglwys y Wawr, teml o'r XNUMXeg ganrif a adeiladwyd yn arddull y Dadeni. O'i ran, eiddo Ein Harglwyddes yr Ymgnawdoliad yn dal y ddelwedd o Sant Athanasius, nawddsant y dref. Ac, wrth ei ymyl, gallwch weld y ysblennydd cofeb tarw rhaff, un o draddodiadau Grazalema.

O'i ran, yn y Doctor Mateos Gago Street gallwch ei weld cartrefi urddasol o'r XVIII a thwr y eglwys san juan. Mae ychydig yn hŷn San Jose's, y tu mewn y mae delweddau o'r Virgen del Carmen a'r Crist Croeshoeliedig o'r XNUMXeg ganrif yn cael eu cadw. Ond efallai mai'r peth mwyaf prydferth am Grazalema yw ei dai gwyn gyda ffenestri gwaharddedig ac wedi'u haddurno â blodau.

Fodd bynnag, mae gan hyd yn oed tref Cadiz a ffordd ganoloesol. daeth o Ubric a chyrhaeddodd y dref sydd yn ffinio ag afon Guadalete. Mewn unrhyw achos, peidiwch â gadael y dref heb wybod y Amgueddfa Blanced Grazalema, nac heb geisio y bicer, cacen nodweddiadol wedi'i llenwi â gwallt angel.

Zahara de la Sierra

Zahara de la Sierra

Golygfa o Zahara de la Sierra, un o'r pentrefi gwyn mwyaf prydferth yn Sbaen

Fel yr un blaenorol, mae'r ardal hon yn perthyn i drefi gwyn Sbaen sydd wedi'u lleoli yn y Parc Naturiol Sierra de Grazalema. Mae hefyd wedi'i leoli wrth droed y Cronfa ddŵr Zahara-El Gastor ac mae ganddo hefyd amgylchoedd breintiedig gyda'r Sierras de Líjar ac El Pinar neu'r Arroyo de Bocaleones. Mae hyn i gyd yn gwneud yr ardal yn berffaith ar gyfer ymarfer chwaraeon fel heicio, ogofa neu ddringo.

O ran ei henebion, uchafbwynt y dref yw'r hen dref nazarí. gweddillion o'i castell, sy'n gwylio drosti o ben bryn, ac o'r brif eglwys, a adeiladwyd gan y Cristnogion yn y bymthegfed ganrif ar ôl goresgyn y dref. Yn yr un modd, wrth y fynedfa mae olion y wal Arabaidd a phorth mynediad y cyfadeilad.

Mwy modern yw eglwys Santa Maria, ers iddo gael ei adeiladu yn y XNUMXfed ganrif yn dilyn canonau'r baróc terfynol ynghyd â rhai'r neoglasuriaeth gyntaf. Mae'r un bach hefyd yn bert iawn. Capel Sant Ioan Lateran, y tu mewn y mae cerfiadau gwerthfawr o'r XNUMXeg a'r XNUMXeg ganrif.

Llysoedd y Ffin

Llysoedd y Ffin

Plaza de Carlos III, yn Cortes de la Frontera

Yn ein taith drwy'r trefi gwynion yn Sbaen, dawn yn awr i'r rhanbarth Serrania de Ronda i ymweld â Cortes, a leolir yn benodol yn y dyffryn afon Guadiaro. Gyda dim ond tair mil o drigolion, bydd ei dai gwyngalchog wedi'u haddurno â blodau hefyd yn eich dallu. Ond, yn ogystal, rydym yn eich cynghori i ymweld â safle Rhufeinig ac Arabaidd o Cortes yr Hynaf ac Ty carreg, eglwys Paleo-Gristnogol o'r XNUMXed ganrif wedi'i cherfio i'r graig.

Eisoes i'r cyfnod Mwslimaidd yn perthyn i'r Tŵr Cam, tŵr gwylio a adeiladwyd yn y XNUMXeg ganrif. Hefyd, yn y Sgwâr Carlos III, A oes gennych y Neuadd y Dref, adeiladwaith neoglasurol o 1784 gyda'r arfbais frenhinol yn ei chanol. Hefyd i'r ganrif hon y perthyn y capel Valdenebros, y mae ei ffasâd yn cyfuno arddulliau Gothig a Mudejar.

Am ei ran, y eglwys blwyf Our Lady of the Rosary Fe'i hadeiladwyd yng nghanol y XNUMXeg ganrif ac mae ei dŵr prismatig sydd ynghlwm wrth y pen yn sefyll allan. Yn olaf, o'r amser hwnnw hefyd y bwlio. Ond nid llai prydferth yw amgylchoedd y dref fechan hon, gyda'r Parc Naturiol Alcornocales, yn y gallwch weld y trawiadol Canyon Fwltur ynghyd â rhyfeddodau eraill.

Gaucín, un arall o drefi gwyn Malaga

Gaucin

Gaucín, tref wen hardd yn y Serranía de Ronda

Rydyn ni'n gorffen ein taith trwy'r trefi gwyn yn Sbaen gan ymweld â Gaucín, hefyd yn y rhanbarth Serrania de Ronda. Yn cynnwys strydoedd gyda chynllun Moorish, mae'n cael ei ddominyddu gan y castell eryr, adeiladwaith Rhufeinig a gafodd ei wella gan yr Arabiaid a oedd o bwys mawr yn yr Oesoedd Canol. Yn wir, Guzman y Da bu farw wrth geisio ei orchfygu. Ar hyn o bryd, mae olion y wal, y sestonau a'r tŵr gwrogaeth yn cael eu cadw. Hefyd ar ei fangre y mae y Hermitage y Plentyn Sanctaidd.

Ond dylech hefyd ymweld yn Gaucín the eglwys san sebastian, a adeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif, a'r ffynnon baróc lleoli yn sgwâr canolog y dref. Yn yr un modd, mae'r tŷ diwylliant wedi'i leoli yn a hen gwfaint o'r XVIII a adawyd gydag atafaeliad Mendizábal.

I gloi, rydym wedi dangos rhai o'r rhai mwyaf prydferth i chi pentrefi gwyn yn Sbaen. Ond gallem hefyd ddweud wrthych am lawer o rai eraill. Er enghraifft, genalguacil, sy'n gartref i amgueddfa awyr agored gyfan; cyfateb, gydag eglwys hardd Santa Rosa de Lima; Bwâu Border, un o'r rhai mwyaf gyda deng mil ar hugain o drigolion a thlysau fel y castell neu balas Iarll Águila, a Ubric, gyda'i hen dref fendigedig o'r XNUMXeg i'r XNUMXeg ganrif. Hyn i gyd heb anghofio yr ysblennydd Ronda. Onid ydych chi eisiau gwybod y trefi gwych hyn?

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*