Trefi hardd Toledo

wobbly

Os byddwn yn ystyried taith drwy'r trefi hardd Toledo, bydd yn rhaid i ni wneud detholiad oherwydd mae yna lawer. Mae gan y dalaith Castilian hon o La Mancha natur freintiedig a ddominyddir gan y Montes de Toledo ac afonydd Tagus a Tiétar, sy'n dod i ben i fyny yn arwain at y cyntaf.

Ond, yn anad dim, mae gan wastadedd Toledo drefi hardd yn llawn hanes a henebion. Yn yr un modd, mae ganddi dirweddau â gwreiddiau llenyddol dwfn, gan na ddylech anghofio bod y digyffelyb Don Quixote wedi byw llawer o'i anturiaethau yn y gwledydd hyn. Mae hyn i gyd yn ffurfweddu talaith y dylech chi ei hadnabod yn dda. Er mwyn i chi gael canllaw, rydyn ni'n mynd i ddangos i chi ein detholiad o drefi hardd o Toledo.

Y Puebla de Montalbán

Y Puebla de Montalbán

Maer Plaza La Puebla de Montalbán

Pe baem yn sôn am gyseiniadau llenyddol, y dref hon oedd crud Ferdinand de Rojas, awdur Celestine. Yn perthyn i'r rhanbarth Torrijos, bron yng nghanol y dalaith, ac i ddyffryn ffrwythlon y Tagus.

Ond mae La Puebla yn sefyll allan am ei threftadaeth anferthol helaeth. Gan fod canol nerf yn y Plaza Maer, yn nodweddiadol Castilian, lle gallwch weld y Eglwys Ein Harglwyddes Heddwch, sy'n pontio Gothig i'r Dadeni. Fe welwch hefyd yn y sgwâr adeilad Neuadd y Dref a'r Palas Cyfrifau Montalbán, adeiladwaith Dadeni ysblennydd gyda chyffyrddiadau Plateresque.

Rydym hefyd yn eich cynghori i ymweld â meudwyau Nuestra Señora de la Soledad a Santísimo Cristo de la Caridad yn y dref hon, gyda'r cyntaf yn faróc a'r ail yn glasurol; y lleiandai Franciscan a'r lleianod Conceptionist a'r Tŵr Sant Mihangel, gweddill hen eglwys, sy'n un o symbolau'r dref.

Ond dylech hefyd ymweld, yn union, y Amgueddfa Celestine i ddeall yn well awdur a chyd-destun cymdeithasol y gwaith mawr hwn o'n llythyrau. Hefyd, gan adael La Puebla, mae gennych chi'r Pont Tagus, yn dyddio o'r XNUMXeg ganrif, ac, tua wyth cilomedr i ffwrdd, fe welwch yr ysblennydd Canyons Burujon, ffurfiannau clai fympwyol a fydd yn eich atgoffa o Grand Canyon Colorado.

Orgaz, un arall o drefi prydferth Toledo

Castell orgasm

Castillo de Orgaz, un o bentrefi harddaf Toledo

Wedi'i leoli wrth droed y Sierra de Yébenes ac yn y rhanbarth Sisla Fe welwch y dref hardd hon yr ydym hefyd yn ei chynnwys yn nhrefi hardd Toledo oherwydd ei threftadaeth anferthol drawiadol.

I gychwyn eich taith o amgylch Orgaz, gallwch ymweld â'r Plaza Maer, ond hefyd y eglwys Santo Tomás Apostol, a adeiladwyd gan Alberto de Churriguerra yn y ddeunawfed ganrif, a'r castell Orgas, yn dyddio o'r XIV ac yn un o arwyddluniau'r dref. Bydd y tŵr gwrogaeth, gyda'i ugain metr o uchder, yn gwneud argraff arnat.

Ceir olion hefyd o'r hen wal yn Orgaz a dau o'r pedwar porth a'i croesodd: y bwâu o Belén a San José. Yn yr un modd, mae gan y dref sawl pont hanesyddol, ac mae un o'r pontydd yn eu plith y pum llygad, wedi'i adeiladu ar adegau o Siarl III, a chydag amryw feudwy megis rhai El Socorro a La Concepción.

Ar y llaw arall, mae nifer fawr o cartrefi urddasol sy'n poblogi ei strydoedd. Er enghraifft, byddwn yn sôn am dai Count Tierrapilares, y Calderón de la Barca, Ioseph neu'r Vizcaíno. Ac, yn olaf, mae Orgaz a'r ardal o'i chwmpas yn sefyll allan am eu gwerth archeolegol enfawr.

Fel enghraifft o hyn, bum cilomedr o'r dref mae ardal Arisgotas, y byddwch yn dod o hyd i ddiddorol Amgueddfa Gelf Visigoth. Yn yr un modd, ar fryn La Tocha gallwch weld dau ddyn yn dyddio'n ôl pymtheg can mlynedd, yn Torrejon mae necropolis Rhufeinig ac yn Villaverde gallwch ddod o hyd i olion pont a ffordd o'r un cyfnod.

Ocaña a'i Faer Plaza hardd

Maer Plaza o Ocaña

Maer godidog Plaza Ocaña

Mae'r dref wych arall hon wedi'i lleoli yng ngogledd-ddwyrain talaith Toledo, yn ffinio â hi Aranjuez, sydd, fel y gwyddoch, eisoes yn perthyn i Madrid. Un o'i arwyddluniau yw ei fawreddog Plaza Maer, a adeiladwyd yn y 2002fed ganrif gyda golwg baróc. Ers XNUMX, ar ben hynny, mae o ddiddordeb diwylliannol.

Rydym hefyd yn argymell i chi ymweld yn Ocaña the Ffynnon Mawr, gem Dadeni gan Juan de Herrera yn 1578, a Palas Cardinas, o'r un cyfnod, ond fe'i hadeiladwyd yn dilyn canonau'r Gothig, er yn trawsnewid i'r Dadeni . Yr un mor gyfoes yw'r Theatr Lope de Vega, hen Goleg Cymdeithas yr Iesu.

Ar y llaw arall, nid oes prinder henebion crefyddol godidog yn Ocaña. Yr eglwys blwyf Santa María de la Asunción Fe'i hadeiladwyd yn y XNUMXfed ganrif mewn arddull neoglasurol ar weddillion un blaenorol a adeiladwyd, yn ei dro, o hen fosg. Yr eglwys blwyf San Juan Bautista mae'n hŷn, gan ei fod wedi'i ddyddio yn y XIII, er iddo fynd trwy nifer o ddiwygiadau diweddarach. Er gwaethaf hyn, mae wedi'i gynnwys yn y grefft Mudejar o Toledo.

La clochdy eglwys San Martin Dyma’r unig elfen sydd ar ôl o hyn ac sydd wedi’i datgan o ddiddordeb diwylliannol. Wedi'i adeiladu ar ddiwedd yr XNUMXeg ganrif, mae yn yr arddull Herrerian. Yn yr un modd, mae Ocaña yn cynnig adeiladau cwfaint godidog i chi. Ymhlith y rhain, mae rhai Santo Domingo de Guzmán a Santa Catalina de Siena, y ddau yn arddull y Dadeni. Ac, eisoes ar y cyrion, fe welwch yr Hen Ffynnon, o gyfnod y Rhufeiniaid yn ôl pob tebyg.

Yn olaf, mae gan Ocaña wreiddiau llenyddol hefyd. Bu farw Don yn y pentref Rodrigo Manrique, i'r hwn y cysegrodd ei fab y Coplas i farwolaeth ei dad. Ac hefyd yn y dref hon y gosodir y gwaith enwog o Lope de Vega Peribáñez a Chomander Ocaña. Fel pe na bai hynny'n ddigon, fe'i ganed yno Alonso de Ercilla, awdur Yr Araucana.

wobbly

Tŷ'r Tyrau

Ty'r Tyrau, yn Tembleque

Fe'i lleolir i'r dwyrain o dalaith Toledo a thua XNUMX cilomedr o'i phrifddinas. Mae hefyd yn cynnig hyfryd i chi Plaza Maer fel arfer o La Mancha. Gyda chynllun llawr sgwâr, mae ganddo borticos wedi'u cynnal gan golofnau a choridorau yn ei ran uchaf. Wedi'i adeiladu rhwng yr XNUMXeg a'r XNUMXeg ganrif, mae ganddo nodweddion baróc ac addurniadau pren gwerthfawr. O ran hyn, mae'r brif fynedfa yn sefyll allan, wedi'i gorchuddio gan cantilifer gyda golygfan talcennog.

Mae hefyd yn faróc o'r XNUMXfed ganrif. tyrau, sydd wedi'i datgan yn heneb artistig hanesyddol ac sy'n sefyll allan am ei ffasâd hardd. Ac o'r un cyfnod y mae Postas neu Hen Farics, er yn fwy llym.

Ar y llaw arall, yr heneb grefyddol bwysicaf y byddwch chi'n dod o hyd iddi yn Tembleque yw'r Eglwys Arglwyddes y Rhagdybiaeth. Fe'i hadeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif ac mae ganddi nodweddion trosiannol o'r Gothig i'r Dadeni. Yn allanol, mae'n sefyll allan am ei dŵr mawreddog ac, o'i fewn, mae'n gartref i nifer o gapeli, y mae rhai Jesús Nazareno a'r Virgen del Rosario yn sefyll allan yn eu plith.

Cwblheir treftadaeth grefyddol tref Toledo gan meudwyau La Purísima Concepción, Cristo del Valle, Loreto a San Antón. Ond mae mwy chwilfrydig yr un o Veracruz oherwydd ei siâp wythonglog yn dod i ben mewn cromen.

Escalona, ​​ar lan yr Alberche

Castell Escalona

Castillo de Escalona, ​​un arall o drefi prydferth Toledo

Perthyna hefyd, fel La Puebla de Montalban, i'r rhanbarth Torrijos, er ei fod yn yr achos hwn ar lan afon Alberche. Mae'n rhaid bod pobl wedi byw ynddo ers yr hen amser, gan fod olion Celtaidd, Rhufeinig a Visigoth wedi'u darganfod yn yr ardal. Eisoes yn yr Oesoedd Canol, roedd yn bwysig iawn oherwydd ei leoliad strategol.

Mewn gwirionedd, symbol mawr Escalona yw ei castell-palas, sy'n derbyn yr enw hwn oherwydd ei fod yn cynnwys y gaer ei hun a phalas Mudejar. Cofnodir ei fodolaeth yn yr XNUMXeg ganrif, er y credir mai amddiffynfa Rufeinig oedd hi hyd yn oed yn gyntaf. Ar y llaw arall, gan barhau â'r cyseiniannau llenyddol yr ydym wedi bod yn eu hegluro i chi ac fel anecdot, byddwn yn dweud wrthych hynny yn y castell y Babanod Don Juan Manuel, llenor canoloesol a'n cymynroddodd ni Cyfrif Lucanor.

Dylech hefyd weld yn y gymdogaeth y porth san miguel, ar yr hwn y mae twr. Yn ymyl eiddo Sant Vincent, yw y rhai sydd yn gadwedig rhag yr hen fur. Mae'r eglwys bwysicaf yn Escalona hefyd wedi'i chysegru i San Miguel Arcángel, wedi'i hadeiladu ar deml Romanésg gyntefig. Y tu mewn gallwch weld allor darn baróc hardd. Yn yr un modd, mae treftadaeth grefyddol y dref yn cael ei chwblhau gan y Lleiandy'r Beichiogwyr Ffransisgaidd. Ond mae Escalona hefyd yn cynnig sgwâr Castilian nodweddiadol i chi. Mae'n un Don Juan Manuel, yn yr hwn y mae y ty cyngor, heddiw Llyfrgell Ddinesig gydag amgueddfa fach, a bandstand braf.

Ar y llaw arall, mae Escalona wedi gwybod sut i ailddyfeisio ei hun fel golygfa gelf drefol i ddenu twristiaeth. Yn ei strydoedd gallwch weld samplau niferus o waith yr arlunydd stryd Strôc Mr. Ac, yn olaf, os byddwch chi'n ymweld â'r dref yn yr haf ac yn teimlo fel cymryd bath, mae gennych chi a traeth yr afon ar lan yr afon Alberche. Oddi yno, fe welwch chi hefyd bont hardd o'r XNUMXeg ganrif.

I gloi, rydym wedi dangos rhai i chi trefi hardd Toledo. Ond gallem ddweud wrthych am lawer o rai eraill, gan fod gan y dalaith hon rai gwerthfawr iawn. Fel sampl, byddwn yn dyfynnu chi Oropesa, gyda'i ddau gastell a'i Tŵr Cloc hardd; colur, gyda'i Borth Caliphate a'i Chastell La Vela; Y Toboso, gwlad y Dulcinea digymar; mam-yng-nghyfraith, gyda'i felinau gwynt nodweddiadol La Mancha, neu'r iawn torrijos, gyda'i eglwys golegol drawiadol y Santísimo Sacramento. Onid ydych chi'n meddwl eu bod yn ddigon o resymau i ymweld â'r holl drefi hardd hyn yn Toledo?

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

bool (gwir)