Trefi hyfryd yn y Sierra de Madrid

Buitrago del Lozoya

dod o hyd i trefi hardd yn y Sierra de Madrid bydd yn hawdd iawn i chi. Oherwydd bod y cymhleth mynyddig hwn yn cynnig trefi llawn swyn i chi ac wedi'u lleoli mewn tirweddau hyfryd. Mae i'r gogledd-ddwyrain o Gymuned Ymreolaethol Madrid ac, yn ei dro, mae'n cynnwys sawl cadwyn fynyddoedd, yn bennaf rhai Guadarrama, Malagon, El Rincón ac Cabrera.

Mae gan y diriogaeth helaeth hon barciau cenedlaethol fel yr un ei hun Mynyddoedd Guadarrama, porfeydd fel yna rydym yn sierra, ardaloedd canol mynyddoedd fel Basn afon Lozoya a drychiadau o fwy na dwy fil o fetrau fel y Uchafbwynt Peñalara neu Clogwyn y Carnations. Ac, ynghyd â hyn i gyd, mae gennych chi llwybrau cerdded a chyrchfannau sgïo fel Navacerrada neu Valcotos. Ond, yn anad dim, sawl tref sy'n cadw holl swyn gwledig a'u bod yn henebion dilys ynddynt eu hunain. Heb ado pellach, rydyn ni'n mynd i gynnig y trefi hardd hyn yn Sierra de Madrid.

Buitrago del Lozoya

Castell Buitrago del Lozoya

Alcázar o Buitrago del Lozoya

Dechreuwn ar ein taith i'r gogledd o Gymuned Madrid i stopio yn y dref ganoloesol hardd hon sydd wedi'i lleoli rhwng mynyddoedd Cabrera a Rincón. Byddwch yn synnu, yn gyntaf oll, gan ei lloc muriog yn dyddio o'r XNUMXeg ganrif.

Eisoes yn yr ardal, mae'n rhaid i chi weld y Alcazar, a adeiladwyd yn y XNUMXfed ganrif sy'n cyfuno arddulliau Gothig a Mudejar, a'r eglwys Santa María del Castillo, gyda'i fynedfa Gothig wen wen drawiadol. Diddorol hefyd yw'r Pont Arrabal, a godwyd yn yr Oesoedd Canol.

Hefyd, yng nghesail y dref mae'r tŷ coedwig, adeiladwaith o'r XNUMXeg ganrif a adeiladwyd ar gyfer Dugiaid Infantado fel fila yn null rhai pensaer yr Eidal Andrea Palladio. Ond, efallai, y peth mwyaf syndod am Buitrago del Lozoya yw ei Amgueddfa Picasso. Yn ôl pob tebyg, roedd triniwr gwallt yr arlunydd o’r dref ac fe adawodd y gweithiau a roddodd iddo i greu’r arddangosfa hon. Mae ganddo tua thrigain wedi'i gysegru gan yr arlunydd Malaga.

Rascafría, un arall o'r trefi hardd yn Sierra de Madrid

Mynachlog Paular

Mynachlog Santa María del Paular

Hefyd yn nyffryn Lozoya mae'r dref hon sy'n ddrws i'r Parc naturiol Peñalara, gyda nifer o lwybrau cerdded a mynydd. Trwyddynt, gallwch gyrraedd y morlynnoedd rhewlifol enwog gyda'u marianau a'u cylchedau.

Unwaith y byddwch chi yn y fila, rydyn ni'n eich cynghori i ymweld â'r eglwys blwyf San Andrés Apóstol, a adeiladwyd yn y XNUMXfed ganrif, yr Hen ysbyty, o'r XIV, a'r pont maddeuant. Trwy hyn, hefyd, byddwch chi'n cyrraedd y mawreddog mynachlog Santa María del Paular. Adeiladwyd y fynachlog hon ar ddiwedd y XNUMXeg ganrif, er iddi gael sawl gwaith adfer. Mae'r eglwys yn sefyll allan yn y cymhleth, ond ei thlys mawr yw'r hyn a elwir Cyfres Cartujana o'r cloestr. Mae'n cynnwys pum deg pedwar o baentiadau o Vincent Carducho, cyfoeswr o Velázquez, ar hanes y drefn Carthusaidd.

Yn olaf, o'r fynachlog, y llwybr cerdded sy'n mynd â chi i'r Rhaeadrau Purgatory, set o raeadrau i afon Aguilón sy'n wirioneddol ysblennydd.

Patonau Uchod

Golygfa o Batonau Uchod

Patonau Uchod

Ni allwn ddweud wrthych am drefi hardd yn Sierra de Madrid heb sôn am Patones de Arriba. Oherwydd bod y dref hon yn heneb ynddo'i hun. Gyda'i dai llechi, mae'n enghraifft berffaith o'r pensaernïaeth ddu y Sierra de Ayllón, sydd wedi ennill iddo gael ei ddatgan yn Safle o Ddiddordeb Diwylliannol.

Ond mae Patones yn cynnig llawer mwy i chi ei weld. Y tlws eglwys san jose Fe'i hadeiladwyd yn yr ail ganrif ar bymtheg a'r meudwyaeth Forwyn yr Olewydd Mae'n dyddio o'r XNUMXfed ganrif ac mae yn null Romanésg Mudejar. Yn agos iawn at yr olaf mae'r Pontoon de la Oliva, argae a adeiladwyd yn nyddiau Isabell II i gyflenwi dŵr i ddinas Madrid. A hefyd safle archeolegol Castro Dehesa de la Oliva, o'r cyfnod cyn-Rufeinig.

Yn olaf, os ydych chi'n hoffi ogofa, mae'r Ogof Reguerillo Dyma'r twll pwysicaf yng nghymuned gyfan Madrid. Fodd bynnag, mae ar gau ar hyn o bryd. Er mwyn mynd i mewn iddo, mae angen trwydded arbennig arnoch chi.

Manzanares y Go Iawn

Castell Mendoza

Castillo de los Mendoza yn Manzanares, un o'r pentrefi harddaf yn y Sierra de Madrid

Rhyfeddod arall ymhlith pentrefi hardd y Sierra de Madrid yw Manzanares. Mae wedi ei leoli ar lannau Aberystwyth Cronfa Santillana ac wrth droed y pedriza, ardal berffaith i chi ymarfer heicio a dringo. Hyn i gyd heb anghofio'r Snowdrift yr Iarlles, lle mae afon Manzanares yn cael ei geni.

Ond mae gan y dref henebion godidog hefyd. Ei symbol gwych yw'r Castell Mendoza, a adeiladwyd ar ddiwedd y XNUMXfed ganrif, ond sydd mewn cyflwr perffaith. Y tu mewn, gallwch weld casgliad o dapestrïau ac amgueddfa am gestyll Sbaen.

Nid dyma'r unig un a gafodd Manzanares. Gallwch hefyd weld olion y hen gastell, a dim ond dwy wal sydd ar ôl. O'i ran, eglwys Arglwyddes yr Eira Amcangyfrifir iddo gael ei adeiladu tua diwedd y XNUMXfed ganrif a dechrau'r XNUMXeg. Mae'n cyfuno nodweddion Romanésg, Gothig a Dadeni.

Yn olaf, ar y ffordd i La Pedriza, fe welwch y Hermitage of Our Lady of the Peña Sacra, a adeiladwyd ar ddiwedd yr unfed ganrif ar bymtheg a dechrau'r ail ganrif ar bymtheg.

Torrelaguna

Prif sgwâr Torrelaguna

Maer Plaza Torrelaguna

Yng ngodre'r Sierra de la Cabrera mae'r dref hon, sy'n enwog am fod yn fan geni'r Cisneros Cardinal. Yn union iddo mae arnynt ran dda o'r henebion sydd gan Torrelaguna. Ymhlith y rhain, mae'r ysblennydd eglwys blwyf La Magdalena, o arddull Gothig a chydag allorfeydd Baróc a Plateresque. Hefyd, mae'r Abaty'r Mamau Beichiogi Ffransisgaidd Disglair mae ganddo gapel hardd a briodolir i Juan Gil de Hontanon a mawsolewm Dadeni.

Gallwch hefyd ymweld â Torrelaguna la Hermitage of Our Lady of Solitude, o'r bedwaredd ganrif ar ddeg, er iddo gael ei adfer yn y ddeunawfed. Mae'n gartref i ddelwedd nawddsant y dref.

O ran pensaernïaeth sifil, mae'r Neuadd y Dref, o 1515 ac olion y wal ganoloesol, y mae'r Drws Crist Burgos. Ond cofeb fawr y dref yw'r palas salinas, gem o'r Dadeni a briodolir hefyd i'r Gil de Hontañón.

Horcajuelo y Sierra

Horcajuelo y Sierra

Golygfa o Horcajuelo de la Sierra

Mae'r dref fach hon yn y Sierra de Madrid hefyd yn sefyll allan am ei phensaernïaeth draddodiadol, yn achos carreg dywyll. Yn ogystal, mae'n fan ymweld hanfodol ynddo eglwys San Nicolás de Bari, gyda'i ffasâd Mudejar, ei ffont bedydd ganoloesol a'i allor Baróc.

Yn yr un modd, cewch eich synnu mewn tref mor fach gan fodolaeth a amgueddfa ethnograffig. Ond mae ganddo efail wedi'i adfer yn berffaith a cheffyl pedoli ceffyl hyd yn oed. Yn olaf, yn amgylchoedd y dref mae'r Meudwyaeth Our Lady of Sorrows.

La Hiruela, un o'r trefi sydd wedi'u cadw orau yn Sierra de Madrid

Yr Hiruela

Pensaernïaeth draddodiadol yn La Hiruela

Er gwaethaf ei phoblogaeth fach, mae'r dref hon yn un o'r rhai sydd wedi cadw orau pensaernïaeth draddodiadol, gyda'i dai carreg ac adobe. Mae hefyd yn werth ymweld â'r rhai sydd wedi'u hadfer Melin blawd, adeilad Neuadd y Dref a tai yr offeiriad a'r athro.

Ond mwy chwilfrydig yw'r gwenynfa gerllaw, adeiladwaith traddodiadol a oedd i fod i gael mêl ac a oedd yn seiliedig ar foncyffion derw gwag wedi'u setlo ar slabiau ac wedi'u gorchuddio â chorc neu bren. Yn ogystal, mae llwybrau cerdded godidog yn cychwyn o La Hiruela a fydd yn mynd â chi, er enghraifft, i'r ysblennydd Coedwig ffawydd Montejo.

Y Berrueco

Y Berrueco

Cyngor Dinas El Berrueco

Wedi'i leoli i'r dwyrain, yn agos at dalaith Guadalajara, mae gan El Berrueco amgylchoedd rhagorol. Mae'r Massre Cabrera a'r mawreddog Cronfa El Atazar, lle gallwch ymarfer chwaraeon dŵr fel hwylio.

Mae gan y dref hon, sydd prin yn wyth cant o drigolion, lawer i'w gynnig i chi. Ymhlith ei henebion, mae'r eglwys Santo Tomás Apostol, gyda'i ffasâd Romanésg Mudejar, ac, eisoes ar gyrion, y watchtower mwslimaidd, watchtower wedi'i adeiladu mewn fflint.

Ond, efallai, y peth mwyaf chwilfrydig am El Berrueco yw ei Amgueddfa Dŵr a Threftadaeth Hydrograffig sy'n ymroddedig i lawer o isadeileddau hydrolig y Sierra de Madrid. Yn ogystal, nid ef yw'r unig un yn y dref. Mae ganddo hefyd un arall sy'n ymroddedig i waith cerrig traddodiadol yr ardal.

Ceunant y mynyddoedd

Ceunant y mynyddoedd

Eglwys Pilar yn Garganta de los Montes

Byddwn yn gorffen ein taith o amgylch pentrefi hardd y Sierra de Madrid gan stopio yn Garganta de los Montes, a leolir yn nyffryn Lozoya. Peidiwch â rhoi'r gorau i arsylwi ar eu tai mynydd traddodiadol o uchder. Maent wedi'u hadeiladu o gerrig wedi'u cymysgu â mwd a cherrig mân ac yn gorffen mewn simnai siâp cloch.

Ond dylech chi hefyd weld henebion fel eglwysi Santiago Apóstol a Nuestra Señora del Pilar, Y Hermitage of Our Lady of the Meadows a'r ceffylau am pedoli. Hefyd, peidiwch â rhoi'r gorau i agosáu at y Mirador, lle cewch olygfeydd syfrdanol o ddyffryn Lozoya.

Fodd bynnag, y peth mwyaf chwilfrydig am Garganta de los Montes yw y cerfluniau sy'n cael eu dosbarthu trwy ei strydoedd ac mae hynny'n cynrychioli golygfeydd o fywyd beunyddiol y dref. Yn eu plith, profiad y taid a'r wyres sy'n rhannu profiadau, profiad yr altarera neu brofiad y pentrefwr sy'n arolygu'r cwm.

I gloi, rydym wedi siarad â chi amdano trefi hardd yn y Sierra de Madrid. Mae pob un ohonynt yn werth eich ymweliad. Ond mae yna rai eraill sydd yr un mor werthfawr. Er enghraifft, Puebla de la Sierra, mae hynny'n dal i warchod ffynhonnell Arabaidd; Grove of the Real, gyda'i eglwys faróc o'r Beichiogi Heb Fwg a'i bont Romanésg; Guadarrama, gyda'i Faer Plaza nodweddiadol, neu Cercedilla, gyda'i eglwys yn San Sebastián. Ewch ymlaen i ddod i adnabod y trefi hyn a mwynhau'r profiad.

 

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*