Y 10 mynydd talaf yn y byd

Rydym i gyd yn gwybod beth ydyw Y mynydd uchaf yn y byd… Ond faint ohonom sy'n gwybod pa un yw'r ail neu'r trydydd neu'r pedwerydd mynydd uchaf yn y byd? Enwogion yw popeth, yn y byd hwn o leiaf mor faterol ac yn seiliedig ar y llwyddiant y mae'n rhaid i ni ei fyw.

Ond wrth gwrs, mae yna fyd o fynyddoedd y tu ôl i Fynydd Everest, y mynydd uchaf yn y byd, a choeliwch neu beidio mae'r 10 mynydd talaf gorau yn y byd i gyd yn Asia. Ydyn ni'n ei wybod?

Mynydd Everest

Mynydd Everest Mae'n 8.848 metr o uchder ac mae yn yr Himalaya, yn Tibet, rhanbarth ymreolaethol yn Tsieina. Yr Ewropeaid cyntaf i'w ddringo oedd Tenzing Norgay a Syr Edmund Hillary, ym 1953.

Mae gan Everest lyfrau, casgliadau lluniau, a hyd yn oed ffilmiau. A heddiw does dim prinder y lluniau hynny sy'n gwadu bod ei ben wedi dod yn rhywbeth fel Mecca. Ac mae cymaint o bobl yn leinio i gyrraedd yno ei fod yn frawychus!

Flwyddyn ar ôl blwyddyn, yn y tymor dringo, daw pobl o bob cwr o'r byd sy'n ceisio uno, weithiau gyda lwc ac weithiau ddim, y Gwersyll Sylfaen gyda'r brig. Mae'r rhai nad ydyn nhw'n mynd mor uchel â hynny yn dal i fwynhau'r heic llafurus i'r gwersyll ei hun.

Mount Karakoram

Mae'r mownt hwn mae rhwng Pacistan a China ac yn mesur 8.611 metr. Mae fel arfer yn cael ei dalfyrru gyda'r acronym K2 a rhoddir yr enw trwy'r nodiant a ddefnyddir gan yr Arolwg Trigonometrig Mawr o India Prydain. Bryd hynny mae'n ymddangos nad oedd enw iawn ar y mynydd, felly arhosodd yr enw hwnnw.

Mae llawer yn galw'r mynydd hwn yn «yr un gwyllt» ac mewn gwirionedd, pe byddech chi'n gweld fersiwn newydd y ffilm Limit Point (Pwynt Torri), bydd yn edrych yn gyfarwydd i chi. Roedd gan y ffilm o'r '90au, gyda Keanu Reeves yn serennu, fel prif gymeriadau rai syrffwyr peryglus ond yn y ail-wneud mae syrffwyr yn dod yn ddringwyr. Ac yno mae K2 yn gwneud ei fynedfa.

Fe'i hystyrir yn a mynydd anodd, anodd ei ddringo, llawer mwy na'i chwaer hŷn. Mae'n ymddangos bod y K2 tMae ganddo'r ail gyfradd marwolaethau o ran dringfeydd ymhlith yr holl fynyddoedd sydd oddeutu 800 metr o uchder. Mae 77 marwolaeth yn cael eu cyfrif mewn cyfanswm o 300 o ddringfeydd llwyddiannus i'r brig.

Un darn arall o wybodaeth: ni chyrhaeddwyd y brig erioed yn y gaeaf tan 2020.

kangchenjunga

Mae'r mynydd hwn o fewn yr Himalaya, rhwng Nepal ac India, ac mae'n 8.586 metr o uchder. Mae tri o'i gopaon ar y ffin rhwng y ddwy wlad ac mae'r ddwy arall yn Ardal Taplejung, yn Nepal.

hwn hwn oedd y mynydd uchaf yn y byd hyd 1852 ac nid am nad oedd bodolaeth neu uchder Everest yn hysbys, ond oherwydd bod y cyfrifiadau wedi'u gwneud yn anghywir. Ar ôl astudiaeth newydd darganfuwyd, mewn gwirionedd, nad Mynydd Kangchenjunga oedd yr uchaf yn y byd ... os nad y trydydd!

Lhotse

Hefyd yn yr Himalaya, rhwng Nepal a Tibet. Mae ganddo 8.516 metrmae sy yn wir yn fynydd enwog iawn oherwydd mae'n agos iawn at mount everest. Mae'r llwybr i ben Lhotse yr un peth sy'n mynd i fyny Everest, o Wersyll Sylfaen Everest, nes iddo fynd trwy Wersyll 3, ac yna mynd tuag at Goridor Reiss o'r Wyneb Lhotse, lle cyrhaeddir y copa.

Gallwn ddweud bod y Lhotse yn rhywbeth tebyg i'r brawd bach Everest. Mae'n llai deniadol ac felly bob amser yn llai gorlawn. Cyrhaeddwyd ei brif gopa gyntaf ym 1956, tra bod yr hyn a elwir yn Lhotse Middle wedi aros am gyfnod hirach, degawdau, heb ei archwilio. Yn y pen draw, fe gyrhaeddodd ei anterth yn 2011, trwy law alldaith Rwsiaidd.

Makalu

Mae'r mynydd hwn yn yr Himalaya hefyd rhwng Nepal a Tibet, ac mae'n 8.485 metr. Dyma'r trydydd mynydd i fod yn fwy na 8000 metr ym masiff Everest, yn Nepal. Cyrhaeddodd alldaith Ffrengig ei hanterth ym 1955 am y tro cyntaf.

Roedd yn eithaf pwysig oherwydd cododd cyfanswm o 10 fforiwr yno, pan mai'r peth arferol ar y pryd oedd bod un neu ddau o'r grŵp cyfan mor ffodus â hynny.

Cho oyu

Mae yn yr Himlaayas, rhwng Nepal a Tibet, ac mae'n 8.188 metr. Mae'n meddiannu'r safle rhif chwech ymhlith mynyddoedd uchaf y byd a dyma'r pedwerydd o fewn grŵp dethol y mynyddoedd o 8 mil metr.

Mae'n fynydd "da", er er gwaethaf ei uchder mae'n un o'r rhai hawsaf i'w ddringo. Pam? Oherwydd bod ei lethrau'n dyner ac yn codi fesul tipyn. Yn ogystal, mae'n agos at Fwlch Nang La, ychydig gilometrau o'r llwybr masnach poblogaidd hwn rhwng Tibet a Khumbu Sherpas.

Dhaulagiri

Y mynydd hwn yn Nepal ac yn 8.167 metr. Mae'n edrych yn syml iawn a chyrhaeddodd ei uchafbwynt gyntaf ar Fai 13, 1960. Mae'n boblogaidd iawn o fewn Cylchdaith Annapurna oherwydd mae'n edrych yn berffaith.

Cylchdaith Annapurna yw'r peth gorau y gallwch chi ei wneud, os ydych chi'n hoff o ferlota. Mae'n llwybr gwych yn yr Himalaya sy'n gorchuddio 145 cilomedr o olygfeydd mynyddig. Croeswch fwlch Thorong-La, sy'n 5.416 metr o uchder, y tocyn mordwyol uchaf yn y byd, rydych chi'n mynd i mewn i'r Kali Gandaki Canyon, y dyfnaf yn y byd, dair gwaith yn ddyfnach na'r Grand Canyon ...

Beth bynnag, mae'r mynydd wedi'i ynysu, wedi'i wahanu oddi wrth weddill y byd gan yr un canyon hwnnw, felly mae'r cerdyn post hyd yn oed yn fwy o syndod ac yn llethol.

Manaslu

Mynydd Mae yn Nepal ac yn cyrraedd 8.163 metr o uchder. Daw ei enw o'r Sansgrit «manasa«, Sy'n golygu enaid neu ddeallusrwydd. Ceisiodd Toshio Imanishi a Gyalzen Norbu gyrraedd eu hanterth gyntaf ar Fai 9, 1965, ar alldaith yn Japan.

Nid oedd ei sgald heb ddadlau. Mae'n ymddangos bod y bobl leol wedi rhybuddio aelodau'r alltaith i beidio â mynd i frig popeth, oherwydd bod ymdrechion blaenorol wedi gwylltio'r duwiau ac wedi cynhyrchu eirlithriadau a oedd wedi lladd 18 o bobl ...

Fe roddodd yr alldaith arian i ailadeiladu'r fynachlog wedi'i falu, ond heb lwc o hyd a dim ond mewn alldaith Japaneaidd newydd y cyrhaeddwyd yr uwchgynhadledd ond ym 1971.

Nanga Parbat

Y mynydd uchel hwn Mae ym Mhacistan ac mae'n 8.126 metr. Mae o fewn Ardal Diamer, yn Rhanbarth Gilgit Baltisan, i'r gorllewin o'r Himalaya. Daw ei enw hefyd o Sansgrit ac mae'n golygu "mynydd noeth."

A yw mynydd uchel, wedi'i amgylchynu gan ddyffryn gwyrdds ym mhobman. Mae'r Wyneb Rupal yn brydferth, gydag uchder o 4.600 metr o'i waelod.

Annapurna I.

Y mynydd hwn yn Nepal ac yn 8.091 metr. Mae'n un o'r mynyddoedd mwyaf adnabyddus yn y byd ac mae'n union oherwydd y gylched ferlota y buom yn siarad amdani o'r blaen. Efallai ei fod yn safle 10 ond yn anffodus sydd â'r gyfradd marwolaethau uchaf ymhlith dringwyr ar y rhestr gyfan ein bod ni newydd restru.

32% o ymdrechion i gyrraedd y pen uchaf mewn marwolaethau. Y gylched yr hyn y mae'n ei wneud yw cylchdroi'r mynydd a darparu golygfeydd o'r Dhaulagiri i deithiau cerdded mynyddoedd yr Annapurna Massif. Mae yna lwybrau i Noddfa Annapurna, nad yw'n ddim mwy na Base Camp, i barhau i ddringo ei gopaon, sy'n boblogaidd iawn.

Hyd yn hyn rydyn ni'n dod gyda'r 10 mynydd uchaf yn y byd. Ydych chi'n gwybod beth yw rhif 11? Mynydd Gasherbrum I., ar y ffin rhwng China a Phacistan, gyda 8.080 metr.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

bool (gwir)