Y bwytai gorau yn Times Square

Downtown Efrog Newydd

Ydych chi'n teithio i Efrog Newydd neu ai eich breuddwyd chi ydyw ac a ydych chi ar y ffordd i'w gwireddu? Gwych! Efrog Newydd yw'r ddinas gosmopolitaidd orau yn y byd i gyd ac er bod ganddo gystadleuaeth yn Asia credaf mai yn y Gorllewin y mae y gorau.

Mae'r bywyd nos yn Efrog Newydd yn wych ac mae yna ddigonedd o fariau, theatrau, sinemâu, canolfannau siopa a bwytai o bob math, felly does dim rhaid i chi fynd i gysgu yn rhy gynnar yma. Mae bwyta allan yn bleser mawr ble bynnag yr ewch chi, felly rhestrwch rai o'r bwytai gorau yn y Times Sgwâr.

Times Square

traffig yn Times Square

Mae'n gornel o Efrog Newydd croestoriad prysur o strydoedd yn Midtown Manhattan: y pwynt lle mae Seventh Avenue yn cwrdd â Broadway Avenue. Mae'r ardal fach hon yn Efrog Newydd yn cynnwys ychydig flociau a dyma'r daith gerdded na all unrhyw un ei cholli.

Times Square fe'i galwyd fel hyn er 1904, arferai gael ei alw'n Sgwâr Longacre, ond y papur newydd enwog Mae'r New York Times y flwyddyn honno symudodd i mewn i adeilad newydd, Adeilad y Times. Mae un peth yn arwain at un arall, a heddiw fe'i gelwir yn Times Square.

Ysgrifennwch ble i fwyta yma:

Clwb yr ŵyn

y clwb ŵyn

Mae'n un o'r bwytai yn y ddinas gyda'r dyluniad mewnol gorau, cain a hudolus. Mae'r bar yn safle eithriadol gyda gwleddoedd Awstin wedi'u clustogi'n goch ac mae ganddo hefyd le tân calchfaen sy'n dyddio o'r 20au.

y-ŵyn-glwb-2

Yn gyfrifol am y gegin o hyn Bwyty ar ffurf celfDeco mae yna gogydd Geoffrey Zakarian ac mae gan y fwydlen prydau wedi'u mireinio fel foie gras, cig oen wedi'i falu â chnau Ffrengig, profiteroles menyn pecan a choctels cain, i gyd yng nghwmni jazz byw p'un a ydych chi'n mynd nos Fercher neu doriad amser cinio dydd Sul.

Wrth gwrs, mae'n un o'r rhai drutaf. Gallwch ddod o hyd iddo yn 132 West 44th, St.

Gardd Olive

Gardd Olewydd

Os ydych chi'n edrych bwyta gyda golygfa dda o'r ddinas ar lefel stryd, yna mae hwn yn lle gwych. Cadwyn o fwytai o mewn gwirionedd ydyw bwyd Eidaleg, Fersiwn Yankee. Yn Times Square mae cangen tair stori wedi'i haddurno yn yr arddull Tuscan.

Mae'r prisiau'n isel, mae'r dognau'n fawr Ac nid oes cap ar y bara a'r saladau felly mae'n hyfryd i dwristiaid llwglyd.

bwyd-mewn-olewydd-ardd

Mae'n derbyn cardiau credyd ac ar agor o ddydd Sul i ddydd Iau rhwng 11 am ac 11pm ac o ddydd Gwener i ddydd Sadwrn rhwng 11 am a hanner nos. Gallwch chi fwyta yno neu brynu prydau parod ac o'r wefan gallwch archebu. Os ewch chi ar benwythnos, efallai y dylech chi ei wneud.

bonchon

cyw iâr bonchon

Os yw Olive Garden yn ceisio gweini bwyd Eidalaidd yma mae gennym ni Bwyd Corean. Mae BonChon yn gadwyn gyda chant o fwytai ledled y byd.

BonChon yw'r lle i fwyta adenydd cyw iâr sbeislyd, garlleg soi, kimchi, a phopeth arall sy'n edrych cyw iâr yw arbenigedd y tŷ yn union: adenydd, coesau, morddwydydd a'r combo, i roi cynnig ar bopeth.

combo-o-bonchon

Prisiau? Er enghraifft, mae cyfran fach o adenydd (10 darn) yn costio $ 11 ond mae'r combo (chwe adain a 95 morddwyd) yn costio $ 3. Yna mae yna seigiau mwy cywrain, tteokbokki am 12, takoyaki am 95 doler, sgwid wedi'i ffrio am 11 doler, cawl udon am 95 neu blât o reis wedi'i ffrio am 7 doler.

Rydych chi'n dod o hyd i BonChon yn 207 W 38th St. Mae'n agor o ddydd Llun i ddydd Mercher rhwng 11:30 a 10:30 p.m., bydd dydd Iau yn cau am 11 p.m., dydd Gwener am 12 a.m., dydd Sadwrn am 11 p.m. eto a dydd Sul am 10:30 yr hwyr.

Stardust Diner Ellen

ellen-stardust-diner

Ni allwch adael Efrog Newydd heb fynd trwy a clasurol diner felly dyma ni. Mae'n a Bwyty ar thema'r 50au gyda bwydlen dda Efrog Newydd: brechdanau, hambyrwyr, pastrami, smwddis.

Ond y tu hwnt i'r bwyd y gweinyddwyr yw'r rhai i'w gweld oherwydd eu bod yn cynnal sioe wrth iddynt gyflawni'r archebion ac mae'r caneuon yn glasurol iawn, mae'n amhosib nad ydych chi'n adnabod mwy nag un oherwydd eu bod nhw'n swnio caneuon roc a ffilmiau poblogaidd.

ellenstardust-diner-2

Maen nhw'n canu ar y llwyfan, yn dod i ffwrdd ac yn parhau i ddosbarthu'r llestri. Os ydych chi eisiau rhywbeth gwahanol a bwyta a chael ychydig o hwyl ar yr un pryd dyma'r wefan. Mae'n sicr nad y bwyd gorau ond ar gyfer bwyd sothach diymhongar ddim yn rhy ddrwg.

Toloache

todole

bwyd mecsicana gyda llawer o tacos yn y golwg a rhai o'r goreuon yn y dref. Mae Quesadillas a margaritas yn ychwanegu at y rhestr yn y bistro Mecsicanaidd hwn sydd â byrddau lliain bwrdd gwyn, teilsen Sbaenaidd ar y waliau, a lolfa dwy stori.

coctels-in-toloache

Mae ganddo wefan hynod gyflawn lle maen nhw'n cyhoeddi'r fwydlen yn ôl dyddiau'r wythnos fel y gallwch chi ymweld â hi cyn i chi fynd. Maent ar agor ar gyfer cinio, cinio a brecinio ar benwythnosau mae'n dechrau am 11:30 am ac yn gorffen am 3:30 pm.

Ac os ydych chi'n hoff iawn o rywbeth gallwch chi stopio wrth y siop cyn i chi fynd i brynu gwahanol arddulliau o sawsiau a chilies wedi'u rhostio am rhwng 5 a 35 doler.

hakkasan

hakka-san

Rydyn ni wedi siarad am fwyd Eidalaidd, Corea, Mecsicanaidd a chlasurol Americanaidd ond rydyn ni'n colli rhywfaint mwy felly tro'r bwyd Tseiniaidd. Lle diddorol i'w flasu yw Hakkasan, cangen o fwyty Llundain sydd â chwech arall ledled y byd.

Mae'r bwyd yn Cantoneg ac yr oedd y y bwyty Tsieineaidd cyntaf i gael statws Michelin. Yn amlwg, Nid yw'n rhad ond byddwch chi'n bwyta'r penfras wedi'i rostio orau gyda saws siampên a mêl Tsieineaidd, er enghraifft. Ac mae'r addurn yn amlwg yn cain.

hakkasan-2

Mae'n lle drud sy'n gwasanaethu dognau bach. Os ydych chi'n dal i fynd, ac y gallwch chi fynd i fwynhau brunch, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gofyn am y dim swm oherwydd dyma'r rheswm gorau i adnabod y bwyty hwn. Mae yn 311 West 43rd Street.

Ysgwyd Shack

ysgwyd-1

Rydyn ni'n mynd o rywbeth drud i rywbeth rhad. Yn yr ardal Theatr, fel y'i gelwir, mae'r wefan hon sy'n gwasanaethu byrgyrs enfawr gyda llawer o ffrio ac yn hytrach byrgyrs portobello gyda chaws a nionod, ar gyfer llysieuwyr. Mae cwrw, gwin a diodydd meddal yn cwblhau a Bwydlen syml, rhad a niferus.

Dechreuodd y cyfan gyda throl cŵn poeth ym Mharc Madison Square, yn ôl yn 2004, ond yn Times Square mae'n fwyty ar 691 8th Avenue, ar gornel dde-orllewinol y rhodfa honno a'r 44fed stryd.

ysgwyd-ysgwyd-2

Daliwch ati i weini byrgyrs, gwin, cwrw a chŵn poeth ac ar agor saith diwrnod yr wythnos rhwng 11 am a hanner nos.

don antonio pizza

pitsas-don-antonio

A. pizza mewn nyc? Efallai ei fod mor glasurol â'r ci poeth yn y gornel neu'n bwyta hamburger mewn ystafell fwyta. Yma gallwch roi cynnig arni yn Don Antonio, yn arddull neapolitan.

Mae sawl math o pizza A dywedir bod y mozzarella cartref a burrata a wnânt yma, cartref, ymhlith y gorau yn Efrog Newydd. Gallwch hefyd fwyta saladau, croquettes ac yn amlwg, pasta. don-antonio yn Efrog Newydd

Hyd yn hyn rhai o'r bwytai gorau yn Times Square, ond wrth gwrs nid nhw yw'r unig rai. Gan y gallwch chi fwyta bwyd o bob cwr o'r byd, y gwir yw bod y rhestr yn ddiddiwedd oherwydd pob opsiwn (pitsas, pastas, swshi, Mecsicanaidd, Sbaeneg, Rwsiaidd ac etcetera hir), mae yna sawl enghraifft.

Mae hefyd yn dibynnu a ydych chi eisiau eistedd mewn bwyty neu os ydych chi am fwyta ar y stryd, yn un o'r nifer o droliau sydd yn yr ardal hon o Efrog Newydd ac sydd hefyd yn troi pryd o fwyd yn glasur i dwristiaid, ond os ydych chi'n chwilio am fwytai yna dwi'n meddwl Ymhlith y rhain rydw i newydd eu rhestru yw'r rhai mwyaf poblogaidd. Peidiwch â'u colli!


Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1.   Nara meddai

    Bore da, byddaf yn y dref ar gyfer y Flwyddyn Newydd a hoffwn gael cinio mewn bwyty sy'n caniatáu imi weld y bêl yn gollwng am 00:00 ar 1/1/2013. Bydd Planet Hollywod ar gau. Pa dou rydych chi'n ei argymell? Diolch!