Y dinasoedd gorau yn Sbaen i ymweld â nhw mewn car yn y gwanwyn

Dinasoedd Sbaen

Manteisiwch ar y ffaith bod yr oerfel yn diflannu'n araf ac mae'r tymereddau'n cynhesu trwy ymweld ag un o y 6 dinas orau yn Sbaen i dreulio gwyliau dymunol yn y gwanwyn hwn.

A… Beth well na theithio gyda'n car? Rydym yn ymgorffori'r bariau to i'n cerbyd ac i antur! Ydych chi'n barod i ddarganfod y dinasoedd gorau ar gyfer y tymor hwn? Daliwch ati i ddarllen!

Madrid

Ie wrth gwrs. Mae Madrid yn ddinas swynol. Gall fod yn oer iawn yn y gaeaf os ydych chi'n dod o ddinas gynhesach, a gall fod yn boeth iawn yn yr haf os ydych chi'n dod o ddinas oerach. Fodd bynnag, mae'n cael ei aileni ac yn blodeuo yn y gwanwyn. Mae'r haul, sydd eisoes yn gynhesach, yn gwahodd ewch am dro yn dawel trwy ei strydoedd swynol a'i barciau gwyrddlas.

Madrid

Yn y gwanwyn, gallwch fynd am dro trwy'r Parc ymddeol da (rhentwch gwch ar y llyn), ewch ar daith feicio trwy Parque Juan Carlos I neu Madrid Río. Ac os nad ydych chi'n teimlo fel cerdded, rydyn ni'n argymell eich bod chi'n archebu taith ddinas ar y bws twristiaeth agored i fanteisio ar y tywydd da neu ddilyn y llwybr yn eich car: Yr opsiwn mwyaf darbodus a chyffyrddus!

A pham lai mynd ar y car cebl ac edmygu prifddinas Sbaen oddi uchod, tra'ch bod chi'n ymdrochi ym mhelydrau cyntaf haul yr haf?

Os nad yw'n rhy boeth y tu allan, gallwch chi bob amser ymweld â'r Palas Brenhinol ac Eglwys Gadeiriol Almudena.

Vall de Boí, Lleida

Mae amrywiaeth daearyddiaeth Sbaen yn ei gwneud hi'n anodd penderfynu pa un yw'r cyrchfan orau.

vall de Boi

Fodd bynnag, rydym yn dewis y pyrennau oherwydd yn y gwanwyn mae eira o hyd ar y copaon uchaf, mae'r grîn yn grimp yn y cymoedd ac mae'r dŵr yn llifo o bob ochr, gan ganiatáu i'r afonydd lifo'n egnïol. Nid oes angen unrhyw fath o hidlydd oherwydd mae'r caeau'n llosgi gyda blodau gwyllt, yr haul yn ymddangos a'r awyr yn wirioneddol las. Mae'r dyddiau'n ymestyn, a daw popeth at ei gilydd i greu awyrgylch dymunol iawn.

Fe wnaethon ni hefyd fwynhau'r pentrefi bach gyda thai cerrig, llechi yn ei deils a'i botiau blodau yn y ffenestri, yn ogystal â'r strydoedd gyda llawer o gromliniau ac ychydig o draffig.

Alicante, Benidorm

Mae'r gwanwyn yn amser gwych i ymweld â Benidorm. Er bod llawer yn honni fel arall, y gwir yw hynny mae'n fwy na haul a thraeth.

benidorm

Mae gan Benidorm hen dref i gerddwyr yn unig, gyda llawer o fariau hynny Maen nhw'n gweini tapas o bob rhan o Sbaen a chydag awyrgylch gwych ar y terasau. Yn ogystal â'r ardal tapas, mae gan Benidorm ystod amrywiol o fwytai sy'n gwasanaethu cegin ryngwladol o bron bob cornel o'r byd.

Gallwch hefyd fynd i'r Mirador de Benidorm, sy'n un o symbolau'r ddinas ac sy'n cysylltu'r ddau draeth. O'r safbwynt hwn gallwch fwynhau golygfa drawiadol o fachlud haul a chodiad haul.

Valencia

Mae Valencia yn ein croesawu gyda hinsawdd heulog, terasau yn aros i gael eu llenwi a'r paellas gorau y gall Sbaen eu cynnig, wedi'u paratoi'n ffres ar fyrddau awyr agored. Ni fydd cymaint o bobl ag yn yr haf, felly bydd gennym y traeth i ni ein hunain i gerdded ar hyd yr arfordir ac efallai bwyta hufen iâ.

Gallwn fynd i'r Dinas y Celfyddydau, cerdded o gwmpas y dref, ewch i Gardd Fotaneg… A llawer mwy!

Córdoba a'i batios ym mis Mai

Córdoba yw'r gyrchfan y mae'n rhaid ei gweld yn Sbaen ym mis Mai, gyda'i chroesau a'i phatios ym mis Mai, ei drysau a'i choed oren yn eu blodau. O'i gymharu ag unrhyw fis arall o'r flwyddyn, mae'r ddinas wedi'i goleuo mewn golau a lliw. Yn ogystal, yn ystod y mis hwn cynhelir cystadleuaeth boblogaidd Maystick, ac mae sawl tŷ preifat yn agor eu patios i'r cyhoedd, yn llawn blodau, manylion a sylw manwl i bawb sy'n mynd heibio.

Yr Eglwys Gadeiriol Fosg fyd-enwog yn eich gadael yn ddi-le, a mynd am dro trwy'r chwarter Iddewig, blasu tapas yn y tafarndai a darganfod rhai o berlau cudd y ddinas, fel Palas Viana a Gerddi Alcazar, mae'n bleser pur. Dinas hamddenol gyda chanrifoedd o hanes a chymysgedd ddiwylliannol amrywiol na fydd yn siomi.

Sevilla

Sevilla mae'n gyrchfan fendigedig yr adeg hon o'r flwyddyn ar gyfer Ffair Ebrill, sy'n un o'r ffeiriau Andalusaidd sy'n para tan y gwanwyn. Mae llawer o dwristiaid yn dewis prifddinas Andalusia ar gyfer eu taith gwanwyn ar gyfer y blodau sy'n addurno ei strydoedd, y awyrgylch Nadoligaidd ei phobl a harddwch y rhanbarth.

Ewch i sioeau fflamenco yn Seville Mae'n un o'r gweithgareddau hanfodol, ynghyd â cherdded trwy'r henebion, mynd ar daith mewn cerbyd â cheffyl a blasu'r gastronomeg leol. Mewn ychydig ddyddiau byddwch chi'n gallu gwybod popeth sydd i'w wybod am y ddinas. Bydd taith penwythnos i Seville yn y gwanwyn yn gwneud ichi syrthio mewn cariad â'r ddinas a bydd yn gwneud i chi fod eisiau dychwelyd ar unrhyw adeg o'r flwyddyn.

Nawr rydych chi'n gwybod pa ddinasoedd yn Sbaen y mae'n rhaid i chi ymweld â nhw. Ble ydych chi'n mynd i gychwyn ar eich taith ffordd? Cofiwch y bydd yn rhaid i chi addasu i'r rheolau a osodir gan gyflwr argyfwng Covid-19. Darganfyddwch am reolau pob cymuned a mwynhewch y daith.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*