Y gwestai gorau yn Punta Cana

Un o'r cyrchfannau traeth gorau yng Nghanol America yw Punta Cana, lle yn y Weriniaeth Ddominicaidd lle mae'r hyn sy'n gyforiog o harddwch a gwestai naturiol. Mae ganddo 32 cilomedr o draethau breuddwydiol gyda dyfroedd tryloyw a chynnes a phopeth y mae rhywun sy'n mynd i gael amser da a gorffwys ei eisiau.

Mae ardal Punta Cana, ynghyd â Bavaro gyfagos, yn ffurfio'r hyn a elwir Arfordir cnau coco a dyma lle maen nhw wedi'u lleoli y gwestai gorau yn Punta Cana. Ydych chi am fynd fel cwpl, gyda ffrindiau, fel teulu? Yn yr erthygl heddiw byddwch chi'n adnabod yr holl letyau hyn felly, pan fydd y pandemig yn pasio, bydd gennych bopeth yn barod i gael hwyl.

Gwestai gorau i gyplau yn Punta Cana

Nid oes amheuaeth bod Punta Cana un o'r cyrchfannau mis mêl a ddewiswyd fwyaf. Mae'r gyrchfan drofannol hon yn fagnet ar gyfer cyplau newlywed. Beth well na dyfroedd clir crisial, tywod gwyn ac ystod wych o opsiynau adloniant?

El Cana Punta Breathless ar frig ein rhestr heddiw. Mae'n gyrchfan i oedolion yn unig, gyda thraeth tawel gwyn-tywod. Mae'r opsiwn llety mwyaf cyflawn, Moethus Unlimited, yn cynnwys popeth: o brydau a gwinoedd gourmet, i goctels, pwll nofio, gwasanaeth traeth, WiFi, sioeau, chwaraeon dŵr a llawer mwy.

El Sivory gan Port Blue Boutique Mae'n westy arall i oedolion yn unig, o categori pum seren. Fe'i hadnewyddwyd yn ddiweddar ac mae harddwch naturiol gwych o'i amgylch. Mae wedi'i leoli 40 munud yn unig o Faes Awyr Rhyngwladol Punta Cana ac mae'n edrych dros Fôr y Caribî. Mae'n cynnwys sba ac mae gan ystafelloedd falconi preifat.

Mae'r pwll awyr agored yn enfawr, mae cyrtiau tenis a thraeth preifat lle gallwch chi snorcelu. Yn ogystal, mae'n 15 munud mewn car o Glwb Golff Catalwnia Caribe a llai na 7 cilomedr o Barc Difyrion Manati, rhag ofn eich bod chi am fynd allan a mynd am dro.

Gwesty hardd arall i gyplau yw'r Cyfrinachau Cyrchfan a Sba Cap Cana. Dim ond 2 gilometr a hanner ydyw o farina Cap Cana, a dyna'r enw, felly rydych chi'n agos iawn i'w wneud chwaraeon dŵr. Mae ganddo hefyd casino, bar, bwyty a phwll nofio awyr agored.

Hefyd gerllaw mae Ynys Dolffin, Hoyo Azul a sawl morlyn dŵr croyw. Nid oes unrhyw gwpl yn cael amser gwael yn y gwesty arbennig hwn. Yn olaf, ymhlith llawer o westai eraill ar gyfer cyplau yn unig, mae yna Cyfrinachau Traeth Brenhinol a Bafaro Brenhinol Catalwnia.

Mae gan y cyntaf ddyluniad modern iawn ac mae'n meddiannu 640 metr o draeth gwyn a choed palmwydd. Mae ganddo 641 o ystafelloedd ar gyfer oedolion yn unig a rhai nad ydyn nhw'n ysmygu ac os ydych chi'n talu am y pecyn moethus rydych chi'n byw ym mharadwys 24 awr y dydd. Mae'r Catalwnia yr un peth, mae ganddo draeth preifat, sawl pwll nofio, dau gwrs golff, casino, disgo a llawer o fwytai.

Y gwestai teulu gorau yn Punta Cana

Weithiau byddwch chi'n teithio fel cwpl, weithiau gyda phlant. Yn ffodus, mae Punta Cana hefyd yn gyrchfan ar gyfer teithio i'r teulu. Felly, mae gwestai gydag ystafelloedd teulu ac adloniant wedi'u cynllunio ar gyfer y rhai bach.

Ee Y Warchodfa yn Paradisus Palma Real. Mae gan y gwesty hwn lai na 200 o ystafelloedd a dyma adran deuluol y Paradisus Palma Real. Mae'r tiroedd yn llydan, gyda llawer o lwybrau, mae yna sba ac os yw'r rhieni eisiau bod ar eu pennau eu hunain mae ganddyn nhw eu lle hefyd. Ond y seren yw'r plant, felly mae yna ardal arbennig ar eu cyfer, gyda thrampolîn a wal ddringo wedi'i chynnwys. eisteddwr babi, gwibdeithiau bob dydd a bwytai gyda bwydlenni plant.

El Cyrchfan a Sba Breuddwydion Punta Cana Nid yw'n westy rhad, os ydym yn ei gymharu â'r lleill yn yr ardal, ond mae hynny'n ei gwneud yn union nad yw'n westy torfeydd. Mae'r pwll enfawr mae'n fagnet i deuluoedd, mewn gwirionedd y mae un o'r mwyaf yn y wlad. Mae adloniant dyddiol i bawb a llawer o weithgareddau: dosbarthiadau dawns, gemau, crefftau, clwb fforiwr, gwibdeithiau natur ac os ydych chi'n eich arddegau mae hyd yn oed a "Disgo yn yr arddegau" yn y nos.

Dewis arall ymhlith gwestai teuluol yn Punta Cana yw'r Gwesty a Casino Hard Rock: Mae ganddo 1790 o ystafelloedd, 13 pwll nofio, 13 bwyty, 23 bar a chwrs golff 18 twll. Yn fwy na hynny, sydd â'r casino mwyaf yn y Weriniaeth Ddominicaidd ac mae'n cynnig llawer o amwynderau i'r rhai bach: paentio wynebau, crefftau, dosbarthiadau coginio, sioeau, ystafell gemau, pwll unigryw ar eu cyfer gyda dwy sleid ac afon ddiog, cwrs golff bach a wal ddringo.

Yn olaf, mae'r Gwesty a Chyrchfannau Nickelodeon, yn Uvero Alto. Mae'n cyfuno adloniant i bob oedran gyda llawer o foethusrwydd oherwydd mae ganddo Estrellas 5. Ac ydy, mae'r adolygiadau o'r cymeriadau sy'n cylchredeg ar Nickelodeon yn brin. SpongeBob SquarePants, wrth gwrs! Yn fwy na hynny, mae yna ystafelloedd thematigs, yr Ystafell Pinnapple Villa, gyda dwy ystafell wely, tair ystafell ymolchi ac addurn Bikini Bottom.

Pob Gwesty Cynhwysol yn Punta Cana

Mae gwestai hollgynhwysol bob amser yn opsiwn da gan eich bod chi'n talu am bopeth ac yn mwynhau'ch hun heb feddwl am gostau ychwanegol. Mae cyrchfannau Caribïaidd yn arbennig o amserol yn hyn o beth oherwydd bod un yn treulio llawer o amser yn eu cyfleusterau.

El Palas Barceló Bavaro yn westy adnabyddus sydd â lleoliad rhagorol: ar hyd y un o'r 10 traeth gorau yn y byd, yn ôl National Geographic. Y cyfleusterau yw popeth y gallwch ei ddisgwyl gan westy o'r gadwyn hon; Gallwch chi wneud chwaraeon dŵr fel snorkelu neu ddeifio, neu gaiacio, mwynhau'r 11 bwyty neu'r sba neu'r casino 24 awr, neu'r ddau glwb nos.

hefyd mae ganddo gwrs golff a chanolfan siopa i dynnu'r cerdyn credyd. Yn amlwg, maen nhw'n adio i fyny sioeau nos ac amgylchedd naturiol sy'n gorlifo harddwch.

Fe'i dilynir gan Gall Hyatt Ziva Capa, wedi'i leoli yn Plata Juanillo, ychydig gilometrau o Faes Awyr Rhyngwladol Punta Cana.

Mae'r gwesty hwn yn enfawr a 5 seren, felly mae hefyd yn gorlifo â gwasanaethau moethus ac unigryw. Un o'r pethau gorau am y gwesty yw'r parc dŵr gyda sleidiau, canonau dŵr, ardaloedd dangosfwrdd, pyllau ar gyfer pob oedran, afon ... Mae'r traeth yn breifat ac mae lolfeydd haul, ymbarelau ac offer chwaraeon dŵr. Mae yna chwe bwyty, ffurfiol ac anffurfiol, a mae pob un wedi'i gynnwys yn y pecyn hollgynhwysol.

El Iberostar Greater Bavaro Mae ar gyfer oedolion yn unig ond rydyn ni'n ei roi yn yr adran hon oherwydd ei fod i gyd yn gynhwysol. Mae ei bensaernïaeth yn ffasiynol iawn, mae ganddo a llyn canolog a llawer o byllau, lolfeydd breuddwydiol a phedwar bwyty cain iawn i fwyta bwyd rhyngwladol.

El Mae Grand Reserve yn Paradisus gan Melia Palma Real, perlau cyrchfannau Melia. Mae'n a gwesty pum seren yn Bávaro, mae gan yr ystafelloedd falconi preifat, gyda byw a sicrwydd preifatrwydd gyda waliau a lloriau gwrthsain. Os ydych chi eisiau mwy o bethau moethus yna'r opsiwn yw'r Ystafelloedd nofio-Ip sydd â phwll preifat. Mae yna hefyd wyth bwyty, campfa, traeth preifat, sba ...

El Majestic Mirage Mae yma ond ar Playa Gorda, o fewn pellter cerdded i ddau barc dŵr. Ymhlith yr ystafelloedd mae balconïau preifat, tanciau ymolchi, gwasanaeth 24 awr, 13 pwll gyda lolfeydd, bar a Jacuzzis yn null Bali. Os ydych chi'n chwarae tenis, yna mae yna gyrtiau, os ydych chi'n hoffi'r noson, disgo a sioeau.

Gwesty gyda Alawon Sbaen, mewn arddull trefedigaethol, yw'r Noddfa Cyrchfan Cap Cana sydd yn Playa Juanillo. Mae'n ymddangos fel a hen gaer, gyda thyrauOnd er ei fod yn westy hollgynhwysol, mae hefyd yn dod o fewn y categori "oedolion yn unig".

Ac yn olaf, ceir y Rhagoriaeth Punta Cana, pum seren, hollgynhwysol a hefyd ar gyfer oedolion yn unig. Os ydych chi'n hoffi'r syniad o farchogaeth, mae'r gwesty hwn yn wych oherwydd ei fod yn agos iawn at Rancho Caribeño, arbenigwr mewn marchogaeth. Mae ganddo lawer o awyrgylch rhamantus, mae llawer o gyplau yn priodi yma.

 

Mae'n amhosib gwneud rhestr o bawb y gwestai gorau yn Punta Cana. Maent yn helaeth. Heddiw mae rhai yn agored, yn brotocolau yn erbyn covid drwodd, ond maen nhw wedi cael blwyddyn anodd iawn. Mae yna lawer ac fe'ch cynghorir, felly, i wneud rhestr o'ch dewisiadau cyn dechrau'r chwiliad.

Os ydych chi'n teithio gyda'ch partner, nid wyf yn credu eich bod chi'n hoffi'r syniad o gael cannoedd o blant yn sgrechian gerllaw; Ond os ydych chi'n teithio gyda'r rhai bach, byddwch chi am iddyn nhw gael eu difyrru bob amser ac wrth gwrs, os nad ydych chi eisiau poeni am dreuliau heb eu cyfrif, y delfrydol yw dewis gwesty hollgynhwysol.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*