Y seigiau mwyaf nodweddiadol o fwyd Ciwba

gastronomeg Ciwba

Fel pob bwyd yn y byd, Mae bwyd Ciwba yn ganlyniad i gyfarfod diwylliannau. Yn yr achos hwn, bwyd Eidalaidd, Sbaeneg, Affricanaidd, Caribïaidd a Taíno. Mae ryseitiau Hen Fyd yn gymysg â chynnyrch lleol ac mae’r blasau sy’n cael eu geni yn gwbl newydd.

Ond ar yr un pryd, y tu hwnt i'r diwylliannau sy'n cyfarfod ac yn cyfnewid, mae a wnelo gastronomeg hefyd â hanes a'r economi, ag adegau o ffyniant ac adegau o brinder. Gawn ni weld heddiw beth ydyn nhw y seigiau mwyaf nodweddiadol o fwyd Ciwba.

Ffa du arddull Ciwba

Ffa du arddull Ciwba

Nid oes unrhyw fwyty Ciwba nad oes ganddo'r pryd poblogaidd hwn ar ei fwydlen. Mae'n wir yn ddysgl arwyddluniol o dai Ciwba bod cyfuno ffa du gyda reis. Mae'n ddysgl syml iawn, yn syml i'w gwneud ac yn rhad. Yn ogystal â ffa, mae ganddo winwnsyn, garlleg a chwmin, bananas aeddfed sy'n cael eu ffrio, cyw iâr neu borc.

Gellir bwyta'r pryd hwn o Giwba fel plât yn unig neu wasanaethu fel cyfeiliant o seigiau gorau eraill o fwyd Ciwba. Gellir ei fwyta unrhyw ddiwrnod o'r wythnos, ond mae'n siŵr y bydd yn ymddangos ar fwydlenni gwyliau.

Porc rhost

Porc rhost

Dyma un o seigiau bwyd Ciwba y gellir ei weini'n hawdd â reis a ffa du. Y mochyn Mae wedi'i farinadu â llawer o sbeisys, sudd oren a garlleg ac y mae wedi ei rostio mewn ffwrn bren, felly y canlyniad yw cig llawn sudd a thyner iawn.

Gan ei fod yn ddysgl mor glasurol, er ei fod wedi'i warantu mewn partïon, mae bwytai bob amser yn ei gynnig. Wrth gwrs, gan ei fod yn cael ei baratoi gan bob teulu Ciwba, mae gan bob un ei arddull ei hun felly efallai y byddwch chi'n ceisio gwahanol fathau o fochyn sugno rhost.

Moors a Christnogion

Moors a Christnogion

Clasur arall sy'n cynnwys reis gyda ffa du. A yw'r un peth â'r ddysgl flaenorol? Na, oherwydd mae'r pryd hwn yn dechrau gydag a pupur wedi'i ffrio, garlleg, sesnin a winwnsyn wedi'i dorri a bydd rhywun yn siwr o ychwanegu chorizo ​​neu gig moch.

Dywed y stori hynny cyrhaeddodd y ddysgl yn amser trefedigaethol ac y gelwir mai o herwydd yr hyn a ddygwyddasai yn Spaen ychydig o'r blaen, yr ymladdfa rhwng Cristionogion a Moors, galwedigaeth canrifoedd oed yr Arabiaid a holl ryfeloedd y Reconquista. Mewn un pryd, unwyd y ddau ddiwylliant hyn gan yr un stori.

Brechdan Ciwba

brechdan cuban

Pa wlad sydd heb frechdan gyda rysáit nodweddiadol? Ond nid Mae'n frechdan oer ond yn un boeth: bara crystiog, tafelli o ham, caws, picls, porc rhost a mwstard. Mae rhai hyd yn oed yn ychwanegu tomato, afocado neu salami.

Meddyliwch am y blasau a geir yn y frechdan hon: porc melys, asidedd y picls, dwyster y mwstard…

Banana aeddfed wedi'i ffrio

Bananas wedi'i ffrio

Mae llyriad yn boblogaidd iawn mewn bwyd Canol America ac nid yw Ciwba yn eithriad. Y banana torri'n stribedi coch a'u ffrio mewn olew poeth iawn, fel eu bod yn brownio'n dda ond yn aros yn feddal y tu mewn. Fel dysgl, fel blasus neu fel pwdin, wedi'i ysgeintio â siwgr neu sinamon, mae'r cyfan yn dibynnu ar daflod y bwyty.

Reis gyda llaeth

pwdin reis Ciwba

Mae'n rhaid i mi ddweud mai dyma'r pwdin rwy'n ei gasáu fwyaf yn fy mywyd, ond mae llawer o bobl yn ei garu. Beth wyt ti'n dweud? Yn Ciwba mae'n boblogaidd iawn a Mae'n cael ei wneud gyda llaeth, fanila, sinamon a siwgr nes bod popeth yn troi'n hufen blasus.

Fel dwi'n cymryd eich bod chi'n gwybod, mae'r reis wedi'i goginio mewn llaeth, gyda fanila a sinamon ar gyfer blas. Yna caiff y siwgr ei ychwanegu a'i goginio dros wres isel nes ei fod wedi'i goginio'n llwyr a'i dewychu. Mae'n a pwdin clasurol iawn mewn priodasau a phenblwyddi.

tostones

tostones cuban

Unwaith eto yn ymddangos banana a thrwy roi cynnig ar y ddwy saig gyda bananas gallwch benderfynu pa un yw eich ffefryn. Yn yr achos hwn, unwaith eto, sleisys banana wedi'u ffrio, ond banana gwyrdd a ffrio ddwywaith, felly mae y ddwywaith mor grensiog.

Fel arfer mae saws neu mojo yn cyd-fynd â nhw, ond gellir eu gweini ar eu pen eu hunain hefyd. Etifeddiaeth y diwylliant afrociwbaidd Mae'n bryd mor syml a phoblogaidd fel ei fod yn cael ei weini mewn bwytai, gartref ac mewn llawer o stondinau stryd.

tamale Ciwba

tamaliaid Ciwba

Mae corn yn frodorol i America felly mae'n amhosib peidio â dod o hyd i rywfaint o ŷd yng ngheginau'r rhan hon o'r byd. Yn achos Ciwba dyma'r tamale Ciwba: a toes corn wedi'i lenwi â phupurau a sbeisys, gyda chymysgedd o gyw iâr neu borc. Rhoddir y toes hwn y tu mewn i ddail banana a maent yn cael eu stemio.

Mae'n goeth, a gellir ei wneud hefyd mewn caserol. A hyd yn oed, mewn rhai corneli o'r ynys, mae chorizo ​​​​yn cael ei ychwanegu at y cymysgedd llenwi.

Yucca gyda mojo Ciwba

Yuca gyda mojo

Mae Yucca yn blanhigyn Americanaidd sy'n bresennol iawn ledled America Ladin. Yma Mae'n cael ei goginio mewn dŵr a halen nes ei fod yn meddalu. Ar ôl Weithiau mae'n cael ei ffrio a'i weini gyda saws aho a nionyn, yr enwog "mojo." 

Mae'r saws mojo hefyd yn cynnwys halen, sudd oren neu lemwn, garlleg wedi'i dorri ac olew olewydd. Yn amlwg, nid yn unig y caiff ei ddefnyddio i fynd gyda yucca ond fe welwch ei fod yn ymddangos mewn llawer o brydau eraill, er bod yucca yn gwneud deuawd gwych.

Salad Ciwba gyda phenelinoedd a ham

Salad Ciwba

Yn America Ladin, neu mewn llawer ohono, mae gwyliau'r Nadolig yn disgyn yn yr haf ac mae'n boeth iawn mewn gwirionedd. Mae llawer o wledydd America sydd â dylanwadau Ewropeaidd yn cynnwys prydau uchel mewn calorïau a thrwm ar gyfer y dyddiau hynny ac er eu bod yn cydnabod hyn, bu'n amhosibl eu tynnu oddi ar y fwydlen Nadolig clasurol.

Ond bu rhai eithriadau ac felly mae salad yn ddewis amgen da ar gyfer y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd. Salad penelin Ciwba gyda ham Dyma'r fersiwn Ciwba o'r salad Rwsiaidd nodweddiadol: Mae'n syml, yn ffres ac yn flasus. Cario macaroni, ham, caws, olewydd a phîn-afal. Caribïaidd iawn.

Hen ddillad

Ropa Vieja, bwyd Ciwba

Un o'r rhai mwyaf poblogaidd ac ni allwn siarad am yr hyn sy'n cael ei fwyta yng Nghiwba heb sôn amdano. Byddai y blaenllaw o gastronomeg poblogaidd Ciwba. Mae'n ddysgl yn seiliedig ar porc wedi'i dynnu sy'n cyd-fynd â saws ac yn cyd-fynd â reis gwyn Ciwba a rhai bananas wedi'u ffrio.

Maen nhw'n dweud bod tarddiad y pryd hwn yn yr Ynysoedd Dedwydd ac er iddo gael ei wneud yn wreiddiol gyda chig eidion, yma mae'n aml yn cael ei weini â phorc. Mae'n well gofyn i'r bwyty pa fath o gig y maent yn ei ddefnyddio wrth ei baratoi. Mae'r rysáit weithiau hefyd yn cynnwys past tomato, pupurau o liwiau amrywiol ac weithiau olewydd.

Byddai cefnder Hen Ddillad Buwch ffrio, dysgl heb saws tomato a gyda chig wedi'i dorri'n fân yn cael ei dostio. Ychwanegir winwnsyn neu bupur a lemwn.

Ajiaco

ajiaco Ciwba

Mae'n cawl trwchus gyda chardinal cig eidion neu borc, taro, casafa, corn, pwmpen, tatws melys, garlleg, llyriad gwyrdd, pupur poeth, halen, lemwn a chwmin. Pa flasau! Mae'n ymddangos fel llawer ond mae ei baratoi yn syml iawn.

Eto i gyd, mae'n fwy o saig hynny ymddangos mewn partïon a dathliadau. Fersiwn ysgafnach braidd yw'r broty, cawl gyda chig, garlleg, chili a nionyn sy'n dyddio'n ôl i flynyddoedd y Chwyldro Ciwba.

reis cyw iâr Ciwba

Reis cyw iâr arddull Ciwba

Roedd mam-gu fy mam yn ferch i Sbaenwyr o Almería ac roedd hi'n gwneud reis hollol flasus gyda chyw iâr. Mae'r ddysgl “arddull Ciwba” hon yn hawdd a rhad a llawer o Cubans yn ei roddi yn a crochenwaith a chymerant ef i'r traeth.

Mae'n dechrau gyda ffrio, ychwanegu'r reis a'r cyw iâr ac ychwanegu saws tomato a bijol i liw. Mae yna bobl sy'n ychwanegu selsig neu olewydd neu ham wedi'i dorri, dyna pam mae gan bawb eu fersiwn eu hunain.

Wrth gwrs, mae mwy o brydau Ciwba: mae yna y  ocra (pod Affricanaidd y mae ei ffrwyth yn hir ac yn gelatinous, sy'n cael ei gyfuno â bron unrhyw beth o gig a llysiau). Ceir hefyd y chilindrón de chivo, penfras arddull Ciwba, bwyd hynafol caethweision, y cynffon boeth, gyda chwmin, oregano a phupur poeth, y cassava casafa neu fara Indiaidd, yr hwn gynt a ddisodlodd fara gwenith, y enchilado cimychiaid a hash arddull Ciwba, dim ond i enwi ychydig mwy o enghreifftiau.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*