Y traethau hiraf yn Ewrop

Gorchuddion hiraf yn y byd ac Ewrop

Os ydych chi'n hoff o draeth, nid yw'n angenrheidiol bod yn rhaid i chi groesi "y pwdin" i allu mwynhau'r traethau gorau yn y byd, oherwydd yn Ewrop mae gennym ni draethau hardd sydd hefyd yn hir iawn.

Os ydych chi'n hoffi gweld nad oes ganddyn nhw ddiwedd ar y traethau, yna ni fyddwch chi'n gallu colli y traethau hiraf yn Ewrop oherwydd efallai pan fyddwch chi'n gwybod beth ydyn nhw a ble maen nhw ... byddwch chi'n dechrau paratoi taith i'r lleoedd hyn.

Rhwng dwy wlad: Ffrainc a Phortiwgal

Mae dwy wlad sy'n cystadlu am yr anrhydedd o gael y traeth hiraf yn Ewrop: Ffrainc a Phortiwgal. Ni fyddwn yn ymrwymo i polemics a byddwn yn cyfyngu ein hunain i gyflwyno'r ddau ymgeisydd, y ddau yn draethau enfawr ac a argymhellir yn gryf: Costa da Caparica, ger Lisbon fyddai'r cyntaf a'r ail fyddai Las Landes, yn Aquitaine yn Ffrainc.

Costa Caparica

Traeth Costa Caparica

Mae Costa da Caparica yn ardal dywodlyd helaeth a hardd o mwy na 230 cilomedr o hyd i'r de o geg Afon Tagus (neu Tejo fel y mae'r Portiwgaleg yn ei alw). Mae'n lle poblogaidd lle mae pobl leol yn heidio yn yr haf i dorheulo a lle mae'n arferol cynnal gŵyl gerddoriaeth enwog. Ydy, mae llawer o bobl yn mynd i'r traeth hwn ond diolch i'w faint mae'n amhosibl ei weld hyd yn oed yn hanner llawn.

Ym mhen deheuol Costa da Caparica mae lle Lagoa de Albufeira, cysegr naturiol ar ffurf morlyn lle mae llawer o rywogaethau planhigion ac anifeiliaid yn byw. Mae'n hynod brydferth! Yn ogystal â mwynhau traethau ysblennydd, gallwch hefyd ystyried natur yn ei holl ysblander. Heb amheuaeth, mae'n lle delfrydol i dreulio gwyliau gwych, ac mae gennym ni hefyd yn agos iawn at Sbaen! Nid oes angen dal awyrennau a hedfan oriau ac oriau ... Portiwgal yw ein gwlad gyfagos agosaf ac mae hyn yn esgus perffaith i ymweld â hi.

Y Landes

Traeth Landes

Rydyn ni'n cymryd naid ddaearyddol ac rydyn ni'n mynd i arfordir Môr Iwerydd yn Ffrainc sy'n mynd o ffin Sbaen i'r gogledd ac yn ymestyn am 100 cilomedr. Mae'n arfordir tywodlyd y Landes ac mae'n cynnwys cyfres o draethau cyffiniol y mae pentrefi pysgota bach ac ardaloedd creigiog yn torri ar eu traws. Yma gorwedd y gwahaniaeth a'r ddadl gyda Costa da Caparica, sy'n draeth parhaus ac nid set o draethau cysylltiedig.

Yr arfordir hwn o'r enw Côte d'Argent (Arfordir Arian) Mae'n ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n chwilio am le hamddenol heb dyrfaoedd neu sydd eisiau mwynhau natur, ond hefyd i'r rhai sy'n caru chwaraeon dŵr fel syrffio, hwylfyrddio neu barcudfyrddio. Ardal (neu draethau) na fyddwch yn gallu gorffen na mynd yn llwyr.

Y traethau hiraf yn y byd

Mae’n bosib, ar ôl darganfod y ddau draeth hyfryd hyn a darganfod mai nhw yw’r hiraf yn Ewrop, nawr rydych chi am gymryd un cam arall a darganfod pa un fyddai’r traethau hiraf yn y byd. A) Ydw, Pan fyddwch chi'n cwrdd â nhw, efallai y byddai'n well gennych chi drefnu taith arall i ymweld â nhw a chwympo mewn cariad â mwy o draethau yn ychwanegol at yr hiraf yn Ewrop.

Praia do Cassino, Rio Grande ym Mrasil

Traeth Cassino

Gyda dim llai bod 254 cilomedr o hyd, mae'r traeth hwn yn Llyfr Cofnodion Guinness fel y traeth hiraf yn y byd. Mae'n ymestyn o ddinas Río Grande i ddinas Chuy ar y ffin ag Uruguay. Mae'n draeth anhygoel sy'n rhedeg trwy sawl tref ac mae hynny'n rhyfeddod i dwristiaid sydd bob amser eisiau mynd yn gyffrous i weld y traeth hiraf yn y byd. A chymryd dip!

Traeth Cox Bazar yn Bangladesh

Traeth Cox Bazar yn Bangladesh
Os ydych chi'n bwriadu mynd i Bangladesh ar wyliau ni fyddwch yn gallu colli traeth arall a ystyrir yn un o'r hiraf yn y byd heb ddim llai na 240 cilomedr o dywod di-dor. Mae i'r de o Chittagong ac mae ganddo demlau Bwdhaidd ar hyd ei lwybr.

Naw deg Milltir yn Seland Newydd

Traeth Naw Milltir

Os ydych chi am deithio i Seland Newydd ni allwch fethu traeth sydd, gyda'i enw, yn rhoi cliw i chi o ba mor hir ydyw. Fe'i gelwir yn Ninety Miles oherwydd dyma'r hyd sy'n rhedeg trwy ei draethau, a fyddai'n cyfateb i ddim llai na 140 cilomedr o draeth, ond dim ond 82 cilomedr sy'n ddi-dor. Mae ganddo gystadlaethau tywod mân a physgota hefyd. Yn ogystal, a phe na bai hynny'n ddigonol, gallwch weld dolffiniaid, morfilod ac anifeiliaid eraill ymhlith ei ddyfroedd hardd.

Ynys Fraser, Queens, Awstralia

Traeth Ynysoedd Fraser  Dyma'r ynys dywodlyd fwyaf yn y byd felly mae disgwyl iddi fod â thraethau hir. Mae'n mesur dim llai na 1630 km2 ac mae ganddo draethau o 120 cilomedr. Mae'n ynys sydd wedi tyfu llawer ar lefel twristiaid diolch i'w dŵr clir crisial a gastronomeg y lle.


Playa del Novillero, Nayarit, Mecsico

Traeth Mecsico

Mae'r traeth hwn yn dwristaidd iawn hefyd oherwydd ei 82 cilomedr o draeth. Mae ganddo ddyfroedd cynnes bas ac mae'n adnabyddus am ei dirweddau hardd. Mae'r traeth hwn hefyd yn lle delfrydol i fynd i weld golygfeydd a mwynhau traeth hardd wedi'i amgylchynu gan bobl wych.

Fel y gallwch weld, mae yna lawer o draethau sy'n bodoli yn y byd sy'n hir iawn ac y gallwch chi ymweld a mwynhau'n rhydd pryd bynnag rydych chi am fynd ar daith i le nefol. Mae mor hawdd â chwilio am y traethau ar fap, dod o hyd i'r un yr ydych chi'n ei hoffi fwyaf oll a dechreuwch baratoi'r daith berffaith. Bydd yn rhaid i chi archebu'r hediad neu'r tocynnau angenrheidiol, dod o hyd i westy neu lety gerllaw fel ei bod hi'n haws cyrchu'r traethau a gallu mwynhau popeth sydd gan yr ardal a ddewiswyd ar eich cyfer chi.

Pa un o'r traethau hyn ydych chi'n eu hoffi fwyaf? Ydych chi'n gwybod unrhyw? Os ydych chi am ychwanegu traeth at y rhestr hon neu roi sylwadau ar nodweddion rydych chi'n meddwl sy'n bwysig eu hystyried ar gyfer teithwyr y dyfodol, mae croeso i chi wneud hynny! Siawns â'ch cyfraniadau y byddwn i gyd yn cyfoethogi ein hunain a byddwn yn gallu gwybod mwy o leoedd â thraethau hardd yn y byd. Peidiwch ag aros llawer hirach i drefnu'ch gwyliau!

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*