Y trefi harddaf yn Huelva

Y trefi harddaf yn Huelva maen nhw'n cynnig tai gwyn hynod, henebion, traethau hardd a rhyfeddodau naturiol fel Parc Cenedlaethol Doñana (dyma ni'n eich gadael chi erthygl am y lle hwn). Ond hefyd cynnig o lety lle byddwch chi'n cael eich hun gartref.

Hefyd, mae rhan arall o'r dalaith sy'n llai adnabyddus am dwristiaeth sy'n cynnwys trefi bach sydd wedi'u lleoli yng ngodre'r mynyddoedd Cumbres Mayores neu Aracena. Byddwn hefyd yn siarad amdanynt, ond, yn anad dim, rydym yn mynd i ddangos taith i chi o amgylch y trefi harddaf yn Huelva a fydd yn caniatáu ichi wybod yn fanwl ryfeddodau'r ardal hon o Sbaen.

O Ayamonte i Cortegana

Byddwn yn cychwyn ar ein taith o amgylch pentrefi harddaf Huelva yn yr ardaloedd arfordirol fel Ayamonte ac yna'n symud tuag at du mewn y dalaith. Yn y modd hwn, byddwn yn dangos i chi'r ystod lawn o bosibiliadau y mae'r tir hardd hwn yn eu cynnig i chi.

Ystyr geiriau: Ayamonte

Cyngor Dinas Ayamonte

Cyngor Dinas Ayamonte

Wedi'i leoli wrth geg y Afon Guadiana, wrth droed Corsydd Isla Cristina ac ar y ffin â Phortiwgal, mae'r dref Huelva hon yn hanfodol. Yn ei ardal ddinesig fe welwch y poblogaidd Traeth Isla Canela wrth ymyl Punta del Moral.

Ond, wrth ymyl ardaloedd o werth ecolegol uchel, mae gan Ayamonte dreftadaeth goffa eang. O ran y crefyddol, rydym yn eich cynghori i ymweld eglwysi Nuestra Señora de las Angustias a San Francisco, o'r XNUMXeg ganrif ac sy'n sefyll allan am eu nenfwd coffi Mudejar.

Fe ddylech chi hefyd weld teml El Salvador, lle mae allor Churrigueresque a sawl bwrdd o baentiad Fflemeg. Cwblheir treftadaeth grefyddol Ayamonte gan eglwys Las Mercedes, lleiandai Mercedario a Hermanas de la Cruz, capeli San Antonio, del Socorro a Nuestra Señora del Carmen a'r heneb werthfawr i'r Virgen de las Angustias.

O ran pensaernïaeth sifil, mae gennych adeilad godidog Neuadd y Ddinas neu Tŷ Marchena, sy'n atgynhyrchu arddull y tai Indiaidd; mawsolewm Rhufeinig Punta del Moral; palas Ardalydd Ayamonte neu'r Casa Grande, yn dyddio o'r ail ganrif ar bymtheg.

Yn olaf, rydym yn eich cynghori i weld y Bulwark of Anguish, y mae cynfas o'r wal yn unig ohono ar ôl; twr unig Isla Canela a Phont Ryngwladol drawiadol Guadiana, sy'n gwahanu Ayamonte oddi wrth Castro Marim, ym Mhortiwgal.

Palos de la frontera

Palos de la frontera

Sgwâr yn Palos de la Frontera

Rydyn ni nawr yn dod â'r dref fach hon atoch chi nid yn unig oherwydd ei bod ymhlith y trefi harddaf yn Huelva, ond hefyd oherwydd ei gwerth hanesyddol gwych. Fel y gwyddoch yn iawn, o'i borthladd gadawodd Christopher Columbus ar y daith a barodd iddo ddarganfod America.

Mae hyn i gyd wedi gwneud i Palos ymddangos yn nheithlen hanesyddol artistig y Lleoedd Columbian. Yn nhref Huelva gallwch ymweld â'r Mynachlog La Rabida, sydd nid yn unig yn sefyll allan am ei heglwys Gothig-Mudejar, ond hefyd am gael amgueddfa sy'n ymroddedig i ddarganfod America. Yn yr un modd, ym mhorthladd Palos mae'r Muelle de las Carabelas, gydag atgynyrchiadau naturiol o'r rhai a gymerodd Columbus yn ei gamp.

Efallai nad ydych yn gwybod bod y brodyr enwog Pinzón, a aeth gydag ef, yn frodorion o'r dref hon. Am y rheswm hwn, yn nhŷ'r hynaf ohonyn nhw, yn null y Dadeni, mae gennych chi amgueddfa hefyd. Martín ydoedd ac mae ganddo gerflun yn y dref hefyd.

Ond nid yw'r hyn y gallwch ymweld ag ef yn Palos yn gorffen yma. Mae'n ddiddorol iawn Eglwys San SiôrMae hefyd yn arddull Gothig Mudejar ac mae'n gartref i ffresgoau Dadeni a cherfiad o'r XNUMXeg ganrif sy'n cynrychioli Santa Ana. Yn ogystal, mae gennych y Fontanilla, ffynnon fach a roddodd ddŵr i'r carafán, ac olion archeolegol castell Palos.

Yn olaf, yn amgylchoedd mynachlog La Rábida mae gennych chi'r Cofeb i'r Darganfyddwyr, a gyrhaeddir trwy rhodfa wedi'i haddurno â thariannau holl wledydd Ibero-Americanaidd a pharc botanegol José Celestino Mutis. Ac yn yr un modd, yn y Muelle de la Calzadilla mae camp arall a adawodd Palos yn cael ei choffáu: hediad y Plus Ultra, seaplane a gyrhaeddodd Buenos Aires, ym 1926.

I'r mynydd

Golygfa o Almonte

Almonte, un o'r trefi harddaf yn Huelva

Rydyn ni'n mynd i mewn i dalaith Huelva i stopio yn y dref hardd hon sydd â'r holl atyniadau. I ddechrau, yn ei ardal ddinesig mae'r Traeth Matalascañas a rhan dda o Barc Cenedlaethol Doñana. Ond yn anad dim, oherwydd ei fod hefyd yn cynnwys pentref enwog El Rocío, lle mae'r meudwy hardd, y mae miloedd o bererinion yn gwneud pererindodau iddo bob blwyddyn. Yma rydyn ni'n eich gadael chi erthygl am y pentref bach hwn.

Yn yr un modd, mae gennych henebion eraill o ddiddordeb yn Almonte. Yn eu plith, mae'r Eglwys Arglwyddes y Rhagdybiaeth, gyda'i gapel Mudejar, meudwy Santo Cristo ac adeilad Neuadd y Ddinas, a adeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif. Mae'r olaf wedi'i amgylchynu gan strydoedd cul â'u tai gwyn traddodiadol.

Niebla, un arall o'r trefi harddaf yn Huelva

Niwl

Waliau a chastell Niebla

Rydyn ni nawr yn dod i un o'r trefi harddaf yn Huelva, ond hefyd yn un o'r rhai lleiaf adnabyddus, er ei bod hi'n berl go iawn. Mae gan Niebla hanes milflwydd. Mewn gwirionedd, roedd yn brifddinas un o'r coras y mae y Caliphate o Córdoba ac, yn ddiweddarach, daeth yn taifa annibynnol.

Yn fwy helaeth, yn ei ardal ddinesig mae'r dolmens o La Hueca a de Soto, sy'n mynd â ni'n ôl i'r Oes Haearn. Gallwch hefyd weld yn y dref bont Rufeinig hardd wedi'i chadw'n llawn ac olion eglwys gadeiriol Gristnogol gynnar o'r cyfnod Visigoth.

Ond atyniad mwyaf Niebla yw'r ensemble trawiadol maen nhw'n ei ffurfio ei waliau a'i gastell o'r cyfnod Almoravid. Ac wrth ei ymyl, eglwys Nuestra Señora de la Granada, sy'n hen fosg yn null Gothig Mudejar; castell y Guzmanes ac Ysbyty Our Lady of the Angels, tŷ diwylliant cyfredol.

Aracena

Aracena

Golygfa o Aracena

Eisoes yng nghanol y mynyddoedd anhysbys, rydym yn dod o hyd i dref hardd Aracena, wedi'i nodweddu gan ei thai â waliau gwyn, amgylchedd naturiol breintiedig a llawer o henebion. O ran y dirwedd, mae'n llawn Parc naturiol Sierra de Aracena a Picos de Aroche, lle, yn ogystal, gallwch weld safleoedd archeolegol Cueva de la Mora, Cerro del Tambor a del Castañuelo.

Ond mae rhyfeddod mawr Aracena o dan ei ardal drefol. Rydym yn siarad am y Groto Rhyfeddodau, y mae ei fynedfa ar stryd Pozo de la Nieve. Mae'n gyfadeilad tanddaearol a grëwyd gan erydiad dŵr yng nghreigiau calchfaen y Cerro del Castillo. Mae ganddo hyd o fwy na dwy fil o fetrau, er mai dim ond tua phymtheg cant y gallwch chi ymweld â nhw. Ond, beth bynnag, fe welwch sioe unigryw o stalactidau, stalagmites, aragonitau neu gwrellau wedi'u cyfuno â llynnoedd.

Ar ôl mwynhau'r rhyfeddod hwn o natur, rydym hefyd yn eich cynghori i ymweld â phrif henebion Aracena. Rydym eisoes wedi sôn am y pwysicaf i chi wrth basio. Cyfeiriwn at castell, caer Arabaidd o'r XNUMXeg ganrif sydd wedi'i chadw'n dda iawn.

Wrth ymyl hyn mae'r Eglwys Our Lady of Greater Pain, Arddull Mudejar, er bod rhai o'i elfennau, fel y porth a'r côr, eisoes yn perthyn i'r diweddar Gothig. Mae nodweddion pensaernïol union yr un fath yn cyflwyno lleiandai Santa Catalina Mártir ac eglwysi San Pedro neu San Roque. Ond hyd yn oed yn fwy prydferth yw'r eglwys Santa María de la Asunción, a adeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif yn ôl canonau arddull y Dadeni.

Nid yw treftadaeth Aracena yn gorffen yma. O ran pensaernïaeth sifil, rydym yn argymell eich bod yn gweld adeilad Neuadd y Ddinas, cabanau Aracenilla, ffermdy San Miguel ac, yn anad dim, yr ysblennydd Arias Montano Casino, adeilad arddull modernaidd ysblennydd.

Cortegana, i orffen ein taith o amgylch Huelva

Cortegana

Castell Cortegana

Yn agos iawn at Aracena mae tref arall sydd hefyd wedi'i chynnwys yn haeddiannol ymhlith trefi harddaf Huelva. Cortegana yw hwn ac mae'n cyfuno treftadaeth goffa godidog ag amgylchedd ysblennydd.

O ran y cyntaf, ei symbol gwych yw'r castell. Fe'i hadeiladwyd yn y XNUMXeg ganrif ac mae'n cynnwys caer, barbican a meudwy, Nuestra Señora de la Piedad. Ar hyn o bryd, rhai dyddiau canoloesol diddorol iawn.

Yr adeilad crefyddol pwysicaf yn Cortegana yw'r eglwys y Gwaredwr Dwyfol, a adeiladwyd yn y XNUMXeg ganrif yn null Gothig Mudejar, er bod estyniadau diweddarach wedi rhoi nodweddion y Dadeni iddo. Yn ogystal, y tu mewn, gallwch weld ysblennydd casgliad llestri arian Mecsicanaidd o'r XNUMXeg ganrif, pulpud o'r un cyfnod a dellt haearn drawiadol, yn ogystal â delweddaeth grefyddol gyfoethog.

Rydym hefyd yn eich cynghori i weld yn nhref Huelva y eglwys san sebastian, hefyd Gude Mudejar; meudwyaeth Calvario ac adeiladau'r Cymdeithas Grand Casino a theatr Capitol-Sierra.

I gloi, rydym wedi mynd â chi o amgylch rhai o y trefi harddaf yn Huelva. Fodd bynnag, mewn talaith fel Huelva mae yna lawer o drefi hardd eraill. Mae hyn yn wir, er enghraifft, o Jabugo, crud yr ham o'r un enw; o Almonaster y Brenhinol, gyda'i fosg o'r XNUMXfed ganrif a'i bont ysblennydd Tres Fuentes, neu de Sanlucar de Guadiana, gyda'i gastell mawreddog San Marcos. Onid oes gennych chi ddigon o resymau i ymweld â Huelva?

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

bool (gwir)