Ymweld â Chraig Gibraltar

Ydych chi'n hoffi'r syniad? Y graig greigiog hon Mae yn nwylo'r Saeson am amser hir ond yn derbyn twristiaid chwilfrydig o bob cwr o'r byd. Nid yw'r graig yn ddim mwy na phentir o greigiau monolithig a ffurfiwyd amser maith yn ôl, tua 200 miliwn o flynyddoedd yn ôl, pan fu dau blat tectonig mewn gwrthdrawiad. Roedd y cyfarfod hefyd yn siapio basn Môr y Canoldir, a oedd ar y pryd yn llyn hallt.

Heddiw mae llawer o'i ddaearyddiaeth yn warchodfa natur ac yn gyrchfan hamdden unigryw yn yr ardal hon o Ewrop sydd mae'n cyfuno natur a hanes yn ei gynnig i dwristiaid.

El Peñón

Y graig Mae isthmws tywodlyd yn cysylltu â Phenrhyn Iberia sy'n cael ei dorri ar yr un pryd gan sianel. Mae'n garreg galch a mae'n cyrraedd tua 426 metr o uchder. Ers dechrau'r XNUMXfed ganrif mae wedi bod yn nwylo Prydain Fawr, y goron y pasiodd iddi ar ôl Rhyfel Olyniaeth Sbaen.

Dywedasom ar y dechrau hynny Fe'i ffurfiwyd ar ôl gwrthdrawiad dau blât tectonig, yr Affricanaidd a'r Ewrasiaidd. Yna sychodd llyn Môr y Canoldir a ffurfiodd yr adeg honno, yn ystod y Cyfnod Jwrasig, a dim ond amser yn ddiweddarach llifogyddodd dyfroedd Môr yr Iwerydd y basn gwag, gan ddiferu trwy'r culfor i roi siâp i'r Môr Canoldir yr ydym yn ei adnabod heddiw.

Mae yna graig a culfor, ond y graig yn ffurfio penrhyn sy'n torri i mewn i'r culfor wedi'i leoli ar arfordir deheuol Sbaen. Mae'r golygfeydd o'r wefan hon yn wych, llawer mwy os yw rhywun yn gwybod daeareg ac yn gwybod hanes prysur y creigiau.

Ychwanegwyd at gyfansoddiad y creigiau hyn mae erydiad gwynt a dŵr wedi siapio ogofâu, tua chant, dim byd mwy a dim llai. Ac mae llawer ohonyn nhw'n atyniadau i dwristiaid.

Sut i gyrraedd Gibraltar

Gallwch chi ei wneud mewn cwch, awyren, ffordd neu drên. Mae gwasanaeth awyr rheolaidd o Loegr, wrth gwrs. Mae'r hediadau gan British Airways, easyJet, Monarqch Airlines a Royal Air Maroc. Os ydych yn Sbaen gallwch gyrraedd Jerez, Seville neu Malaga ac oddi yno ewch ar hyd y llwybr mewn taith gerdded heb fod yn fwy nag awr a hanner.

Mae'r maes awyr lleol ddim ond pum munud mewn car o'r porthladd. Sôn am y porthladd gallwch gyrraedd y graig ar fordaith. Mae yna sawl cwmni: Saga Cruises, HAL, P&O, Granc Circle Cruise Line, Regent Seven Seas, er enghraifft. Gallwch hefyd ddefnyddio'r trên o Sbaen, Ffrainc a Lloegr. Er enghraifft, os ydych chi ym Madrid rydych chi'n mynd â'r Altaria, gyda'r nos, gan fynd i Algeciras. Mae gan y trên hwn ddosbarth cyntaf ac ail ddosbarth.

Unwaith y byddwch chi yn Algeciras rydych chi'n cymryd bws reit o flaen yr orsaf reilffordd, sy'n gadael bob hanner awr am La Linea, sef ffin Sbaen â Gibraltar. Cyfrifwch hanner awr .. oddi yno, oherwydd eich bod chi'n croesi cerdded. Hawdd iawn!

O ran y dogfennau, os ydych chi'n ddinesydd Ewropeaidd dim ond cerdyn adnabod sydd ei angen arnoch chi ond os nad ydych chi, rhaid i chi gael a pasbort dilys. Meddyliwch, os oes angen fisa arnoch i ddod i mewn i'r Deyrnas Unedig, bydd ei angen arnoch i roi troed ar Gibraltar.

Beth i ymweld ag ef yn Gibraltar

Y gwir yw ei fod yn ardal fach iawn a gallwch ei archwilio ar droed yn hawdd, o leiaf y dref a'r Graig. O'r ffin i'r canol mae'r daith gerdded yn 20 munuder enghraifft, er y gallwch gymryd ychydig mwy o amser os ymwelwch â'r Warchodfa Natur. Am y mwyaf eisteddog gallwch chi fynd â thacsi neu'r cebl bob amser. Gall tacsis weithredu fel tywyswyr teithiau a hyd yn oed gynnig eu teithiau eu hunain.

Mae'r ceblffordd wedi bod ar waith ers 1966 ac mae'n mynd â chi i ben y Graig i fwynhau golygfeydd gwych. Mae'r orsaf yn y ganolfan wedi'i lleoli ar y Grand Parade, ym mhen deheuol y ddinas ac wrth ymyl y Gerddi Botaneg. Ar y graig mae bysiau cyhoeddus hefyd yn rhedeg.

La Gwarchodfa Natur Gibraltar Mae yn ardal uchaf y Graig. Rydych chi'n gweld Ewrop, Affrica, Môr yr Iwerydd, Môr y Canoldir. Cofiwch fod yr uchder yn 426 metr. O'r fan hon, gallwch chi fynd ar daith ac ymweld â rhai o'r ogofâu mwyaf poblogaidd fel y Ogof San Miguel, y dywedwyd erioed ei fod yn ddi-waelod a'i fod yn cysylltu ag Ewrop. Y gwir yw bod ganddo lawer o straeon fel prif gymeriad, roedd hyd yn oed yn ysbyty yn yr Ail Ryfel, ac mae ei siambrau tanddaearol yn brydferth.

Mae'r Eglwys Gadeiriol yn un o'r siambrau hyn ac mae'n agored i'r cyhoedd fel awditoriwm ar gyfer cyngherddau a galas bale gan fod ganddo le i 600 o bobl. Un arall o'r ogofâu yw'r Ogof Gornham, sy'n adnabyddus am fod yn un o hafanau olaf y Neanderthaliaid. Bryd hynny dim ond pum cilomedr o'r arfordir ydoedd ac fe'i darganfuwyd ym 1907. Rhyfeddod gwerthfawr iawn.

Ar y llaw arall mae yna hefyd Twneli’r Gwarchae, rhwydwaith labyrinthine o goridorau sy’n dyddio o ddiwedd y XNUMXfed ganrif ac roedd yn rhan o system amddiffyn.

Y Gwarchae Mawr oedd gwarchae rhif 14 ar y Graig, ymgais arall gan y Sbaenwyr a'r Ffrancwyr i adennill y diriogaeth. Parhaodd rhwng Gorffennaf 1779 a Chwefror 1783, pedair blynedd i gyd. Heddiw rhan o mae'r orielau a'r coridorau hyn ar agor i'r cyhoedd: cyfanswm o 300 metr ac mae yna rai tyllau sy'n darparu golygfeydd gwych o Sbaen, yr isthmws ei hun, a'r bae. Mae'n daith trwy hanes.

Yn olaf, nid yn unig y Rhufeiniaid, y Saeson neu'r Sbaeneg a gerddodd o gwmpas yma. Felly hefyd yr Arabiaid. Ac nid oeddent yn fyr ond 701 mlynedd! O'r dyddiau hynny roedd amddiffynfa o'r enw Castell rhostir, o'r XNUMXeg ganrif. Mae'r hen Torre del Homenaje wedi'i wneud o forter a hen frics ond mae'n dal i sefyll yn dal, gan herio pasio'r canrifoedd. Pan ymwelwch â hi fe glywch lawer o straeon ac ar ei domen y cododd y Saeson faner y deyrnas ym 1704 er mwyn peidio â'i gostwng mwyach.

Yn olaf, taith gerdded a argymhellir: yr hyn a elwir Camau Môr y Canoldir. Mae'n Rhedeg 1400 metr eithaf llafurus sy'n cymryd o awr a hanner i ddwy awr a hanner. Fe'ch cynghorir i ddechrau yn gynnar yn y bore, yn enwedig yn ystod misoedd yr haf, neu pan fydd yr haul ar fin cwympo am gysgod. Yn y gwanwyn mae'r llwybr yn llawn blodau ac mae'n harddwch.

Mae'n mynd o'r Puerta de los Judíos, ar ochr ddeheuol y Warchodfa Natur ar oddeutu 180 metr o uchder, i Batri O'Hara ar 419 metr o uchder ar ben uchaf y graig.

Mae'r golygfeydd yn rhywbeth sy'n werth ei fwynhau a gallwch chi achub ar y cyfle i ymweld â rhai cuevas mwy, unwaith y bu dynion cynhanesyddol yn byw ynddynt, cystrawennau o ganol yr XNUMXfed ganrif, clogwyni giddy, mwncïod a batris milwrol centenariaid. Er ei bod yn wir nad yw Gibraltar yn lle i aros am bymtheg diwrnod, gallwch dreulio dau neu dri diwrnod yn mwynhau'r haul, y golygfeydd, natur a'i gynnig o fwytai a bariau.

Llety? Gallwch chi gysgu mewn gwestai, tai rhent i dwristiaid a gyda llai o arian, i mewn hostel ieuenctid. Am ragor o wybodaeth, peidiwch ag oedi cyn ymweld â gwefan dwristiaeth swyddogol Gibraltar, Ymweld â Gibraltar.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

bool (gwir)