Sut i ymweld â Petra, trysor yr Iorddonen

petra

Heb os tirwedd Petra wyt ti'n ei nabod e. Mae'n y cerdyn post jordan ond mae hefyd wedi ymddangos mewn sawl ffilm yn Hollywood. Mae bron fel drws i'r gorffennol, i'r dirgelwch, i'r hen. Y gwir yw na allwch gynllunio taith i'r Iorddonen heb fynd ar wibdaith i'r lle hardd hwn sydd â'r anrhydedd o fod Treftadaeth y Byd er 1985.

Dim ond trwy gerdded yno y gall rhywun gadarnhau bod y teitl hwn yn ddilys ar gyfer pob brycheuyn o lwch, pob craig, colofn, teml a chelf a adewir cyn ein golwg er gwaethaf treigl amser, felly dyma’r gorau gwybodaeth ymarferol i ymweld â Petra.

Petra

trysor-petra

Y ddinas hon arferai fod yn brifddinas teyrnas Nabatae filoedd o flynyddoedd yn ôl, teyrnas sydd ei amsugno i'r Ymerodraeth Rufeinig cymerodd hynny ofal i dyfu'r ddinas nes ei throi'n ganolfan fasnachol bwysig. Hyd yn oed yn dioddef daeargryn ofnadwy llwyddodd i bara mewn amser a dim ond yn amser Saladin, tua diwedd 1100, fe'i gadawyd yn nwylo'r anialwch ac fe'i hanghofiwyd.

Fel llawer o drysorau’r byd hynafol daeth yn ôl i'r amlwg yn y XNUMXeg ganrif o law fforwyr Ewropeaidd, yn yr achos hwn o law Swistir o'r enw Burckhardt. Ei adolygiadau ef a ddenodd fforwyr eraill a greodd ddarluniau rhagorol yn eu tro y mae'n rhaid eu bod wedi cwympo mewn cariad â mwy nag un archeolegydd amatur. Fodd bynnag, yn y 20au y gwnaed y cloddiadau proffesiynol cyntaf.

Heddiw mae Petra yn un o drysorau mwyaf gwerthfawr Teyrnas yr Iorddonen ac yn ogystal â bod yn Safle Treftadaeth y Byd mae hefyd yn un o Saith Rhyfeddod Newydd y Byd.

Sut i ymweld â Petra

bws-i-wadi-musa

 

Mae yna sawl opsiwn, mae'r cyfan yn dibynnu ar beth yw eich man cychwyn. Os ydych chi mewn amman, prifddinas yr Iorddonen, mae yna lawer o fysiau sy'n gadael o 6:30 am ac yn cyrraedd yr adfeilion tua 10:30 am. Maen nhw'n dod o'r cwmni Bws JET. Mae'r daith yn ôl yn cychwyn am 5 pm ac mae'r tocynnau'n costio JD 10 y goes. Mae ei fflyd yn cynnwys ceir modern, cyfanswm o 200, ac mae'n gwneud llawer o deithiau eraill o amgylch y wlad.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r bysiau mini cyhoeddus yn mynd i Wadi Musa yn gadael gorsaf Mujamaa Janobi. Mae'r teithiau rhwng 9 am a 4pm, ond i'r gwrthwyneb maent yn dechrau am 6 am ac mae'r gwasanaeth olaf am 1 pm. Mae'n opsiwn rhatach Wel, mae'n costio hanner. ¿Byddwch yn cymryd tacsi? Ydw, o Aman ac o Faes Awyr y Frenhines Alia a'r pris yw 90 JD os ewch chi mewn car a 130 os ewch chi heibio van, ar gyfer cerbyd cyfan nid y pen.

bws-i-petra-2

Mae bysiau mini cyhoeddus hefyd yn cysylltu Aqaba â Wadi Musa gwneud taith rhwng gorsafoedd heddlu'r ddwy ddinas. Mae yna bum gwasanaeth y dydd ac nid yw'n gweithio ar ddydd Gwener. Mae'r cyntaf yn gadael tua 6 y bore ac yn gadael pan fydd yn llawn. Mae'r daith yn cymryd awr a hanner, dwy awrs a rhaid i chi gyfrifo tocyn rhwng 5 a 6 JD. Yn olaf gallwch hefyd fynd â thacsi, tacsi gwyn sy'n gadael gorsaf yr heddlu. Maent oddeutu 35 JD ond gall gymryd hyd at bedwar o bobl. Mae tacsis gwyrdd hefyd, mae'r rhain hyd yn oed yn mynd â chi i'r ffin ag Israel, am oddeutu 90 JD.

O ddinasoedd fel Wadi Rum neu Madaba gallwch hefyd gyrraedd Petra. Ar fws o 6 am. Codwch y teithwyr yng Nghanolfan Ymwelwyr Wadi Rum, stopiwch ym mhentref Rum a chyrraedd Petra tua 8:30 am. Mae'n costio tua 5 neu 5 JD. Mae tacsis hefyd. A'r un peth os ydych chi am ymuno â Madaba.

pentref-rum

Mae'r daith hon yn arbennig o brydferth oherwydd bod y bws twristiaeth yn teithio ar hyd Priffordd y Brenin, sy'n brydferth iawn, cymaint fel bod arhosfan lluniau hyd yn oed yn Wadi Mujib ac un arall yng Nghastell Karak awr cyn cyrraedd Wadi Musa am 3 o'r gloch . 4 y.h. Wrth gwrs, dim ond os ydych chi'n aros yn y Hotel Mariam y gellir defnyddio'r gwasanaeth hwn, er bod gwestai eraill yn cynnig gwasanaethau tebyg. Darganfyddwch.

hefyd mae gwibdeithiau i Petra o ddwyrain Israel. Mae tair postyn ffin rhwng Israel a Gwlad Iorddonen: Pont Allenby, Eilat, a Beit Shean. Mae'r cyntaf yn cysylltu Jerwsalem ag Aman ond mae'n rhaid i chi gael fisa Jordanian wedi'i brosesu ymlaen llaw. Nid yw croesi yn gymhleth ond mae'n cymryd amser hir felly mae'r cyfan yn dibynnu ar yr amser sydd gennych. Efallai y byddwch chi hyd yn oed eisiau archebu taith ddrutach ond sydd ag olew da.

Parc Archeolegol Petra

archeolegol-parc-petra

Mae'n safle mawr iawn a gallwch ei archwilio'n gartrefol, er bod pobl leol fel arfer yn cynnig eu hunain fel tywyswyr. Fodd bynnag, mae yna rai sy'n argymell hyd at bedwar neu bum niwrnod i wneud arholiad cyflawn. Heb gynhyrfu gormod, byddwn i'n dweud bod dau neu dri yn ddigon. Bydd diwrnod sengl yn eich gadael wedi blino'n lân a chyda'r teimlad nad ydych wedi teithio dim. Gyda dau ddiwrnod llawn yn ddigon.

Wadi Musa yw'r ddinas fodern ar gyrion y parc, heddiw o tua 30 mil o drigolion. Mae'n llawn asiantaethau twristiaeth, rhag ofn eich bod am gofrestru ar gyfer taith a gwestai a llety arall. Mae'n ddinas ddiogel gyda phobl gyfeillgar a gallwch aros yma neu'n agosach at y parc os ydych chi eisiau. Os felly, gallwch chi hyd yn oed gerdded i'r adfeilion, fel arall gallwch chi fynd â thacsi bob amser. Wrth ymyl y parc mae yna lawer parcio a hefyd yr arhosfan bysiau i Aman neu Aqaba.

petra- 1

Nid yw tocynnau'n rhad ond rydych chi'n amorteiddio'r mwyaf o amser rydych chi'n ei neilltuo i'r ymweliad. Mae'r tocyn undydd i'r rhai sy'n treulio o leiaf un noson yn yr Iorddonen yn costio 50 JD, y 55 diwrnod deuddydd a'r 60 diwrnod JD JD Os ymwelwch â Petra cyn gynted ag y byddwch yn croesi'r ffin, mae'n 90, 40 a 50 JD yn y drefn honno. Os byddwch hefyd yn aros am y noson ac yn dychwelyd i'r adfeilion ar yr ail ddiwrnod, cewch ad-daliad o 40 JD.

teithiau car-yn-petra

Os nad ydych yn aros y nos yna mynediad yw 90 JD. Wrth brynu'r tocyn rhaid i chi gyflwyno pasbort. Fe'i prynir yn y Ganolfan Ymwelwyr cyn neu pan ymwelwch a gallwch talu i mewn cerdyn arian parod neu gerdyn credyd. Fe wnaethant gynnig tair taith golygfeydd:

  • Pennaeth Camino, yn teithio 4 cilometr ac yn costio 50 JD.
  • Prif Ffordd + Heneb Aberth, yn rhedeg 6 km
  • Prif ffordd + Mynachlog, yn rhedeg 8 km.

Gallwch edrych ar y teithiau hyn ar y wefan swyddogol a bydd rhai eraill yn cael eu cyhoeddi ym mis Tachwedd. Mae yna hefyd deithiau car: mae dau, mae un yn cysylltu'r Ganolfan Ymwelwyr â'r Trysorlys (taith gron), 4 km), 20 JD; ac mae un arall yn cysylltu'r Ganolfan â'r Amgueddfa (taith gron, 8 km), ar gyfer 40 JD. Maen nhw'n geir i ddau o bobl.

map-of-petra

Yn y bôn ni ellir gadael ymweliad â Petra allan: Bab Al Siq, yr Argae, y Siq, y Trysorlys, fel y'i gelwir neu Al Khazna (ffasâd post enwog y ddinas), y ffasadau eraill sydd wedi'u lleoli ar hyd un stryd, y Theatr, y Beddrod Silk, y Bedd Urn, Beddrod y Palas, y Bedd Corinthian, y Fynwent Rufeinig, Stryd y Colofnau ,, y Deml Fawr, prif eglwys Petra, Teml y Llewod Asgellog, Safle'r Aberth, Beddrod y Milwr Rhufeinig, y Fynachlog ...

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

bool (gwir)