سوزانا گارسیا

من فارغ التحصیل رشته تبلیغات هستم ، دوست دارم داستان ها و مکان های جدید را بنویسم و ​​کشف کنم تا زمانی که به یاد بیاورم. سفر یکی از علاقه های من است و به همین دلیل است که سعی می کنم تمام اطلاعات مربوط به مکانهایی را که امیدوارم روزی ببینم پیدا کنم.