لوئیس مارتینز

به اشتراک گذاشتن تجربیاتم در سراسر دنیا و تلاش برای گسترش اشتیاق من به سفر چیزی است که من آن را دوست دارم. همچنین آداب و رسوم شهرهای دیگر و البته ماجراجویی را بدانید. بنابراین نوشتن در مورد این مسائل ، نزدیک کردن آن به عموم مردم ، رضایت من را پر می کند.