کارمن گیلن

من فکر می کنم سفر یکی از غنی ترین تجربیاتی است که انسان می تواند زندگی کند ... شرم آور است ، پول برای این کار لازم است ، درست است؟ من می خواهم و می خواهم در مورد همه نوع سفرها در این وبلاگ صحبت کنم ، اما اگر بخواهم به چیزی اهمیت بدهم ، آن مقصدی است که بدون ترک ثروت در راه به آنجا می روم.

کارمن گیلن از نوامبر 152 تاکنون 2015 مقاله نوشته است