Luís Martínez

Compartir as miñas experiencias en todo o mundo e tratar de difundir a miña paixón polas viaxes é algo que me encanta. Coñece tamén os costumes doutras cidades e por suposto a aventura. Entón, escribir sobre estes temas, achegándoo ao público en xeral, éncheme de satisfacción.

Luís Martínez escribiu 400 artigos desde novembro de 2019