Louis Martinez

Qhia kuv qhov kev paub thoob ntiaj teb thiab sim nthuav kuv txoj kev mob siab rau kev mus ncig yog qee yam uas kuv nyiam. Kuj paub cov kev lis kev cai ntawm lwm lub nroog thiab tiv thaiv kev twv txiaj. Yog li sau ntawv txog cov teeb meem no, coj nws los ze zog rau cov pej xeem, ua rau kuv zoo siab.